Barry C. Lynn gościem Lewiatana
16 lutego 2024

Barry C. Lynn gościem Lewiatana

Władza monopolistyczna zagraża wolności jednostki, demokracji, dobrobytowi i bezpieczeństwu narodowemu – przekonywał Barry C. Lynn, executive director Open Markets Institute (USA), gość specjalny Konfederacji Lewiatan i Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Spotkanie, które zorganizowali Konfederacja Lewiatan i Centrum Stosunków Międzynarodowych, poświęcone było wpływowi nowej polityki gospodarczej USA na Unię Europejską.

Gość z USA podkreślił, że polityka gospodarcza USA się zmienia. Wracamy do koncepcji ekonomicznych sprzed lat 80 – tych poprzedniego stulecia. Próbujemy ograniczyć koncentrację władzy w rękach państwa, czy korporacji. Ekonomista zwrócił uwagę, że takie firmy jak Google, czy Amazon manipulują przepływem wiadomości, informacji i biznesu w Ameryce. I coś z tym trzeba zrobić.

– Mamy do czynienia z trzema kryzysami – politycznym związanym z dużą koncentracją władzy, klimatycznym oraz dotyczącym koncentracji produkcji, handlu w jednym miejscu, np. w Chinach. Powinniśmy tę koncentrację  władzy w różnych obszarach wyeliminować – powiedział Barry C. Lynn.

W czasie spotkania akcentowano, że USA budują przewagi konkurencyjne przez utrzymywanie podwyższonych taryf celnych dla licznych produktów z Europy. Protekcjonistyczna polityka amerykańskich władz może negatywnie  wpływać na przyszłość Europy. Prowadzi także do wyścigu na subwencje, co wywołuje nie tylko napięcia transatlantyckie, ale i między państwami członkowskimi, destabilizując zasady wspólnego rynku.

Szef Open Markets Institute przekonywał, że obecny prezydent USA promuje nowy system światowego handlu. – Europa powinna podejmować decyzje szybciej, nie skupiać się tylko na umowie IRA, która zakłada wydatek 370 mld dolarów, które USA przeznaczą na zwiększenie mocy produkcyjnych w obszarze zielonej gospodarki na swoim terytorium. Problemy z amerykańskimi subsydiami nie mogą Europejczykom przesłonić innych kwestii. Europa powinna przygotować plan reindustrializacji, odrodzenia przemysłu. Powstrzymajcie przenoszenie produkcji z Europy do Chin. Wypracujcie wreszcie jakąś politykę gospodarczą wobec Państwa Środka. Wprowadźcie cła na chińskie towary. Na zmianach w światowej gospodarce może skorzystać Polska. Otwiera się przed nią duża szansa. Część inwestycji przenoszonych, np. z Chin może trafić nad Wisłę. Polska ma energię, pomysły jak odnaleźć się w tym nowym świecie – dodał gość z USA.

 

Konfederacja Lewiatan