Ustawa o fundacji rodzinnej już w Sejmie. Dobra wiadomość dla polskich firm
25 listopada 2022

Ustawa o fundacji rodzinnej już w Sejmie. Dobra wiadomość dla polskich firm

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej, który wpłynął właśnie do Sejmu, odzwierciedla najlepsze praktyki europejskie w zakresie zabezpieczania aktywów na pokolenia, odnosząc je do polskich realiów. Są duże szanse, że ustawa zostanie uchwalona w I kwartale 2023 roku – uważa Konfederacja Lewiatan.

23 listopada 2022 r. do Sejmu skierowany został projekt ustawy o fundacji rodzinnej. To dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców. Prace nad zarysem ustawy rozpoczęły się w 2018 r., a ich inicjatorem była Rada Firm Rodzinnych Konfederacji Lewiatan, która mając na uwadze wyzwania sukcesyjne, przed jakimi stają polscy przedsiębiorcy, jeszcze w 2018 r. przygotowała pierwszy projekt ustawy.

Polska fundacja rodzinna, wzorowana na najlepszych rozwiązaniach europejskich, będzie tworzona w celu gromadzenia majątku, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na ich rzecz. Będzie pierwszoplanowym narzędziem do skutecznej sukcesji dla średnich i dużych polskich firm rodzinnych. Będzie mogła wykonywać działalność gospodarczą, ale w ograniczonym zakresie, w tym min. zbywać mienie, dzierżawić nieruchomości, przystępować do spółek handlowych, nabywać i zbywać papiery wartościowe oraz prowadzić gospodarstwa rolne.

Fundacja rodzinna ma być podmiotowo zwolniona z podatku CIT. Będzie więc mogła bez opodatkowania sprzedawać akcje / udziały czy otrzymywać odsetki od lokat bankowych. Przychody uzyskiwane od fundacji przez fundatora oraz jego najbliższą rodzinę będą zwolnione z PIT. Wypłacane im świadczenia opodatkowane będą 15% podatkiem CIT. Natomiast w przypadku, gdy beneficjentami będą osoby nie spokrewnione z fundatorem, podatek będzie podwójny: tenże sam 15% CIT oraz dodatkowo 15% zryczałtowany PIT.

Niemałą rewolucją w kodeksie cywilnym będzie długo wyczekiwana nowelizacja przepisów regulujących zachowek. Te obecne nie są dostosowane do wymagań nowoczesnej gospodarki i zmieniającego się otoczenia, także w kontekście społecznym i rodzinnym. Zgodnie z nowymi przepisami, fundusz założycielski fundacji rodzinnej będzie doliczany do spadku po fundatorze tylko w okresie 10 lat, licząc wstecz od otwarcia spadku. Poza tym, przewidziana została możliwość odroczenia terminu płatności zachowku, rozłożenia go na raty (na 5 lat, a w szczególnych przypadkach na 10 lat), a w wyjątkowych przypadkach nawet jego obniżenia.

– Ustawa odzwierciedla najlepsze praktyki europejskie w zakresie zabezpieczania aktywów na pokolenia, odnosząc je do polskich realiów. To bardzo interesujące przepisy i z pewnością wielu przedsiębiorców będzie z nich korzystać. Cieszmy się, bo dzięki temu polskie firmy będą mogły działać przez pokolenia. Duże uznanie dla Rady Firm Rodzinnych Konfederacji Lewiatan za determinację w dążeniu do tak szczytnego celu – mówi Paweł Tomczykowski, ekspert ds. sukcesji rodzinnej Konfederacji Lewiatan, partner zarządzający kancelarią Ożóg Tomczykowski.

– Są duże szanse, że ustawa zostanie uchwalona przez Sejm już w I kwartale 2023 r. i wejdzie w życie 3 miesiące po jej uchwaleniu. Perspektywa utworzenia pierwszych polskich fundacji rodzinnych jest więc bardzo bliska – dodaje r .p. Krzysztof Kajda, zastępca dyrektora generalnego, szef pionu ekspertyzy Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan