Oceny nie świadczą o wartości dziecka – apel RPD ws. kampanii marketingowych
21 czerwca 2024

Oceny nie świadczą o wartości dziecka – apel RPD ws. kampanii marketingowych

unsplash.com

Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślik zaapelowała do przedsiębiorców i właścicieli sklepów o odstąpienie od działań promocyjnych, w których nagrodą za dobre oceny na świadectwie byłby rabat na produkty.

Zdaniem RPD takie działania naruszają prawa konsumenta oraz wolność konsumencką, ale też nie sprzyjają realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Monika Horna-Cieślik podkreśla w apelu, że oceny nie świadczą o wartości dziecka ani o jego potencjale.

– Każde dziecko jest wyjątkowe i wartościowe bez względu na uzyskiwane oceny. Każde dziecko posiada unikalne talenty, umiejętności i cechy charakteru, które nie zawszę znajdują odzwierciedlenie w szkolnych stopniach – czytamy w apelu.

I dodaje, że czynniki wpływające na wyniki dzieci w nauce to m.in.:

 • sytuacja rodzinna i finansowa,
 • zdrowie psychiczne i fizyczne,
 • dostęp do odpowiednich zasobów edukacyjnych, a także indywidualne tempo rozwoju.

Koncentrowanie się na ocenach, jako kryterium nagradzania może więc prowadzić do niepotrzebnej presji i poczucia niższej wartości wśród dzieci oraz nastolatków, którzy nie osiągają najwyższych wyników.

RPD prosi o rozważenie odstąpienia od takich praktyk handlowych lub podjęcie działań promujących równość. Chodzi o to, by w czasie zakończenia roku szkolnego docenić dzieci i młodzież na równi, bez wyjątku i bez względu na oceny uzyskane na koniec roku szkolnego.

Zobacz apel RPD

Zagrożona prywatność użytkowników internetu
20 czerwca 2024

Zagrożona prywatność użytkowników internetu

W pełni popieramy wprowadzenie przepisów, które zapewnią lepszą ochronę dzieci przed przemocą seksualną w internecie, ale propozycja uregulowania tej kwestii przygotowana przez prezydencję belgijską naruszy prywatność użytkowników usług łączności elektronicznej.

Polska na posiedzeniu Rady UE powinna głosować przeciwko tej propozycji – apelują do resortu cyfryzacji Konfederacja Lewiatan, Fundacja Panoptykon i Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Dzisiaj w Radzie UE ma się odbyć głosowanie nad rozporządzeniem dotyczącym  zwalczania treści przedstawiających wykorzystywanie seksualne nieletnich (CSAM). Nowa propozycja prezydencji belgijskiej, która ma rozwiązać ten problem, stanowi jednak zagrożenie dla szyfrowania end-to-end, które gwarantuje, że wiadomość jest zaszyfrowana u nadawcy i odszyfrowana dopiero u odbiorcy. Po zmianach komunikacja miałaby być skanowana  po stronie nadawcy, zanim zostanie zaszyfrowana.

Komunikatory internetowe będą musiały wykrywać znane i nieznane przypadki materiałów o wykorzystywaniu seksualnym dzieci w internecie w treściach wizualnych i adresach URL (lecz nie plikach audio i wiadomościach tekstowych). Takie przypadki mają też być  wyłapywane przy użyciu sztucznej inteligencji.

– Popieramy cel Komisji Europejskiej, jakim jest stworzenie kompleksowych ram prawnych zapewniających lepszą ochronę dzieci przed niegodziwym  wykorzystywaniem seksualnym. Uważamy jednak, że rozwiązanie zaproponowane przez prezydencję belgijską naruszy prywatność użytkownków internetu i nie ograniczy obrotu materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci. Apelujemy więc do rządu, aby głosował w Radzie UE przeciwko tej propozycji – mówi Eliza Turkiewicz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Sygnatariusze apelu zwracają uwagę, że wprowadzenie w życie nowych przepisów otworzyłoby drzwi do szerszych naruszeń ze strony hakerów i wrogich użytkowników. Nałożyłoby również na podmioty komercyjne obowiązki właściwe dla podmiotów państwowych.

Ponadto aplikacje użytkowników mają być bezwarunkowo zaktualizowane. W przypadku rezygnacji ze zgody na wykrywanie wszystkich zdjęć i linków, użytkownicy straciliby możliwość udostępniania materiałów wizualnych i linków poprzez komunikator.

Nie jest też jasne, w jaki sposób możliwe byłoby stworzenie technologii, która blokowałaby wysyłanie zdjęć i linków bez inwigilacji pozostałej korespondencji.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Stanowisko pracodawców. Ochrona dzieci przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie
10 listopada 2022

Stanowisko pracodawców. Ochrona dzieci przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie są niewłaściwie zaadresowane, nieuzasadnione i nietrafione z wielu powodów – napisali we wspólnym stanowisku Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom”.

Zdaniem pracodawców przepisy projektowanej ustawy:

 1. Naruszają prawo Unii Europejskiej (a projekt ustawy powinien być notyfikowany Komisji Europejskiej);
 2. Ignorują obowiązujące już w Polsce przepisy prawa, których celem jest ograniczenie dostępności pornografii dla małoletnich;
 3. Deprecjonują wagę i rolę wychowania i edukacji;
 4. Pomijają fakt, że już dzisiaj istnieje cała gama rozwiązań technicznych służących ochronie małoletnich przed nieodpowiednimi treściami, zarówno odpłatnych jak i darmowych (w tym rozwiązań darmowych stworzonych z wykorzystaniem środków publicznych), prostych w obsłudze i dostępnych dla każdego, kto chce z nich korzystać;
 5. W sposób nieuzasadniony i zwyczajnie niesprawiedliwy adresują wszystkie obowiązki na dostawców Internetu, pozostawiając dostawców treści dla dzieci szkodliwych, w tym dostawców treści pornograficznych, całkowicie poza zakresem zainteresowania projektodawcy i projektowanej ustawy;
 6. Nakładają na dostawców Internetu obowiązki prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących blokad i treści pornograficznych, które mają być realizowane pod groźbą kary (!), a więc przerzucają na prywatne przedsiębiorstwa realizację należących do państwa zadań z zakresu edukacji, polityki rodzinnej i społecznej;
 7. Zawierają legislacyjnie i prawnie nieakceptowalne konstrukcje, niedające bronić się w demokratycznym państwie prawa, takie jak realizowany pod groźbą kary nakaz blokowania niezdefiniowanych treści;
 8. Tworzą fałszywą wizję możliwości rozwiązania skomplikowanego problemu społecznego przez proste nakazy i zakazy ustawowe, dając złudne poczucie bezpieczeństwa;
 9. Stwarzają polityczną pokusę do obejmowania obowiązkiem blokowania kolejnych kategorii treści i usług uznawanych za szkodliwe albo niepożądane;
 10. Stwarzają nowe, poważne ryzyka dla prywatności abonentów;
 11. Z niezrozumiałych powodów proponują model nieznany w żadnym innym państwie, odmienny od tego, który został albo jest wdrażany w niektórych państwach Europy.

KPRM_Stanowisko Izb ws. projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie_9.11.2022

 Konfederacja Lewiatan

Będzie więcej pieniędzy na edukację technologiczną dzieci
01 czerwca 2022

Będzie więcej pieniędzy na edukację technologiczną dzieci

Dzieci i nastolatki rozpoczynając karierę zawodową będą miały do wyboru zupełnie inny zestaw stanowisk i zawodów. Część zawodów zniknie, w ich miejsce pojawią się nowe, a w przypadku większości tych, które przetrwają sposób świadczenia pracy będzie inny.

Pieniędzy na finansowanie programów związanych z nabywaniem kompetencji cyfrowych i dzieci, i dorosłych w najbliższych latach ma być od 5 do 7 razy rocznie więcej, niż w ubiegłych latach – zauważa Konfederacja Lewiatan.

Światowy Dzień Dziecka to dobra okazja do planowania przyszłości najmłodszych pokoleń. Zgodnie z badaniami rynek pracy i gospodarka w kolejnych latach ulegają coraz szybszym przemianom. Trendy związane z technologią, sztuczną inteligencją czy big data powinny gładko wchodzić do edukacji, by do tych zmian przygotowywać najmłodsze pokolenia. Ogromne znaczenie nadal będę miały kompetencje miękkie, takie jak kreatywne myślenie, komunikacja, umiejętność pracy w zespołach – często rozproszonych i bardzo zróżnicowanych. Inwestycje w edukację teraz będą procentować w przyszłości.

Potrzebę tę słusznie dostrzega Ministerstwo Edukacji i Nauki inwestując w takie programy jak Laboratoria Przyszłości czy Aktywna Tablica. Środków na finansowanie programów związanych z nabywaniem kompetencji cyfrowych i dzieci, i dorosłych w najbliższych latach ma być od 5 do 7 razy więcej średniorocznie, niż w ubiegłych latach. A to za sprawą środków unijnych na lata 2021-2027, które w 2022 r. mają wreszcie zacząć finansować projekty, a także Krajowego Planu Odbudowy, gdzie kwestia rozwoju kompetencji jest także wyraźnie wskazana wśród priorytetów. To ogromna szansa także na rozwój firm edtechowych w Polsce. Już teraz ta branża silnie rośnie zarówno w Polsce, jak i dzięki ekspansji zagranicznej. Wkrótce może być naszą wizytówką na arenie międzynarodowej.

Dzień Dziecka to także dobry moment do refleksji jak zmniejszać nierówności na rynku pracy, w szczególności w dostępie kobiet i mężczyzn do wysokiej jakości miejsc pracy w rozwijających się branżach. W 2020 r. kobiety stanowiły zaledwie 14% pracowników w branży IT. Tymczasem już teraz brakuje nam 250-300 tys. specjalistów, a te potrzeby będą rosły.

Bez rozbudzania zainteresowań i dostępu do wiedzy i kwalifikacji związanych z nowoczesnymi technologiami wśród dziewczynek i nastolatek zmniejszamy ich szansę na kariery zawodowe związane z tymi obszarami. Dlatego ważne jest, by tak samo jak chłopcom, proponować dziewczynkom zabawki i aktywności związane z technologią. Warto także weryfikować, czy są tak samo mocno zachęcane na udział w kółkach informatycznych, jak ich szkolni koledzy i czy kiedy odpalane są zajęcia z drukarką 3D, to czy ich rola jest podobna do chłopców, czy też „grzecznie” siedzą w ławce. Trzeba zachęcać nastolatki do studiów technicznych. Na wejście w ten świat nigdy nie jest za wcześnie (pamiętając oczywiście o higienie umysłowej najmłodszych i kontroli wpływu technologii na ich rozwój), ani za późno – komentuje Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej w Konfederacji Lewiatan.

Takie działania przynoszą efekty – prawie 70% uczestników szerokiej gamy szkoleń IT organizowanych przez Future Collars to kobiety. Firma ta jednak aktywnie kieruje swoje programy właśnie do nich i stawia sobie za cel wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia. Często uczestniczki szkoleń to osoby, które dotychczas nie miały styczności z sektorem nowoczesnych technologii, jednak szukają lepszego jutra i faktycznie dzięki przekwalifikowaniu znajdują pracę swoich marzeń. Doświadczenia Giganci Programowania pokazują jednak, że ciągle wśród najmłodszych (7-12 lat) na zajęciach z kodowania dominują chłopcy (to aż 85% wobec 15% dziewczynek), czyli jako rodzice wysyłając dzieci na zajęcia dodatkowe utrwalamy „stary porządek”. Czas na zmiany!

Konfederacja Lewiatan