Jak walczyć z fałszywymi informacjami – spotkanie z Tomaszem Chłoniem
11 lipca 2024

Jak walczyć z fałszywymi informacjami – spotkanie z Tomaszem Chłoniem

Sposobom przeciwdziałania dezinformacji na poziomie globalnym i miejscem Polski w tym procesie poświęcona była debata z udziałem Tomasza Chłonia. Pełnomocnik ministra spraw zagranicznych do spraw przeciwdziałania dezinformacji międzynarodowej był gościem Lewiatana.

Tematyka spotkania z udziałem przedstawicieli firm członkowskich Konfederacji Lewiatan koncentrowała się wokół kwestii przeciwdziałania i walki z informacjami fałszywymi i wprowadzającymi w błąd.

Firmy, w tym z sektora cyfrowego i mediowego, miały okazję podzielić się najnowszymi rozwiązaniami z zakresu walki z dezinformacją, ale też zaadresować wyzwania związane z moderacją różnorakich kategorii treści szkodliwych.

Plany administracji publicznej dotyczące walki z dezinformacją

Administracja publiczna planuje działania mające na celu przeciwdziałanie dezinformacji. Podczas spotkania mówiliśmy o tym, że:

  • niebawem powstanie międzyresortowy zespół ds. walki z dezinformacją, w którym znajdą się reprezentanci m.in. MSZ, MON, MC, MEN, KRRiT, NASK
  • powstanie przy MSZ Rada Odporności – ciało doradcze ds. walki z dezinformacją
  • przy Prezesie UKE powołana zostanie Rada Usług Cyfrowych, która będzie doradzać Prezesowi UKE, jako przyszłemu koordynatorowi ds. cyfrowych, w sprawach walki z dezinformacją w kontekście implementacji Aktu o Usługach Cyfrowych.

Planowane są też działania administracji na rzecz promocji metod zwalczania fake newsów w gminach w całym kraju oraz propagowanie edukacji medialnej.

Spotkanie odbyło się 11 lipca w siedzibie Lewiatana.