Partnerzy społeczni w RDS apelują o podwyższenie opłaty za badanie techniczne pojazdu
18 sierpnia 2022

Partnerzy społeczni w RDS apelują o podwyższenie opłaty za badanie techniczne pojazdu

fot. Enis Yavuz / Unsplash.com

W czasie dzisiejszego posiedzenia Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, związkowcy i pracodawcy przyjęli uchwałę, w której zaapelowali do rządu o podwyższenie opłaty za badanie techniczne samochodu. Za uchwałą nie głosował przedstawiciel resortu infrastruktury.

Opłata ta nie była zmieniana od prawie 18 lat i wynosi w przypadku samochodu osobowego 98 złotych. Branża stacji kontroli pojazdów znalazła się w trudnej sytuacji, szczególnie od czerwca 2021 roku, kiedy inflacja zaczęła dynamicznie rosnąć i znacząco zwiększyły się koszty prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą takie stacje dopłacają do każdego badania technicznego samochodu.

– Cieszymy się, że partnerzy społeczni w RDS poparli naszą inicjatywę i zaapelowali do rządu o podwyższenie opłaty za badanie techniczne samochodów. Od kilku miesięcy próbujemy przekonać do tego pomysłu ministra infrastruktury, ponieważ zagrożone jest funkcjonowanie blisko 6 tysięcy firm i wiele miejsc pracy. Firmy z branży SKP znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji – mówi Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szef pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan.

 

Jednocześnie związkowcy i pracodawcy zwrócili się do rządu, aby w przedstawionym projekcie ustawy Prawo o ruchu drogowym, który ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania branży, ograniczyć zmiany wyłącznie do tych niezbędnych związanych z implementacją do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.

Konfederacja Lewiatan

 

Partnerzy społeczni w RDS będą rozmawiać o podniesieniu opłaty za badanie techniczne pojazdu
17 sierpnia 2022

Partnerzy społeczni w RDS będą rozmawiać o podniesieniu opłaty za badanie techniczne pojazdu

Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego zajmie się jutro projektem uchwały dotyczącym podwyższenia opłaty za badanie techniczne pojazdu.

O podwyższenie opłaty w liście do ministra infrastruktury zaapelował także senator Adam Szejnfeld. Konfederacja Lewiatan od kilku miesięcy alarmuje, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą stacje kontroli pojazdów dopłacają do każdego badania technicznego samochodu.

Opłata za badania techniczne pojazdu nie była zmieniana od prawie 18 lat i wynosi w przypadku samochodu osobowego 98 złotych. Związkowcy i pracodawcy na jutrzejszym posiedzeniu Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS mają przyjąć, z inicjatywy Konfederacji Lewiatan, uchwałę, w której zaapelują do rządu o podjęcie inicjatywy na rzecz podniesienia wartości opłaty za badanie techniczne pojazdu. Branża SKP znalazła się w trudnej sytuacji, szczególnie od czerwca 2021 roku, kiedy inflacja zaczęła dynamicznie rosnąć i zwiększyły się koszty prowadzenia działalności.

Jednocześnie związkowcy i pracodawcy mają zaapelować do rządu, aby w przedstawionym projekcie ustawy Prawo o ruchu drogowym, który ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania branży, ograniczyć zmiany wyłącznie do tych niezbędnych związanych z implementacją do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.

W oświadczeniu skierowanym do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, senator Adam Szejnfeld także apeluje o podwyższenie opłaty za badania techniczne pojazdów. Czytamy w nim m.in. że firmy z branży SKP nie mogą swobodnie kształtować cen swoich usług i towarów, ponieważ muszą stosować ceny urzędowe. Czy tak powinno wyglądać ustanawianie przez państwo poziomu ceny regulowanej? A co będzie w przyszłości, skoro już na jesień bieżącego roku oraz na przyszły rok rząd zapowiada kolejne podwyżki przekładające się na koszt prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. w zakresie źródeł energii czy płacy minimalnej? Nikt nie lubi podwyżek cen, a więc i kosztów życia, zwłaszcza w obecnym czasie, ale choćby urealnienie wysokości opłaty za badanie techniczne jest już konieczne i leży w interesie wszystkich!

– Od kilku miesięcy apelujemy do ministra infrastruktury o pilną waloryzację opłat, ponieważ zagrożone jest funkcjonowanie blisko 6 tysięcy firm i wiele miejsc pracy. Od 2004 roku znacznie wzrosły koszty prowadzenia działalności. W czerwcu 2021 roku były wyższe o 115%, a w czerwcu br., według bardzo ostrożnych szacunków, już o ponad 150%. Przedsiębiorcy z branży SKP znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji – mówi Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szef pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan