Bezrobocie nadal spada. Firmy nie zwalniają pracowników
26 czerwca 2023

Bezrobocie nadal spada. Firmy nie zwalniają pracowników

Stopa bezrobocia w maju 2023 r. wyniosła 5,1% wobec 5,2% miesiąc wcześniej - podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Stopa bezrobocia niezmiennie i powoli kroczy do przebicia rekordowego minimum. W maju bezrobocie zatrzymało się na poziomie 5,1% i było niższe o 0,1 pkt proc. niż w kwietniu oraz o 0,3 pkt proc. niż przed rokiem. To najniższy wynik w historii i powtórka z jesieni poprzedniego roku. Mimo wszystko nadal wydaje się, że początek jesieni powinien przynieść wzrost bezrobocia.

 

Ta sytuacja na rynku dowodzi, że przedsiębiorcy zarówno ci duzi, jak i mniejsi nadal radzą sobie bardzo dobrze w tak zmiennych warunkach gospodarowania i nie zmniejszają popytu na pracę mimo, że wyraźnie inne wskaźniki makroekonomiczne sugerują spowolnienie. Wskaźniki rynku pracy jako jedne z nielicznych korelują z nastrojami przedsiębiorców i obywateli.

W maju wzrosła liczba ofert pracy, po wyraźnym spadku w ubiegłym miesiącu. To wyniki zapewne sezonowości rynku pracy i zapotrzebowania na pracowników w gastronomii i zakwaterowaniu.

Konfederacja Lewiatan

 

Mniej kupujemy, bo oszczędzamy [+MP3]
22 czerwca 2023

Mniej kupujemy, bo oszczędzamy [+MP3]

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju br. była niższa niż przed rokiem o 6,8%, w porównaniu z kwietniem spadła o 1% – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Sprzedaż detaliczna w maju wypadła znacznie gorzej niż wczorajszy wynik przemysłu. Spadek o 6,8% w skali roku to rezultat poniżej oczekiwań rynkowych, ale też nie jest zaskoczeniem, że konsumpcja spada. W najbliższych miesiącach   dalej możemy obserwować podobny trend.

O ile przed miesiącem, w szczegółowych danych dało się znaleźć jakieś pozytywy, tak w maju wszystkie kategorie sprzedaży produktów , w relacji rocznej, świecą się na czerwono. Największy spadek dotyczy prasy i książek, dalej AGD i mebli. To tylko potwierdza, to co wiemy od kilku miesięcy – kupujemy mniej oszczędzając. W maju na wyniki sprzedaży detalicznej mógł mieć również wpływ mniej hucznie obchodzonych komunii w kościele katolickim.

Wyniki sprzedaży detalicznej oraz dotychczasowe odczyty danych makro pokazują, że PKB za drugi kwartał zbliży się do mizernego wyniku z pierwszego kwartału, a to z kolei przybliża nas do rocznej dynamiki PKB między 0 a 1%.

Konfederacja Lewiatan

Płace dalej nie nadążają za inflacją [+MP3]
21 czerwca 2023

Płace dalej nie nadążają za inflacją [+MP3]

W maju br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z majem 2022 r. było wyższe o 0,4% i wyniosło 6517,7 tys. osób. Przeciętne wynagrodzenie zaś wzrosło o 12,2% i osiągnęło 7181,67 zł (brutto) – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Na rynku pracy nadal stabilnie. W maju zatrudnienie wzrosło o 0,4%, zaś wynagrodzenia nieznacznie powyżej 12%. Na rynku pracy nic ciekawego przynajmniej do połowy jesieni nie powinno się wydarzyć. Nadal będziemy obserwować mozolny wzrost zatrudnienia, spadek bezrobocia i dynamikę realnych wynagrodzeń oscylującą w granicach 0%.

We wzroście zatrudnienia nadal prym wiedzie gastronomia i zakwaterowanie – 6/1% r/r. To jasny sygnał, że branża poważnie przygotowuje się do okresu urlopowego. To też pokłosie weekendu majowego, kiedy było wzmożone zapotrzebowanie na pracowników sezonowych. Wzrost w maju w stosunku do kwietnia br. wyniósł  0,4%. Niezmiennie również na poważnym plusie znajduje się telekomunikacja i informacja, w skali roku notując wzrost 6,4%.

Dynamika nominalnych wynagrodzeń nadal pozostaje poniżej inflacji. Od wielu jednak miesięcy wskazujemy na ułomność tej statystki, jej fragmentaryczność. Za miesiąc prawdopodobnie media obiegnie opinia, że oto Polacy po kilku miesiącach nagle przestali tracić. Biorąc jednak pod uwagę zarobki samozatrudnionych, czy pracowników mikro firm, ta teza będzie prawdopodobnie nieprawdziwa.

Podsumowując, na rynku pracy bez większych zaskoczeń. To też kolejny kamyczek do potencjalnych obniżek stóp procentowych przed wyborami. Ważniejsza w kontekście rynku pracy i kilku przyszłych miesięcy będzie dyskusja o wysokości płacy minimalnej i jej wpływie na sztuczny wzrost wynagrodzeń w gospodarce.

 

Konfederacja Lewiatan

Produkcja w dołku, ale mniejszym [+MP3]
21 czerwca 2023

Produkcja w dołku, ale mniejszym [+MP3]

W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 3,2% w porównaniu z majem ub. roku, natomiast w stosunku do kwietnia br. wzrosła o 4,4% – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Przemysł na minusie, ale mniejszym niż jeszcze miesiąc wcześniej. Z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej to całkiem niezłe dane, z punktu widzenia całej gospodarki też nie wydaje się, żeby można było mówić o jakiejś zapaści. Przede wszystkim trzeba mieć w pamięci rekordowe wyniki przemysłu w ostatnich dwóch latach. Znacznie powyżej wieloletniego trendu. Obecne odczyty sprowadzają wyniki do normalności, patrząc w długim terminie a nie tylko punktowo.

Zmniejsza się popyt konsumpcyjny, podąża za nim produkcja. Zmniejszają się nowe zamówienia i zapasy, co już sugerowały dane indeksu PMI z początku miesiąca. Relatywnie lepszy wynik zawdzięczamy nadal pozostającej na plusie branży odzieżowej i szeroko rozumianej motoryzacyjnej. Na drugiej stronie szali mamy produkcję wyrobów z drewna i cały szereg branż energochłonnych, ale też zależnych od towarów importowanych.

Pozytywnie na przemysł działa inflacja producencka. Ona nadal rośnie, ale nijak nie przypomina wzrostów sprzed kilku miesięcy przekraczających 25%. Tym razem ceny dla producentów wzrosły zaledwie o 3,1%. To poważny sygnał, że możemy oczekiwać głębszych spadków inflacji niż oczekiwania rynkowe.

Konfederacja Lewiatan

 

Inflacja zwalnia, ale na otwieranie szampana za wcześnie [+MP3]
31 maja 2023

Inflacja zwalnia, ale na otwieranie szampana za wcześnie [+MP3]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju br. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 13%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie – podał GUS w szybkim szacunku.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Wszystko zgodnie z oczekiwaniami – inflacja się zmniejsza. W maju  wzrosła o 13% rok do roku. To pozytywne zaskoczenie, a będzie już tylko lepiej, bo wydaje się, że w końcu następuje przeniesienie spadku cen z rynków światowych na polską gospodarkę – surowce. Ta reakcja z rynków była szybciej widoczna  po stronie inflacji producenckiej, co też nie jest bez wpływu na koszty działalności przedsiębiorstw. Nadal na naszą korzyść działa również baza z poprzedniego roku. To co również sprzyja spadkowi inflacji to wyhamowanie wzrostu cen żywności. W skali miesiąca wyniósł on zaledwie 0,6%. Jeszcze dwa miesiące temu podstawowe produkty spożywcze rosły średniomiesięcznie w skali przekraczającej 2%.

Nadal jednak nie ma powodów do radości i otwierania szampana. Inflacja bazowa będzie przekraczać 11,5%. Zdaje się jednak, że spadek głównego wskaźnika inflacji jest wystarczający, żeby poprawić nastroje obywateli. Inflacja i prawdopodobna obniżka stóp procentowych to zawodnicy, którzy przed wyborami będą grali do bramki opozycji.

Wraz z danymi o inflacji GUS podał też wstępny wynik PKB za I kw. bieżącego roku. Zgodnie z tym co przewidywaliśmy nastąpiła niewielka rewizja w dół spadku PKB rok do roku. Szybki szacunek wskazywał na spadek w I kw. o 0,2%, po dołączeniu kolejnych danych okazuje się, że dynamika była gorsza o 0,1 pkt. proc. i wyniosła –0,3%. Wszystko wskazuje, że spadek konsumpcji oraz zapasów był jednak silniejszy niż wcześniej zakładał GUS. Ratowało nasz PKB w I kw. silne odbicie inwestycji 5,5%. Inwestycje to głównie sektor energetyczny (normy środowiskowe, zapotrzebowanie) oraz branża transportowa i magazynowanie.

Konfederacja Lewiatan

 

Nastroje lepsze, ale konsumpcja dalej może spadać
24 maja 2023

Nastroje lepsze, ale konsumpcja dalej może spadać

W maju 2023 r. nastąpiła poprawa zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Wiosna przyniosła kolejną poprawę nastrojów. To już kolejny miesiąc z rzędu, kiedy zarówno obecna, jak i przyszła ocena polskiej rzeczywistości się poprawia. Nie oznacza to oczywiście, że wskaźniki przyjmują dodatnie wartości. Nadal  przeważają pesymiści, a główny wskaźnik ufności konsumenckiej jest na poziomie -29,9 pkt. Najwyższe wzrosty subwskaźników dotyczą obecnej i przyszłej oceny kondycji gospodarki. Jest to zapewne wynik zmniejszającej się inflacji. Wskaźnik dotyczący oczekiwań Polek i Polaków, co do przyszłej inflacji jest jednym z najniższych w ostatnich pięciu latach. Wynika to pewnie częściowo z niezrozumienia faktu, że ceny nadal będą rosły choć już nie tak szybko. Poza tym przekazy medialne, wypowiedzi i oczekiwania ekonomistów pchają nastroje dokładnie w tym kierunku.

Dla postrzegania rzeczywistości duże znaczenie ma zapewne także pogoda.  Wraz z jej poprawą dostrzegamy coraz mniej mankamentów otaczającej nas rzeczywistości. Dodatkowo odszedł nam problem związany z koniecznością ogrzewania gospodarstw domowych.

Wszystko to wpłynęło na dość pokaźny wzrost wskaźnika dotyczącego możliwości oszczędzania w najbliższej przyszłości. Wskaźnik nadal jest na minusie,  ale z wartości -12,2 znalazł się w maju na poziomie -4,7 pkt. Z jednej strony to pozytywna informacja, z drugiej wydaje się, że konsumpcja prywatna w najbliższych miesiącach może dalej notować spadki lub w najlepszym wypadku dalsze przesunięcie w stronę towarów pierwszej potrzeby.

Konfederacja Lewiatan