Zostań członkiem Global Gateway Business Advisory Group i miej wpływ na strategię UE
25 marca 2023

Zostań członkiem Global Gateway Business Advisory Group i miej wpływ na strategię UE

fot. European Union 2022

Konfederacja Lewiatan zachęca firmy oraz organizacje członkowskie działające w sektorach transportowym, energetycznym, cyfrowym, a także zajmujące się wzmacnianiem systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych do dołączenia do Global Gateway Business Advisory Group (BAG). Udział w BAG to możliwość wpływu na kierunek strategii szeroko rozumianej łączności Unii Europejskiej w skali globalnej.

Komisja Europejska uruchomiła możliwość wnioskowania o przyjęcie do Global Gateway Business Advisory Group (BAG). Do aplikowania zaproszone są wszystkie europejskie organizacje sektora prywatnego posiadające odpowiednie doświadczenie w sektorach objętych strategią konektywności Global Gateway, tj. w transporcie, energetyce, cyfryzacji, a także zajmujących się wzmacnianiem systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych na całym świecie. Aplikować mogą zarówno przedsiębiorstwa duże, jak i MŚP, a także stowarzyszenia handlowe i biznesowe.

Celem powołania BAG jest stworzenie forum dla wymiany poglądów pomiędzy sektorem prywatnym a Przewodniczącym Komisji Europejskiej lub właściwymi Komisarzami w odniesieniu do inwestycji przedsiębiorstw unijnych w obszarze szeroko rozumianej łączności w krajach poza UE. Zadaniem grupy będzie również wsparcie Komisji Europejskiej w zacieśnianiu współpracy z europejskim sektorem prywatnym w zakresie skutecznej realizacji strategii konektywności UE Global Gateway.

BAG ma liczyć 60 członków, którzy będą wybierani na okres trzech lat. Decyzja o przyjęciu do grupy będzie podejmowana przez Komisję Europejską. Pierwsze posiedzenie wysokiego szczebla grupy planowane jest już na II połowę 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat procesu aplikowania, znajdą Państwo na poniższych stronach internetowych:

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 kwietnia 2023 r. do godziny 14.00 CET bezpośrednio na adres: EC-GGBAG@ec.europa.eu.

Inicjatywa Global Gateway – założenia

Zaprezentowana w 2021 roku inicjatywa Global Gateway to europejska strategia, której celem jest wsparcie budowy inteligentnych, czystych i bezpiecznych połączeń infrastrukturalnych w sektorach cyfrowym, energetycznym i transportowym oraz wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych w skali globalnej. W ramach inicjatywy Unia Europejska w latach 2021–2027 uruchomi inwestycje w krajach partnerskich o wartości do 300 mld euro w dziedzinie:

  • technologii cyfrowych
  • klimatu i energii
  • transportu
  • zdrowia
  • edukacji i badań naukowych.

Strategia Global Gateway pozwoli na realizację zrównoważonych projektów wysokiej jakości, które uwzględnią potrzeby krajów partnerskich i zapewnią trwałe korzyści społecznościom lokalnym. Inicjatywa umożliwi partnerom UE rozwój społeczny i gospodarczy, a także stworzy możliwości dla sektora prywatnego państw członkowskich UE w zakresie inwestowania i utrzymania konkurencyjności przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów środowiskowych i norm pracy, a także należytego zarządzania finansami.

Global Gateway to wkład UE w globalną lukę inwestycyjną na świecie. Jest to strategia zgodna ze zobowiązaniem przywódców G-7 z czerwca 2021 r. do zainicjowania opartego na wartościach, wysokiej jakości i przejrzystego partnerstwa infrastrukturalnego, które ma sprostać globalnym potrzebom w zakresie rozwoju infrastruktury.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisja Europejska
Globalna strategia zdrowotna UE – czego będzie dotyczyła?
29 czerwca 2022

Globalna strategia zdrowotna UE – czego będzie dotyczyła?

fot. Natanael Melchor / Unsplash

Podstawą do działań globalnych Unii Europejskiej jest program „Global Gateway”. Jest to strategia, która ma na celu rozwiązanie globalnych problemów takim jak przeciwdziałanie zmianie klimatu, reforma systemów opieki zdrowotnej oraz poprawa konkurencyjności i bezpieczeństwa globalnych łańcuchów dostaw.

W latach 2021-2027 instytucje UE i Państwa Członkowskie uruchomią inwestycje o wartości 300 mld euro. W zakresie ochrony zdrowia, jednym z celów programu jest wzmocnienie łańcuchów dostaw i rozwój produkcji lokalnej produktów farmaceutycznych. UE będzie współpracować z krajami partnerskimi, aby zdywersyfikować łańcuchy dostaw produktów farmaceutycznych.

W maju bieżącego roku, podczas spotkania Ministrów Zdrowia Grupy G7 Stella Kyriakides (komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności) i Jutta Urpilainen (komisarz UE ds. partnerstw międzynarodowych) ogłosiły rozpoczęcie prac nad Globalną strategią zdrowotną UE (EU Global Health Strategy). Wspomniana strategia ma być częścią programu Global Gateway.

W ocenie przedstawicielek Komisji Europejskiej problemy zdrowotne muszą być rozwiązane w skali globalnej. UE będzie się starała usprawniać systemy opieki zdrowotnej, tak aby mogły one skuteczniej zapobiegać globalnym zagrożeniom dla zdrowia i skuteczniej na nie reagować, a także zwalczać wszystkie choroby zakaźne i niezakaźne.

Zgodnie ze słowami Stelli Kyriakides i Jutty Urpilainen: „Musimy zawrzeć silne strategiczne partnerstwa w dziedzinie zdrowia z innymi regionami świata. Musimy wzmocnić lokalny potencjał produkcyjny w dziedzinie ochrony zdrowia, zarówno w Afryce, jak i poza nią. W naszych działaniach musimy postawić na podejście „Jedno zdrowie”, uznając nierozerwalny związek między zdrowiem ludzi, zwierząt, roślin i ich wspólnego środowiska”.

Konfederacja Lewiatan będzie monitorować rozwój Globalnej strategii zdrowotnej i informować członków o potencjalnych możliwościach włączenia się biznesu do tejże strategii.

 


Kacper Olejniczak, ekspert Lewiatana ds. branży life sciences.

Artykuł dla czerwcowego wydania Brussels Headlines – newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan