Ożywienie w handlu zagranicznym
15 kwietnia 2024

Ożywienie w handlu zagranicznym

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - lutym 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 247,8 mld zł w eksporcie oraz 237,6 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo wyniosło 10,2 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku osiągnęło 8,2 mld zł - podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

W lutym wysłaliśmy za granicę więcej towarów niż w styczniu. Saldo wymiany handlowej powiększyło się z 6,2 mld zł do 10,2 mld zł, co oznacza ponad 65% wzrost nadwyżki. To dobry i niespodziewany sygnał z gospodarki.

Patrząc jednak na dynamikę eksportu i importu, to niestety nie mamy powodów do zadowolenia. W pierwszych dwóch miesiącach hamują, odpowiednio notując spadki o 10% oraz 11,2%. Biorąc pod uwagę fakt zwiększenia się salda wymiany handlowej i spowolnienie spadków eksportu i importu, można powiedzieć, że luty przyniósł ożywienie w międzynarodowej wymianie handlowej Polski, niezależnie od waluty w jakiej go rozpatrujemy. Oczywiście swoje trzy grosze dokłada również umacniający się złoty. Niemniej widać, pewne oznaki, że wymiana handlowa nadal będzie wpływała korzystnie na nasz PKB w I kwartale.

Luty przynosi również zmniejszenie tempa spadku eksportu do naszych trzech głównych odbiorców: Niemców, Francuzów i Czechów. Przy czym patrząc na ostatnie odczyty indeksów PMI czy zamówień w przemyśle u naszych zachodnich sąsiadów, perspektywy na najbliższe miesiące raczej pozostają negatywne.

W danych bardziej szczegółowych, dotyczących poszczególnych kategorii produktów widać, że to wymiana handlowa napędza kolejny miesiąc i zapewne już ostatkiem sił, nasz przemysł. Obszary gdzie rośnie produkcja przemysłowa (głównie maszyny, urządzenia, pojazdy) zajmują znaczący udział w wymianie handlowej – 35,5%. Gdy ta branża zacznie odczuwać niemieckie spowolnienie to nasz przemysł prawdopodobnie znajdzie się poniżej granicy czteroletniego trendu.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Styczeń jeszcze z nadwyżką eksportu nad importem
14 marca 2024

Styczeń jeszcze z nadwyżką eksportu nad importem

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 121,9 mld zł w eksporcie oraz 115,7 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo wyniosło 6,2 mld zł – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Styczeń zamknęliśmy jeszcze z dodatnim saldem wymiany handlowej (6,2 mld zł). Tym samym rok 2024 zaczynamy od dwukrotnie wyższego wyniku niż przed rokiem.  Pierwsze miesiące obecnego roku będą jednak szczególne, dalsza część roku przyniesie nam już nadwyżkę importu nad eksportem, a tym samym będzie wpływać negatywnie na nasz PKB.

Patrząc jednak na dynamiki zmiany wartości eksportu i importu, niestety nie mamy powodów do zadowolenia. Oba czynniki nadal hamują, odpowiednio notując spadki o 12,0% oraz 14,6%.

W danych bardziej szczegółowych, dotyczących poszczególnych kategorii produktów widać, że wymiana handlowa napędza polski przemysł ostatkiem sił.  Obszary, gdzie rośnie produkcja przemysłowa (głównie maszyny, urządzenia, pojazdy) zajmują znaczący udział w naszej wymianie handlowej.

Z głównym partnerem handlowym – Niemcami handlujemy w coraz mniejszym stopniu. Eksport spadł w relacji rocznej o 16,5%, a import o 13%.

Gdy sytuacja gospodarcza, szczególnie za naszą zachodnią granicą pogorszy się, a takie są prognozy, nasz przemysł nie odbije się znacząco w tym roku.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

Ekspansja firmy na rynki zagraniczne – jak skorzystać ze wsparcia
08 listopada 2023

Ekspansja firmy na rynki zagraniczne – jak skorzystać ze wsparcia

fot. Shutterstock

Coraz więcej polskich przedsiębiorców zainteresowanych jest sprzedażą swoich wyrobów na rynkach zagranicznych. Sprawdź, w jaki sposób skorzystać ze wsparcia z funduszy europejskich oraz na co można je przeznaczyć.

Dla wielu firm dostęp do międzynarodowych rynków jest szansą na zwiększanie konkurencyjności, a co za tym idzie – dalszy rozwój. To również możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z zagranicznymi partnerami.

Ekspansja firmy na rynki zagraniczne

Coraz większe zainteresowanie polskich przedsiębiorców sprzedażą swoich wyrobów na rynkach zagranicznych wynika m.in. z faktu, że w wielu branżach Polska postrzegana jest jako dostawca wysokiej jakości produktów i usług. To również efekt tego, że oferta polskich firm pozycjonuje się jako bardzo konkurencyjna cenowo w różnych krajach.

To powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na wsparcie z funduszy europejskich, także z punktu widzenia realizowania przez polskich przedsiębiorców wielu projektów ukierunkowanych na promocję działalności na rynkach zagranicznych.

I bardzo dobrze, bowiem jednym z głównych celów gospodarczych Unii Europejskich jest ekspansja firm, mająca skutkować istotnymi korzyściami dla europejskiej gospodarki.

Wskazówki dla przedsiębiorców w ekspansji międzynarodowej i działalności eksportowej

Na naszą prośbę Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich opracował wskazówki i przegląd wsparcia z funduszy europejskich dla przedsiębiorców w ekspansji międzynarodowej i działalności eksportowej. Zestawienie dotyczy konkursów i projektów niekonkurencyjnych, z których ten obszar może być wspierany.

Sprawdź, jak fundusze europejskie zapewniają wsparcie w ekspansji międzynarodowej – zestawienie można pobrać tutaj.

Pobierz zestawienie
Nowy Unijny Kodeks Celny – wypełnij ankietę i oceń reformę
28 lipca 2023

Nowy Unijny Kodeks Celny – wypełnij ankietę i oceń reformę

Zachęcamy do podzielenia się opiniami na temat propozycji Komisji Europejskiej - wprowadzenia zmian do Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

Komisja Europejska wskazuje, że reforma Kodeksu celnego jest odpowiedzią na ogromny wzrost wolumenu wymiany handlowej, zwłaszcza w handlu elektronicznym, szybko rosnącą liczbę unijnych standardów, które muszą być sprawdzane podczas odprawy celnej na granicy oraz zmieniające się realia geopolityczne i kryzysy.

Uproszczenie procesów celnych dla przedsiębiorstw

Proponowane rozwiązania mają na celu uproszczenie procesów celnych dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla firm sprawdzonych i rzetelnych handlowców. Obejmują transformację cyfrową i ograniczenie uciążliwych procedur celnych, zastępując tradycyjne deklaracje bardziej nowoczesnym, opartym na danych, podejściem do nadzoru importu.

Zarówno Komisja Europejska, jak i polskie Ministerstwo Finansów zbierają opinie do propozycji zmian w Unijnym Kodeksie Celnym. Zapraszamy do poświęcenia kilku minut na wypełnienie ankiety z pytaniami odnoszącymi się do konkretnych propozycji zmian.

Zagadnienia regulowane przez Unijny Kodeks Celny

Pytania dotyczą m.in. jednolitego interfejsu celnego UE – zgodnie z projektem nowego UKC dane celne będą przekazywane wyłącznie do unijnego centrum danych celnych (ang. EU Customs Data Hub), co zastąpi wiele interfejsów z oddzielnych systemów funkcjonujących obecnie w UE.

Rozszerzona zostanie zasada uznanego dostawcy – planowane jest usunięcie progu 150 EUR, tak aby każda sprzedaż na odległość towarów importowanych, ułatwiana przez interfejs elektroniczny, była objęta tym szczególnym reżimem niezależnie od wartości przesyłki.

W ankiecie jest też możliwość wypowiedzenia się na temat rozszerzenia zastosowania procedury IOSS i jej wpływu na decyzje biznesowe czy odniesienia się do planowanego rozszerzenia obowiązków celnych platform.

Wszystkich zainteresowanych tematyką reformy Kodeksu celnego uprzejmie prosimy o podzielenie się swoimi opiniami. Prosimy też o pomoc w możliwie szerokim dotarciu z badaniem do firm i przekazanie prośby o wypełnienie ankiety w ramach swojej firmy do osób zajmujących się kwestiami celnymi, a także do firm, które Państwo obsługujecie (w przypadku firm doradczych).

Prosimy o wypełnienie ankiety do 16 sierpnia 2023 r.

Link do ankiety tutaj.

Link do konsultacji na stronie Komisji Europejskiej.

Import zaczyna lekko hamować
14 grudnia 2022

Import zaczyna lekko hamować

W październiku br. import towarów ponownie przewyższał eksport – podał NBP.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Wymiana handlowa Polski w październiku nadal z ujemnym saldem. Wartość importu towarów przewyższała eksport o blisko 11 mld zł. Za ostatnie 12 miesięcy ta różnica wynosi już ponad 117 mld zł. W analogicznym okresie rok wcześniej różnica wynosiła zaledwie 7,8 mld zł.

Według wstępnego szacunku NBP eksport z Polski osiągnął w październiku  wartość 137,9 mld zł, podczas gdy import wyniósł prawie 150 md zł. Oznacza to wzrost obrotów odpowiednio o 29,4% i 30,4% w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Jak widać roczna dynamika wzrostów jest nadal bardzo wysoka, co jest tak naprawdę wynikiem nie samego wzrostu eksportu i importu, a efektem wzrostu cen transakcyjnych.

W październikowych danych widać pewne wyhamowanie dynamiki importu. Prawdopodobnie ostrzejsze spowolnienie dopiero przed nami. Będzie ono związane ze zmniejszającym się popytem krajowym, ale także a może głównie ze zmniejszoną ilością zamówień z UE. Biorąc pod uwagę, że przemysł ma jeszcze dość zapasów z minionego i obecnego roku, wydaje się, że jedyne kategorie produktów, których import będzie wzrastał to te, których braki były w ostatnim czasie najbardziej dotkliwe (podzespoły motoryzacyjne, półprzewodniki, sterowniki). Szczególnie, że Chiny zaczynają wycofywać się z polityki zero Covid.

Konfederacja Lewiatan

Import nadal rośnie znacznie szybciej niż eksport
17 listopada 2022

Import nadal rośnie znacznie szybciej niż eksport

Ujemne saldo w obrotach towarowych wyniosło w okresie od stycznia do września br. 68,3 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i osiągnęło 9,1 mld zł. Import rośnie znacznie szybciej niż eksport - podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Przez dziewięć miesięcy obecnego roku eksport wzrósł o  22,9%, a import o 31,4%. Przełożyło się to na ujemne saldo obrotów handlowych Polski, które wyniosło 68,3 mld złotych. To kolejny miesiąc z rzędu, kiedy nasz handel zagraniczny ma ujemny wkład do PKB i nic nie wskazuje na to, żeby ta tendencja mogła się odwrócić w najbliższych miesiącach.

Niezmiennie na pierwszym miejscu naszych partnerów handlowych są Niemcy. Prognozy dla niemieckiej gospodarki na kolejny rok są mocno sceptyczne. Przewiduje się tam recesję na poziomie nieprzekraczającym – 1%. To właśnie ten fakt wpłynie bardzo mocno na nasz PKB, który z kolei dołek ma zaliczyć dokładnie w pierwszym kwartale 2023 r.

Otwarte pozostaje również pytanie o dalsze możliwości importowe polskich przedsiębiorstw. Nie przewidujemy, żeby import w kolejnym roku rósł w takim tempie jak w obecnym, co ma związek z brakiem nowych zamówień, ale również a może przede wszystkim ze słabnącym popytem konsumpcyjnym.

Konfederacja Lewiatan

 

Pogłębia się przewaga importu nad eksportem
13 września 2022

Pogłębia się przewaga importu nad eksportem

W lipcu 2022 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne saldo obrotów towarowych w wysokości 6,9 mld zł – podał NBP.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

W lipcu br. saldo handlu zagranicznego wyniosło – 6,9 mld zł. To nie jest zaskoczenie. Już wcześniej dane potwierdzały, że handel zagraniczny będzie ujemnie wpływał na nasz Produkt Krajowy Brutto.

Po wzrostach przekraczających ponad 30% w czerwcu, zarówno eksport jak i import w lipcu odnotowują spadek. Przy czym ciągle jest zachowana reguła, że to eksport spada szybciej, o 4,9%, podczas gdy import zmniejszył się w skali miesiąca zaledwie o 2,5%. W ciągu roku wzrost wartość eksportu i importu nadal przekracza ponad 20%. Jest to oczywiście wynik silnych wzrostów cen na rynkach światowych, ale także słabości polskiego złotego.

Widać także pewne hamowanie po stronie importu, co jest kolejnym wskaźnikiem, że polscy przedsiębiorcy spodziewają się spowolnienia i zamiast kupować na zaś, co było domeną ostatnich miesięcy, postanowili schodzić z zapasów. To kolejny czynnik, który wpłynie negatywnie na PKB w II kwartale br. Bilans płatniczy ciągnie jedynie saldo usług, które w lipcu było dodatnie i wynosiło ponad 12,5 mld zł.

Konfederacja Lewiatan