Aplikacja mObywatel nie potwierdzi zdalnie tożsamości
11 lipca 2022

Aplikacja mObywatel nie potwierdzi zdalnie tożsamości

Wykorzystywanie aplikacji mObywatel do potwierdzania tożsamości abonentów otworzy nowe ścieżki komunikacji z klientami, zwłaszcza w branży telekomunikacyjnej.

Niestety, aplikacja nie zapewni możliwości zdalnego potwierdzania okazywanych przez osobę fizyczną danych z dokumentu mObywatel, co jest szczególnie ważne dla przedsiębiorców – uważa Konfederacja Lewiatan.

W czerwcu br. zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy o aplikacji mObywatel, która ma zrównać w skutkach prawnych dokumenty elektroniczne z analogicznymi dokumentami wydawanymi i funkcjonującymi w formie tradycyjnej. Ma ona być mobilnym odpowiednikiem dowodu osobistego.

– Z punktu widzenia przedsiębiorców istotna jest szczególnie możliwość zdalnego potwierdzania okazywanych przez osobę fizyczną danych z dokumentu mObywatel. W naszej ocenie zaproponowane przepisy nie do końca realizują ten kierunek, skupiając się raczej na potwierdzaniu tożsamości z wykorzystaniem dokumentu elektronicznego mObywatel podczas wzajemnej fizycznej obecności stron. Dopiero w uzasadnieniu do projektu ustawy możemy przeczytać o możliwości zdalnego przekazywania danych do instytucji.  Ale miałoby się to opierać nie na przepisach prawa tylko wzajemnych uzgodnieniach pomiędzy administracją a instytucją oraz koniecznością zawierania odpowiednich umów lub porozumień w zakresie możliwości zdalnego potwierdzania tożsamości – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Podstawa prawna do zdalnego potwierdzania tożsamości (jednak również poprzedzona koniecznością zawarcia odpowiedniego porozumienia) wynikać będzie z ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Odpowiedni przepis zapewne będzie musiał jednak ulec korekcie w związku z uchyleniem podstawy prawnej do świadczenia aplikacji mObywatel.

Aplikacja otworzy nowe ścieżki komunikacji z abonentem, stanowiąc zarazem istotny krok w kierunku powszechnej digitalizacji, która jest w ostatnim czasie szczególnie promowana przez administrację rządową, m.in. poprzez tzw. pakiet deregulacyjny, czyli projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, czy też właśnie projekt ustawy o aplikacji mObywatel.

Konfederacja Lewiatan