Era HR bez technologii dobiega końca
10 czerwca 2024

Era HR bez technologii dobiega końca

76% firm Polskiego Forum HR, które jest członkiem Konfederacji Lewiatan, planuje inwestycje w rozwój technologii w ciągu najbliższych 2 lat. Wiedza na temat funkcjonujących rozwiązań staje się niezbędna, aby pozostać konkurencyjnym.

Z jednej strony rosnące koszty zatrudnienia, z drugiej pogłębiające się trudności z niedoborem kandydatów na rynku – to nadal główne wyzwania stojące przed działami HR. Automatyzacja staje się koniecznością, pozwala na optymalizację procesów, bez której efektywne zarządzanie jest niemożliwe. W tym celu Polskie Forum HR przygotowało kolejną odsłonę konkursu HR TECH CHANGER.

Czasy, kiedy pracodawcy mogli przebierać w kandydatach do pracy bezpowrotnie minęły. Sytuacja demograficzna i zmieniające się realia prowadzenia biznesu sprawiły, że o talenty trzeba zabiegać, nie tylko w procesie rekrutacji ale w całym okresie zatrudnienia a nawet po rozstaniu z pracownikiem.  Coraz więcej pracodawców zgłasza trudności z pozyskiwaniem kandydatów, co staje się poważnym wyzwaniem. Dodatkowo rekordowe wzrosty minimalnego wynagrodzenia wpływają na cały rynek pracy a rozmowy o skróceniu norm czasu pracy rodzą pytania: jak wypełnimy już istniejące braki kadrowe i jakie będą tego koszty?

Z pomocą śpieszą rozwiązania technologiczne, które coraz odważniej wkraczają w świat HR-u. Szczególne zainteresowanie budzą rozwiązania pozwalające na optymalizację kosztów, ograniczające rotację pracowników, wspierające procesy rekrutacyjne, głównie w zakresie szybkiej i trafnej weryfikacji kompetencji kandydatów oraz rozwiązania HR automation, usprawniające procesy kadrowe w firmach.

– Liczba dostępnych narzędzi rośnie, a wykorzystanie sztucznej inteligencji staje się nową normą. Innowacje obejmują wiele obszarów, mogą zwiększać efektywność rekrutacji i onboardingu, wspierać zarządzanie pracownikami, automatyzować procesy dokumentacyjne, podnosić atrakcyjność pracodawcy oraz ułatwiać komunikację zarówno z kandydatami, jak i pracownikami – mówi Anna Wicha, Prezes Polskiego Forum HR.

W ubiegłym roku zainteresowanie konkursem było ogromne. Zgłoszono 73 rozwiązania. Zdaniem uczestników największym wyzwaniem stojącym przed rynkiem HR Tech w Polsce są wysokie koszty prowadzenia działalności oraz trudności w dotarciu do klientów. Budowanie świadomości biznesu w zakresie istniejących rozwiązań oraz możliwości i korzyści, które dają jest niezwykle istotna. Nadal świadomość polskich HR-owców w tym zakresie jest stosunkowo niska.

– Cel jaki sobie postawiliśmy to szerzenie wiedzy na temat rozwiązań dostępnych na rynku, z których korzystać mogą nie tylko agencje zatrudnienia, ale generalnie pracodawcy. Bez technologii nie ma rozwoju, również w obszarze HR. Budowanie relacji między rynkiem usług HR i rozwiązaniami HR Tech, wymiana doświadczeń jest dla nas kluczowym elementem w procesie tworzenia nowoczesnego rynku usług HR – dodaje Przemysław Kadula, członek Zarządu Polskiego Forum HR.

W tym roku konkurs podzielono na pięć kategorii:

  • Debiut roku
  • Optymalizacja kosztów HR – najlepszy case study
  • HR automation
  • Recruitment tools
  • HR management

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 20 września 2024 roku za pośrednictwem strony www.hrtechchanger.pl.

Polskie Forum HR jest najbardziej wpływową organizacją pracodawców reprezentującą rynek agencji zatrudnienia. Od 2002 roku działa na rzecz budowy efektywnego rynku pracy poprzez wpieranie zrównoważonego rozwoju usług w zakresie szeroko rozumianego doradztwa personalnego. Jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i Europie.

www.polskieforumhr.pl

 Konfederacja Lewiatan

Inwestycje w rozwiązania HR Tech przyspieszają
31 stycznia 2024

Inwestycje w rozwiązania HR Tech przyspieszają

Wzrost inwestycji w rozwiązania HR Tech w latach 2020 – 2023 w przypadku 40 proc. respondentów nie przekraczał 10 proc. Jednocześnie aż 47 proc. firm deklaruje, że wyniósł on między 11 a 50 proc, a 8 proc. mówi o wzroście ponad 50 proc. W 2024 odsetek firm planujących wzrost inwestycji w rozwiązania HR Tech na poziomie między 11 o 50 proc. spadł do 41 proc. – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Polskie Forum HR i Konfederację Lewiatan

Według danych DRAKE STAR szanowana wartość globalnego rynku HR Tech wyniosła w 2023 roku ponad 35 mld USD. W Polsce rynek ten również rośnie i z każdym rokiem wychodzi z coraz bogatszą ofertą dla pracodawców.

Pandemia pobudziła cyfryzację firm

W edycji rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w roku 2022 Polska plasowała się na 24. miejscu wśród 27 państw członkowskich UE. Według tego samego raportu jedynie 40% firm w Polsce osiąga co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii cyfrowych (średnia UE: 55%). Dane te pokazują z jakimi zaległościami w zakresie wdrażania nowych technologii mamy do czynienia. Pandemia nie pozostawiła pracodawcom wyboru i znacznie przyspieszyła proces cyfryzacji. Praca zdalna wymusiła wdrożenie wielu rozwiązań technologicznych, które do tej pory nie były priorytetem.

– W 2020 roku rozpoczął się prawdziwy boom na rynku narzędzi wspierających komunikację i zdalne zarządzanie przedsiębiorstwem. Firmy wdrażały rozwiązania ułatwiające rekrutację i onboarding pracowników, zarządzanie zespołami rozproszonymi, elektroniczny obieg dokumentów i wiele innych rozwiązań w obszarze HR Tech, które pozwoliły firmom przystosować się do nowej rzeczywistości – mówi Michał Młynarczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Jak wynika z ankiety zrealizowanej przez Polskie Forum HR i Konfederację Lewiatan wzrost inwestycji w rozwiązania HR Tech w latach 2020 – 2023 w przypadku 40 proc. respondentów nie przekraczał 10 proc. Jednocześnie aż 47 proc. firm deklaruje, że wzrost ten wyniósł między 11 a 50 proc, a 8 proc. mówi o wzroście ponad 50 proc.

Rośnie popyt na nowoczesne technologie

– Od 2023 obserwujemy pewne wyhamowanie inwestycji w obszarze ITC, co jest wynikiem wysokiej niestabilności gospodarczej i geopolitycznej. Niemniej jednak do 2030 roku według szacunków DRAKE STAR średnioroczny globalny wzrost rynku HR Tech wynosić będzie 9,4 proc. Inwestorzy nadal traktują technologie HR jako kluczowy obszar zainteresowania. Popyt na nowoczesne technologie, które usprawniają procesy w miejscu pracy i poprawiają ogólne doświadczenia pracowników od rekrutacji aż po emeryturę, cały czas rośnie – mówi Przemek Kadula, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Ten spadek dynamiki obserwujemy również w prognozach inwestycyjnych na 2024 gdzie odsetek firm planujących wzrost inwestycji w rozwiązania HR Tech na poziomie między 11 o 50 proc. spadł do poziomu 41 proc., przy czym żaden z respondentów nie wskazał, że ten wzrost będzie wyższy niż 50 proc.

Priorytetem cyfryzacja procesów kadrowych

Rozwiązania z grupy HR automation, czyli cyfryzacja procesów kadrowych, rozliczania czasu pracy, urlopów, nieobecności, elektroniczny obieg dokumentów, zautomatyzowane naliczanie i wypłaty wynagrodzeń, w tym też tzw. wynagrodzenia na życzenie będą obszarami, w które najczęściej inwestować będą pracodawcy. Następne w kolejności są narzędzia wspierające rozwój pracowników, czyli różnego rodzaju platformy elearningowe oferujące nie tylko wystandaryzowane programy rozwojowe, ale też takie szyte a miarę, uwzględniające indywidualną kulturę organizacyjną pracodawcy.

 O ankiecie

Ankieta zrealizowana została w grudniu 2023 roku. Wzięło w niej udział 53 respondentów.

Podział odpowiedzi z uwagi na wielkość firmy: 0 – 10 pracowników – 8%; 11 – 50 pracowników – 8%; 51 – 250 pracowników – 25%; powyżej 250 pracowników – 60%.

Podział na sektory: przemysł 15%; handel detaliczny i hurtowy 8%; agencje zatrudnienia / usługi HR 45%; inne usługi dla biznesu 19%; pozostałe 13%.

 Konfederacja Lewiatan

 

Oceń współpracę firmy z ZUS – zapraszamy do krótkiej ankiety
04 sierpnia 2023

Oceń współpracę firmy z ZUS – zapraszamy do krótkiej ankiety

Trwa ogólnopolskie badanie „Barometr SUS 2023”, organizowane przez Fiabilis Consulting Group we współpracy z Konfederacją Lewiatan, którego celem jest szczegółowe poznanie opinii i doświadczeń pracodawców dotyczących rozliczania zobowiązań i współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wypełnij ankietę i weź udział w dialogu z ZUS.

System ubezpieczeń społecznych w Polsce podlegał dynamicznym zmianom w ciągu ostatnich lat. Wpływały one istotnie na codzienną pracę działów HR odpowiedzialnych za procesy kadrowo-płacowe w organizacjach.

Raport „Barometr SUS 2023” dla każdego uczestnika

W 2024 roku minie 90 lat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Organizatorzy badania uznali, że jest to odpowiedni moment na analizę i diagnozę, w jakim stopniu wprowadzane zmiany w ZUS i systemie ubezpieczeń społecznych odpowiadają na aktualne potrzeby działów HR i procesów HR. Zespół Fiabilis Consulting Group wspólnie z Konfederacją Lewiatan oraz Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową w Polsce, patronami badania „Barometr SUS 2023”, zaprasza do wypełnienia krótkiej w pełni anonimowej i interaktywnej ankiety.

Udział w badaniu zajmie około 5 minut, a każdy z uczestników otrzyma bezpłatnie drogą mailową Raport „Barometr SUS 2023” ze szczegółowym opracowaniem wyników. Pytamy m.in. o kwestię pomocy od opiekuna ZUS, infolinii i współpracę z kontrolerem ZUS. Interesuje nas także ocena, jak można usprawnić procesy współpracy organizacji z ZUS.

ZUS to kluczowy partner dla pracodawców pośród instytucji publicznych. Przoduje w digitalizacji procesów obsługi pracodawców. Jednocześnie odpowiada za obszar bardzo złożonych regulacji, mających przełożenie na koszty działalności przedsiębiorców.  Zachęcam do udziału w ankiecie, rzadko mamy okazję ocenić współpracę z ZUS – mówi Robert Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy Lewiatana.

Usprawnienie współpracy pracodawców z ZUS

Wnioski z „Barometru SUS 2023” posłużą do poprowadzenia dalszego konstruktywnego dialogu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej podczas planowanego spotkania w 2023 r.

Zależy nam na wypracowaniu zmian, które istotnie przyczynią się do usprawnienia procesu współpracy pracodawców z ZUS oraz lepiej odpowiedzą na wyzwania i potrzeby działów HR. Państwa opinia jest dla nas niezwykle ważna!

Ankieta dostępna jest TUTAJ

Znaczna poprawa na rynku usług HR w 2021 roku
17 marca 2022

Znaczna poprawa na rynku usług HR w 2021 roku

Po trudnym 2020 roku, ubiegły rok przyniósł znaczną poprawę na rynku usług HR. Wzrosła liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych, mimo że ich liczba nieznacznie spadła. Największe rekordy odnotowały jednak usługi rekrutacyjne – wynika z raportu przygotowanego przez Polskie Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan.

>>> POBIERZ RAPORT: https://www.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2022/03/Raport_2022_rynek_uslug_HR_2021.pdf

 W ubiegłym roku sytuacja pracodawców była bardzo trudna. Pandemia tylko chwilowo spowolniła procesy. W 2021 roku liczba publikowanych ofert pracy była z każdym kolejnym miesiącem coraz wyższa. Trudności z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kompetencjach rosły i to w największym stopniu wpłynęło na sytuację na rynku usług HR w ubiegłym roku.

Rynek agencji zatrudnienia

W 2021 roku działalność w ramach agencji zatrudnienia prowadziło blisko 9 tys. podmiotów. Mimo, że rok do roku nie odnotowaliśmy znaczących zmian w całościowej liczbie agencji to jednak zauważalna jest, utrzymująca się na wysokim poziomie, rotacja podmiotów: w 2021 roku zarejestrowanych zostało 1909 agencji podczas gdy w tym samym czasie wykreślono z rejestru 1770. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej sektor agencji rocznie wspiera w zatrudnieniu ponad 1 mln osób w Polsce.

Praca tymczasowa

Liczba pracowników tymczasowych w 2021 roku spadła nieznacznie, o 2 proc. Firmy członkowskie Polskiego Forum HR (PFHR) zatrudniały ponad 181 tys. osób. Większość bo aż 87 proc. w oparciu o umowy o pracę, co odróżnia członków PFHR od reszty rynku, gdzie odsetek ten wynosi jedynie 44 proc. Znacząco wydłużył się okres zatrudnienia pracowników tymczasowych w firmach członkowskich. Liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty (FTE) w 2021 roku wyniosła 42 tys. w porównaniu do 36 tys. w roku poprzednim. Średnio jeden pracownik tymczasowy przepracował w 2021 roku 56,8 dnia, podczas gdy w 2020 jedynie 49,8. Około 56 proc. pracowników zatrudnionych było w sektorze produkcji, 43 proc. w usługach.

Obroty firm członkowskich PFHR w zakresie pracy tymczasowej wyniosły w ubiegłym roku 3,4 mld PLN (w porównaniu do 2,8 mld PLN w 2020). Szacowana wartość całego ryku pracy tymczasowej w Polsce w ubiegłym roku wyniosła ok. 6 mld PLN.

W ubiegłym roku zapotrzebowanie na pracę tymczasową wzrosło, co widać w wynikach firm członkowskich PFHR, ale nadal borykaliśmy się z dużymi deficytami kandydatów na rynku. Stąd nieznaczny spadek liczby pracowników tymczasowych przy jednoczesnym, dużym wzroście liczby przepracowanych godzin – wyjaśnia Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

 – Agencje robiły wszystko aby jak najdłużej zatrzymać u siebie pracowników tymczasowych, nie mniej jednak, co widać też w naszych wynikach w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych, potrzeba posiadania silnego zespołu pracowników, na stałe związanych z firmą, zaczęła przeważać nad potrzebą elastyczności w zatrudnieniu – dodaje Wojciech Ratajczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Rekrutacje

Bardzo duże wzrosty w ubiegłym roku odnotowano w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych. Liczba publikowanych ofert pracy była wyższa niż przed pandemią. Pracodawcy zgłaszali rekordowe zapotrzebowanie na pracowników. Wynikiem tego jest 50-proc. wzrost obrotów w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych na rzecz polskich pracodawców i blisko 30-proc. na rzecz pracodawców zagranicznych. Łączna wysokość obrotów w tym zakresie wypracowana przez firmy członkowskie PFHR wyniosła 248 mln PLN. Najwięcej procesów rekrutacyjnych (60 proc.) zrealizowano na rzecz sektora usług.

– Pracodawcy intensywnie szukają specjalistów IT/digital, sprzedaży, marketingu, obsługi klienta czy e-commerce. Dużym zainteresowaniem cieszą się też profile HR-owe. Konsekwencją Polskiego Ładu jest też olbrzymi wzrost popytu na specjalistów w zakresie podatków i księgowych, co było szczególnie widoczne w końcówce ubiegłego roku. Połączenie tak dużego popytu na pracowników z rosnącą inflacją spowodowało coraz większą presję na wzrost wynagrodzeń. Co za tym idzie, wielu pracodawców, obserwując to co się dzieje na rynku, odważniej podejmuje decyzje o automatyzacji procesów w firmie – komentuje Michał Młynarczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Outsourcing

Firmy członkowskie PFHR w ubiegłym roku odnotowały, stabilny, 15-proc. wzrost wartości usług outsourcingowych, osiągając wartość obrotów na poziomie 1 278 mln PLN. To rynek, który z pewnością będzie się nadal rozwijał. Z jednej strony outsourcing jest odpowiedzią na braki kompetencyjne, z drugiej daje pracodawcom elastyczność i możliwość przeniesienia odpowiedzialności za procesy, które nie są trzonem ich działalności na zewnątrz.

Co przyniesie 2022?

Sytuacja w Ukrainie będzie głównym czynnikiem kształtującym sytuację na polskim rynku pracy. Mamy coraz więcej obywateli Ukrainy, który przybywają masowo do Polski i są gotowi podjąć pracę. W lutym mieliśmy około 600 tys. aktywnych ofert pracy (dane Grant Thornton i Element) co jest dużym potencjałem zatrudnieniowym.

– Pamiętać należy, iż zdecydowana większość uchodźców to kobiety. Wiele zakładów sektora produkcji nie ma przystosowanych linii produkcyjnych pod standardy BHP dla kobiet. Jest to dużym wyzwaniem. Jednocześnie mamy już sygnały od firm, które chcą przenieść swoją działalność z Ukrainy czy Rosji do Polski, mowa głównie o sektorze usług wspólnych i IT. Będą zatem powstawać nowe miejsca pracy. Rolą agencji będzie nie tylko wsparcie w procesie zatrudniania ale też adoptowania do nowych warunków. Pracodawcy muszą dostosować się do dostępnych zasobów pracowniczych na rynku, z drugiej strony kandydaci będą potrzebowali wsparcia w dopasowaniu swoich kompetencji do wymagań konkretnych ofert pracy – komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

****

Polskie Forum HR jest najbardziej wpływową organizacją pracodawców reprezentującą rynek agencji zatrudnienia. Od 2002 roku działa na rzecz budowy efektywnego rynku pracy poprzez wpieranie zrównoważonego rozwoju usług w zakresie szeroko rozumianego doradztwa personalnego. Jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i Europie.

Konfederacja Lewiatan