Spotkanie z Kerstin Jorną – dyrektor generalną w Komisji Europejskiej [Relacja]
13 czerwca 2024

Spotkanie z Kerstin Jorną – dyrektor generalną w Komisji Europejskiej [Relacja]

We wtorek 11 czerwca odbyło się kolejne wydarzenie z serii „Spotkań z Prezydencją”. Przedstawiciele biznesu mieli okazję do wymiany poglądów z Kerstin Jorną – Dyrektor Generalną DG GROW w Komisji Europejskiej. Uczestnicy spotkania aktywnie wzięli udział w dyskusji, prezentując swoje stanowiska w kontekście nadchodzącej prezydencji Polski w Radzie UE.

W siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie Kerstin Jorny reprezentującej Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) Komisji Europejskiej z członkami Lewiatana. Spotkanie dotyczyło przyszłości jednolitego rynku, europejskiej polityki przemysłowej oraz priorytetów biznesu dla przyszłego gabinetu Komisji Europejskiej.

Kerstin Jorna omówiła rolę DG GROW w tworzeniu polityk UE, skupiając się na wsparciu biznesu i przedsiębiorczości. Zaprezentowała trzy priorytety, którymi Komisja Europejska kieruje się obecnie, prezentując nowe propozycje legislacyjne mające na celu wzmocnienie europejskiej gospodarki: przepisy, konkurencyjność i odporność.

W kontekście przepisów podkreśliła wagę zgodności i implementacji, które są nieodzownymi elementami wpływającymi na funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE. Dużo uwagi poświęciła również wysiłkom Komisji Europejskiej na rzecz upraszczania przepisów oraz redukcji obciążeń administracyjnych dla MŚP.

W kwestii konkurencyjności i rozwoju strategicznych sektorów UE, Dyrektor Jorna szczególne znaczenie nadała innowacjom, o które trudno w czasach niepewności rynkowej. Mówiła także o współpracy sektora publicznego i prywatnego, podając za przykłady sojusze przemysłowe, takie jak Europejski sojusz na rzecz czystego wodoru czy Europejski Sojusz na rzecz baterii.

Szefowa DG GROW wyjaśniła także, jak ważna jest odporność w świetle problemów gospodarczych spowodowanych pandemią COVID czy rosyjską agresją na Ukrainę. Zaprezentowała główne założenia otwartej autonomii strategicznej i potrzebę uwzględnienia ich w tworzeniu europejskiego prawa. Europejski akt w sprawie surowców krytycznych uznała za jeden z przykładów legislacji, która wzmocni zdolności Europy do radzenia sobie w podobnych kryzysach w przyszłości.

Kerstin Jorna podkreśliła także czynniki, jakie mają wpływ na tempo cyfryzacji i dekarbonizacji unijnej gospodarki, pośród których znalazły się procedury dotyczące wydawania pozwoleń, dostęp do rynku, finansowania oraz umiejętności.

Z kolei członkowie Lewiatana reprezentujący różne branże mieli okazję przedstawić bariery, z którymi boryka się biznes w Europie. Pośród najczęściej wymienionych utrudnień znalazły się złożoność regulacji, różnice w implementacji przepisów, fragmentacja rynku czy też wyzwania związane z cyfryzacją i zieloną transformacją. Przedstawiciele biznesu zwrócili także uwagę na potrzebę zapewnienia lepszych zachęt – zarówno finansowych, jak i regulacyjnych.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na konieczność zapewnienia równych warunków dla biznesu w kontekście autonomii strategicznej UE oraz ochrony europejskiego rynku w świetle zagrożeń wynikających z ciągłego wzrostu konkurencyjności gospodarek krajów trzecich na arenie globalnej.

Spotkanie poprowadziła Kinga Grafa, Zastępczyni Dyrektora Generalnego ds. europejskich. Dyrektor Generalnej towarzyszyli Marek Przeor z DG GROW oraz Przemysław Kalinka z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.