Konsument w świecie cyfrowych możliwości
29 listopada 2023

Konsument w świecie cyfrowych możliwości

Bariery związane z zaufaniem, oszustwami, logistyką, dostępem do internetu, czy umiejętnościami poruszania się po sieci były wymieniane wśród największych wyzwań rynku e-commerce z perspektywy konsumenta, w czasie konferencji „Konsument w świecie cyfrowych możliwości” zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan.

Z raportu Wyzwania rynku e-commerce z perspektywy konsumenta” zaprezentowanego na konferencji, a przygotowanego przez Politykę Insight i Amazon.pl, wynika, że klienci cenią sobie bezpieczeństwo podczas zakupów w internecie, boją się oszustw, manipulowania ceną, chcą mieć dostęp do wiarygodnych opinii innych kupujących.

Gość specjalny Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił uwagę na przełomowe zmiany w e-commerce, których  katalizatorem stała się pandemia Covid-19.

Transparentność rynku e-commerce

– Ten rynek dynamicznie się rozwija uwzględniając transformację energetyczną czy klimatyczną. 100 lat temu głównym kreatorem kształtowania konsumpcji  była prasa,  30 lat temu telewizja, 10 lat temu internet, a od 5 lat media społecznościowe – powiedział prezes UOKiK.

Tomasz Chróstny odniósł się także do unijnej dyrektywy Omnibus, która obowiązuje od 1 stycznia. Zmieniła ona sposób informowania o promocjach – obok ceny aktualnej i tej przed rabatem konsument ma znać także najniższą cenę produktu z ostatnich 30 dni.

– Konsument nie powinien być oszukiwany poprzez brak informacji o cenie czy podawaniu ceny nieprawidłowej. Tym bardziej, że czterech na pięciu konsumentów robi zakupy w internecie, a ponad 90 proc. przy podejmowaniu decyzji powołuje się na opinie innych. Do 2034 roku grupa konsumentów powyżej 65 roku będzie większa od liczby konsumentów w wieku do 18 lat. Dlatego tak ważna jest transparentność i przejrzystość zasad na rynku e-commerce – dodał.

Marco Reissig, Country Manager, Amazon.pl dużo miejsca poświęcił zaufaniu, wiarygodnym opiniom, promocji i nowym trendom na rynku e-commerce. – Mówiąc o zwyczajach zakupowych polskich konsumentów, wyróżniłbym cztery szczególne obszary. Przede wszystkim są to: doskonała orientacja na wygodne i bezpieczne metody płatności, czego dowodem jest tak chętnie stosowany BLIK. Polscy konsumenci okazali się być także niezwykle zgodni, wskazując na paczkomaty jako najwygodniejszą i najbardziej zrównoważoną opcję dostawy oraz na atrakcyjne ceny, jako ważny czynnik decydujący o zakupie. Chociaż ten ostatni element wskazałbym jako cechę wspólną wszystkich klientów na całym świecie. Jednak wszystkie te zwyczaje zakupowe łączy jedno – zaufanie. Klienci muszą być pewni tego, co otrzymają, gdy kupują na Amazon.pl. Dlatego nieustannie inwestujemy w narzędzia, które chronią klientów, zapewniając im bezpieczne zakupy online – dodał.

Punktem wyjścia do dyskusji w panelu „Bariery i wyzwania w segmencie e-commerce z perspektywy konsumentów w Polsce” był raport przygotowany przez Politykę Insight i Amazona.pl.

Niewystarczające umiejętności cyfrowe

Według raportu Komisji Europejskiej, dotyczącego realizacji celów “Cyfrowej dekady Europy”, odsetek polskich gospodarstw domowych, które mają dostęp do szybkiego stacjonarnego internetu wynosi 71 proc. (UE – 73 proc.). Tylko 63 proc. gospodarstw domowych objętych jest zasięgiem mobilnej sieci piątej generacji czyli 5G (UE – 81 proc.).

Odsetek Polaków (16-74 lat) posiadających podstawowe umiejętności cyfrowe wynosi 43 proc. i jest niższy od średniej unijnej (54 proc.). Ponadpodstawowe umiejętności posiadało 21 proc. Polaków (UE –  26 proc.).

Część klientów obawia się zakupów za pośrednictwem internetu, a ich obawy wynikają właśnie z niskich umiejętności cyfrowych czy powiązane są z utrudnionym dostępem do sieci lub urządzeń elektronicznych.

Niektórzy klienci boją się ryzyka związanego z wyłudzaniem pieniędzy pod pozorem sprzedaży towarów i usług w internecie. Dochodzenie praw trwa zbyt długo, a sprawcy internetowych oszustw często pozostają bezkarni.

Ważne zaufanie i uczciwość

Uczestniczący w debacie Łukasz Wroński, dyrektor, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekonywał, że na rynku e-commerce bardzo ważne jest zaufanie i uczciwość. Zaproponował, żeby wszelkie unijne zmiany regulacyjne na tym rynku były poprzedzane badaniami społecznymi, zebraniem opinii klientów.

– Chodzi o to, żeby ludzie wypowiadali się, co dobrze działa, a co trzeba poprawić. Inaczej będziemy wdrażali w życie złe regulacje – stwierdził.

Dla Grzegorza Misia, Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu także najważniejsze jest zaufanie. Konsumenci chcą ufać i  wierzyć  sprzedawcom. Niestety, zdarzają się przedsiębiorcy, którzy oszukują. Badania pokazują, że klienci nadal nie mają zaufania do małych sklepów internetowych, ale i do instytucji publicznych, rzeczników konsumentów.

Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, Head of Vendor Management, Amazon.pl podkreśliła, że obowiązkiem firmy jest ochrona konsumentów. – Inaczej nie będą mieli do nas zaufania. Dlatego bardzo wcześnie wprowadziliśmy wiarygodne opinie. Klient ma prawo odstąpić od umowy i powinniśmy mu to ułatwić – dodała.

Stwórzmy komisje nadzoru e-commerce

Agnieszka Plencler, prezeska, Fundacja Forum Konsumentów stwierdziła, że konsumentom, biznesowi, organizacjom pozarządowym powinno zależeć na budowie siły konsumentów w pozytywnym wymiarze.

 Trzeba uczyć klientów, aby nie zostawiali swoich pieniędzy tam, gdzie oszukują. Powinniśmy robić zakupy tam, gdzie obowiązują zasady. Na razie mamy niski poziom świadomości – dodała.

Zdaniem Damiana Wiszowatego, CEO, Gonito pieniądze i interesy konsumenta muszą być zabezpieczone. – Brakuje informacji, czy firma która zakłada sklep internetowy ma jakiekolwiek uprawnienia do handlu. Stwórzmy np. komisję nadzoru e-commerce czy sklepów internetowych. Trzeba ostrzegać klientów, że ten sklep działa źle – dodał.

W czasie konferencji dyskutowano również o pokoleniu Z jako nowej generacji konsumentów, social commerce, czy światach metaverse.

Organizatorem konferencji była Konfederacja Lewiatan, współorganizatorem SGH, partnerem strategicznym Amazon.pl.

Patronat  honorowy objęli Polska Izba Handlu oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Partner merytorycznym była Polityka Insight

Konfederacja Lewiatan

Zobacz też relacje z paneli i przemówień oraz zdjęcia na naszym profilu na LinkedIn oraz X

Praktyczne aspekty branży e-commerce podczas warsztatów online
22 czerwca 2023

Praktyczne aspekty branży e-commerce podczas warsztatów online

Aktualne trendy oraz wyzwania sektora e-commerce, które zostały poruszone podczas pierwszego dnia konferencji „E-commerce 2023 – szanse, trendy i wyzwania”, organizowanej przez Konfederację Lewiatan, były również kontynuowane podczas drugiego, warsztatowego dnia konferencji.

W trakcie warsztatów prowadzący skupili się na praktycznych aspektach branży: e-commerce w czasach inflacji oraz kluczowe wyzwania w związku z opodatkowaniem VAT gospodarki cyfrowej.

Jak wpływ ma inflacja na zakupy w sieci?

Podczas warsztatu prowadzący Marcin Jank, Business Development Manager z Blue Media przedstawił dane dotyczące zachowań konsumenckich w związku z utrzymującą się wysoką inflacją. Wyjaśnił również, od czego zależne są procesy decyzyjne klientów, korelacje kryteriów wyboru sklepu i wyboru metody płatności oraz czym charakteryzują się poszczególne formy szybkich płatności. Prowadzący podkreślił również, że w związku z zakupami on-line klienci oczekują: wygody, szybkości, łatwości oraz bezpieczeństwa.

Opodatkowanie VAT gospodarki cyfrowej

W drugiej części dnia odbyły się warsztaty MDDP nt. opodatkowania VAT gospodarki cyfrowej, prowadzone przez Janinę Fornalik, partnera i doradcę podatkowego MDDP oraz Klaudynę Matusiak-Frey, starszego konsultanta i doradcę podatkowego MDDP.

Prowadzące skoncentrowały się na scharakteryzowaniu obecnych i planowanych przepisów unijnych regulujących opodatkowanie platform internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad rozporządzeniem VIDA (Vat in the Digital Age). Omówiony został ciekawy przykład sprawy wszczętej na poziomie krajowym przez organy podatkowe we Włoszech, a zmierzającej do ustalenia czy płacenie przez użytkowników danymi osobowymi za usługę świadczoną przed media społecznościowe należy uznać za odpłatną usługę opodatkowana na gruncie VAT.

Sporym wyzwaniem podatkowym w niedalekiej przyszłości, na które zwróciły uwagę ekspertki MDDP, pozostaje regulacja NFT (non-fungible token), w tym ustalenie podstawy i miejsca opodatkowania czy sama klasyfikacja NFT (czy jest to towar czy usługa) oraz określenie czy transakcje w metawersum powinny być opodatkowane podatkiem VAT.

Relacja z pierwszego dnia konferencji tutaj. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerami głównymi byli Blue Media i MDDP.

Nowe technologie zmieniają e-commerce
21 czerwca 2023

Nowe technologie zmieniają e-commerce

Nowe technologie, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji, wysoka inflacja, marketplace i zmiany pokoleniowe mają obecnie największy wpływ na rozwój rynku e-commerce - podkreślali uczestnicy konferencji „E-commerce 2023 – szanse, trendy i wyzwania”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan.

– Po pandemii Covid-19 rynek e-commerce trochę przysiadł, ale przed nim rysuje się dobra przyszłość. Dzisiaj szuka swojej drogi, zaczyna wykorzystywać sztuczną inteligencję – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Prof. Joanna Żukowska, z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej mówiła o najnowszych trendach na rynku e-commerce.

– Jeszcze w 2018 roku wartość sprzedaży e-commerce wynosiła 48 mld zł, a  prognozuje się, że w 2027 roku wzrośnie do 187 mld zł.  Obserwujemy wzrost popularności stron internetowych, na których swoje produkty może oferować wielu sprzedawców jednocześnie (marketplace). Tutaj prym wiodą Allegro, OLX, EmpikPlace. Dzisiaj klienci najchętniej korzystają z platform internetowych (32%) sklepów internetowych (22%) i zakupów przez telefon (18%) – dodała.

W ostatnich latach bodźcem, który napędza e-commerce stała się wysoka inflacja. Ludzie poszukują tańszych produktów w internecie. W 2021 roku w kanale online udział sprzedaży detalicznej dóbr wyniósł 13%.

Ogromny wpływ na rynek e-commerce mają nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja. Pojawiają się innowacje w obsłudze klienta, następuje automatyzacja procesów logistycznych, zagęszczanie sieci automatów paczkowych, czy krótkoterminowe finansowanie zakupów.

Na rozwój rynku e-commerce mają też wpływ zmiany pokoleniowe. Do głosu dochodzi pokolenie, dla którego internet, zakupy w sieci czy urządzenia mobilne stanowią ważne elementy życia codziennego. Z badań wynika, że 55% pokolenia Z korzysta 5 godzin dziennie ze smartfonu.

Zbigniew Nowicki, Co-Managing Director w Bluerank wymienił kilka zjawisk, z którymi mamy do czynienia na rynku e-commerce. Chcemy kupować lokalnie, rośnie znaczenie prywatności (wykorzystywanie danych osobowych), wraca nostalgia za tradycyjnymi zakupami, priorytetem staje się zrównoważona ekonomia, dbamy o ekologię, coraz częściej online kupują seniorzy (osoby w wieku 55-70), wzrasta liczba zakupów przez smartfony.

Uczestnicy konferencji dyskutowali również o możliwościach i korzyściach jakie daje współpraca z platformami handlu elektronicznego. Zastanawiano się, czy  marketplace jest jedynym właściwym rozwiązaniem dla sprzedawców? Eksperci wskazywali, że niekoniecznie. Prowadzenie sprzedaży tylko przez marketplace może uzależnić bowiem sprzedawcę od danej platformy internetowej.

Uczestnicy konferencji próbowali też odpowiedzieć na pytania, czy sztuczna inteligencja wesprze handel w sieci?, jak nowe technologie zmienią e-commerce i jakie znaczenie dla handlu w sieci mają mikropłatności.

Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Zobacz też relację z drugiego dnia konferencji

Praktyczne aspekty branży e-commerce podczas warsztatów online

Konfederacja Lewiatan

 

Rewolucja na rynku e-commerce
14 czerwca 2022

Rewolucja na rynku e-commerce

Nasz rynek e-commerce należy do najszybciej rozwijających się w Europie. Jego wartość wynosi 20-25 mld euro, ale w Niemczech ponad 100 mld euro, a we Francji 120 mld euro. Potencjał polskiego rynku jest więc ogromny – powiedziała dr Anna Kania – Okieńczyc, Vice President, Marketing and Custromer Experience Director DHL Parcel Polska na konferencji online „E-commerce 2022. Szanse, trendy, wyzwania”, organizowanej przez Konfederację Lewiatan wspólnie z partnerem strategicznym firmą DHL Parcel.

Sprzedaż produktów i usług przez Internet prowadzi około 150 tys. firm korzystając zarówno z własnych sklepów internetowych, jak i platform typu marketplace.

Mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją na rynku e-commerce. Paczki z tej kategorii stanowią już ponad 60 proc. wszystkich obsługiwanych przez nas przesyłek. Prognozy wskazują, że przesyłki zagraniczne będą rosły dwa razy szybciej niż w Polsce. Wprowadzanie rozwiązań cyfrowych pomaga nam być wiarygodnym partnerem dla wszystkich zagranicznych klientów – dodała dr Anna Kania – Okieńczyc.

Gościem specjalnym pierwszego dnia konferencji była prof. Aleksandra Przegalińska, futurolożka, filozofka, prorektor ds. współpracy z zagranicą w Akademii Leona Koźmińskiego, która mówiła o znaczeniu sztucznej inteligencji w biznesie, nowych rozwiązaniach w handlu elektronicznym, które automatyzują procesy, ułatwiają wybór konsumentom (wyświetlanie podobnych produktów, chatboty, wyszukiwanie głosowe).

– Często pada pytanie, czy sztuczna inteligencja jest przeszacowana? W przeszłości byłe takie okresy „zimy”, kiedy ludzie się od niej odwracali. Obecnie raczej nam to nie grozi. Nie jesteśmy przed kolejną bańką, która wkrótce pęknie. Przede wszystkim dlatego, że sztuczna inteligencja obiecuje, to co realne. W ostatnich latach w takich dziedzinach jak e-commerce, logistyka, medycyna, stała się bardzo praktyczna. Mniej obiecuje, a więcej proponuje konkretnych rozwiązań. Oczywiście jest możliwe spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji, np. przez wprowadzenie nowych unijnych regulacji, ale będzie to raczej chwilowe hamowanie niż zatrzymanie. Sztuczna inteligencja najbardziej sprawdza się w procesach gdzie jest dużo danych jakościowych (logistyka, bankowość) – powiedziała prof. Aleksandra Przegalińska.

W czasie drugiej już edycji konferencji poruszane były również takie tematy jak: opodatkowanie sprzedaży e-commerce, płatności odroczone, green czy greenwashing w e-biznesie, czy  ekspansja na nowe rynki w obszarze e-commerce.

Konfederacja Lewiatan

E-commerce przyspiesza i stawia na zieloną przyszłość
13 czerwca 2022

E-commerce przyspiesza i stawia na zieloną przyszłość

Ambicją wielu firm e-commerce jest już nie tylko utrzymanie pozycji lidera na rodzimym rynku, ale coraz częściej ekspansja międzynarodowa. Wyzwaniem dla branży jest dostosowanie dotychczasowych praktyk do wymogów unijnego Zielonego Ładu. Firmy odpowiedzialne społecznie, dla których kwestie zrównoważonego rozwoju są realnym priorytetem, wprowadzają konkretne rozwiązania.

Jednak część podmiotów jedynie markuje swoje zaangażowanie w trendy „green” czy „eco”, co tworzy problem tzw. „greenwashing’u”, czyli stwarzania mylnego wrażenia, że firma i jej produkty są przyjazne dla środowiska.

Polski rynek e-commerce należy do najszybciej rozwijających się w Europie. Jego wartość na początku 2021 r. przekroczyła już 100 mld zł. Sprzedaż produktów i usług przez Internet prowadzi około 150 tys. firm korzystając zarówno z własnych sklepów internetowych, jak i platform typu marketplace.

Mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją na rynku e-commerce. Paczki z tej kategorii stanowią już ponad 60 proc. wszystkich obsługiwanych przez nas przesyłek. Rozwój tej branży stawia przed operatorami kurierskimi nowe wyzwania, a co za tym idzie potrzebę wdrażania innowacji i zautomatyzowanych procesów zaprojektowanych według potrzeb klienta. Doskonale znamy naszych odbiorców. Prowadzimy regularne badania satysfakcji i właściwie określamy nasze priorytety. Wśród nich są: najwyższa terminowość doręczeń, jakość obsługi klienta, bezpieczeństwo, możliwość samodzielnego zarządzania dostawą, czy dostosowanie formy doręczenia do stylu życia odbiorców – mówi dr Anna Kania – Okieńczyc – Vice President, Marketing and Custromer Experience Director DHL Parcel Polska.

– Nasz kraj staje się ważnym i atrakcyjnym miejscem na mapie e-commerce,  punktem startowym do wyjścia firm z usługami i produktami na nowe rynki. Ambicją wielu przedsiębiorstw e-commerce jest już nie tylko utrzymanie pozycji lidera na rodzimym rynku, ale coraz częściej ekspansja międzynarodowa. Proces ten obejmuje wiele aspektów i towarzyszą mu żmudne przygotowania. Od jakości analizy poprzedzającej ekspansję, oceny ryzyk, właściwej znajomości specyfiki nowych rynków zależy sukces procesu scale up – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Wyzwaniem dla firm z sektora e-commerce pozostaje kwestia dostosowania dotychczasowych praktyk do wymogów unijnego Zielonego Ładu. W dążeniu do neutralności klimatycznej przedsiębiorcy mają postawione bardzo ambitne  cele, w tym środowiskowe, m.in. w związku z opublikowaniem pakietu reform legislacyjnych znanych pod nazwą „GOTOWI na 55 (ang. FIT for 55). Nie każdemu jednak przyświeca wspólne dobro naszej planety.

– Część z firm markuje swoje zaangażowanie w trendy „green” czy „eco” co pogłębia problem tzw. „greenwashing’u”, czyli strategię marketingową, której celem jest stworzenie mylnego wrażenia, że stosująca ją firma i jej produkty są przyjazne dla środowiska. Z greenwashingiem mamy do czynienia, gdy firma poświęca więcej czasu i środków na promowanie swojego ekologicznego wizerunku, niż na rzeczywiste proekologiczne działania – dodaje Aleksandra Musielak.

– Potrzebujemy głębokiego zrozumienia, że ekologia to coś znacznie ważniejszego niż atrakcyjny marketingowo trend. Potrzeba zrównoważonego rozwoju to jedno z największych wyzwań całego świata biznesu, a zwłaszcza liderów, którzy powinni wyznaczać kierunki działań poszczególnych sektorów. W DHL szczególnie mocno angażujemy się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. To jeden z elementów naszej strategii biznesowej.

Nasza firma planuje konkretne inwestycje w projekty z tym związane, w tym m.in. elektryfikację floty, odnawialne źródła energii, eko-opakowania oraz modyfikację procesów tak, by już wkrótce oferować dostawę w pełni ekologiczną. Grupa DP DHL do 2030 przeznaczy 7 miliardów euro na ochronę klimatu, a aż 115 milionów euro będzie przeznaczonych na elektryfikację floty,

do 2030 nasza flota będzie się składać w 60%  z elektrycznych samochodów – deklaruje Anna Kania – Okieńczyc.

W trakcie drugiej edycji konferencji „E-commerce 2022. Szanse, trendy, wyzwania”, organizowanej przez Konfederację Lewiatan wspólnie z partnerem strategicznym firmą DHL Parcel, będzie można dowiedzieć się jak odróżnić  specjalnie prowadzone przez firmy działania na rzecz środowiska od zwykłego marketingowego tricku. W czasie konferencji poznamy najnowsze trendy w handlu elektronicznym, osiągniecia technologiczne, organizacyjne i środowiskowe.

Konferencja odbędzie się online 14-15 czerwca.

REJESTRACJA

Konfederacja Lewiatan

E-commerce na zielonej ścieżce
29 marca 2022

E-commerce na zielonej ścieżce

Przed e-commerce stoją ogromne wyzwania związane z Europejskim Zielonym Ładem. Sercem branży stała się zielona logistyka obejmując wszystkie działania realizowane w celu zmniejszenia jej negatywnego wpływu na środowisko.

Pandemia wywołała boom na rynku kurierskim, ale również spowodowała, że dostawy kurierskie stały się szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze – czytamy w raporcie „E-commerce na zielonej ścieżce” przygotowanym przez Konfederację Lewiatan we współpracy z DHL.

Polski rynek e-commerce należy do najszybciej rozwijających się w Europie. Jego wartość na początku 2021 r. przekroczyła już 100 mld zł. Sprzedaż produktów i usług przez Internet prowadzi około 150 tys. firm korzystając zarówno z własnych sklepów internetowych, jak i platform typu marketplace.

– Działania firm logistycznych mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji CO2 w przestrzeni miejskiej. Już od dawna prowadzimy intensywne testy różnych modeli samochodów dostawczych o napędzie elektrycznym, które doskonale sprawdzają się w ramach miejskiej logistyki. Zbierają również bardzo pozytywne opinie naszych kurierów, którzy cenią sobie komfort jazdy i wygodę, jaką zapewnia elektryczny napęd. Jako firma, której misją jest osiągnięcie zerowej emisji CO2 będziemy sukcesywnie elektryfikowali flotę kurierską. Chcemy być liderem w zakresie elektromobilności w naszej branży. Samochody i rowery elektryczne są przyszłością logistyki. Kurierski rower elektryczny DHL stanął nawet na wystawie w Centrum Nauki Kopernik, gdzie prezentowane są nietypowe, inspirujące egzemplarze oraz ich historie i wpływ na społeczeństwo. To pokazuje, że logistyka wpływa nie tylko na biznes, ale na całe społeczeństwo – mówi Agnieszka Świerszcz, CEO DHL Parcel Polska.

 – W logistyce najważniejsza jest w tej chwili zielona transformacja. Zmiany klimatyczne, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko naturalne wymagają od przedsiębiorstw z łańcucha dostaw zwrócenia się w stronę zielonych praktyk logistycznych. Pracując nad wdrożeniem rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, logistyka skupia się na wdrożeniach w kierunku zmniejszenia zużycia paliwa czy częstszego korzystania z dostawczych samochodów elektrycznych lub hybrydowych, a przez to do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zielona logistyka to również zmiany dotyczące magazynowania czy korzystania z opakowań przyjaznych środowisku, odejście od papieru, czyli eliminowanie dokumentacji papierowej na wszystkich etapach procesu biznesowego – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

 Z badań wynika, że jedna trzecia klientów, zarówno biznesowych, jak i indywidualnych, zwraca uwagę na „zielone działania” dostawców przesyłek. Zielonej transformacji spodziewają się klienci na rynku doręczeń także w perspektywie 10 lat. Oczekują stosowania transportu zeroemisyjnego, wykorzystania robotów w procesach logistycznych np. w sortowniach przesyłek, obsługi klienta przez sztuczną inteligencję czy dostaw bez udziału kuriera (np. dronem), samochodem autonomicznym.

Konfederacja Lewiatan

 

Pobierz raport "E-commerce na zielonej ścieżce"