Pogłębia się przewaga importu nad eksportem
13 września 2022

Pogłębia się przewaga importu nad eksportem

W lipcu 2022 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne saldo obrotów towarowych w wysokości 6,9 mld zł – podał NBP.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

W lipcu br. saldo handlu zagranicznego wyniosło – 6,9 mld zł. To nie jest zaskoczenie. Już wcześniej dane potwierdzały, że handel zagraniczny będzie ujemnie wpływał na nasz Produkt Krajowy Brutto.

Po wzrostach przekraczających ponad 30% w czerwcu, zarówno eksport jak i import w lipcu odnotowują spadek. Przy czym ciągle jest zachowana reguła, że to eksport spada szybciej, o 4,9%, podczas gdy import zmniejszył się w skali miesiąca zaledwie o 2,5%. W ciągu roku wzrost wartość eksportu i importu nadal przekracza ponad 20%. Jest to oczywiście wynik silnych wzrostów cen na rynkach światowych, ale także słabości polskiego złotego.

Widać także pewne hamowanie po stronie importu, co jest kolejnym wskaźnikiem, że polscy przedsiębiorcy spodziewają się spowolnienia i zamiast kupować na zaś, co było domeną ostatnich miesięcy, postanowili schodzić z zapasów. To kolejny czynnik, który wpłynie negatywnie na PKB w II kwartale br. Bilans płatniczy ciągnie jedynie saldo usług, które w lipcu było dodatnie i wynosiło ponad 12,5 mld zł.

Konfederacja Lewiatan

W tym roku bezrobocie dalej będzie spadać
24 sierpnia 2022

W tym roku bezrobocie dalej będzie spadać

W lipcu stopa bezrobocia wyniosła 4,9% i nie zmieniła się w stosunku do czerwca – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Liczba bezrobotnych przekracza jedynie o 10 tys. poziom 800 tys. Trzeba uczciwie powiedzieć, że na nasz rynek pracy coraz większy wpływ zaczyna mieć demografia. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności pokazują, że liczba osób w wieku 15-89 lat spada, co za tym idzie spada, niejako automatycznie mianownik we wzorach na główne statystyki rynku pracy. Mianownik spada szybciej niż rośnie licznik. Wniosek jest taki, że przy założeniu, że urzędy pracy nie podejmowałyby interwencji na rynku pracy to i tak statystyki samoczynnie by się nam poprawiały.

Lipiec okazał się też miesiącem z najmniejszą, od grudnia 2020 r. liczbą zgłoszonych wakatów. O ile sama liczba niewiele mówi, ponieważ nadal większość pracodawców nie kieruje ofert do urzędów pracy, o tyle zarysowuje się tendencja, którą zdają się potwierdzać dane o liczbie wakatów. Przemawiają za tym również wyniki ankiet GUS, gdzie średnio ponad ¾ pracodawców nie rozważa dalszego zwiększania zatrudniania.

Rynek pracy jako ostatni zareaguje na pogorszenie koniunktury. Zapewne też możliwa redukcja zatrudnienia o ile zacznie się w tym roku będzie dotyczyć osób z Ukrainy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoby te, analogicznie jak przy szukaniu pracy, nie zgłoszą się do urzędów pracy po utracie zatrudnienia, więc statystyka bezrobocia ich nie uwzględni. Nadal zatem nasz scenariusz dalszego obniżania stopy bezrobocia jest aktualny. W grudniu bezrobocie prawdopodobnie zatrzyma się na granicy 4,5%.

Konfederacja Lewiatan

 

Zaczynamy oszczędzać na zakupach sprzętu AGD i RTV [+MP3]
22 sierpnia 2022

Zaczynamy oszczędzać na zakupach sprzętu AGD i RTV [+MP3]

Sprzedaż detaliczna w lipcu 2022 roku wzrosła o 2% rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,2% - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Sprzedaż detaliczna kontynuuje marsz w kierunku zera. Roczny jej wzrost w lipcu, na poziomie 2% jest niższy niż przed miesiącem. Mimo wszystko można ten wynik uznać za pozytywne zaskoczenie. Przede wszystkim przed rokiem lipiec miał o jeden dzień roboczy więcej niż w tym roku.  Pozytywnie też zaskakuje sprzedaż w ujęciu miesięcznym, kiedy wzrosła o 1,2%. W czerwcu w ujęciu miesięcznym sprzedaż spadała, co było oznaką, że miesiące wakacyjne mogą okazać się znacznie gorsze niż przed rokiem.

Na sprzedaży detalicznej nadal silnie odciska się wzrost cen wielu produktów. Ponownie w skali roku kupujemy mniej paliw. Wzrosty cen i braki na rynku widać również w branży motoryzacyjnej, która notuje największy spadek sprzedaży w lipcu, w ujęciu rocznym o 15,1%. Spada również sprzedaż artykułów RTV i AGD.

Grupy produktów, których sprzedaż rośnie to –  głównie dobra podstawowe – żywność, napoje, ubrania. Albo zaczynamy oszczędzać albo mieć trudności, żeby wiązać koniec z końcem.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Firmy chętnie zatrudniają i mocno podnoszą wynagrodzenia [+MP3]
19 sierpnia 2022

Firmy chętnie zatrudniają i mocno podnoszą wynagrodzenia [+MP3]

W lipcu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lipcem ubiegłego roku było wyższe o 2,3%, natomiast wynagrodzenie wzrosło o 15,8% i wyniosło 6778,63 zł (brutto) – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Rynek pracy nadal świetnie sobie radzi. Wydawało się, że brakuje już przestrzeni do zwiększania zatrudnienia. Szczególnie, że z najnowszych badań wynika, że przedsiębiorcy coraz rzadziej myślą o zwiększaniu zatrudnienia. Tymczasem zatrudnienie w sektorze firm pozytywnie zaskakuje wzrastając w lipcu o 2,3% w skali roku. W podziale na branże widać wpływ sezonowości. Dynamika zatrudnienia w gastronomi i hotelarstwie przekracza plus 8%.

Wpływ tego co dzieje się w gospodarce widać również w danych o wynagrodzeniach, gdzie ponadprzeciętne wzrosty płacy dotyczą sektorów, których znaczenie rośnie w gospodarce – górnictwo – lub występują znaczące podwyżki cen produktów i usług –  energia, transport i magazynowanie. Ogólnie wynagrodzenia w ciągu roku wzrosły w przedsiębiorstwach o 15,8%, przekraczając kwotę 6700 zł brutto. Wszystko jednak wskazuje na to, że przedsiębiorstwa nie mają już przestrzeni na dalsze podwyżki, choć presja płacowa nie będzie malała.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Przemysł trzyma się mocno [+MP3]
19 sierpnia 2022

Przemysł trzyma się mocno [+MP3]

W lipcu 2022 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, natomiast w stosunku do czerwca br. spadła o 6,5% - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Przemysł wraca do normalnego, przedpandemicznego trybu działania. Niestety,  z negatywną perspektywą na najbliższą przyszłość. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 7,6% w ujęciu rocznym. To gorszy wynik niż spodziewał się rynek (7,8%).

W ujęciu miesięcznym, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym,  odnotowujemy też niewielki wzrost – 0,5%, po kilku miesiącach spadków. Może to świadczyć, że nasz przemysł mimo początkowych tendencji do poważnego załamania wytworzył sobie poduszkę bezpieczeństwa. Nadal jednak przetwórstwo jest napędzane aktywnością górnictwa, które zostało postawione na równe nogi w związku z poważnymi brakami surowca. Roczne wzrosty w tej gałęzi gospodarki przekraczają 20%.

W szczegółowych danych widoczny jest wpływ wojny na nasz przemysł oraz wprowadzanych sankcji. W ciągu roku spada produkcja metali oraz wyrobów drewnianych, czyli głównych produktów, które są importowane z Rosji lub przez Ukrainę i Białoruś.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3