Budowę nowych instalacji OZE może ograniczyć prawo
20 kwietnia 2023

Budowę nowych instalacji OZE może ograniczyć prawo

Przepisy zawarte w projekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym doprowadzą do ograniczenia powierzchni pod budowę nowych instalacji OZE i w efekcie wstrzymają rozwój źródeł odnawialnych, przede wszystkim w obszarze fotowoltaiki – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Powołana została podkomisja nadzwyczajna.

– Konieczne jest skorelowanie działań dotyczących porządkowania systemu planowania przestrzennego z potrzebami zwiększenia odporności sektora elektroenergetycznego i redukcji zależności energetycznej, w tym poprzez większy udział energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych – mówi Paulina Grądzik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Rozwój źródeł odnawialnych ma ogromny wpływ na dekarbonizację i spełnianie celów unijnych dotyczących obniżania emisyjności, natomiast projekt ustawy w zakresie dotyczącym OZE nie jest skorelowany z treścią rządowych dokumentów strategicznych, przede wszystkim z Polityką energetyczną Polski do 2040 r. – zwłaszcza w kontekście trwających obecnie prac nad trzecim scenariuszem prognostycznym. Zgodnie z przekazanymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska informacjami w Polsce może funkcjonować 27 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice, a w 2040 r. może być to już 45 GW. Osiągnięcie wskazanych w PEP2040 mocy zainstalowanych może być utrudnione z uwagi na bariery regulacyjne stawiane m.in. w projekcie ustawy.

Grunty klas V i VI, ze względu na ograniczoną przydatność do celów rolnych, oraz nieużytki, powinny być preferowane do wykorzystania na potrzeby m.in. budowy instalacji fotowoltaicznych. Dlatego warto zadbać, aby nowe regulacje sprzyjały   realizacji polskiej strategii energetycznej.

Propozycje legislacyjne Konfederacji Lewiatan zostały poddane głosowaniu przez członków podkomisji nadzwyczajnej. Niestety nie uzyskały wystarczającej liczby głosów, aby mogły zostać przyjęte. Pisemne stanowisko w sprawie projektu wskazuje na możliwość wprowadzenia uproszczeń sprzyjających rozwojowi gospodarczemu na szczeblu lokalnym poprzez objęcie wszystkich rodzajów instalacji OZE procedurami uproszczonymi.

Temat rozwoju źródeł odnawialnych oraz ich wpływ nie tylko na sektor elektroenergetyczny, ale i krajową gospodarkę jest  kluczowy. Konfederacja Lewiatan regularnie zwraca uwagę na bariery regulacyjne powstające na gruncie różnego rodzaju aktów prawnych i proponuje ich usunięcie lub zastąpienie zaprojektowanych przez stronę rządową rozwiązań mechanizmami wspierającymi przedsiębiorców w różnych obszarach m.in. w zakresie możliwości obniżenia cen energii elektrycznej czy obniżenia emisyjności przedsiębiorstw.

Konfederacja Lewiatan