Grupa LUX MED została członkiem Konfederacji Lewiatan
03 lutego 2022

Grupa LUX MED została członkiem Konfederacji Lewiatan

Mamy zaszczyt ogłosić, że największy, prywatny świadczeniodawca usług medycznych w Polsce, Grupa LUX MED, została członkiem bezpośrednim Konfederacji Lewiatan.

Grupa LUX MED jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów w Polsce. Grupa LUX MED to ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 13 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Grupa zatrudnia ponad 19 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego. W codziennej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

– Wierzę, że medycyna prywatna powinna być ważną częścią projektowanych rozwiązań systemowych, bo oparty na szerokim i eksperckim partnerstwie system ochrony zdrowia to najlepsza inwestycja w kondycję całego państwa i społeczeństwa. Cieszę się ze współpracy Grupy LUX MED i Konfederacji Lewiatan. Obu naszym organizacjom bliska jest kultura dialogu, co pozwala mi wierzyć, że w ramach wspólnych działań będziemy mogli podejmować inicjatywy, które przełożą się na rozwiązania korzystne dla pacjentów i polskiej gospodarki – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

Konfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową organizacją biznesową, która reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i na forum Unii Europejskiej. Celem Lewiatana jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw. Zabiegamy o stabilny wzrost gospodarczy, lepsze prawo, uczciwą konkurencję, więcej miejsc pracy i rozwój kapitału społecznego.

Naszą misją jest polepszanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Jesteśmy aktywni na forum międzynarodowym. Jako pierwsza polska organizacja pracodawców otworzyliśmy biuro w Brukseli w 2001 roku. Jesteśmy członkiem BusinessEurope, organizacji europejskich przedsiębiorców, która zrzesza 41 federacji z 35 krajów i skupia firmy zatrudniające ponad 120 mln pracowników. Zespół Lewiatana to doświadczeni eksperci i doradcy współpracujący na bieżąco z kluczowymi decydentami. Uczestniczą w pracach ponad 450 rad, komitetów, grup i innych podmiotów decyzyjnych, dbając o lepsze regulacje i rozwiązania dla przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan