Grupa do spraw współpracy z Ukrainą – zapraszamy firmy członkowskie
24 kwietnia 2024

Grupa do spraw współpracy z Ukrainą – zapraszamy firmy członkowskie

Zachęcamy przedstawicieli naszych firm członkowskich do uczestnictwa w pracach nowo tworzonej grupy ds. współpracy z Ukrainą. Jej zadaniem będzie informowanie o możliwych formach i zasadach współdziałania z ukraińskimi partnerami.

Proponujemy stworzenie w ramach Konfederacji Lewiatan grupy ds. współpracy z Ukrainą i zapraszamy do uczestnictwa w jej pracach wszystkich zainteresowanych z naszych firm członkowskich.

Zespół zadaniowy na rzecz Ukrainy (Task Force Ukraina)

Od połowy 2022 roku działa w Lewiatanie Zespół ds. współpracy z Ukrainą (Task Force Ukraina – TF4U). W dotychczasowej pracy koncentrowaliśmy się na kilku formach tej współpracy, w szczególności z partnerskimi organizacjami ukraińskimi: współorganizowaniem z nimi spotkań i konferencji, wspieraniem procesu ich współpracy z instytucjami unijnymi i ich członkostwa w BusinessEurope (prezydent Maciej Witucki jest wiceprezydentem BE ds. współpracy z Ukrainą).

W ubiegłym roku na stronie internetowej Lewiatana uruchomiliśmy podstronę poświęconą Ukrainie, na której zamieszczamy najistotniejsze bieżące informacje, propozycje udziału w nadchodzących wydarzeniach polsko-ukraińskich i oferty potencjalnej współpracy dla firm polskich z partnerami z Ukrainy.

Odpowiadamy na apele o szersze działania na rzecz współpracy z Ukrainą

W tym czasie spotykaliśmy się nieraz z apelami ze strony niektórych z naszych członków o poszerzenie form naszego działania na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej. Przed podejmowaniem tego typu działań powstrzymywała nas do tej pory niestabilna militarnie i trudna do przewidzenia sytuacja gospodarcza Ukrainy.

Obecnie zmieniają się okoliczności – przede wszystkim w marcu 2024 r. Komisja Europejska uruchomiła fundusz wsparcia dla Ukrainy w kwocie 50 mld euro na lata 2024-2027, którego istotną częścią są fundusze na wsparcie inwestycji (około 7 mld euro) oraz na pomoc techniczną (około 4 mld euro). Istnieją realne możliwości uczestnictwa polskich firm w realizacji finansowanych z nich projektów. W dniu 18 kwietnia 2024 odbyła się w Brukseli konferencja poświęcona tej kwestii. Pojawiły się ostatnio również konkretne inicjatywy ze strony Stanów Zjednoczonych, w szczególności US AID, które mogą zaowocować wsparciem aktywniejszych form działania na rzecz współpracy polskich firm z Ukrainą.

W związku z tym chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych naszych członków do włączenia się do grupy ds. współpracy z Ukrainą. Bardziej szczegółowe dookreślenie i ewentualne rozszerzenie form działania grupy nastąpiłoby po jej uformowaniu.

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie maila do dr. Andrzeja Rudki, koordynatora projektu TF4U na adres arudka@lewiatan.org.