Wiele wyrobów budowlanych nie spełnia deklarowanych wymagań
27 kwietnia 2022

Wiele wyrobów budowlanych nie spełnia deklarowanych wymagań

Jakość wielu wyrobów budowlanych dostępnych na polskim rynku pozostawia wiele do życzenia – wynika z raportu przygotowanego przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, członka Konfederacji Lewiatan.

44% wyrobów od izolacji cieplnej i 38% membran nie spełniało w 2020 roku przynajmniej jednej badanej właściwości.

Raport „Jakość wyrobów budowlanych dostępnych na polskim runku w latach 2016-2020” przygotował Związek dla Budownictwa na podstawie wyników badania próbek wyrobów budowlanych publikowanych przez GUNB. Nie zwiera on informacji o producentach, których wyroby zostały ocenione negatywnie. Pełny raport dostępny w załączniku.

Jakość wyrobów budowlanych ma bezpośredni wpływ na trwałość, bezpieczeństwo i komfort życia w budynkach. Stosowanie wadliwych wyrobów prowadzi nie tylko do niespełnienia powyższych wymagań, ale i do nadmiernego zużycia zasobów naturalnych.

Z raportu wynika, że na rynku dostępne są wyroby budowlane niespełniające deklarowanych wymagań. Stałe jednak badanie prowadzone przez organy kontroli, przyczynia się do poprawy ich jakości. Warto jednak zwiększyć liczbę wykonywanych badań.

 Ocena jakości wyrobów budowlanych dostępnych na krajowym rynku w latach 2016-2020

– Istnieje konieczność zwiększenia wysokości kar dla producentów wyrobów budowalnych niespełniających deklarowanych właściwości oraz skutecznego ich egzekwowania. Pożądane jest wykluczenie z programów wsparcia finansowanych ze środków krajowych lub europejskich wyrobów budowlanych, które notorycznie nie spełniają deklarowanych właściwości, zgodnie z wynikami badań GUNB i WINB. Należałoby również zwiększyć dostępność i czytelność wyników badań – mówi Szymon Firląg, prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

W raporcie uwzględniono 13 grup wyrobów budowlanych, m.in. cement, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne, stal zbrojeniową i sprężającą do betonu, wyroby do wznoszenia murów, wyroby do izolacji cieplnej, czy wyroby podłogowe i posadzkowe oraz urządzenia do ogrzewania pomieszczeń.

Celem raportu przygotowanego przez Związek dla Budownictwa jest popularyzacja działań organów kontrolujących jakość wyrobów budowalnych, poprzez udostępnianie wyników badań w bardziej przejrzystej i czytelnej formie. Budowanie świadomości konsumenckiej, poprzez edukację i informację o jakości wyrobów budowalnych dostępnych na runku a także sformułowanie zaleceń dotyczących prowadzonych kontroli, które mogą przyczynić się do zwiększania ich skuteczności w kolejnych latach.

Konfederacja Lewiatan

Raport: Jakość wyrobów budowlanych