Indeks Lewiatana. 83% firm nie zatrudnia Ukraińców
04 stycznia 2023

Indeks Lewiatana. 83% firm nie zatrudnia Ukraińców

83% przedsiębiorców nie zatrudnia Ukraińców, a także nie planuje tego robić w najbliższej przyszłości. Obecnie 99% polskich firm nie prowadzi żadnych biznesów w Ukrainie – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził w grudniu 2022 roku CBM Indicator.

12% firm zadeklarowało, że zatrudnia Ukraińców, a 5% planuje to zrobić w najbliższych miesiącach. Nie zatrudnia Ukraińców i nie ma takich planów  89% firm małych, 67% średnich i 58% dużych. Najchętniej oferują pracę Ukraińcom firmy duże (36%) i  średnie (29%). Rzadko to robią firmy małe (6%). Konfederacja Lewiatan przygotowała specjalny poradnik dla pracodawców, którzy planują zatrudniać Ukraińców. https://lewiatan.org/wp-content/uploads/2023/01/Poradnik-dla-pracodawcow_zatrudnienie-obywateli-Ukrainy.pdf

99% przedsiębiorstw stwierdziło, że obecnie nie działa w Ukrainie, w tym 95% firm dużych i średnich. Do obecności na rynku naszego wschodniego sąsiada nie przyznała się żadna mała firma. Stałą obecność w Ukrainie zadeklarował tylko 1% firm, w tym 5% dużych i średnich.

94% firm nie współpracuje z firmami z Ukrainy działającymi na terenie Polski. Robi to tylko 6% przedsiębiorców.  Warto podkreślić, że do takiej współpracy przyznaje się 26% dużych firm.

48% firm stwierdziło, że po rosyjskiej agresji na Ukrainę poziom obrotów w ramach współpracy z rynkiem ukraińskim obniżył się. Co więcej 34% firm poinformowało, że również współpraca została zawieszona.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w grudniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

***

Poradnik dla pracodawców, którzy chcą zatrudniać Ukraińców został przygotowany w ramach Inicjatywy Nr FWD-H-4 pt. „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej “FWD” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechten­stein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Państwo jest niewiarygodne, jeśli nie przestrzega prawa
24 listopada 2022

Państwo jest niewiarygodne, jeśli nie przestrzega prawa

W Polsce łamane są na bardzo szeroką skalę zasady przyzwoitej legislacji np. poprzez omijanie procesu konsultacji projektów aktów prawnych, uchwalanie ustaw w kilka dni, a nawet kilkadziesiąt godzin. Pokazuje to również Indeks Wiarygodności Ekonomicznej opracowany przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera.

Wczoraj został on przedstawiony na Kongresie Open Eyes Economy Summit.  W indeksie znalazła się diagnoza wiarygodności w kilku obszarach m.in. praworządności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, swobody działalności gospodarczej, finansów publicznych, systemu finansowego i pieniądza, ochrony i bezpieczeństwa pracy, usług publicznych i infrastruktury publicznej oraz respektowania zobowiązań międzynarodowych.

– Analiza wskaźników w poszczególnych obszarach wskazuje na pogarszanie się sytuacji i spadek wiarygodności – podkreśla prof. Jacek Męcina, członek zespołu przygotowującego Indeks, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

– Wiarygodność nie tylko wpływa na kondycję państwa. Jest kluczowa dla kształtowania warunków prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania społeczeństwa, wreszcie postrzegania Polski przez partnerów zagranicznych, inwestorów. Utrata wiarygodności zewnętrznej to z jednej strony większe koszty obsługi długu, z drugiej utrata inwestorów, a w obrocie krajowym zagrożenie inflacją, kryzysem finansów publicznych, pogorszeniem jakości usług publicznych, ograniczaniem inwestycji, wzrost ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożenie wzmożeniem upadłości, redukcją zatrudnienia i wreszcie bezrobociem – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Jak podnosić wiarygodność?  Poprawę wiarygodności należy rozpocząć od lepszych standardów  stanowienia i stosowania prawa. Nawiązując do konstytucyjnej zasady praworządności podkreślić trzeba, że to podstawowa zasada demokratycznego państwa prawnego. Państwo ma być rządzone prawem, prawo stoi ponad państwem (przedstawicielami władzy), ma być wytyczną działania dla władz i dla społeczeństwa. Zasada ta ma również zabezpieczać wpływ obywateli na władzę państwową i ich udział w podejmowaniu decyzji. Działalność państwa i jego organów ma być oparta na wartościach, które dobrze służą zapewnieniu praworządności.

Ważna jest przejrzystość procesu legislacyjnego i przywrócenie reguły przestrzegania porządku normatywnego. Dotyczy to bardzo wielu sfer od ustrojów sądów, przez system podatkowy, po prawo budżetowe i finanse publiczne.

– Zatem, jeśli ktoś domaga się zniesienia reguł, w tym fiskalnych, ponieważ są mało skuteczne, to winien pamiętać, że taka argumentacja doprowadzi do osłabienia całego porządku normatywnego i wszelkich wpisanych do niego reguł. Stopniowo przestają one obowiązywać, a tym samym zanikają, wynikające z nich ograniczenia, ale także wynikające z nich społeczne korzyści. Nie ma wiarygodności państwa bez przestrzegania ustanowionych przez nie reguł. Ich przestrzeganie daje przewidywalność, a bez niej nie można osiągnąć stabilizacji warunków gospodarowania niezbędnej do funkcjonowania gospodarki – dodaje prof. Jacek Męcina.

Bez przywrócenia tych reguł trudno będzie odbudować stabilność systemu finansów publicznych, zbudować stabilne zasady podatkowe, skutecznie podjąć walkę z inflacją  i tym samym przywrócić zaufanie przedsiębiorców w Polsce, skłaniając ich do inwestycji, podobnie jak zabiegać o inwestycje zagraniczne.

Indeks Wiarygodności Ekonomicznej Polski

Konfederacja Lewiatan