Inflacja zwalnia, ale na otwieranie szampana za wcześnie [+MP3]
31 maja 2023

Inflacja zwalnia, ale na otwieranie szampana za wcześnie [+MP3]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju br. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 13%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie – podał GUS w szybkim szacunku.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Wszystko zgodnie z oczekiwaniami – inflacja się zmniejsza. W maju  wzrosła o 13% rok do roku. To pozytywne zaskoczenie, a będzie już tylko lepiej, bo wydaje się, że w końcu następuje przeniesienie spadku cen z rynków światowych na polską gospodarkę – surowce. Ta reakcja z rynków była szybciej widoczna  po stronie inflacji producenckiej, co też nie jest bez wpływu na koszty działalności przedsiębiorstw. Nadal na naszą korzyść działa również baza z poprzedniego roku. To co również sprzyja spadkowi inflacji to wyhamowanie wzrostu cen żywności. W skali miesiąca wyniósł on zaledwie 0,6%. Jeszcze dwa miesiące temu podstawowe produkty spożywcze rosły średniomiesięcznie w skali przekraczającej 2%.

Nadal jednak nie ma powodów do radości i otwierania szampana. Inflacja bazowa będzie przekraczać 11,5%. Zdaje się jednak, że spadek głównego wskaźnika inflacji jest wystarczający, żeby poprawić nastroje obywateli. Inflacja i prawdopodobna obniżka stóp procentowych to zawodnicy, którzy przed wyborami będą grali do bramki opozycji.

Wraz z danymi o inflacji GUS podał też wstępny wynik PKB za I kw. bieżącego roku. Zgodnie z tym co przewidywaliśmy nastąpiła niewielka rewizja w dół spadku PKB rok do roku. Szybki szacunek wskazywał na spadek w I kw. o 0,2%, po dołączeniu kolejnych danych okazuje się, że dynamika była gorsza o 0,1 pkt. proc. i wyniosła –0,3%. Wszystko wskazuje, że spadek konsumpcji oraz zapasów był jednak silniejszy niż wcześniej zakładał GUS. Ratowało nasz PKB w I kw. silne odbicie inwestycji 5,5%. Inwestycje to głównie sektor energetyczny (normy środowiskowe, zapotrzebowanie) oraz branża transportowa i magazynowanie.

Konfederacja Lewiatan

 

Nastroje lepsze, ale konsumpcja dalej może spadać
24 maja 2023

Nastroje lepsze, ale konsumpcja dalej może spadać

W maju 2023 r. nastąpiła poprawa zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Wiosna przyniosła kolejną poprawę nastrojów. To już kolejny miesiąc z rzędu, kiedy zarówno obecna, jak i przyszła ocena polskiej rzeczywistości się poprawia. Nie oznacza to oczywiście, że wskaźniki przyjmują dodatnie wartości. Nadal  przeważają pesymiści, a główny wskaźnik ufności konsumenckiej jest na poziomie -29,9 pkt. Najwyższe wzrosty subwskaźników dotyczą obecnej i przyszłej oceny kondycji gospodarki. Jest to zapewne wynik zmniejszającej się inflacji. Wskaźnik dotyczący oczekiwań Polek i Polaków, co do przyszłej inflacji jest jednym z najniższych w ostatnich pięciu latach. Wynika to pewnie częściowo z niezrozumienia faktu, że ceny nadal będą rosły choć już nie tak szybko. Poza tym przekazy medialne, wypowiedzi i oczekiwania ekonomistów pchają nastroje dokładnie w tym kierunku.

Dla postrzegania rzeczywistości duże znaczenie ma zapewne także pogoda.  Wraz z jej poprawą dostrzegamy coraz mniej mankamentów otaczającej nas rzeczywistości. Dodatkowo odszedł nam problem związany z koniecznością ogrzewania gospodarstw domowych.

Wszystko to wpłynęło na dość pokaźny wzrost wskaźnika dotyczącego możliwości oszczędzania w najbliższej przyszłości. Wskaźnik nadal jest na minusie,  ale z wartości -12,2 znalazł się w maju na poziomie -4,7 pkt. Z jednej strony to pozytywna informacja, z drugiej wydaje się, że konsumpcja prywatna w najbliższych miesiącach może dalej notować spadki lub w najlepszym wypadku dalsze przesunięcie w stronę towarów pierwszej potrzeby.

Konfederacja Lewiatan