Indeks Lewiatana. 60% firm optymistycznie ocenia przyszłość
19 kwietnia 2024

Indeks Lewiatana. 60% firm optymistycznie ocenia przyszłość

60% przedsiębiorców pozytywnie ocenia możliwości prowadzenia firmy w najbliższym czasie, w kontekście biznesowym. Gorsze są nastroje jeśli chodzi o prowadzenie firmy w kontekście zmian w prawie i działań administracji ponieważ przeważają opinie negatywne - wynika z kwietniowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

Przedsiębiorcy lepiej oceniają przyszłość niż ostatnie miesiące. 54% menedżerów firm uważa, że w ciągu ostatniego półrocza uległy pogorszeniu warunki prowadzenia działalności przy ocenie których szczególnie uwzględniano otoczenie regulacyjne i administracyjne.

Natomiast 40% pracodawców nie zauważyła znaczącej zmiany warunków. Tylko dla 6% firm one się poprawiły. Najbardziej krytycznie oceniają ostatnie półrocze firmy duże (70%). W przypadku przedsiębiorstw średnich ten odsetek wynosi 56%, a małych 52%.

Prowadzenie firmy w kontekście biznesowym

Natomiast nastroje przedsiębiorców dotyczące prowadzenia firmy w najbliższym czasie, w kontekście biznesowym, są zdecydowanie  korzystne – przeważa nastawienie pozytywne nad negatywnym. 60% przedsiębiorców ma pozytywne nastawienie, a 35% jest negatywnie usposobiona, 5% firm nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Najbardziej optymistycznie postrzegają rzeczywistość menedżerowie z firm średnich (74%) i dużych (72%). Nieco gorzej widzą przyszłość  firmy małe (56%). Z badania widać wyraźnie, że nastroje przedsiębiorców zdecydowanie poprawiły się po ostatnich wyborach parlamentarnych i nadal są znacznie lepsze niż w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Prowadzenie biznesu w kontekście zmian w prawie

Niekorzystne są natomiast nastroje przedsiębiorców odnośnie prowadzenia firmy w kontekście zmian w prawie i działań administracji. Przeważa nastawienie negatywne nad pozytywnym (50% do 47%).

Tylko 47% firm ma pozytywne nastawienie, w tym 67% średnich, 62% dużych  i 40% małych.  50% firm obawia się o przyszłość (57% małych, 36% dużych oraz 30% średnich). Te nastroje są jednak o wiele lepsze niż w ostatnich kilku latach.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w kwietniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Indeks Lewiatana. Firmy wierzą w szybkie odblokowanie pieniędzy z KPO
02 lutego 2024

Indeks Lewiatana. Firmy wierzą w szybkie odblokowanie pieniędzy z KPO

65% firm uważa, że rząd szybko doprowadzi do uzyskania wszystkich pieniędzy z KPO przeznaczonych dla Polski. 54% wierzy, że zgodnie z zapowiedzią, przywróci zryczałtowaną składkę zdrowotną dla przedsiębiorców - wynika ze styczniowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

31% pracodawców jest przekonanych, że rządowi nie uda się szybko odblokować wszystkich pieniędzy z KPO. 4% nie ma zdania w tej sprawie. Najbardziej w skuteczność rządu wierzą firmy średnie (71%).

54% przedsiębiorców twierdzi, że rząd przywróci zryczałtowaną składkę zdrowotną, 36% uważa inaczej, a 10% nie odpowiedziało na to pytanie. Najwięcej optymizmu w tej kwestii mają firmy małe (56%). Warto zwrócić uwagę, że najbardziej pesymistycznie nastawieni są menedżerowie z średnich firm. 43% z nich nie wierzy w przywrócenie przez rząd zryczałtowanej składki zdrowotnej.

52% pracodawców sądzi, że w tym roku pogłębią się problemy z dostępem do pracowników, 44% się z tym nie zgadza, a 4% nie ma zdania w tej kwestii.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w styczniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

 

Indeks Lewiatana. Większość firm wierzy, że rząd będzie bronił praw przedsiębiorców
26 stycznia 2024

Indeks Lewiatana. Większość firm wierzy, że rząd będzie bronił praw przedsiębiorców

Ponad dwie trzecie pracodawców spodziewa się, że rząd i obecna koalicja będą skutecznie bronić praw przedsiębiorców. 66% uważa, że powinna nastąpić szybka zmiana we władzach największych spółek skarbu państwa - wynika ze styczniowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

68% firm jest przekonanych, że rząd będzie bronił ich praw. 29% jest przeciwnego zdania, a 3% nie wypowiedziało się na ten temat. Najbardziej wierzą w działania rządu małe firmy (70%) i średnie (66%). Najmniej optymistycznie to oceniają firmy duże 54%. Warto podkreślić, że aż 44% dużych firm stwierdziło, że rząd i obecna koalicja nie będą skutecznie bronić praw pracodawców. W przypadku  firm średnich i małych ten odsetek wynosił odpowiednio 28% i 23%.

66% przedsiębiorstw opowiada się za szybkimi zmianami we władzach spółek skarbu państwa. 27% nie widzi takiej konieczności, a 7% nie ma zdania w tej sprawie. Za szybkimi zmianami optują głównie małe (68%) i duże firmy (64%).

55% pracodawców pozytywnie ocenia działania rządu w związku z przejmowaniem kontroli nad mediami publicznymi. Innego zdania jest 39% firm.

63% firm uznało, że wprowadzenie zmian w Trybunale Konstytucyjnym jest konieczne bez względu na konsekwencje polityczne dla rządu. 31% było odmiennego zdania.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w styczniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Indeks Lewiatana. 81% firm da podwyżki pracownikom
25 stycznia 2024

Indeks Lewiatana. 81% firm da podwyżki pracownikom

74% przedsiębiorców uważa, że podwyżka płacy minimalnej wpłynie na zwiększenie presji pracowników na wzrost płac. - wynika ze styczniowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

81% firm jest przekonana, że w związku z tym będzie musiała podnieść wynagrodzenia, także pracownikom zarabiającym powyżej płacy minimalnej. Tylko 22% przedsiębiorców twierdzi, że podwyżka płacy minimalnej nie wpłynie na zwiększenie presji pracowników na wzrost wynagrodzeń, a 4% nie ma zdania w tej sprawie. O rosnącej presji pracowników na podwyżki przekonane są najbardziej małe firmy (76%). W przypadku średnich przedsiębiorstw odsetek ten wynosi 71%, a dużych 68%.

Zdecydowana większość  menedżerów firm (81%) zgadza się, że w związku ze wzrostem płacy minimalnej będą musieli podnieść wynagrodzenia, także tym pracownikom zarabiającym powyżej płacy minimalnej. Przeciwnego zdania jest tylko 16% firm. 3% nie ma zdania w tym temacie. O konieczności podwyżek sygnalizuje 82% małych firm, 79% średnich i 72% dużych.

Większość przedsiębiorców (86%) wie, że w tym roku nastąpią dwie znaczące podwyżki płacy minimalnej. Zdaje sobie z tego sprawę aż 94% menedżerów dużych firm, 89% średnich i 84% małych.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w styczniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Indeks Lewiatana. Firmy lepiej oceniają przyszłość niż ostatnie półrocze
23 stycznia 2024

Indeks Lewiatana. Firmy lepiej oceniają przyszłość niż ostatnie półrocze

61% menedżerów zarządzających firmami przyznaje, że w ciągu ostatniego półrocza warunki prowadzenia działalności uległy pogorszeniu. Znacznie lepiej przedsiębiorcy oceniają przyszłość. Pozytywne nastawienie dotyczące prowadzenia firmy w kontekście biznesowym ma 59% menedżerów, a w kontekście zmian w prawie 60% - wynika ze styczniowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

34% firm nie zauważyło znaczącej zmiany warunków prowadzenia biznesu w ostatnich sześciu miesiącach, przy ocenie których szczególnie uwzględniano otoczenie regulacyjne i administracyjne. 5% firm dostrzegło poprawę. Najbardziej pesymistycznie oceniają minione sześć miesięcy firmy duże (74% negatywnych odpowiedzi). Warunki prowadzenia biznesu pogorszyły się też dla 62% małych firm i 56% średnich.

Prowadzenie firmy w kontekście biznesowym

Natomiast nastroje przedsiębiorców dotyczące prowadzenia firmy w najbliższym czasie, w kontekście biznesowym, są zdecydowanie  korzystne – przeważa nastawienie pozytywne nad negatywnym. 59% przedsiębiorców ma pozytywne nastawienie, a 38% jest negatywnie usposobiona, 3% firm nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Najbardziej optymistycznie postrzegają rzeczywistość menedżerowie z firm średnich – 73%. W przypadku firm dużych odsetek ten wyniósł 68%, a małych 55%.

Prowadzenie biznesu w kontekście zmian w prawie

Jeszcze bardziej korzystne są nastroje przedsiębiorców odnośnie prowadzenia firmy w kontekście zmian w prawie i działań administracji. 60% przedsiębiorstw ma pozytywne nastawienie, w tym 67% średnich, 66% dużych  i 58% małych.  35% firm obawia się o przyszłość (37% małych, 30% dużych oraz 27% średnich).

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w styczniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

 

Indeks Lewiatana. 70% firm wierzy, że nowy rząd  szybko odblokuje środki z KPO
10 listopada 2023

Indeks Lewiatana. 70% firm wierzy, że nowy rząd szybko odblokuje środki z KPO

Większość przedsiębiorców spodziewa się, że nowy rząd szybko odblokuje środki z KPO. 65% nie jest przekonana, że przywróci zryczałtowaną składkę zdrowotną. 71% uważa, że nie zniesie prędko zakazu handlu w niedziele – wynika z październikowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

70% przedsiębiorstw liczy, że rząd premiera Donalda Tuska szybko odblokuje pieniądze z KPO. 28% jest innego zdania. W scenariusz szybkiego dostępu do środków unijnych wierzą zwłaszcza duże przedsiębiorstwa (76%). Za takim rozwiązaniem opowiada się też 70% małych firm i 65% średnich.

Większość przedsiębiorstw (65%) nie jest przekonana, że nowy rząd szybko przywróci zryczałtowaną składkę zdrowotną. Optymistami jest tylko 28% firm. Największymi pesymistami są przedsiębiorstwa średnie i duże (72%).

71% firm stwierdziło, że rząd szybko nie zniesie zakazu handlu w niedziele. Jest o tym przekonanych 77% firm średnich, 72% dużych i 70% małych. Wierzy w uwolnienie handlu w niedziele tylko 26% firm.

Na pytanie, czy nowy rząd utrzyma władzę przez czteroletnią kadencję, tak odpowiedziało 68% firm, nie 30%.

Z kolei 51% przedsiębiorców uznało, że w nowym rządzie koalicyjnym pojawią się w ciągu pierwszego roku kryzysy, które osłabią jego stabilność. Przeciwnego zdania jest 43% firm.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w październiku br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Indeks Lewiatana. Nowy rząd będzie przychylny przedsiębiorcom
09 listopada 2023

Indeks Lewiatana. Nowy rząd będzie przychylny przedsiębiorcom

Ponad trzy czwarte przedsiębiorców jest przekonanych, że nowy rząd poprawi standardy stanowienia prawa i niezawisłości sądów. 76% uważa, że będzie przychylny firmom, 55% spodziewa się, że dzięki niemu znacznie wzrosną inwestycje prywatne – wynika z październikowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

77% przedsiębiorców wierzy, że nowy rząd poprawi standardy stanowienia prawa i niezawisłości sądów, przeciwnego zdania jest 20% firm. Najbardziej optymistycznie nastawione są w tej kwestii przedsiębiorstwa małe (79%) i średnie (75%). Mniejszymi optymistami są firmy duże (66%).

76% przedsiębiorców twierdzi, że rząd Donalda Tuska będzie przychylny sprawom firm. Nie zgadza się z tym poglądem tylko 22% respondentów. W dobrą wolę rządu wierzą zarówno firmy duże i małe  (76%),  jak i średnie (75%).

55% pytanych firm jest przekonanych, że dzięki nowemu rządowi znacznie wzrosną inwestycje firm prywatnych,  ale 41% nie jest jednak o tym przekonanych. W przyspieszenie inwestycji najbardziej wierzą firmy średnie (59%). W przypadku firm małych i dużych odsetek wynosi  54%.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w październiku br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

 

Indeks Lewiatana. Wyniki wyborów poprawiły nastroje przedsiębiorców
06 listopada 2023

Indeks Lewiatana. Wyniki wyborów poprawiły nastroje przedsiębiorców

Wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych poprawiły nastroje przedsiębiorców dotyczące prowadzenia firmy w najbliższym czasie, tak w kontekście biznesowym, jak i zmian w prawie. Nastawienie pozytywne ma odpowiednio 62% i 65% firm – wynika z październikowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

Jeszcze w czasie badania przeprowadzonego w lipcu br. tylko 36% przedsiębiorców  miało pozytywne nastawienie w kontekście biznesowym, zaś 59% firm była negatywnie usposobiona. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku nastrojów przedsiębiorców dotyczących prowadzenia firmy w kontekście zmian w prawie. Tylko 26% firm miało pozytywne nastawienie, a 65% przedsiębiorstw obawiało się zmian. Widać więc, że po wyborach nastąpiła zdecydowana poprawa nastrojów.

61% menedżerów zarządzających firmami uważa jednak, że w ostatnich sześciu miesiącach pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu. 37% nie widzi znaczącej zmiany, a dla 2% warunki się poprawiły.

Warunki prowadzenia działalności pogorszyły się dla 69% średnich firm, 66% dużych i 58% małych firm. Nie widzi znaczącej zmiany 40% małych firm, 34% dużych oraz 28% średnich. Poprawę obserwuje tylko 3% średnich firm i 2% małych. Żadnej poprawy nie odnotowały firmy duże.

Prowadzenie firmy w kontekście biznesowym

Natomiast nastroje przedsiębiorców dotyczące prowadzenia firmy w najbliższym czasie, w kontekście biznesowym, są zdecydowanie  korzystne – przeważa nastawienie pozytywne nad negatywnym. 62% przedsiębiorców ma pozytywne nastawienie, a 36% jest negatywnie usposobiona, 2% firm nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Najbardziej optymistycznie postrzegają rzeczywistość menedżerowie z firm dużych – 74%. W przypadku firm średnich odsetek ten wyniósł 63%, a małych 61%. Tak znaczna poprawa nastrojów w porównaniu do poprzednich fal badania, związana jest z wynikami wyborów do parlamentu.

Prowadzenie biznesu w kontekście zmian w prawie

Jeszcze bardziej korzystne są nastroje przedsiębiorców odnośnie prowadzenia firmy w kontekście zmian w prawie i działań administracji. 65% przedsiębiorstw ma pozytywne nastawienie, w tym 65% średnich i małych oraz 58% dużych.  31% firm obawia się przyszłość (36% dużych, 34% średnich oraz 29% średnich). Na poprawę nastrojów także wpłynęły wyniki ostatnich wyborów.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w październiku br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Indeks Lewiatana. Układy zbiorowe pracy mało atrakcyjne dla  firm
09 sierpnia 2023

Indeks Lewiatana. Układy zbiorowe pracy mało atrakcyjne dla firm

Tylko 35% przedsiębiorców, którzy wiedzą czym są układy zbiorowe pracy, chciałoby wprowadzić je w swojej firmie, 60% jest przeciwnego zdania, a 5% nie wypowiedziało się w tej sprawie – wynika z lipcowego badania, które na zlecenie Lewiatana przeprowadził CBM Indicator.

Najwięcej zwolenników układy zbiorowe mają wśród średnich i małych firm (36% na tak). Nieco mniej jest ich wśród dużych przedsiębiorstw (34%). Na pytanie, czy chciał(a)by Pan(i) wprowadzić je w swoim przedsiębiorstwie negatywnie odpowiedziało 62% dużych firm, 60% średnich i 59% małych.

Respondentom zadano też pytanie czy możliwość zawierania układów zbiorowych pracy jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. W tej kwestii zdania były podzielone. 45% przedsiębiorców uważa to za dobre rozwiązanie, a 44% jest przeciwnego zdania. Szczególnie negatywne nastawienie mają przedsiębiorcy z dużych firm (60%).

– Badania potwierdzają, że w obecnym kształcie układy zbiorowe pracy nie są atrakcyjne dla pracodawców. Przy tak szczegółowych regulacjach Kodeksu pracy nie widzą dla nich większej przestrzeni. Nowa rzeczywistość i promocja porozumień zbiorowych przez przepisy unijne wymaga zmiany regulacji krajowych. Po pierwsze potrzebujemy nowego podejścia do porozumień zbiorowych – wszystkie w tym te dotyczące corocznych negocjacji wzrostu wynagrodzeń powinny być traktowane jako element rokowań zbiorowych. Po drugie, konieczne są zmiany w regulacjach, tak aby układy zbiorowe stały się atrakcyjne. Klauzule derogacyjne czyli odchodzenie od standardów prawa pracy w układach zbiorowych oraz zachęty fiskalne i dostęp do środków na szkolenia to kilka przykładów rozwiązań, które mogłyby skłonić pracodawców do zmiany podejścia w sprawie układów zbiorowych pracy – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Lewiatana.

Dwie trzecie przedsiębiorców (66%) zna pojęcie układu zbiorowego pracy. Najrzadziej znajomość tego pojęcia deklarują małe firmy (58%). Natomiast znajomość układów zbiorowych wśród osób zarządzających średnimi i dużymi firmami jest wysoka (kolejno 87% i 84%).

Zapoznaj się z innymi wynikami badań.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w lipcu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Lewiatana.

Konfederacja Lewiatan

Indeks Lewiatana. 63% przedsiębiorców spodziewa się, że PiS straci władzę
17 maja 2023

Indeks Lewiatana. 63% przedsiębiorców spodziewa się, że PiS straci władzę

Prawie dwie trzecie przedsiębiorców (63%) spodziewa się, że w czasie jesiennych wyborów parlamentarnych PiS straci władzę i stanie się ugrupowaniem opozycyjnym. 35% uważa, że PiS dalej będzie rządziło – wynika z kwietniowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

62% firm jest przekonanych, że utrata władzy przez PiS jest raczej prawdopodobna, a 1%, że jest bardzo prawdopodobna. 35% przedsiębiorców sądzi, że partia rządząca nie odda władzy, w tym 28% twierdzi, że utrata władzy jest raczej nieprawdopodobna, a 7%, że jest to bardzo nieprawdopodobne.

Utraty władzy przez PiS spodziewa się 64% dużych firm, 63% średnich i 62% małych. Przeciwnego zdania jest 37% małych firm, 35% średnich i 26% dużych.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w kwietniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan