Sesja MOP. Jak zmniejszyć wpływ pracy na zmiany klimatu?
12 czerwca 2023

Sesja MOP. Jak zmniejszyć wpływ pracy na zmiany klimatu?

Od 5 do16 czerwca br. odbywa się w Genewie 111 sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Jednym z głównych tematów konferencji jest sprawiedliwa transformacja w kierunku zrównoważonych gospodarek. Konfederację Lewiatan reprezentują prof. Jacek Męcina, doradca zarządu i Michał Maksymiuk, ekspert Pracodawców Pomorza.

W trakcie obrad dyskutuje się o tym, jak zapewnić, aby praca miała jak najmniejszy wpływ na zmiany klimatu. Podkreślana jest rola dialogu społecznego, edukacji i szkolenia, innowacyjności i partnerstwa w osiąganiu tego celu. Delegaci z poszczególnych krajów rozmawiają także o standardach dotyczących jakościowych staży, podkreślając, że są one cennym narzędziem do ułatwiania przejścia młodych ludzi z edukacji do pracy oraz do rozwijania ich umiejętności i kompetencji. Ale staże powinny być uczciwe, bezpieczne, godne dla stażystów i pracodawców.

Tematem konferencji jest również ochrona pracy, która obejmuje kwestie takie jak minimalne wynagrodzenie, godziny pracy, bezpieczeństwo i zdrowie w pracy oraz ochrona socjalna.

– Na tym międzynarodowym forum możemy skutecznie zabiegać o odpowiedzialny dialog z rządem i przestrzeganie niezależności prawa swobodnego działania organizacji pracodawców – mówi prof. Jacek Męcina.

Z perspektywy Lewiatana ważny jest komitet ds. zastosowania standardów, gdzie omawiane są problemy wolności związkowej  w kontekście przestrzegania konwencji nr 87, w tym przypadki łamania prawa związków zawodowych i organizacji pracodawców do niezależnej działalności, reprezentowania interesów swoich członków  i otwartego dialogu.

Na sesji plenarnej występował Michał Maksymiuk,  jako przewodniczący delegacji pracodawców. W przemówieniu mówił o wyzwaniach i szansach związanych z przyszłością pracy w kontekście transformacji energetycznej, cyfryzacji i sytuacji po pandemii COVID-19. Odniósł się również do oczekiwań pracodawców w stosunku do polskiego rządu w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i trójstronności na poziomie krajowym, a w szczególności wzmacniania funkcjonowania partnerów społecznych w tym także organizacji pracodawców.

W wystąpieniu wskazał także na zagrożenia oraz szanse dla polskiej gospodarki i społeczeństwa w związku z wojną na Ukrainie. Szczególnie podkreślił rolę zmian na rynku pracy oraz w systemie edukacji, które musiały nastąpić w Polsce po wybuchu wojny i przyjęciu fali uchodźców z Ukrainy.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization jest wyspecjalizowaną agendą United Nations, której mandatem jest promowanie sprawiedliwości społecznej i godnej pracy dla wszystkich. #ILO ma 187 krajów członkowskich i unikalną strukturę trójstronną, która daje równe głosy pracownikom, pracodawcom i rządom, zapewniając jednocześnie platformę do współpracy i konsultacji na rzecz lepszego świata pracy z poszanowaniem oczekiwań wszystkich stron.

Konfederacja Lewiatan