Bezrobocie stoi w miejscu [+MP3]
23 marca 2023

Bezrobocie stoi w miejscu [+MP3]

Stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 5,5 proc., wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

 Na rynku pracy cisza. Stopa bezrobocia zgodnie z naszymi oczekiwaniami nie drgnęła nawet o 0,1 pkt. proc. W lutym w urzędach pracy było zarejestrowanych 864,8 tys. osób, co oznacza, że stopa bezrobocia wyniosła 5,5% osób. Na razie nic nie zapowiada, że rynek pracy może zareagować w bardziej wyraźny sposób na zbliżające się spowolnienie.

Rekordzistą z najniższą stopą bezrobocia okazał się Poznań. Stopa bezrobocia w tym mieście wynosi zaledwie 1,1%, pozostawiające w tyle Warszawę, czy Kraków. Oczywiście sytuacja na rynku pracy zawsze jest zdecydowanie lepsza w wielkich miastach lub ich obrzeżach, gdzie koncentrują się wielkie firmy i zagraniczni inwestorzy.

Co ciekawe, na drugiej stronie skali mamy średniej wielkości miasta, które są prawdopodobnie drenowane z miejsc pracy przez większe metropolie – za sztandarowy przykład może tutaj służyć Radom, gdzie w całym podregionie stopa bezrobocia przekroczyła 13%. Niezmiennie na dole stawki są również województwa znajdujące się po wschodniej stronie Polski – warmińsko-mazurskie czy podkarpackie.

Konfederacja Lewiatan

 

Bezrobocie wzrosło, ale rynek pracy ma się dobrze [+MP3]
23 lutego 2023

Bezrobocie wzrosło, ale rynek pracy ma się dobrze [+MP3]

Stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 2023 roku 5,5%, wobec 5,2% w grudniu ubiegłego roku - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Stopa bezrobocia w styczniu była wyższa o 0,3 pkt. proc. niż w końcówce minionego roku. Mimo wzrostu bezrobocie tylko raz w styczniu było na tak niskim poziomie. Miało to miejsce w styczniu 2020 r.  Wzrost nic specjalnego nie zmienia, sytuacja na rynku pracy jest nadal bardzo dobra. Urzędy pracy mają 60 tys. nieobsadzonych etatów.

Oczywiście trzeba brać pod uwagę jeszcze ukryte bezrobocie, tj. osoby tracące pracę, które nie zgłaszają się do urzędów pracy. Tak zapewne dzieje się w przypadku uchodźców z Ukrainy.

Najnowsze dane GUS – te o stopie bezrobocia oraz wynagrodzeniach i zatrudnieniu pokazują, że nie ma spowolnienia na rynku pracy. Zatrudnienie nadal rośnie, w mozolnym tempie, ale rośnie. Bezrobocie jeśli wzrasta to nadal są to przedziały nie budzące obaw.

Rosną również wynagrodzenia i to w tempie dwucyfrowym, a pracodawcy przynajmniej na razie deklarują w większości utrzymanie zatrudnienia.

Konfederacja Lewiatan

 

Rynek pracy trzyma się mocno mimo lekkiego wzrostu bezrobocia [+MP3]
25 stycznia 2023

Rynek pracy trzyma się mocno mimo lekkiego wzrostu bezrobocia [+MP3]

Stopa bezrobocia w grudniu 2022 roku wzrosła do 5,2% z 5,1% w listopadzie - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Grudniowa stopa bezrobocia znalazła się na historycznych minimach. Jedynie w grudniu 2019 r. była równie niska.  Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 5,2% i była wyższa zaledwie o 0,1 pkt proc. niż w listopadzie. W liczbach oznacza to wzrost bezrobotnych o ponad 10 tys. W urzędach pracy było zarejestrowanych w grudniu  812 tys. bezrobotnych.

Tak dobrej sytuacji na rynku pracy jak w całym 2022 r. nie odnotowaliśmy nigdy wcześniej. Ani razu stopa bezrobocia nie przekroczyła 6%. Rok 2023 może okazać się nie gorszy. Patrząc na plany pracodawców widać, że tylko niewielki odsetek firm będzie decydował się na redukcję zatrudnienia. Zdecydowana większość przedsiębiorstw nie planuje żadnych zmian. Trzeba też pamiętać, że na korzyść pracowników działa nadal demografia.

Konfederacja Lewiatan

Rynek pracy odporny na spowolnienie gospodarcze
23 grudnia 2022

Rynek pracy odporny na spowolnienie gospodarcze

Stopa bezrobocia w listopadzie br. wyniosła 5,1 proc. wobec 5,1 proc. w październiku - podał GUS.

Komentuje Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan

Liczba bezrobotnych utrzymuje się na stabilnym poziomie. Trudne warunki prowadzenia firm mogą natomiast spowodować wzrost liczby bezrobotnych w następnym roku. Przy utrzymującej się presji płacowej i wysokich kosztach prowadzenia działalności część firm będzie zmuszona do wstrzymania nowych rekrutacji, wygaszania kontraktów terminowych. Sytuacja na rynku pracy jest zróżnicowana w zależności od sektora gospodarki.

Zdecydowana większość pracodawców (74 proc.) w najbliższych miesiącach planuje pozostawić zatrudnienie na obecnym poziomie (46 badanie Plany Pracodawców, zrealizowane przez Instytut Badawczy Randstad wspólnie z Gfk).

Pojawiają się pewne sygnały o zwolnieniach grupowych. Natomiast jak podaje GUS, w listopadzie przeprowadzono ich 197– o 125 mniej niż rok temu. Nie wszystkie zwolnienia podyktowane są problemami wynikającymi z trwającego osłabienia gospodarki. W jakimś stopniu są efektem wdrażanych programów restrukturyzacji (np. sektor finansowy). Z danych COIG wynika ż w III kwartale br. na restrukturyzację zdecydowało się 677 firm, o blisko 39% więcej niż w II kw. br. Pogarszająca się płynność finansowa przedsiębiorstw będzie się przekładała na decyzję o zawieszeniu działalności. 13% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych na koniec listopada stanowiły firmy z zawieszoną działalnością.  Jest to wzrost o 1,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Początek następnego roku może ujawnić problemy oraz bariery rozwoju przedsiębiorstw, z którymi musieli się zmierzyć pracodawcy w 2022 roku. Stopa bezrobocia nie powinna jednak wzrosnąć znacznie.

Konfederacja Lewiatan

Rynek pracy odporny na zawirowania w gospodarce [+MP3]
25 listopada 2022

Rynek pracy odporny na zawirowania w gospodarce [+MP3]

Stopa bezrobocia w październiku 2022 r. wyniosła 5,1 proc., podobnie jak we wrześniu - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Na rynku pracy wieje nudą, ale to dobry sygnał dla obywateli, choć ta sytuacja może się zmienić w najbliższym roku. Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,1%. Dokładnie taki sam wynik odnotowano we wrześniu.

Na rynku pracy zapewne występują redukcje zatrudnienia, ale tak jak przewidywaliśmy mogą one dotyczyć w głównej mierze obcokrajowców i uchodźców z Ukrainy. Ci w momencie utraty pracy nie wykazują chęci rejestrowania się jako osoby bezrobotne, stąd nie ma ich  w statystykach urzędów pracy. Widać jednak odpływ uchodźców z Polski i zapewne z naszego rynku pracy. Pierwszy raz od momentu wybuchu wojny liczba osób z Ukrainy z nadanym numerem PESEL spadła poniżej 1 mln osób. W szczytowym okresie było to 1,4 mln.

Ten dodatkowy zasób pracy, który pojawił się na rynku pracy na początku roku był w pewnym sensie ratunkiem dla polskich firm w momencie większego zapotrzebowania na pracowników. Teraz w okresie zbliżającego się spowolnienia wydaje się, że ponownie – przynajmniej statystycznie rynek pracy będzie nadal wykazywał odporność na zawirowania gospodarcze.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Bezrobocie jednak trochę wyższe [+MP3]
25 października 2022

Bezrobocie jednak trochę wyższe [+MP3]

Stopa bezrobocia we wrześniu 2022 r. wyniosła 5,1 proc. – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Stopa bezrobocia jednak nie była rekordowo niska. Główny Urząd Statystyczny w oparciu o wyniki spisu powszechnego rolników oraz coroczną zmianę liczby pracujących poza rolnictwem indywidualnym dokonał średnio podwyższenia stopy bezrobocia o 0,3 pkt. proc. w każdym miesiącu. Tym samym w żadnym miesiącu stopa bezrobocia nie spadła poniżej granicy 5%. Już wyniki badania BAEL pokazywały poważny odpływ pracujących do rolnictwa, co jednocześnie przełożyło się obecnie na zmniejszenie mianownika we wzorze na stopę bezrobocia, co ją sztucznie podwyższyło.

Nie zmienia to jednak faktu, że nawet po rewizji stopa bezrobocia we wrześniu spadła do 5,1% z 5,2% odnotowanych w sierpniu. Liczba bezrobotnych zbliża się do granicy 800 tys. osób.  Nadal w statystykach przeważają kobiety.

Rynek pracy jest wciąż ostatnim w kolejce do utraty impetu. Inne twarde dane makroekonomiczne nie wskazują, żeby sytuacja na rynku pracy miała się pogorszyć do końca roku. Nadal zagadką jednak pozostaje, czy GUS w liczbie osób aktywnych zawodowo uwzględnia pracujących na rynku obywateli Ukrainy.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Bezrobocie spadło i będzie jeszcze niższe
23 września 2022

Bezrobocie spadło i będzie jeszcze niższe

W sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 4,8%, tj. obniżyła się zarówno w skali miesiąca (o 0,1 pkt proc.), jak i roku (o 1 pkt. proc.) – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

W sierpniu bezrobocie rejestrowane spadło o 0,1 pkt proc. i wyniosło 4,8% . Było więc niższe niż wcześniej prognozował resort rodziny i polityki społecznej. Ciągle mamy otwartą ścieżkę do dalszych spadków bezrobocia. Nasza prognoza na koniec roku – 4,5% nadal pozostaje aktualna.

Faktyczne bezrobocie jest zapewne niższe. Dużo osób rejestruje się bowiem w urzędach pracy tylko po to, żeby zostać objętym ubezpieczeniem zdrowotnym. To patologiczna sytuacja, sztucznie podwyższająca wskaźnik bezrobocia. Obecnie dużo większy wpływ na jego wysokość (zawyżanie) może mieć napływ obywateli Ukrainy. Pytanie tylko czy GUS uwzględnia w swoich obliczeniach duży napływ aktywnych zawodowo osób? Niestety, metodologia obliczania stopy bezrobocia jest owiana tajemnicą. Dane pokazują, że raczej szacunki dotyczące liczby osób aktywnych zawodowo nie uwzględniają pracowników z Ukrainy.

Wszystko wskazuje na to, że bezrobocie jeszcze przynajmniej do końca roku utrzyma się na niskim poziomie. Nie będzie to jednak do końca wynik dobrej sytuacji przedsiębiorstw, a głównie niechęci osób do rejestracji w urzędach pracy. Jeśli deklaracje przedsiębiorstw o wstrzymaniu rekrutacji oraz planowanych redukcjach staną się faktem, w pierwszej kolejności pracę prawdopodobnie będą tracić osoby zza naszej wschodniej granicy – te które napłynęły po 24 lutego. Z kolei jak pokazał kryzys migracyjny z początku roku, pierwszym wyborem obywateli Ukrainy w poszukiwaniu pracy nie jest urząd pracy. Tym samym będziemy doświadczać ukrytego bezrobocia.

Konfederacja Lewiatan

W tym roku bezrobocie dalej będzie spadać
24 sierpnia 2022

W tym roku bezrobocie dalej będzie spadać

W lipcu stopa bezrobocia wyniosła 4,9% i nie zmieniła się w stosunku do czerwca – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Liczba bezrobotnych przekracza jedynie o 10 tys. poziom 800 tys. Trzeba uczciwie powiedzieć, że na nasz rynek pracy coraz większy wpływ zaczyna mieć demografia. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności pokazują, że liczba osób w wieku 15-89 lat spada, co za tym idzie spada, niejako automatycznie mianownik we wzorach na główne statystyki rynku pracy. Mianownik spada szybciej niż rośnie licznik. Wniosek jest taki, że przy założeniu, że urzędy pracy nie podejmowałyby interwencji na rynku pracy to i tak statystyki samoczynnie by się nam poprawiały.

Lipiec okazał się też miesiącem z najmniejszą, od grudnia 2020 r. liczbą zgłoszonych wakatów. O ile sama liczba niewiele mówi, ponieważ nadal większość pracodawców nie kieruje ofert do urzędów pracy, o tyle zarysowuje się tendencja, którą zdają się potwierdzać dane o liczbie wakatów. Przemawiają za tym również wyniki ankiet GUS, gdzie średnio ponad ¾ pracodawców nie rozważa dalszego zwiększania zatrudniania.

Rynek pracy jako ostatni zareaguje na pogorszenie koniunktury. Zapewne też możliwa redukcja zatrudnienia o ile zacznie się w tym roku będzie dotyczyć osób z Ukrainy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoby te, analogicznie jak przy szukaniu pracy, nie zgłoszą się do urzędów pracy po utracie zatrudnienia, więc statystyka bezrobocia ich nie uwzględni. Nadal zatem nasz scenariusz dalszego obniżania stopy bezrobocia jest aktualny. W grudniu bezrobocie prawdopodobnie zatrzyma się na granicy 4,5%.

Konfederacja Lewiatan

 

Bezrobocie rekordowo niskie [+MP3]
25 lipca 2022

Bezrobocie rekordowo niskie [+MP3]

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu wyniosła 4,9% - podał dzisiaj GUS.

Wysłuchaj komentarz eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

To historyczne minimum i spadek o 0,2 pkt proc. w porównaniu z majem. Rynek pracy, przez swoją odporność na obecne kryzysy, prawdopodobnie jako ostatni doświadczy nadchodzącego spowolnienia gospodarczego.

Nasza prognoza nadal pozostaje aktualna. Do końca roku powinniśmy obserwować spadki stopy bezrobocia od 0,1 do 0,2 pkt proc. W efekcie przełoży na koniec roku będziemy odnotowywali bezrobocie na rekordowo niskim poziomie 4,3-4,5%.

Stopa bezrobocia jest jednym z wielu wskaźników dla kondycji rynku pracy. Inne  sugerują, że dochodzimy do pewnych granic, które ciężko będzie przekroczyć.  Kończą się możliwości dalszego zwiększania zatrudnienia, szczególnie w regionach silnie zurbanizowanych. Coraz mniej pojawia się ofert pracy, jednocześnie badania ankietowe przedsiębiorców sugerują, że ci coraz rzadziej myślą o dodatkowym zatrudnieniu, czując na barkach ciężar nadchodzących miesięcy.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Bezrobocie znowu w dół
06 czerwca 2022

Bezrobocie znowu w dół

Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,1 proc. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż w kwietniu – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Bezrobocie rejestrowane tylko raz w 2019 r. było niższe niż w maju br. Szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazują, że stopa bezrobocia spadła w maju do 5,1%, co oznacza kolejny raz z rzędu spadek bezrobocia o symboliczne 0,1 pkt. proc. Z jednej strony to bardzo dobra wiadomość, z drugiej strony widać, że podaż pracy w tej chwili jest ograniczona lub nie na tyle mobilna, aby zaspokoić popyt na nią. Pracodawcy nadal będą zmagali się z brakiem rąk do pracy lub ze zwiększoną presją na podniesienie wynagrodzeń.

Uwzględniając dzisiejszy wynik, dane makroekonomiczne z gospodarki wskazujące na ciągłe problemy z zaspokojeniem popytu na pracę, to nasza prognoza dla rynku pracy wskazuje, że do końca roku powinniśmy obserwować comiesięczne obniżanie się stopy bezrobocia od 0,1 do 0,2 pkt proc., co w efekcie przełoży się, że na koniec roku odnotujemy bezrobocie na rekordowo niskim poziomie 4,3-4,5%.

Rynek pracy wydaje się w tej chwili jedynym elementem gospodarki, który niestrudzenie nie poddaje się wahaniom koniunktury.

Konfederacja Lewiatan