Spotkanie z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
25 marca 2024

Spotkanie z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezes UODO podkreślił, że priorytetem dla niego i dla całego urzędu jest pewność prawa, otwartość na dialog i transparentność. Zaprosił też Konfederację Lewiatan do uczestnictwa w kwartalnych spotkaniach, na których na bieżąco będą omawiane kwestie związane z danymi. Ma to na celu usprawnienie komunikacji i bardziej efektywną współpracę.

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan – prezydent Maciej Witucki i ekspertka Departamentu Rynku Cyfrowego Eliza Turkiewicz wzięli udział w spotkaniu z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosławem Wróblewskim, zastępcą prezesa Konradem Komornickim oraz ekspertami UODO.

Urząd chce wzmocnić swoją rolę na poziomie europejskim. Prezes UODO zaakcentował, że widzi problemy związane z legislacją na poziomie unijnym – projekty często zawierają przepisy sprzeczne, wykluczające się.

Cele prezesa UODO

Wśród celów PUODO jest m.in., aby urząd posiadał kompetencje w zakresie  kwestii związanych nie tylko z danymi osobowymi, ale też danymi ważnymi dla gospodarki.

Przewodniki i wytyczne PUODO będą aktualizowane oraz publiczne konsultowane. Wszystkie przewodniki i konsultacje będą dostępne na specjalnej podstronie. Powstanie wyszukiwarka wszystkich decyzji i orzeczeń UODO. Trudno na razie wskazać datę, ponieważ działania te wymagają dużego nakładu pracy i czasu ze względu na kwestie techniczne.

Mechanizmy certyfikacji

UODO zachęca podmioty prywatne, aby chciały stworzyć specjalne narzędzie – mechanizmy certyfikacji. Urząd organizuje cykliczne webinaria w tym zakresie.

PUODO widzi także swoją rolę w tematyce sztucznej inteligencji, a dokładniej w takim zakresie, gdzie modele trenowane są na danych osobowych.

Urząd planuje działania edukacyjne na poziomie Sejmu, Senatu czy Rządowego Centrum Legislacji, ponieważ w projektach legislacyjnych nie ma obecnie oceny ryzyka dotyczącego danych osobowych. Urzędowi zależy także na promowaniu istoty inspektorów danych osobowych w każdej organizacji.

Urząd planuje również bardziej ścisłą współpracę z samorządami.

Spotkanie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych odbyło się 22 marca. Udział wzięli także eksperci UODO, m.in. Departamentu Orzecznictwa i Legislacji, Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji.

 

 

Europa i Ameryka jednym głosem za swobodnym przepływem danych osobowych
24 marca 2022

Europa i Ameryka jednym głosem za swobodnym przepływem danych osobowych

Szefowa Komisji Europejskiej, p. Ursula von der Leyen, wspólnie z Prezydentem Stanów Zjednoczonych, p. Joe Bidenem, ogłosiła osiągnięcie politycznego porozumienia w sprawie nowych ram prawnych dot. transatlantyckiego przepływu danych osobowych.

Szefowa Komisji Europejskiej tak podsumowała decyzję:

Therefore, I am very pleased that we have found an agreement in principle on a new framework for transatlantic data flows. This will enable predictable and trustworthy data flows between the EU and US, safeguarding privacy and civil liberties. I really want to thank Commissioner Reynders and Secretary Raimondo for their tireless efforts over the past months to find a balanced and effective solution. This is another step in strengthening our partnership. We manage to balance security and the right to privacy and data protection.

Porozumienie jest ważne, ponieważ które toruje drogę do przyjęcia przez Komisję Europejską tzw. decyzji o adekwatności, pozwalającej firmom działającym z UE na transfer danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Negocjacje między Komisją Europejską a rządem USA trwały długo, ale ich pozytywny wynik daję nadzieję na stworzenie nowych ram dla przewidywalnego, godnego zaufania przepływu danych między UE a USA, chroniąc prywatność i swobody obywatelskie.

Przyjęcie decyzji o adekwatności wymaga jeszcze:

  • wniosku Komisji Europejskiej
  • opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych
  • zatwierdzenia przez przedstawicieli państw UE
  • przyjęcia decyzji przez Komisję Europejską.

Konfederacja Lewiatan miała udział w tym sukcesie, przekonując przez ostatnie miesiące organy krajowe i unijne na temat potrzeby zapewnienie stabilnego mechanizmu transferu danych poza UE oraz uznania USA za godnego zaufania partnera biznesowego.


Artykuł dla marcowego wydania Brussels Headlines – newslettera europejskiego Lewiatana

Aleksandra Musielak, dyrektorka Departamentu Rynku Cyfrowego