Transformacja bez wsparcia społeczeństw nie może się powieść
20 marca 2024

Transformacja bez wsparcia społeczeństw nie może się powieść

- Potrzebujemy polityki przemysłowej, która wspiera transformację tradycyjnie silnych branż i tworzy solidne podstawy dla sektorów o wysokim potencjale wzrostu. Utrzymanie konkurencyjności gospodarki UE wymaga ograniczenia przeszkód biurokratycznych, a także uporządkowanie kwestii prawnych – powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, w czasie „Trójstronnego Szczytu Społecznego na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, który odbył się w Brukseli.

W spotkaniu udział wzięli przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel, przedstawiciele państw członkowskich reprezentujących aktualną i dwie przyszłe Prezydencje w UE, związków zawodowych i organizacji przedsiębiorców. Polskę reprezentowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Tematem przewodnim dyskusji była kwestia silnej gospodarczo i społecznie Europy, która odegra istotną rolę w świecie. Odnoszono się do strategii dla przemysłu uwzględniającej Zielony Ład i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, funkcjonowania jednolitego rynku, przynoszącego korzyści przedsiębiorstwom i pracownikom czy radzenia sobie z niedoborami pracowników.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła, że Europa wchodzi w nowy etap, w którym dialog z biznesem będzie kluczowy – przed nami implementacja założeń Zielonego Ładu, co wymaga rozwiązań szytych na miarę potrzeb różnych sektorów. Ursula von der Leyen wskazała, że nowe czasy wymagają nowych kompetencji i dlatego też potrzebujemy odpowiednich rozwiązań w zakresie rozwijania umiejętności i nabywania kwalifikacji, a także talentów spoza Unii Europejskiej.

Podczas dyskusji wielokrotnie podkreślono wagę dialogu instytucji unijnych z partnerami społecznymi. Premier Belgii przywołał Deklarację z Antwerpii w sprawie nowego ładu przemysłowego, którą podpisało już ok. 800 firm reprezentujących 20 sektorów, zaznaczając, że powinna ona stanowić drogowskaz dla kolejnej KE. Jednocześnie należy zadbać o to, aby strategia przemysłowa była zrównoważona ekologicznie i społecznie.

Przedstawiciele związków zawodowych podkreślili konieczność inwestowania w rozwój umiejętności pracowników i zapewnienia, że nowa strategia przemysłowa będzie inkluzywna społecznie. BusinessEurope przywołało również problem nadmiernego obciążenia regulacjami dla biznesu. Dekarbonizacja nie może doprowadzić do deindustrializacji UE i dlatego też wzmocnienie dialogu społecznego jest obecnie tak potrzebne.

Henryka Bochniarz, nawiązując do ostatnich protestów rolników zaznaczyła, że transformacja bez wsparcia społeczeństw nie może się powieść. Podkreśliła konieczność udzielenia większego wsparcia dla przedsiębiorców, ale także pracowników, w ramach zielonej i związanej z nią cyfrowej transformacji.

– Zmiany nie mogą zachodzić kosztem zmniejszenia się konkurencyjności unijnej gospodarki. Zachodzące przemiany mają szczególne znaczenie dla polskiego rynku, ze względu na znaczny udział energochłonnych gałęzi przemysłu – powiedziała.

W dłuższej perspektywie transformacje przyniosą korzyści dla środowiska i przyczynią się do modernizacji gospodarki oraz tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy. Jednak w perspektywie krótkoterminowej zielona transformacja wiąże się z wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi, wywołując szereg zagrożeń zarówno po stronie pracowników, jak i przedsiębiorców.

Skutki transformacji dla rynku pracy oznaczają zmiany w poziomie i strukturze zatrudnienia w odniesieniu do poszczególnych branż i zawodów. Nie ulega wątpliwości, że bez efektywnego systemu wsparcia pracodawców dostosowanie kompetencji i kwalifikacji będzie postępować w tempie niewystarczającym do utrzymania konkurencyjnej pozycji polskie gospodarka. W szczycie wzięła również udział Kinga Grafa, zastępczyni dyrektora generalnego Lewiatana ds. europejskich.

Konfederacja Lewiatan

 

Henryka Bochniarz na Polskim Forum Ekonomicznym w Londynie
13 marca 2024

Henryka Bochniarz na Polskim Forum Ekonomicznym w Londynie

- Rozwój polskiej przedsiębiorczości nadal hamuje biurokracja, niekorzystny klimat dla inwestowania, zaniedbana edukacja, kulejący dialog społeczny, korupcja, nepotyzm i gwałtowny wzrost wysokości płacy minimalnej – mówiła Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan w czasie Polskiego Forum Ekonomicznego, które odbyło się w Londynie.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że do wzrostu przedsiębiorczości znacząco przyczyniło się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Członkostwo ułatwiło dostęp do jednolitego rynku europejskiego, oferując polskim przedsiębiorstwom obszerną i zróżnicowaną bazę klientów. Ponadto, fundusze strukturalne UE i programy pomocy finansowej wspierały rozwój infrastruktury, innowacje i działalność na rzecz ekspansji biznesowej.

Henryka Bochniarz, biorąca udział w panelu „Kultywowanie ducha przedsiębiorczości w Polsce: czynniki szybkiego wzrostu biznesu”, zwracała uwagę na to, że potencjał polskich przedsiębiorców wczoraj i dziś można było wykorzystać lepiej, gdyby nie wiele barier, ograniczeń, czy błędnych decyzji, które bezpośrednio hamowały i hamują  rozwój biznesu.

– Taką barierą jest wysoki stopień biurokratyzacji gospodarki, z którą mierzą się przedsiębiorcy w codziennym działaniu. Z najnowszych badań Grant Thornton wynika, że połowa firm deklaruje, że biurokracja utrudnia im funkcjonowanie.  Obecnie narzeka na nią około 49% firm, przy czym 17% uważa tę barierę za „bardzo silną”. Biurokracja zabija szczególnie małe przedsiębiorstwa. Nowe formalne obowiązki, dodatkowe raportowania, szczególnie dotykają te najmniejsze firmy, duże mają swoją księgowość, czy całe zespoły prawne, to ułatwia im funkcjonowanie na przeregulowanym rynku – przekonywała Henryka Bochniarz.

Zdaniem szefowej Lewiatana szwankuje też ochrona prawna przedsiębiorców. W Polsce klimat biznesowy mimo szczerych zapowiedzi rządzących z roku na roku się pogarsza. Między rokiem 2015 a 2022 średni czas trwania postępowań w sądach rejonowych wydłużył się o 1,7 miesiąca (z 4 do 5,7 miesiąca), a w sądach okręgowych o 1,1 miesiące (z 8,4 do 9,5 miesiąca). Jeszcze gorzej wygląda kwestia rozstrzygania w sprawach gospodarczych, czy z zakresu prawa pracy.

W czasie dyskusji akcentowano konieczność poprawy jakości edukacji, także zawodowej i ustawicznej. Chodzi m.in. o zwiększenie nakładów na edukację, jej cyfryzację, podwyższenie wynagrodzeń nauczycielom, czy wspieranie rozwoju osób dorosłych, np. przez zachęty podatkowe. Niedostosowanie umiejętności i kwalifikacji kandydatów do aktualnych potrzeb pracodawców stanowi jedną z największych barier rozwoju firm.

– Kluczowy dla przyszłości polskiej przedsiębiorczości staje się efektywny dialog: z władzą, z administracją, z pracownikami i związkami zawodowymi, z mediami. Potrzebna jest uczciwa i otwarta komunikacja. Minione lata dla wszystkich były trudne. Instytucjonalny dialog społeczny praktycznie nie istniał. To nie tylko efekt jego lekceważenia przez rządzących, ale też słabości partnerów społecznych, po obu stronach dialogu: i pracodawców, i związków zawodowych. Nie trzeba przypominać, że w ostatnich latach dialog został sprowadzony do fasadowego modelu deklaracji rządu, za którymi nie szły rzeczywiste konsultacje, a przykładów ich pomijania można przywołać bardzo wiele – mówiła Henryka Bochniarz.

I wreszcie, zdaniem Henryki Bochniarz, negatywny wpływ na funkcjonowanie firm ma bardzo szybkie podnoszenie płacy minimalnej. Bezprecedensowa jej podwyżka w tym roku do 4300 zł może oznaczać spore kłopoty na rynku pracy, bo firmy, zwłaszcza małe i średnie nie poradzą sobie z presją płacową, a dodatkowo impuls inflacyjny może doprowadzić do jeszcze większych problemów gospodarki i negatywnie odbić się na  poziomie zatrudnienia.

W panelu „Kultywowanie ducha przedsiębiorczości w Polsce: czynniki szybkiego wzrostu biznesu” udział wzięli: Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Dorota Żurkowska, członek zarządu, TVN Warner Bros. Discovery, Krzysztof Domarecki (CEO, Selena), Dawid Jakubowicz (prezes zarządu, Kulczyk Inwestycje), Krzysztof Krawczyk, partner, CVC Capital Partners, Michał Bigoszewski, partner, Deloitte). Prowadzenie: Mikołaj Kunica, redaktor naczelny, Business Insider Polska.

Konfederacja Lewiatan

 

Henryka Bochniarz na spotkaniu w Seattle
07 marca 2024

Henryka Bochniarz na spotkaniu w Seattle

- Ewentualna przegrana Kijowa w trwającej wojnie spowodowałaby bezpośrednie zagrożenie dla Polski i Europy ze strony Rosji. Polski rząd powinien więc podporządkować działania dyplomatyczne i ekonomiczne wymogom obrony Ukrainy, nawet jeśli krótkoterminowo przyniosłoby to straty – mówiła Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, na spotkaniu w World Affairs Council w Seattle.

Rada do Spraw Światowych (World Affairs Council), od czasu powstania w 1951 roku, angażuje się we wspieranie dialogu i debat na temat kluczowych kwestii globalnych, np. klimatu, różnorodności, praw kobiet. W spotkaniu w Seattle wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Henryka Bochniarz opowiadała amerykańskim gospodarzom o sytuacji w Polsce – problemach, z którymi boryka się koalicyjny rząd, populizmie i podziałach społecznych, oczekiwaniach wyborców oraz wyzwaniach związanych z wojną w Ukrainie.

– Zbliżające się wybory samorządowe będą tak samo ważne, jak te 15 października – to kolejny etap odzyskiwania demokracji. Wygrana da szansę na dezintegrację PiS i populistów. To też będzie ogromne wyzwanie dla rządzącej koalicji – podkreślała.

Sporo miejsca w swoim wystąpieniu poświęciła wojnie w Ukrainie. Jej zdaniem Rosja jest największym zagrożeniem dla niepodległości Polski.

 – Kreml grozi, że po Ukrainie kolejnym celem będzie Polska i państwa bałtyckie. Przed takim scenariuszem ostrzegają też Amerykanie. Dlatego konieczne jest  wzmacnianie sojuszy z podobnie myślącymi krajami, m.in. USA, Niemcami, Wielką Brytanią i państwami skandynawskimi. Polski rząd musi koordynować działania dyplomatyczne z polityką obronną, wzmacniać armię i zacieśniać współpracę z NATO – przekonywała Henryka Bochniarz.

Szefowa Lewiatana mówiła też o wyzwaniach, które stoją przed Polską, związanych ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości, stanem finansów państwa, polityką klimatyczną, funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Przedstawiła też prognozę, co czeka polską gospodarkę w 2024 roku.

Konfederacja Lewiatan