Konsumpcja i handel zagraniczny napędzają PKB [+MP3]
03 czerwca 2024

Konsumpcja i handel zagraniczny napędzają PKB [+MP3]

Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w I kwartale 2024 r. zwiększył się realnie o 2% rok do roku, wobec spadku o 0,4% w analogicznym kwartale ubiegłego roku – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

GUS rewiduje tempo wzrostu PKB podane w szybkim szacunku. Większa liczba danych pozwoliła na skorygowanie wzrostu z 1,9% na 2% w skali roku.  GUS zmienił także dane za IV 2023 r., co przełożyło się na wyższy o 0,1 pkt. proc. wzrost w relacji kwartał do kwartału niż podawał szybki szacunek (0,4% kw/kw).

Nie realizuje się nasz optymistyczny scenariusz, że środki z KPO zapobiegną spadkowi inwestycji. W pierwszym kwartale są one niższe o 1,8%. Najbardziej wytrąciło impet wzrostowi gospodarczemu zejście z zapasów. Cały składnik akumulacji brutto spadł w ciągu roku o 19,8%.  To efekt chwiejącego się przemysłu (wartość dodana w I kwartale to zaledwie 0,2%) oraz braku nowych zamówień. Zawiodło również budownictwo, które przez pierwszy kwartał nie dawało większych nadziei na wynik powyżej 0%.

Zgodnie jednak z naszymi przewidywaniami z szybkiego szacunku PKB, to konsumpcja wraz z dodatnim saldem wymiany handlowej pociągnęła wzrost gospodarczy. Konsumpcja wzrosła w ciągu roku o blisko 6%, dając nadzieję, że w najbliższych kwartałach jeszcze bardziej przyśpieszy, a to za sprawą rosnących realnie wynagrodzeń i stosunkowo stabilnej sytuacji na rynku pracy.

Większa liczba danych oraz ich rewizja umacniają nasz bazowy scenariusz wzrostu PKB w całym 2024 r. w okolicach 2,5%.

Konfederacja Lewiatan

 

Rynek usług HR. Popyt na pracę tymczasową spada
22 maja 2024

Rynek usług HR. Popyt na pracę tymczasową spada

Pierwszy kwartał 2024 roku nie przyniósł niespodzianek. O ile liczba pracowników tymczasowych pozostała na stabilnym poziomie w porównaniu do poprzedniego roku, to już liczba przepracowanych godzin znacznie spadła. W rekrutacjach stałych nadal spadki, ale już dużo mniejsze niż w ubiegłym roku.

W pierwszym kwartale 2024 roku członkowie Polskiego Forum HR, które należy do Konfederacji Lewiatan,  zatrudniali ponad 74 tys. pracowników tymczasowych. O ile jest to wynik bardzo zbliżony do tego samego kwartału poprzedniego roku, to jednak towarzyszący mu spadek liczby przepracowanych godzin, który w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł 9% sugeruje, że popyt na pracę tymczasową spada. Dodatkowo uwagę zwraca fakt, że liczba pracowników tymczasowych kwartał do kwartału spadła aż o 15%, co po części jest wynikiem sezonowości, podobny trend obserwowaliśmy w poprzednich latach.

Rosną koszty zatrudnienia

– Produkcja w sektorze przemysłowym, który nadal pozostaje głównym miejscem zatrudnienia pracowników tymczasowych, w marcu 2024 roku według GUS spadła o 6% rok do roku. W pierwszym kwartale 2024 zgłoszono do urzędów znacznie większą liczbę zwolnień grupowych niż w poprzednim roku. Wprawdzie nie ma to wpływu na główne wskaźniki obrazujące sytuację na rynku pracy, ale pokazuje w jakimś sensie nastroje pracodawców. Bardzo duży wzrost minimalnego wynagrodzenia ma w tym roku ogromne znaczenie. Pamiętajmy, że jeszcze 3 lata temu płacę minimalną zarabiało 1,3 mln Polaków, teraz około 3,6 mln. Rosnące koszty zatrudnienia również mają wpływ na spadek popytu na pracę tymczasową – komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

– Dodatkowym wyzwaniem są nieustające trudności z pozyskiwaniem kandydatów. Pamiętajmy, że cudzoziemcy według danych ministerstwa stanowią połowę liczby pracowników tymczasowych w Polsce. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku liczba ubezpieczonych w ZUS wzrosła o 10,5 tys. cudzoziemców, podczas gdy trzy lata temu liczba ta wynosiła 40,8 tys. Zdefiniowanie nowej polityki regulującej imigrację zarobkową jest dzisiaj priorytetowym wyzwaniem dla rządu – dodaje Wojciech Ratajczyk, wiceprezes Polskiego Forum HR.

Outsourcing radzi sobie dobrze

Obroty w zakresie pracy tymczasowej w pierwszym kwartale 2024 wzrosły o 4%, za co w głównej mierze odpowiada wzrost wynagrodzeń, który nie ominął tej grupy pracowników. Firmy członkowskie osiągnęły w badanym okresie wynik 1 083 mln zł. Obroty w tym zakresie stanowią ponad 61% całkowitych obrotów. Co ważne, umowy o pracę są podstawą zatrudnienia 87% pracowników tymczasowych zatrudnianych za pośrednictwem firm zrzeszonych.

Spore odbicie odnotowano w zakresie outsourcingu, do którego dla potrzeb statystycznych wliczamy nie tylko usługi outsourcingowe, ale też inne zewnętrzne formy zatrudnienia niebędące pracą tymczasową, np. IT contracting. W badanym okresie obroty firm członkowskich w tym obszarze wyniosły 459 mln zł, o 16% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Gorzej w rekrutacjach

W zakresie rekrutacji firmy członkowskie odnotowały spadek rok do roku na poziomie 4%, osiągając wynik w zakresie obrotów na poziomie ponad 78 mln zł. Widzimy zatem, że dynamika spadków zaczyna hamować. Optymizmem napawa fakt, że kwartał do kwartału wartość rynku wzrosła aż o 18%.

–  Wzrost w rekrutacjach stałych w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu do ostatniego kwartału 2023 roku to w dużej mierze klasyczny obraz sinusoidy, którą obserwujemy zazwyczaj na przełomie roku. W ubiegłym roku, jak i w pierwszych miesiącach 2024, liczba ofert pracy spadała praktycznie w każdym miesiącu, osiągając apogeum w listopadzie zeszłego roku kiedy to liczba ofert pracy rok do roku spadła o 27%. Początek roku to już dużo mniejsze spadki, a ostatnie dane Grant Thorton pokazują, że w kwietniu dynamika to wyniosła już tylko -1%. To silny znak stabilizacji i zapowiedź nadchodzącej poprawy. Sądząc po danych z kwietnia i początku maja wydaje się, że liczba nowych ofert pracy w kolejnych miesiącach z pewnością będzie konsekwentnie rosła – podsumowuje Michał Młynarczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Raport dostępny jest na stronie: https://polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2024/05/RYNEK-USLUG-HR-1Q2024.pdf

Polskie Forum HR jest najbardziej wpływową organizacją pracodawców reprezentującą rynek agencji zatrudnienia. Od 2002 roku działa na rzecz budowy efektywnego rynku pracy poprzez wpieranie zrównoważonego rozwoju usług w zakresie szeroko rozumianego doradztwa personalnego. Jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i Europie.

www.polskieforumhr.pl

Konfederacja Lewiatan

 

 

Polska gospodarka przyspiesza [+MP3]
15 maja 2024

Polska gospodarka przyspiesza [+MP3]

Według szybkiego szacunku PKB niewyrównany sezonowo w I kwartale br. zwiększył się realnie o 1,9% rok do roku, wobec spadku o 0,4% w analogicznym okresie 2023 r. – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Wzrost PKB jest odrobinę wyższy niż przewidywał rynkowy konsensus (1,8%). Wyższy także niż zakładały nasze prognozy (1,5%). PKB rośnie mimo bardzo słabego przemysłu i dopiero przyspieszającej konsumpcji. Prawdopodobnie dzieje się tak za sprawą dodatniego salda wymiany handlowej – trzy pierwsze miesiące 2024 r. były na plusie. Ten czynnik w najbliższych kwartałach prawdopodobnie już przestanie mieć pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. Saldo wymiany handlowej znajduje się na linii opadającej.

Ale może się zrealizować nasz optymistyczny scenariusz zakładający, że inwestycje są w lepszej kondycji niż oczekiwano. To dzięki pieniądzom z KPO, które zasiliły państwową kasę oraz inwestycje już realizowane wcześniej w ramach środków z PFR. Co za tym idzie nie powinno być dużego opóźnienia z wydatkowaniem otrzymanych unijnych funduszy.

Na razie jednak są to tylko nasze domysły. GUS wraz z szybkim szacunkiem nie publikuje szczegółowych danych o strukturze PKB. Przyjdzie nam zatem cierpliwe poczekać dwa tygodnie, kiedy pojawi się więcej danych o rozwoju gospodarczym.

Nasz scenariusz wzrostu gospodarczego w okolicach 2,5% w tym roku nie wydaje się zagrożony.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

Spadek PKB mniejszy dzięki eksportowi [+MP3]
16 maja 2023

Spadek PKB mniejszy dzięki eksportowi [+MP3]

PKB niewyrównany sezonowo w I kwartale 2023 r. zmniejszył się realnie o 0,2% rok do roku wobec wzrostu o 8,8% w analogicznym okresie 2022 r. – podał GUS w szybkim szacunku.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Oczekiwania były znacznie gorsze, tymczasem dynamika PKB w I kw. br. spadła poniżej zera tylko nieznacznie. W skali roku wzrost gospodarczy zmniejszył się o 0,2%. Rynek oczekiwał korekty na poziomie 0,8%. Takiego samego tąpnięcia PKB w swojej projekcji spodziewał się NBP.  Teraz już wiemy, że przeszacowano spadek, podobnie jak przeszacowano zwolnienie tempa wzrostu wynagrodzeń.

Pomimo słabych danych z przemysłu i konsumpcji w pierwszym kwartale PKB był napędzany prawdopodobnie przez eksport. W ujęciu odsezonowanym, w relacji do poprzedniego kwartału PKB urósł aż o 3,9%. Ciekawe jak będą wyglądały ostateczne dane. Rewizja w dół nadal jest wielce prawdopodobna.

To, że eksport miał pozytywny, o ile nie najważniejszy wpływ na PKB świadczą również dzisiejsze dane o handlu zagranicznym w I kwartale tego roku. Niezależnie od tego jaką walutę przyjmiemy za punkt odniesienia, eksport zawsze przewyższa import. Patrząc na produkty po stronie importu oraz eksportu, nadal widać, że  przemysł jest montownią dla Europy Zachodniej, to znaczy dokładnie te same kategorie (maszyny, części transportowe) wiodą prym.

Dzisiejszy odczyt PKB zmienia nieznacznie nasz scenariusz bazowy. W całym 2023 r. nie mamy co liczyć na wzrost PKB większy niż 1%. W dół będzie nas nadal ciągnęła konsumpcja i przemysł. Na plus może działać właśnie dodatnie saldo wymiany handlowej. Przy założeniu, że rynek w Europie Zachodniej będzie nadal odbiorcą naszych produktów.

Konfederacja Lewiatan

 

PKB napędzają zapasy. Konsumpcja i inwestycje zwalniają [+MP3]
31 maja 2022

PKB napędzają zapasy. Konsumpcja i inwestycje zwalniają [+MP3]

PKB w I kwartale 2022 roku wzrósł o 8,5 proc. licząc rok do roku – podał dzisiaj GUS we wstępnym szacunku.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Główny Urząd Statystyczny podtrzymuje swoje szacunki dotyczące PKB za I kwartał br. Tym razem jednak dzieląc się znacznie większą ilością informacji. PKB w I kwartale wzrósł o 8,5%, przy czym wzrost, w naszej ocenie, jest dość kruchy w podstawach.

Przede wszystkim zgodnie z tym, co przewidywaliśmy, w I kwartale popyt krajowy powiększył się o 13,2%. Z czego obserwujemy obecnie ogromny wzrost zapasów. Pragmatyzm podejścia przedsiębiorców był już widoczny w IV kwartale 2021 r. Teraz akumulacja brutto wzrosła o 57,3% w ciągu roku, co przełożyło się na pozytywny wpływ zapasów na gospodarkę w wysokości 7,7 pkt. proc. Mimo ogromnego wzrostu cen nadal kupujemy i wydajemy chętnie, choć mniej niż przed rokiem. Wzrost spożycia indywidualnego był większy o 6,6%, co oznacza spadek od ostatniego kwartału minionego roku o 1,4 pkt. proc.

Trzy gałęzie gospodarki miały największy wpływ na obecny odczyt PKB. Niezmiennie wysoką wartość dodaną odnotowuje przemysł – 15,1%. Jest to już czwarty kwartał z rzędu, kiedy przemysł przebija granicę 10%. Biorąc pod uwagę ilość zapasów, w kolejnych kwartałach można oczekiwać, że nadal będziemy obserwować dynamiczny wzrost. Pozytywnie zaskoczyło budownictwo z wartością dodaną przekraczającą 17%. Tu też widać efekty inflacyjne. Prawdopodobnie przedsiębiorstwa próbują kończyć inwestycje przed kolejnymi wzrostami cen, a jednocześnie spadkiem popytu na nowe inwestycje związanego ze zmniejszoną akcją kredytową.

Skoro już przy inwestycjach jesteśmy, to nasza pięta achillesowa, nadal daje się we znaki. Tym razem odnotowujemy wzrost inwestycji o 4,3% w skali roku, co biorąc pod uwagę niską bazę jest wynikiem co najwyżej umiarkowanym. Kwartał wcześniej inwestycje rosły w tempie 6,6%.

Wydaje się, że nic już nie grozi finalnemu odczytowi PKB za I kwartał. Kolejny kwartał to jednak powinien być wyraźny spadek PKB. Prognozujemy, że nasze PKB będzie na granicy recesji i może wynieść nawet poniżej 1%.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3