Pracodawcy niechętnie zwalniają pracowników [+MP3)
24 sierpnia 2023

Pracodawcy niechętnie zwalniają pracowników [+MP3)

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu br. roku wyniosła 5% , tyle samo co miesiąc wcześniej – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Bezrobocie nadal utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. W lipcu w urzędach pracy zarejestrowało się niewiele ponad 780 tys. bezrobotnych, co przełożyło na  stopę bezrobocia w wysokości 5%, taką samą jak w czerwcu. Rok temu bezrobocie było wyższe o 0,2 pkt. proc. Ciężko będzie jednak  „zejść” poniżej 5%. Gdyby tak się stało w sierpniu, byłoby to najniższe bezrobocie od 23 lat.

Może tak się wydarzyć ponieważ na rynku pracy nadal widać popyt na pracowników sezonowych. Trwa sezon urlopowy, co też wzmaga popyt na pracowników w hotelarstwie i gastronomii. Gdy wygaśnie ten czynnik nieunikniony jest wzrost stopy bezrobocia. Będzie to jednak wzrost bez większych reperkusji dla gospodarki.

Pracodawcy nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat wolą „chomikować” pracowników, niż ich zwalniać. W przypadku rezygnacji z pracy samych pracowników firmy nie decydują się na rekrutacje. Stąd też powolny wzrost zatrudnienia w ostatnim czasie. Niezmiennie twierdzimy, że spowolnienie na rynku pracy będzie przede wszystkim widoczne w wynagrodzeniach.

Dodatkowo lipiec przynosi jeszcze jedną informację. Druga podwyżka płacy minimalnej nie miała prawdopodobnie wpływu na wysokość bezrobocia, choć na ostateczne potwierdzenie trzeba poczekać minimum miesiąc. Nie miała też specjalnego wpływu na wskaźniki zatrudnienia. To potwierdza hipotezę, że płaca minimalna w okresie wzrostu gospodarczego i wysokiej inflacji może nie mieć kluczowego znaczenia dla rynku pracy.

Konfederacja Lewiatan

 

Polacy dalej tną wydatki i mniej kupują [+MP3]
22 sierpnia 2023

Polacy dalej tną wydatki i mniej kupują [+MP3]

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 4%. W porównaniu z czerwcem br. wzrosła o 1,9% – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

W gospodarce nadal bez większych niespodzianek. Po wczorajszych słabych danych dotyczących przemysłu oraz wynagrodzeń, dziś okazało się, że kiepskie wyniki w lipcu odnotowała kolejny raz sprzedaż detaliczna. Tym razem spadek osiągnął 4% w skali roku, po uwzględnieniu inflacji. Przed jeszcze większym spadkiem ratuje nas jedynie sprzedaż samochodów, która wynika prawdopodobnie z zeszłorocznych zamówień, realizowanych dopiero teraz lub po części z udrożnienia łańcucha dostaw, a co za tym idzie z dostępnością części i podzespołów. Z drugiej strony, mamy poważne minusy w sprzedaży mebli, RTV i AGD oraz prasy i książek.

Przy takim słabym popycie i prognozach na najbliższe miesiące wydaje się, że przedsiębiorcom wyczerpują się możliwości przekładania wciąż wysokich kosztów działalności na konsumentów. Będziemy lada moment obserwować cięcia w kosztach pracy  – na przykład dotyczących braku podwyżek wynagrodzeń. Sytuację może ratować deflacja w cenach producenckich, ale trzeba też pamiętać, że wpłynie to jedynie na zmniejszenie kosztów zakupu materiałów i surowców i tylko na część firm działających w produkcji, a nie w usługach. Trzeba mieć z tylu głowy fakt, że firmy nadal mają duże ilości zapasów towarów zakupionych po wyższych cenach niż aktualnie osiągane na rynku.

Nie widzimy światełka w tunelu dla sprzedaży detalicznej w najbliższym czasie. W sierpniu zapewne będziemy obserwować również ujemną dynamikę.

Konfederacja Lewiatan

 

Spadająca inflacja poprawia nastroje konsumentów [+MP3]
19 lipca 2023

Spadająca inflacja poprawia nastroje konsumentów [+MP3]

W lipcu br. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta: 

Nastroje konsumentów nadal się poprawiają. Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej w lipcu wynosi -24,9 pkt. Oczywiście, wynik poniżej zera oznacza wciąż przewagę pesymistów nad optymistami. Jest to jednak najwyższy wynik od listopada 2021 r. Zdecydowanie lepiej patrzymy jednak w przyszłość. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej wynosi -10,9 pkt i jest zdecydowanie wyżej niż bieżące oceny. Ledwo w marcu wskaźnik ten był poniżej  20 pkt.

Cieszy spadek inflacji

Patrząc na obecne wyniki można powiedzieć, że nic tak nie poprawia nastrojów jak spadająca inflacja. To jedyny czynnik, który tak silnie wpływa na poprawę nastrojów. W danych bardziej szczegółowych widać jednak, że przed naszą gospodarką niełatwy rok. Przede wszystkim nadal nie widzimy obecnie możliwości oszczędzania pieniędzy. Żyjemy jednak nadzieją, że w ciągu najbliższego roku ta sytuacja będzie diametralnie inna.

Zakupy robimy ostrożnie

Polki i Polacy nie mają zamiaru również dokonywać ważniejszych zakupów, co będzie silnie wpływało z jednej strony na naszą konsumpcję, a z drugiej częściowo na przemysł i świadczenie usług.
Dane o nastrojach mimo, że na pierwszy rzut oka pozytywne, po bardziej dokładnej analizie nie przynoszą jednak zbyt optymistycznych informacji.

Konfederacja Lewiatan

 

Indeks Lewiatana. Warunki prowadzenia biznesu pogorszyły się dla 63% firm
17 lipca 2023

Indeks Lewiatana. Warunki prowadzenia biznesu pogorszyły się dla 63% firm

63% menedżerów zarządzających firmami uważa, że w ostatnich sześciu miesiącach, pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu. 35% nie widzi znaczącej zmiany, a dla 2% warunki się poprawiły. Najbardziej krytycznie oceniają rzeczywistość średnie firmy – wynika z lipcowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej pogorszyły się dla 64%  średnich firm, 63% małych i 60% dużych firm. Nie widzi znaczącej zmiany 36% małych i dużych firm oraz 33% średnich. Poprawę obserwuje tylko 4% dużych firm, 3% średnich i 1% małych.

Prowadzenie firmy w kontekście biznesowym

Nastroje dotyczące prowadzenia firmy w najbliższym czasie w kontekście biznesowym są niekorzystne – przeważa nastawienie negatywne nad pozytywnym. 59% przedsiębiorców ma negatywne nastawienie, a 36% jest pozytywnie usposobiona, 5% firm nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Najbardziej pesymistycznie (63%) postrzegają rzeczywistość menedżerowie z firm średnich, podobnie jak w poprzednim badaniu. W przypadku firm dużych  odsetek ten wyniósł 54%, a małych 59%.

Prowadzenie biznesu w kontekście zmian w prawie

Jeszcze bardziej niekorzystne są nastroje przedsiębiorców odnośnie prowadzenia firmy w kontekście zmian w prawie i działań administracji. 65% przedsiębiorstw obawia się takich zmian, w tym 66% średnich, 65% małych oraz 64% dużych. 26% firm ma pozytywne nastawienie (28% dużych, 27% małych oraz 19% średnich).

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w lipcu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

 

Konfederacja Lewiatan

Szybki zjazd przemysłu – PMI w lipcu: 42,1 pkt.
01 sierpnia 2022

Szybki zjazd przemysłu – PMI w lipcu: 42,1 pkt.

fot. Bakhrom Tursunov / Unsplash

Słabe nastroje w przemyśle - już trzeci miesiąc z rzędu PMI jest poniżej granicy 50 pkt. Idziemy prostą drogą do poziomów obserwowanych podczas kryzysu finansowego z 2008 r.

– Na słaby odczyt indeksu, a co za tym idzie nastroje menadżerów, wpłynęły przede wszystkim braki w nowych zamówieniach. Zmniejszenie popytu z kolei wpływa na wyraźne osłabienie produkcji – mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan. – Wszystko to skłania pracodawców do co raz większej wstrzemięźliwości co do dalszych planów zatrudnieniowych – zaznacza ekspert.

W danych wyraźnie widać również „schodzenie” z zapasów. Stany magazynowe obniżono drugi miesiąc z rzędu, w dodatku w najszybszym tempie od kwietnia 2020 r. To wyraźny sygnał, że czynnik, który jeszcze kilka miesięcy temu znacząco wpływał na wysokość odczytu PKB straci na znaczeniu. 

Konfederacja Lewiatan

Inflacja hamuje [+MP3]
29 lipca 2022

Inflacja hamuje [+MP3]

W lipcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 15,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (w czerwcu też wzrost wyniósł 15,5%) – podał GUS w szybkim szacunku.

Wysłuchaj komentarza eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Inflacja w lipcu, w ujęciu rocznym, zatrzymała się na 15,5%. Mimo że to dokładnie taki sam odczyt jak miesiąc wcześniej, to nadal mówimy o dużym ponad 15% wzroście cen. W ujęciu miesięcznym ceny produktów i usług były wyższe o 0,4%.

Brak zmiany rocznej dynamiki wzrostu cen może być sygnałem, na który czeka RPP, i o którym mówił prezes NBP Adam Glapiński. Nasz scenariusz z maksymalnymi stopami procentowymi na poziomie 6,5% jest coraz bliższy realizacji.

Wyhamowanie dynamiki rocznej i miesięcznej wzrostu cen zawdzięczamy tańszym w ostatnim miesiącu paliwom na stacjach benzynowych. W ujęciu rocznym nadal płacimy za benzynę o ponad 1/3 więcej niż rok temu. Na rynku surowców również obserwujemy w lipcu dawno niewidzianą stabilność cen, choć nadal baryłka ropy brent kosztuje ponad 100 USD i nic nie wskazuje na to, że w sierpniu może zejść poniżej tego poziomu. Bezsprzecznie jednak paliwa są tym czynnikiem, który obniża nam ogólny poziom cen.

Konfederacja Lewiatan

Stopy procentowe znowu w górę. To ostatnia podwyżka w tym roku [+MP3]
07 lipca 2022

Stopy procentowe znowu w górę. To ostatnia podwyżka w tym roku [+MP3]

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła dzisiaj po raz kolejny referencyjną stopę procentową z 6 do 6,5%.

Wysłuchaj komentarza eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Stopy procentowe ponownie w górę. Dziś Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, że główna stopa procentowa wzrośnie o 50 punktów bazowych. To odważny ruch, ale wydaje się, że rozsądny patrząc na ostatnie odczyty danych makroekonomicznych. To też ruch w kontrze do tego, co robią inne banki centralne naszego regionu, np. czeski i węgierski. Niewykluczone, że właśnie bardzo odważne decyzje tego ostatniego banku i w zasadzie brak pozytywnych efektów dużej podwyżki stóp, spowodowały że RPP postanowiła podwyższyć stopy poniżej oczekiwań rynkowych.

To powinna być ostatnia podwyżka stóp procentowych w tym roku. Decydujące będą najbliższe odczyty danych dotyczących przemysłu, rynku pracy, handlu zagranicznego oraz w mniejszym stopniu inflacji, która ponownie prawdopodobnie odnotuje rekordowy wzrost.

Złoty, bo o niego teraz najbardziej chodzi pozostał niewzruszony. Wydaje się, że rynek już wcześniej zdyskontował zaskakująco niską podwyżkę. Po dzisiejszym komunikacie złoty utrzymuje się poniżej 4,8 zł za jedno euro. Wszystko wskazuje na to, że przez najbliższe kilka dni nie przebije tego poziomu oporu.

Konfederacja Lewiatan