Praca 4.0. Rynek pracy zmienia się dynamicznie
14 stycznia 2022

Praca 4.0. Rynek pracy zmienia się dynamicznie

fot. archiwum, edycja 2018

Rynek pracy dotkliwie odczuwa brak pracowników. Rekrutacje są coraz trudniejsze, szczególnie w tych zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie. Liczba ofert pracy przewyższa już poziom sprzed pandemii. Brakuje większej otwartości na pracowników zza granicy, również z państw bardziej odległych geograficznie od Polski i skutecznej polityki zachęcającej osoby bierne do aktywności zawodowej – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Sytuacja na rynku pracy zmienia się dynamicznie. Liczba ofert pracy przewyższa poziom sprzed pandemii. Problemy z pozyskaniem odpowiednich pracowników zgłasza coraz więcej pracodawców. Deficyty kompetencyjne rosną, rozwój technologii oraz wyzwania demograficzne dodatkowo pogłębiają dysproporcje już istniejące na rynku pracy. Jednocześnie w Polsce nadal mamy problem z aktywnością zawodową wielu grup. Przed nami szereg nowych wyzwań, rośnie rola HR w firmach – przyjrzymy się im w eksperckim gronie w trakcie zbliżającej się konferencji Praca 4.0 – mówi Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Rynek pracy spełnia wszystkie kryteria rzeczywistości VUCA. Jest zmienny, niepewny, złożony, niejednoznaczny. W ostatnich dwóch latach na dużą skalę przekonaliśmy się, że można pracować zdalnie. Dla części pracowników praca świadczona spoza miejsca pracy była już wcześniej znanym doświadczeniem, ale dla wielu nowością do której musieli dostosować nie tylko siebie, ale również swoje otoczenie. Wielką niewiadomą pozostaje w jakim stopniu wpłyną na rynek pracy rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie  oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej.

– Rosnąca inflacja ma wpływ na oczekiwania płacowe pracowników, nie znamy dalszego przebiegu pandemii i jej możliwego wpływu na gospodarkę i tym samym rynek pracy. Przyjmowane rozwiązania prawne mogą skłaniać pracujących do zachowań, które nie były przewidywane.  W miejsce problemu bezrobocia mamy wyzwanie związane z brakiem pracowników. Trudno określić, co i w jaki sposób będzie tym czynnikiem, który w najbliższych miesiącach czy latach będzie określał kształt rynku pracy. Powstaje pytanie czy robienie długoterminowych prognoz ma w ogóle jeszcze sens. Firmy muszą funkcjonować w tym otoczeniu. Osiąganie wyników, realizacja celów nie jest możliwa bez pracowników i współpracowników. O tym jak nimi zarządzać, jaki model przywództwa sprawdzi się w najbliższych latach, będziemy między innymi rozmawiać podczas konferencji Praca 4.0. – podkreśla Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W dniach 24-28 stycznia 2022 roku Konfederacja Lewiatan organizuje konferencję „Praca 4.0. Nowa normalność w nowej rzeczywistości”. Jest ona przeznaczona dla osób zarządzających i odpowiedzialnych za kadrę kierowniczą.

Więcej informacji znajdziesz tutaj>>> Praca 4.0

Konfederacja Lewiatan