Inflacja pod kontrolą. W czerwcu też wzrośnie, ale niewiele [+MP3]
14 czerwca 2024

Inflacja pod kontrolą. W czerwcu też wzrośnie, ale niewiele [+MP3]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju br. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 2,5%. W stosunku do poprzedniego miesiąca były wyższe o 0,1% - podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Główny Urząd Statystyczny potwierdził informacje sprzed dwóch tygodni. Inflacja w maju znalazła się idealnie w celu NBP, tj. wzrosła o 2,5% r/r. Zdecydowanie szybciej rosną nadal ceny usług (6,2%), aniżeli produktów (1,2%).

Przy okazji szybkiego szacunku pisaliśmy, że branża spożywcza zignorowała praktycznie podwyżki VAT na żywność. Wtedy też można było oczekiwać pewnego rozłożenia w czasie powrotu wyższej stawki VAT w cenach towarów. Teraz widać, że nie tylko ceny na niektóre towary nie wzrosły powyżej 5% w ciągu roku, ale duża część produktów spożywczych  kosztuje mniej niż przed rokiem. Oczywiście da się znaleźć liderów wzrostów w maju. Herbata, napoje owocowe podrożały o ponad 10%. Połowę niższe wzrosty cen odnotowaliśmy w przypadku mięsa drobiowego oraz pieczywa.

Żywność to nie jest jednak czynnik, który odpowiadał za wzrost cen ogółem. Najszybciej w maju rosły ceny usług edukacyjnych (9% r/r). Edukacja to jednak dość pojemna kategoria. Widoczny jest wpływ na ceny nadchodzącego sezonu turystycznego. Ceny usług turystycznych świadczonych za granicą rosły w tempie ponad 15%. Taniej było spędzić majówkę w kraju, gdzie ceny turystyki rosły zaledwie o 3,7%. Patrząc na potencjalne problemy z zatrudnieniem sezonowym, ceny usług turystycznych w kraju prawdopodobnie będą notować kolejne wzrosty.

Wysokość inflacji w maju napawa jednak optymizmem, oczekiwania bowiem były wyraźnie wyższe. Gdyby się okazało, że inflacja za czerwiec również znajdzie się poniżej granicy 3%, a taki scenariusz jest realny, to nasze oczekiwania co do utrzymania na niezmiennym poziomie wysokości stóp procentowych w tym, roku zostaną zrewidowane.

Konfederacja Lewiatan

 

W przemyśle nie widać poprawy
03 czerwca 2024

W przemyśle nie widać poprawy

W maju br. PMI dla sektora przemysłowego w Polsce spadł do 45 pkt. wobec 45,9 pkt. odnotowanych w kwietniu - podała agencja S&P Global.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Według opinii menedżerów logistyki ankietowanych w ramach indeksu PMI, polski przemysł skurczył się 25 miesiąc z rzędu. Jest to jednocześnie najdłuższy nieprzerwany okres recesji.  Indeks PMI w maju wyniósł 45 pkt., co oznacza spadek o 0,9 pkt. w stosunku do kwietnia. Z uwagi na metodologię tworzenia tego indeksu, ciężko będzie uzyskać, przy w miarę stabilnym otoczeniu gospodarczym, niższe wartości wskaźnika.

Jednocześnie przemysł niespecjalnie odstaje od tendencji w całej Unii Europejskiej. Większość indeksów PMI nadal jest poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej rozwój od recesji. Niemiecki PMI jeszcze miesiąc temu notował wartości poniżej 43 pkt. Tak słaba kondycja sektora przemysłowego w Europie odbija się czkawką na naszych producentach.

Na tak kiepskie postrzeganie kondycji przemysłu przez ankietowanych menedżerów miał niewątpliwe wpływ kolejny silny spadek nowych zamówień. Jedynym składnikiem, który spada wyraźnie wolniej niż pozostałe są zapasy. To jest jednak oczywistą konsekwencją spowalniającej nadal produkcji, mniejszych zakupów oraz deflacji cen producenckich.

Dane PMI bywają dobrym wskaźnikiem wyprzedzającym dla twardych wyników dotyczących produkcji przemysłowej. Zdarza się jednak, że czasem ich moc predykcyjna słabnie. Tak też zdaje się będzie i tym razem. Przynajmniej tak wskazują dane GUS, gdzie  przemysł nie do końca może się zdecydować czy jest w recesji czy się jednak rozwija.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Inflacja nieznacznie przyspieszyła. W kolejnych miesiącach będzie wyższa [+MP3]
29 maja 2024

Inflacja nieznacznie przyspieszyła. W kolejnych miesiącach będzie wyższa [+MP3]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju br. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 2,5%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca były wyższe o 0,1% – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Inflacja za maj jest niemałym zaskoczeniem. Ceny wzrastają zaledwie o 2,5%. Ten wynik idealnie wpisuje się w cel inflacyjny NBP i jest to zaledwie 0,1 pkt proc. więcej niż przed miesiącem.

Bazując na danych z szybkiego szacunku niewiele można powiedzieć. To co jednak widać, to nadal brak przełożenia na szybszy wzrost cen wyższej  5% stawki VAT na żywność. Sklepy i producenci prawdopodobnie wkalkulowali podwyżki pomiędzy swoje marże. Cały czas sprzyja inflacji spadek cen żywności na świecie.

Czynnikiem wspomagającym, niebezpośrednio, jest deflacja cen producenckich. Przy nadal nie najwyższym popycie konsumpcyjnym producenci będą starali się szybciej przełożyć niższe koszty produkcji na cenę produktu.

Drugim elementem, który wspomaga niską dynamikę wzrostu cen są ceny nośników energii. Tu w skali roku odnotowujemy ich spadek o 1,8% oraz 0,2% w skali miesiąca. Ten trend będzie dalej kontynuowany w najbliższym czasie zważywszy na niższe ceny na rynkach światowych oraz brak sezonu grzewczego w Polsce.

Gdyby się okazało, że inflacja za czerwiec również znajdzie się poniżej granicy 3%, a taki scenariusz jest realny, to nasze oczekiwania co do utrzymania na niezmiennym poziomie wysokości stóp procentowych zostaną zrewidowane.  Dzisiejsze dane pozwalają również na szacunek inflacji bazowej. Ta spadła prawdopodobnie poniżej 4% r/r. To kolejny kamyczek do gołębiego ogródka Rady Polityki Pieniężnej.

Konfederacja Lewiatan

 

Nie ma przesłanek do obniżenia stóp procentowych
09 maja 2024

Nie ma przesłanek do obniżenia stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej na majowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Obecny rząd, podobnie jak poprzedni, robi bardzo dużo, aby utrzymać poziom stóp procentowych jeszcze przez najbliższy rok. Dzisiejsza decyzja RPP, pozostawiająca główną stopę procentową na niezmienionym poziomie, nie jest zaskoczeniem.

Zacznijmy od tego, że wynagrodzenia realne rosną, w tempie przekraczającym 6%. Podobną dynamikę prognozuje resort finansów średnio w całym 2024 r. Oznacza to, że mimo rosnących cen w gospodarce, Polkom i Polakom pozostaje w kieszeniach więcej pieniędzy niż przed rokiem. Dzięki coraz wyższym  wynagrodzeniom i w miarę stabilnej inflacji poprawiają się nastroje obywateli. Dostrzegamy coraz większy potencjał dla oszczędzania, czy dokonywania większych zakupów. Innymi słowy brak sygnałów do zdecydowanego spadku inflacji w dłuższym okresie.

Na brak decyzji RPP o zmianie stóp procentowych wpływ mają utrzymanie części działań z tarczy antyinflacyjnej oraz kontynuacja wakacji kredytowych. Te decyzje należy ocenić negatywnie patrząc na budżet państwa oraz zapowiedź ministra finansów o braku jego nowelizacji w tym roku. Mają one przekonać wyborców o równie prospołecznym nastawieniu obecnego rządu, jak rządu PiS.

Ostatnim powodem, który będzie decydował, żeby nie luzować polityki monetarnej są decyzje podejmowane przez inne banki centralne w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Jeśli RPP wykona jakikolwiek ruch  dotyczący stóp procentowych to będzie on pokłosiem luzowania polityki w strefie euro i w USA.

 Konfederacja Lewiatan

 

Stopy procentowe się nie zmienią
06 maja 2024

Stopy procentowe się nie zmienią

Na rozpoczynającym się w tym tygodniu posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Rada Polityki Pieniężnej zapewne dalej będzie kontynuowała przyjętą strategię wyczekiwania i obserwowania najbliższych wydarzeń makroekonomicznych w Polsce, ale i na świecie. Z gospodarki płyną nadal informacje, które powodują, że główna stopa procentowa pozostanie na tym samym poziomie. Przede wszystkim mamy silny rynek pracy i brak większych zawirowań związanych ze spowolnieniem gospodarczym. Ostatnie doniesienia o masowych zwolnieniach grupowych nie znajdują potwierdzenia w danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Inflacja mimo, że przez trzy ostatnie miesiące znajdowała się w celu NBP, to nie wnosi zbyt wiele do decyzji RPP. Rada bowiem patrzy na procesy w długim okresie, a tu niezaprzeczalnie inflacja średnioroczna w 2024 r. przekroczy  5%.  Dodatkowo mamy nadal silne impulsy proinflacyjne w postaci rosnących wynagrodzeń realnych.

Ostatnim elementem jaki przemawia za scenariuszem pozostawienia stóp procentowych bez zmian są tożsame decyzje zarówno ze strony ECB, Banku Anglii, czy amerykańskiego FED. Prezes NBP Adam Glapiński na pewno nie chciałby się ponownie znaleźć w ogniu krytyki, w związku z przedwczesnym luzowaniem polityki monetarnej.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

Bezrobocie nadal spada. Firmy nie zwalniają pracowników
26 czerwca 2023

Bezrobocie nadal spada. Firmy nie zwalniają pracowników

Stopa bezrobocia w maju 2023 r. wyniosła 5,1% wobec 5,2% miesiąc wcześniej - podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Stopa bezrobocia niezmiennie i powoli kroczy do przebicia rekordowego minimum. W maju bezrobocie zatrzymało się na poziomie 5,1% i było niższe o 0,1 pkt proc. niż w kwietniu oraz o 0,3 pkt proc. niż przed rokiem. To najniższy wynik w historii i powtórka z jesieni poprzedniego roku. Mimo wszystko nadal wydaje się, że początek jesieni powinien przynieść wzrost bezrobocia.

 

Ta sytuacja na rynku dowodzi, że przedsiębiorcy zarówno ci duzi, jak i mniejsi nadal radzą sobie bardzo dobrze w tak zmiennych warunkach gospodarowania i nie zmniejszają popytu na pracę mimo, że wyraźnie inne wskaźniki makroekonomiczne sugerują spowolnienie. Wskaźniki rynku pracy jako jedne z nielicznych korelują z nastrojami przedsiębiorców i obywateli.

W maju wzrosła liczba ofert pracy, po wyraźnym spadku w ubiegłym miesiącu. To wyniki zapewne sezonowości rynku pracy i zapotrzebowania na pracowników w gastronomii i zakwaterowaniu.

Konfederacja Lewiatan

 

Mniej kupujemy, bo oszczędzamy [+MP3]
22 czerwca 2023

Mniej kupujemy, bo oszczędzamy [+MP3]

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju br. była niższa niż przed rokiem o 6,8%, w porównaniu z kwietniem spadła o 1% – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Sprzedaż detaliczna w maju wypadła znacznie gorzej niż wczorajszy wynik przemysłu. Spadek o 6,8% w skali roku to rezultat poniżej oczekiwań rynkowych, ale też nie jest zaskoczeniem, że konsumpcja spada. W najbliższych miesiącach   dalej możemy obserwować podobny trend.

O ile przed miesiącem, w szczegółowych danych dało się znaleźć jakieś pozytywy, tak w maju wszystkie kategorie sprzedaży produktów , w relacji rocznej, świecą się na czerwono. Największy spadek dotyczy prasy i książek, dalej AGD i mebli. To tylko potwierdza, to co wiemy od kilku miesięcy – kupujemy mniej oszczędzając. W maju na wyniki sprzedaży detalicznej mógł mieć również wpływ mniej hucznie obchodzonych komunii w kościele katolickim.

Wyniki sprzedaży detalicznej oraz dotychczasowe odczyty danych makro pokazują, że PKB za drugi kwartał zbliży się do mizernego wyniku z pierwszego kwartału, a to z kolei przybliża nas do rocznej dynamiki PKB między 0 a 1%.

Konfederacja Lewiatan

Płace dalej nie nadążają za inflacją [+MP3]
21 czerwca 2023

Płace dalej nie nadążają za inflacją [+MP3]

W maju br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z majem 2022 r. było wyższe o 0,4% i wyniosło 6517,7 tys. osób. Przeciętne wynagrodzenie zaś wzrosło o 12,2% i osiągnęło 7181,67 zł (brutto) – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Na rynku pracy nadal stabilnie. W maju zatrudnienie wzrosło o 0,4%, zaś wynagrodzenia nieznacznie powyżej 12%. Na rynku pracy nic ciekawego przynajmniej do połowy jesieni nie powinno się wydarzyć. Nadal będziemy obserwować mozolny wzrost zatrudnienia, spadek bezrobocia i dynamikę realnych wynagrodzeń oscylującą w granicach 0%.

We wzroście zatrudnienia nadal prym wiedzie gastronomia i zakwaterowanie – 6/1% r/r. To jasny sygnał, że branża poważnie przygotowuje się do okresu urlopowego. To też pokłosie weekendu majowego, kiedy było wzmożone zapotrzebowanie na pracowników sezonowych. Wzrost w maju w stosunku do kwietnia br. wyniósł  0,4%. Niezmiennie również na poważnym plusie znajduje się telekomunikacja i informacja, w skali roku notując wzrost 6,4%.

Dynamika nominalnych wynagrodzeń nadal pozostaje poniżej inflacji. Od wielu jednak miesięcy wskazujemy na ułomność tej statystki, jej fragmentaryczność. Za miesiąc prawdopodobnie media obiegnie opinia, że oto Polacy po kilku miesiącach nagle przestali tracić. Biorąc jednak pod uwagę zarobki samozatrudnionych, czy pracowników mikro firm, ta teza będzie prawdopodobnie nieprawdziwa.

Podsumowując, na rynku pracy bez większych zaskoczeń. To też kolejny kamyczek do potencjalnych obniżek stóp procentowych przed wyborami. Ważniejsza w kontekście rynku pracy i kilku przyszłych miesięcy będzie dyskusja o wysokości płacy minimalnej i jej wpływie na sztuczny wzrost wynagrodzeń w gospodarce.

 

Konfederacja Lewiatan

Produkcja w dołku, ale mniejszym [+MP3]
21 czerwca 2023

Produkcja w dołku, ale mniejszym [+MP3]

W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 3,2% w porównaniu z majem ub. roku, natomiast w stosunku do kwietnia br. wzrosła o 4,4% – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Przemysł na minusie, ale mniejszym niż jeszcze miesiąc wcześniej. Z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej to całkiem niezłe dane, z punktu widzenia całej gospodarki też nie wydaje się, żeby można było mówić o jakiejś zapaści. Przede wszystkim trzeba mieć w pamięci rekordowe wyniki przemysłu w ostatnich dwóch latach. Znacznie powyżej wieloletniego trendu. Obecne odczyty sprowadzają wyniki do normalności, patrząc w długim terminie a nie tylko punktowo.

Zmniejsza się popyt konsumpcyjny, podąża za nim produkcja. Zmniejszają się nowe zamówienia i zapasy, co już sugerowały dane indeksu PMI z początku miesiąca. Relatywnie lepszy wynik zawdzięczamy nadal pozostającej na plusie branży odzieżowej i szeroko rozumianej motoryzacyjnej. Na drugiej stronie szali mamy produkcję wyrobów z drewna i cały szereg branż energochłonnych, ale też zależnych od towarów importowanych.

Pozytywnie na przemysł działa inflacja producencka. Ona nadal rośnie, ale nijak nie przypomina wzrostów sprzed kilku miesięcy przekraczających 25%. Tym razem ceny dla producentów wzrosły zaledwie o 3,1%. To poważny sygnał, że możemy oczekiwać głębszych spadków inflacji niż oczekiwania rynkowe.

Konfederacja Lewiatan

 

Inflacja zwalnia, ale na otwieranie szampana za wcześnie [+MP3]
31 maja 2023

Inflacja zwalnia, ale na otwieranie szampana za wcześnie [+MP3]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju br. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 13%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie – podał GUS w szybkim szacunku.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Wszystko zgodnie z oczekiwaniami – inflacja się zmniejsza. W maju  wzrosła o 13% rok do roku. To pozytywne zaskoczenie, a będzie już tylko lepiej, bo wydaje się, że w końcu następuje przeniesienie spadku cen z rynków światowych na polską gospodarkę – surowce. Ta reakcja z rynków była szybciej widoczna  po stronie inflacji producenckiej, co też nie jest bez wpływu na koszty działalności przedsiębiorstw. Nadal na naszą korzyść działa również baza z poprzedniego roku. To co również sprzyja spadkowi inflacji to wyhamowanie wzrostu cen żywności. W skali miesiąca wyniósł on zaledwie 0,6%. Jeszcze dwa miesiące temu podstawowe produkty spożywcze rosły średniomiesięcznie w skali przekraczającej 2%.

Nadal jednak nie ma powodów do radości i otwierania szampana. Inflacja bazowa będzie przekraczać 11,5%. Zdaje się jednak, że spadek głównego wskaźnika inflacji jest wystarczający, żeby poprawić nastroje obywateli. Inflacja i prawdopodobna obniżka stóp procentowych to zawodnicy, którzy przed wyborami będą grali do bramki opozycji.

Wraz z danymi o inflacji GUS podał też wstępny wynik PKB za I kw. bieżącego roku. Zgodnie z tym co przewidywaliśmy nastąpiła niewielka rewizja w dół spadku PKB rok do roku. Szybki szacunek wskazywał na spadek w I kw. o 0,2%, po dołączeniu kolejnych danych okazuje się, że dynamika była gorsza o 0,1 pkt. proc. i wyniosła –0,3%. Wszystko wskazuje, że spadek konsumpcji oraz zapasów był jednak silniejszy niż wcześniej zakładał GUS. Ratowało nasz PKB w I kw. silne odbicie inwestycji 5,5%. Inwestycje to głównie sektor energetyczny (normy środowiskowe, zapotrzebowanie) oraz branża transportowa i magazynowanie.

Konfederacja Lewiatan