Branżowe centra umiejętności należy otworzyć na nowe zawody
06 października 2022

Branżowe centra umiejętności należy otworzyć na nowe zawody

Branżowe centra umiejętności powinny być powoływane w dziedzinach, które wychodzą naprzeciw dynamicznie zmieniającej się gospodarki i korespondować z zawodami przyszłości (np. związanymi z automatyzacją, robotyzacją, zieloną gospodarką) – uważa Konfederacja Lewiatan.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki ogłosiła konkurs na powołanie i uruchomienie 120 branżowych centrów umiejętności. Na ten cel zostanie przeznaczone 1 mld 429 mln zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

– Centra mają powstać dla dziedzin, które odpowiadają formalnemu kształceniu zawodowemu w Polsce. W naszej ocenie ta lista jest co najmniej częściowo archaiczna i nie nadąża za potrzebami gospodarki. Zapisy w regulaminie konkursu dyskryminują udział podmiotów (jako partnerów w projektach), które posiadają bogate doświadczenie w wielu różnych branżach i które tworzą innowacyjne rozwiązania na rynku edukacji, np. w dziedzinie druku 3D, wykorzystania robotów edukacyjnych, opracowania symulacji i gier do nauki (serious games), czy projektowania e-learningu jako najefektywniejszej formy edukacji zdalnej, która jest z powodzeniem i w szerokim zakresie wdrożona w biznesie, jak również w wielu uczelniach wyższych – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

Wielu inicjatorów centrów – powołanych na podstawie obecnie obowiązujących kryteriów – nie będzie w stanie sprostać wymaganiom dotyczącym przeprowadzenia procesu cyfryzacji w obszarze kształcenia, głównie osób dorosłych. W Polsce działają firmy, szczególnie MŚP, które mogą być wiarygodnym i profesjonalnym partnerem merytorycznym przyszłych centrów, pomagając w  transformacji edukacji zawodowej poszczególnych branż, poprzez dzielenie się wiedzą specjalistyczną, dobrymi praktykami czy standardami rynkowymi uznanymi w Polsce, Europie oraz w  wielu krajach na świecie.

– Zarówno publiczne szkoły zajmujące się kształceniem zawodowym jak i organy prowadzące centra kształcenia zawodowego nie mają wystarczających kompetencji i wiedzy w  zakresie  wyboru optymalnych rozwiązań z obszaru edtech’u, projektowania od podstaw dedykowanych rozwiązań edukacyjnych opartych na technologiach cyfrowych. Tego typu kompetencje, wiedzę i doświadczenie posiadają natomiast wyspecjalizowani dostawcy – dodaje Małgorzata Lelińska.

Konfederacja Lewiatan