Rosnące koszty zatrudnienia największą bolączką pracodawców
24 stycznia 2024

Rosnące koszty zatrudnienia największą bolączką pracodawców

W 2024 roku będziemy mieli do czynienia z rosnącymi kosztami zatrudnienia i trudnościami z pozyskiwaniem kandydatów do pracy – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Polskie Forum HR oraz Konfederację Lewiatan.

Gorący okres czeka nas nie tylko w polskiej polityce, ale również na rynku pracy. Nie jasne są jeszcze plany nowego ministerstwa w zakresie pomysłów na usprawnienie rynku pracy. Wiemy na pewno, że do 2026 roku dojdą nowe obowiązki związane z wdrożeniem dyrektywy o jawności wynagrodzeń czy też ustawy o ochronie sygnalistów, której nowy projekt niedawno poznaliśmy. Co jeszcze? – czas pokaże, lista wyzwań z którymi borykają się pracodawcy nie topnieje. Znaczny wzrost kosztów zatrudnienia, wynikający nie tylko z presji płacowej dyktowanej przez pracowników i kandydatów, ale też z dużego wzrostu minimalnego wynagrodzenia to obecnie największe wyzwanie pracodawców. Kolejne to niesłabnące trudności w pozyskiwaniu kandydatów do pracy.

– Wkraczamy w 2024 rok pełni nadziei, że w końcu nastąpi ożywienie na rynku, ruszą inwestycje, biznes będzie się rozwijał i tworzył nowe miejsca pracy. Ostatni rok to okres ekonomicznego letargu, podyktowanego wysoką inflacją, niestabilną sytuacją geopolityczną i utratą dynamiki światowej gospodarki. Pracodawcy zachowywali się bardzo ostrożnie i zachowawczo podchodzili do wszelkich decyzji związanych z nowymi inwestycjami i tworzeniem nowych miejsc pracy. W tym roku liczymy, że poziom inflacji się unormuje i sytuacja na rynku stanie się choć trochę bardziej stabilna. Czekamy również na rozstrzygnięcie sprawy KPO i uruchomienie środków, które z znacznym sposób mogą pobudzić polską gospodarkę – mówi Anna Wicha, Prezes Polskiego Forum HR.

Plany zatrudnieniowe na 2024 rok

W 2024 roku 35 proc. firm, biorących udział w ankiecie zrealizowanej przez Polskie Forum HR oraz Konfederację Lewiatan, planuje zwiększyć zatrudnienie w swojej organizacji. Wpisuje się to w prognozy poprawy sytuacji ekonomicznej w Polsce. Eksperci przewidują wzrost PKB w 2024 roku do poziomu 2,3 proc., co daje nadzieję na poprawę ogólnej sytuacji gospodarczej. W ubiegłym roku wiele decyzji o nowych inwestycjach została zawieszona, wydłużały się procesy decyzyjne, co z kolei przekładało się na zamrożenie naboru nowych pracowników. Większość rekrutacji w 2023 roku była efektem rotacji pracowników, a nie tworzenia nowych miejsc pracy.

– Spadek zatrudnienia w 2024 planuje 27 proc. respondentów, więc w rezultacie prognozowany  wzrost zatrudnienia netto wynosi 8 proc. Nie jest to wynik spektakularny, ale daje nadzieję na ożywienie rynku rekrutacyjnego, który w ubiegłym roku odczuł znaczny spadek realizowanych projektów. W 2024 roku rozwój sztucznej inteligencji, elektromobliności i zielonej energii będzie miał znaczący wpływ na profil poszukiwanych kandydatów. Możemy spodziewać się, że po trudnym 2023 roku ruszą globalne projekty IT i wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników o tym profilu – mówi Michał Młynarczyk, członek Zarządu Polskiego Forum HR.

Zapytaliśmy naszych respondentów w jakim stopniu w ich organizacjach wykorzystywane są elastyczne formy zatrudnienia. Mowa tu zarówno o umowach cywilnych, kontraktach b2b, pracy tymczasowej, czy innych formach zewnętrznego zatrudnienia. W przypadku 44 proc. firm odsetek ten nie przekracza 5 proc. Udział elastycznego zatrudnienia w przedziale od 6 do 30 proc. deklaruje 35 proc. ankietowanych, a powyżej 30 proc. co piąty respondent.

 

 Rosnące koszty zatrudnienia największym wyzwaniem dla działów HR w 2024 roku

Rosnące koszty zatrudnienia pozostają największą bolączką pracodawców. Aż 67 proc. respondentów wskazało ten element jako główne wyzwanie w 2024 roku. Przypomnijmy, że w 2023 roku przeciętny wzrost wynagrodzeń wyniósł w grudniu nominalnie 9,6 proc (dane GUS).

Duży wpływ na rosnące koszty zatrudnienia w 2024 roku będzie miał wzrost płacy minimalnej. Pierwsza zmiana w tym zakresie weszła w życiu już w styczniu, podnosząc minimalne wynagrodzenie do poziomu 4 242 zł, druga czeka nas w lipcu, kiedy to minimalne wynagrodzenie wyniesie 4 300 zł. Daje to wzrost na poziomie ponad 19 proc. Nie dziwi zatem fakt, iż w przypadku 75 proc. firm będzie to miało wpływ na siatkę wynagrodzeń w organizacji, w tym w przypadku 26 proc. będzie to wpływ znaczny.

– Wzrost minimalnego wynagrodzenia to nie tylko podniesienie najniższych płac w firmie, ale też znaczne ich spłaszczenie i presja ze strony pozostałych pracowników, którzy również oczekują wzrostu płac. Obserwując wzrost wynagrodzenia minimalnego w dłuższej perspektywie, widzimy że w ciągu ostatnich 5 lat wzrosło ono o blisko 100 proc. (minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło 2 225 zł). Koszty pracownicze rosną zatem bardzo szybko, nie zawsze współmiernie do wzrostu efektywności. Może to przełożyć się na przyspieszenie decyzji o automatyzacji procesów w organizacjach – komentuje Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Wynagrodzenia w 2024 rok będą zatem rosły, najczęściej podwyżki wynosić będą od 6 do 10 proc. Zaledwie 17 proc. respondentów przewiduje średni wzrost wynagrodzeń na poziomie powyżej 10 proc.

 Kompetencje najbardziej poszukiwane

Rosnące koszty zatrudnienia pracowników to nie jedyne wyzwanie z którym borykać się będą działy HR. Trudności z pozyskaniem kandydatów do pracy to problem wskazany przez 55 proc. respondentów ankiety. Pracodawcy najczęściej poszukiwać będą kompetencji sprzedażowych / marketingowych oraz menedżerskich.

– W 2024 roku, o ile sprawdzą się prognozy ekonomistów i ruszą inwestycje, rosnąć będą problemy związane z pozyskiwaniem kandydatów do pracy. W ubiegłym roku, mimo, że wiadomości ze świata biznesu nie napawały optymizmem, stopa bezrobocia utrzymała się na rekordowo niskim poziomie. Pracodawcy mimo trudności nie zwalniali pracowników, wiedząc jak trudno będzie ich ponownie pozyskać, gdy sytuacja się poprawi. W tym roku popyt na pracowników najprawdopodobniej wzrośnie i wszyscy szukają odpowiedzi na pytanie, skąd przy tak nasyconym rynku pozyskamy kandydatów do pracy. Nie pomaga w tym brak systemowych rozwiązań wspierających przekwalifikowanie pracowników. Automatyzacja nabiera rozpędu – rozwój sztucznej inteligencji, postępująca robotyzacja wymagają dostosowania kompetencji pracowników. Dodatkowo coraz trudniej pozyskiwać kandydatów z innych rynków, rośnie zatem potrzeba stworzenia przemyślanej polityki migracyjnej, która będzie wspierała pracodawców – dodaje Wojciech Ratajczyk, Wiceprezes Polskiego Forum HR.

O ankiecie

Ankieta zrealizowana została w grudniu 2023 roku. Wzięło w niej udział 66 respondentów.

Podział odpowiedzi z uwagi na wielkość firmy: 0 – 10 pracowników – 6%; 11 – 50 pracowników – 8%; 51 – 250 pracowników – 30%; powyżej 250 pracowników – 56%.

Podział na sektory: przemysł 14%; handel detaliczny i hurtowy 9%; telekomunikacja i IT 3%; finanse i ubezpieczenia 5%; agencje zatrudnienia / usługi HR 41%; inne usługi dla biznesu 20%; pozostałe 8%.

Konfederacja Lewiatan

 

Oceń współpracę firmy z ZUS – zapraszamy do krótkiej ankiety
04 sierpnia 2023

Oceń współpracę firmy z ZUS – zapraszamy do krótkiej ankiety

Trwa ogólnopolskie badanie „Barometr SUS 2023”, organizowane przez Fiabilis Consulting Group we współpracy z Konfederacją Lewiatan, którego celem jest szczegółowe poznanie opinii i doświadczeń pracodawców dotyczących rozliczania zobowiązań i współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wypełnij ankietę i weź udział w dialogu z ZUS.

System ubezpieczeń społecznych w Polsce podlegał dynamicznym zmianom w ciągu ostatnich lat. Wpływały one istotnie na codzienną pracę działów HR odpowiedzialnych za procesy kadrowo-płacowe w organizacjach.

Raport „Barometr SUS 2023” dla każdego uczestnika

W 2024 roku minie 90 lat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Organizatorzy badania uznali, że jest to odpowiedni moment na analizę i diagnozę, w jakim stopniu wprowadzane zmiany w ZUS i systemie ubezpieczeń społecznych odpowiadają na aktualne potrzeby działów HR i procesów HR. Zespół Fiabilis Consulting Group wspólnie z Konfederacją Lewiatan oraz Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową w Polsce, patronami badania „Barometr SUS 2023”, zaprasza do wypełnienia krótkiej w pełni anonimowej i interaktywnej ankiety.

Udział w badaniu zajmie około 5 minut, a każdy z uczestników otrzyma bezpłatnie drogą mailową Raport „Barometr SUS 2023” ze szczegółowym opracowaniem wyników. Pytamy m.in. o kwestię pomocy od opiekuna ZUS, infolinii i współpracę z kontrolerem ZUS. Interesuje nas także ocena, jak można usprawnić procesy współpracy organizacji z ZUS.

ZUS to kluczowy partner dla pracodawców pośród instytucji publicznych. Przoduje w digitalizacji procesów obsługi pracodawców. Jednocześnie odpowiada za obszar bardzo złożonych regulacji, mających przełożenie na koszty działalności przedsiębiorców.  Zachęcam do udziału w ankiecie, rzadko mamy okazję ocenić współpracę z ZUS – mówi Robert Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy Lewiatana.

Usprawnienie współpracy pracodawców z ZUS

Wnioski z „Barometru SUS 2023” posłużą do poprowadzenia dalszego konstruktywnego dialogu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej podczas planowanego spotkania w 2023 r.

Zależy nam na wypracowaniu zmian, które istotnie przyczynią się do usprawnienia procesu współpracy pracodawców z ZUS oraz lepiej odpowiedzą na wyzwania i potrzeby działów HR. Państwa opinia jest dla nas niezwykle ważna!

Ankieta dostępna jest TUTAJ

Nowy Unijny Kodeks Celny – wypełnij ankietę i oceń reformę
28 lipca 2023

Nowy Unijny Kodeks Celny – wypełnij ankietę i oceń reformę

Zachęcamy do podzielenia się opiniami na temat propozycji Komisji Europejskiej - wprowadzenia zmian do Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

Komisja Europejska wskazuje, że reforma Kodeksu celnego jest odpowiedzią na ogromny wzrost wolumenu wymiany handlowej, zwłaszcza w handlu elektronicznym, szybko rosnącą liczbę unijnych standardów, które muszą być sprawdzane podczas odprawy celnej na granicy oraz zmieniające się realia geopolityczne i kryzysy.

Uproszczenie procesów celnych dla przedsiębiorstw

Proponowane rozwiązania mają na celu uproszczenie procesów celnych dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla firm sprawdzonych i rzetelnych handlowców. Obejmują transformację cyfrową i ograniczenie uciążliwych procedur celnych, zastępując tradycyjne deklaracje bardziej nowoczesnym, opartym na danych, podejściem do nadzoru importu.

Zarówno Komisja Europejska, jak i polskie Ministerstwo Finansów zbierają opinie do propozycji zmian w Unijnym Kodeksie Celnym. Zapraszamy do poświęcenia kilku minut na wypełnienie ankiety z pytaniami odnoszącymi się do konkretnych propozycji zmian.

Zagadnienia regulowane przez Unijny Kodeks Celny

Pytania dotyczą m.in. jednolitego interfejsu celnego UE – zgodnie z projektem nowego UKC dane celne będą przekazywane wyłącznie do unijnego centrum danych celnych (ang. EU Customs Data Hub), co zastąpi wiele interfejsów z oddzielnych systemów funkcjonujących obecnie w UE.

Rozszerzona zostanie zasada uznanego dostawcy – planowane jest usunięcie progu 150 EUR, tak aby każda sprzedaż na odległość towarów importowanych, ułatwiana przez interfejs elektroniczny, była objęta tym szczególnym reżimem niezależnie od wartości przesyłki.

W ankiecie jest też możliwość wypowiedzenia się na temat rozszerzenia zastosowania procedury IOSS i jej wpływu na decyzje biznesowe czy odniesienia się do planowanego rozszerzenia obowiązków celnych platform.

Wszystkich zainteresowanych tematyką reformy Kodeksu celnego uprzejmie prosimy o podzielenie się swoimi opiniami. Prosimy też o pomoc w możliwie szerokim dotarciu z badaniem do firm i przekazanie prośby o wypełnienie ankiety w ramach swojej firmy do osób zajmujących się kwestiami celnymi, a także do firm, które Państwo obsługujecie (w przypadku firm doradczych).

Prosimy o wypełnienie ankiety do 16 sierpnia 2023 r.

Link do ankiety tutaj.

Link do konsultacji na stronie Komisji Europejskiej.

Badanie na temat kondycji branży księgowo-podatkowej – weź udział w ankiecie
05 kwietnia 2023

Badanie na temat kondycji branży księgowo-podatkowej – weź udział w ankiecie

fot. centre-for-ageing-better / unsplash

Czy przepisy Polskiego Ładu są zrozumiałe, czy były korzystne dla firm i jakie skutki przyniosły? Zachęcamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami w ankiecie dotyczącej sytuacji finansowej i wyzwań branży księgowo-podatkowej.

Rusza IV edycja unikalnego badania kondycji branży księgowo-podatkowej, organizowanego w ramach cyklu LEXOMETR Prawno-Gospodarczy. Do udziału w badaniu zaprasza Wolters Kluwer.

Jak kryzys, inflacja i rosnące koszty wpłynęły na funkcjonowanie firm

Obecna sytuacja biznesowa firm jest trudna z wielu powodów: kryzys gospodarczy, inflacja, niepewna sytuacja na rynku, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne i niestabilne prawo, regulacje Polskiego Ładu i wojna w Ukrainie.

W ankiecie zawarte są pytania, jak powyższe czynniki wpłynęły na funkcjonowanie Państwa firm. Dzięki odpowiedziom przygotowany zostanie ekspercki raport o kondycji podmiotów z branży księgowo-podatkowej oraz działów księgowych przedsiębiorstw w 2023 r.

Każdy uczestnik badania otrzyma e-book „Odpowiedzialność karna skarbowa księgowych i doradców podatkowych” oraz dostęp do pełnej wersji raportu, która będzie udostępniona w czerwcu.

Badanie realizuje Wolters Kluwer Polska pod patronatem merytorycznym redakcji Przeglądu Podatkowego oraz serwisów LEX Księgowość, LEX Finanse i LEX Biuro Rachunkowe.

Partnerami badania są: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Biur Rachunkowych oraz Konfederacja Lewiatan.

Zachęcamy, by poświęcić chwilę i podzielić się swoimi doświadczeniami, biorąc udział w anonimowej ankiecie. Dane zbierane są do 24 kwietnia.

Wypełnij ankietę tutaj

Przyszłość sektora ICT w Polsce – zapraszamy do ankiety
14 lutego 2023

Przyszłość sektora ICT w Polsce – zapraszamy do ankiety

fot. alex kotliarskyi / unsplash

Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej sektora ICT w Polsce. Zebrane dane będą wykorzystane w raporcie, który oceni możliwości rozwoju branży.

Raport posłuży do określenia miejsca sektora informatyczno–komunikacyjnego w gospodarce.

Cele badania i raportu na temat przyszłości sektora ICT w Polsce

Do najważniejszych celów badania i raportu należą:

  • analiza aktualnego stanu sektora IT w Polsce;
  • zbadanie kierunku, w którym rozwijać będzie się on w najbliższych latach;
  • oszacowanie jego potencjału rozwojowego; ewentualnych barier i rekomendowanych działań,
  • porównanie polskiego sektora IT z analogicznymi sektorami w innych krajach Unii Europejskiej;
  • określenie korzyści płynących z rozwoju tego sektora dla polskiej gospodarki.

Wyniki badań i raport będą ogólnodostępne.

Państwa wiedza i doświadczenie mają dla autorów ankiety ogromne znaczenie, dlatego serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w krótkim badaniu.

Link do ankiety: https://forms.gle/dUvyJ4d1nu5orABe6

 

 

 

Na razie nie widać masowego odpływu pracowników z Ukrainy
14 marca 2022

Na razie nie widać masowego odpływu pracowników z Ukrainy

Prawie 60% przedsiębiorców spodziewa się negatywnego wpływu wojny w Ukrainie na działalność ich firm, ponad 40% jest przekonanych, że skutki konfliktu nie będą bardzo odczuwalne. Większość nie obserwuje odpływu pracowników z Ukrainy – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.

Na pytanie, czy spodziewasz się, że w perspektywie 3 miesięcy wojna na Ukrainie wpłynie negatywnie na działalność twojej firmy 59,3% przedsiębiorców odpowiedziało, że tak. 40,7% stwierdziło, że skutki wojny nie będą zbyt poważne. Firmy najbardziej obawiają się wzrostu kosztów działalności. Tak sądzi 72,1% ankietowanych przedsiębiorców. Ten wzrost kosztów może wynikać z wyższych cen surowców, energii, komponentów, czy paliw.

Na razie nie widać masowego odpływu pracowników z Ukrainy, ale firmy się tego boją. 77,9% przedsiębiorców odpowiedziało, że nie obserwuje znaczących zmian w zatrudnieniu.

Główną formą wsparcia Ukraińców jaką oferują firmy  jest dziś pomoc w znalezieniu pracy (43,6%)  i pomoc finansowa (53,8%).

Konfederacja Lewiatan