Prezes Banku Światowego w Lewiatanie
13 kwietnia 2022

Prezes Banku Światowego w Lewiatanie

David Malpass, prezes Banku Światowego spotkał się z kilkudziesięcioma przedstawicielami firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan. Tematem rozmowy były m.in. pomoc Ukrainie, neutralność klimatyczna, programy przeznaczone dla prywatnych przedsiębiorstw.

Bank Światowy przygotował pakiet wsparcia o wartości 1,5 miliarda dolarów dla Ukrainy. Planuje też pomóc krajom rozwijającym się, które zmagają się z rosnącymi cenami żywności i energii.

– Większe inwestycje w sieci energetyczne, w zdywersyfikowane źródła energii oraz zadbanie o stabilne otoczenie regulacyjne mają kluczowe znaczenie – ocenił David Malpass, prezes Banku Światowego.

Rozmowa toczyła się wokół wojny w Ukrainie i bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy w kontekście odcięcia się od rosyjskich surowców energetycznych.

Prezesa Malpassa interesowały też wyzwania z jakimi mierzy się Polska w związku z ambitną agendą europejską w dążeniu do neutralności klimatycznej.

Wizyta miała na celu m.in. określenie inwestycji, które Bank Światowy może wspomóc, np. programami skierowanymi bezpośrednio do sektora prywatnego.

Przedsiębiorcy biorący udział w spotkaniu wskazali, że odblokowanie tzw. ustawy 10 H czy modernizacja polskich sieci przesyłowych to kluczowe czynniki mające fundamentalne znaczenie dla naszego kraju w dążeniu do neutralności klimatycznej czy uniezależnienia się do rosyjskich surowców. – Najważniejsze  wcale nie są pieniądze – trafnie zauważył Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Niezbędne jest także ponowne przenalizowanie i dostosowanie do obecnie panującej sytuacji geopolitycznej programów energetycznych, zarówno polskich jak i europejskich.

Konfederacja Lewiatan zadeklarowała pomoc i zaangażowanie we współpracę z  Bankiem Światowym przy wspieraniu Ukrainy.

Konfederacja Lewiatan