17% Polaków rozważa emigrację zarobkową
15 marca 2023

17% Polaków rozważa emigrację zarobkową

Niemal 17% osób rozważa wyjazd w poszukiwaniu pracy w ciągu najbliższego roku. 93% planujących wyjazd odczuwa skutki pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju – wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Gi Group na podstawie badań SW Research.

Rośnie odsetek osób niezdecydowanych. Zwiększył się o niemal 10 pkt proc. w stosunku do lipca 2022 r. i jest najwyższy od 2015 roku. 42% zainteresowanych emigracją to mieszkańcy wsi, 29% to pracownicy produkcyjni/fizyczni. 29% osób ma między 18 a 24 lata.

Komentarz Roberta Lisickiego, dyrektora departamentu pracy Konfederacji Lewiatan

Odsetek osób rozważających emigrację budzi niepokój. Migracja może mieć różny charakter – stały bądź tymczasowy, ale diagnoza przyczyn takiego stanu powinna być uwzględniana w polityce rozwoju naszego kraju. Utrzymanie kapitału ludzkiego ma bowiem kluczowe dla nas znaczenie. Dane dotyczące gotowości Polaków do migracji należy odczytywać w kontekście prognoz demograficznych, struktury wiekowej naszego społeczeństwa, odczuwalnych już wyzwań przedsiębiorców na krajowym rynku pracy. Według rządowej Strategii Demograficznej 2040, w projekcji w wariancie średnim, liczba ludności Polski może spaść o 39,1% z 37,9 mln w roku 2019 do 23 mln w roku 2100.

Prognozy wskazują również na potencjalnie znaczący spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym, która zgodnie z szacunkami z 2019 roku może zmniejszyć się z 22,8 mln w roku 2019 do 10,8 mln w roku 2100, czyli o 52,3%. Przeprowadzone badanie potwierdza duży udział w grupie osób wyrażających gotowość do emigracji, osób młodych do 34 roku życia, osób z wykształceniem zawodowym, średnim czy wyższym, czyli często tych z umiejętnościami i inicjatywą. Jednocześnie migracja zarobkowa za granicę dotknie w szczególności obszary wiejskie i mniejsze miasta (71,2%), co może wpłynąć na dalszy wzrost dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów Polski.

Odpowiedzi na pytanie dlaczego wciąż wiele osób rozważa wyjazd za granicę należy poszukiwać szczególnie w warunkach życia i sytuacji gospodarczej. Na to składa się w szczególności dostępność i jakość usług publicznych, takich jak opieka medyczna, placówki opiekuńcze, edukacja, wsparcie w opiece nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami, a także możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Nie możemy pomijać aspektu przewidywalności uwarunkowań prawnych i gospodarczych.

Jakość i dostęp do usług publicznych jest przedmiotem dyskusji od wielu lat, bez zasadniczych zmian. Kwestia poczucia pewności prawa czy warunków prowadzenia działalności gospodarczej ulega osłabieniu – poczucie pogarszającej się sytuacji gospodarczej potwierdza większość osób rozważających wyjazd za granicę. Wśród kluczowych przyczyn migracji wciąż wskazywane są wyższe zarobki (76,3%) oraz wyższy standard życia (61%). Pojawia się jednocześnie kwestia większego poszanowania dla wolności (28%) czy bezpieczniejszego położenia geograficznego (13,6%). Umiejętność zabiegania o utrzymanie kapitału ludzkiego jest jednym z kluczowych elementów przyczyniających się do atrakcyjności i rozwoju państwa.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz raport Emigracje zarobkowe Polaków 2023