Gratulacje dla Andrzeja Dziuka – laureata Nagrody Człowieka Teatru 2024
26 marca 2024

Gratulacje dla Andrzeja Dziuka – laureata Nagrody Człowieka Teatru 2024

Dyrektor i założyciel Teatru im. St. I. Witkacego w Zakopanem Andrzej Stanisław Dziuk został laureatem XI edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU 2024. Gratulujemy serdecznie.

Andrzej Dziuk, dyrektor naczelny i artystyczny teatru Witkacego w Zakopanem jest Człowiekiem Teatru 2024. Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się 25 marca w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie. Laudację poświęconą laureatowi wygłosił przedstawiciel Kapituły Nagrody Krzysztof Głuchowski.

Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan dr Henryka Bochniarz wystosowała list gratulacyjny. Podkreśla w nim, że „dla nas zawsze byłeś Człowiekiem Teatru i to teatru WYJĄTKOWEGO, o jakim przypomina też regulamin nagrody im. Zygmunta Hübnera: teatru misji społecznej, opartego na artyzmie i sztuce, wrażliwego, wizyjnego, ewolucyjnego, nowatorskiego, zaskakującego, w ciągłej transformacji, budowanego wbrew wszelkim trudnościom, kłopotom, nie poddającego się reżimom wolnego rynku…”.

„Dla Lewiatana i jego członków, jesteś też Wielkim Wróżem! Doskonale pamiętamy Wasz spektakl z otwarcia Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie w 2011 roku, kiedy wszyscy zastanawiali się, co znaczy scena wychodzenia „nieznajomych” z morza i symbolicznego podziału ludzi na klasy…. Dziś wszystko stało się jasne: migranci toną w drodze do Europy, a walka z biedą trwa. Jednak nie poddajemy się i codziennie , podobnie jak Ty, staramy się też tę rzeczywistość zmieniać” – czytamy w piśmie.

Gratulujemy Laureatowi i całemu Zespołowi!

 

Lewiatan partnerem społecznym dekady
22 marca 2024

Lewiatan partnerem społecznym dekady

Konfederacja Lewiatan w latach 2014 – 2023 przesłała do administracji rządowej 1708 stron opinii do projektów ustaw regulujących działalność gospodarczą i zwyciężyła w kategorii „Partner społeczny dekady” w rankingu „Legislacyjne Oblicza Dekady”, przygotowanym przez Grant Thornton.

Nominowane do nagrody były też inne organizacje, ale liczba przesłanych przez nie stron opinii do administracji rządowej była już znacznie niższa. Pracodawcy RP mogli się pochwalić tylko 1206 stronami opinii, BCC 676, a NSZZ „Solidarność” 444.

– Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia. Dla nas opiniowanie projektów ustaw czy rozporządzeń jest priorytetem. Od lat zabiegamy o poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i dbamy o jakość naszej ekspertyzy prawnej czy ekonomicznej. Zatrudniamy kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów. Od początku działalności, czyli od 25 lat nasi eksperci ocenili wiele tysięcy projektów ustaw i rozporządzeń  dotyczących różnych sfer gospodarki, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców. Przygotowali też wiele własnych projektów legislacyjnych – mówi  r. pr. Krzysztof Kajda, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan, szef pionu ekspertyzy.

Ranking „Legislacyjne Oblicza Dekady” powstał, aby promować dobre praktyki legislacyjne oraz osoby i instytucje podejmujące działania na rzecz podnoszenia standardów dobrego prawodawstwa i jest częścią Barometru prawa 2024, czyli analizy stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce – edycja 10, przygotowanego przez Grant Thornton.

Wynika z niego, że w 2023 roku uchwalono ponad 34 tys. stron nowego prawa. To o 8% więcej niż w 2022 roku i drugi najwyższy wynik w historii. W życie weszły 553 nowe przepisy dla firm, a 1051 zmieniło swoje brzmienie. W tym samym czasie jedynie 41 przepisów straciło moc.

Konsultacje publiczne nadal pozostawiają wiele do życzenia. Dla co czwartego projektu ustawy w RCL nie ma żadnej dokumentacji z konsultacji, a dla co drugiego ustawodawca nie odniósł się do nadesłanych uwag. Vacatio legis w ustawach gospodarczych skróciło się w 2023 roku do rekordowych 31 dni. 20 najważniejszych ustaw gospodarczych przez dekadę zmieniało się łącznie 1189 razy, a ich objętość liczona liczbą stron wzrosła o 53%.

Tu znajdziesz Barometr prawa 2024

 Konfederacja Lewiatan

 

Lewiatan nagrodzony przez Rzecznika MŚP
14 czerwca 2023

Lewiatan nagrodzony przez Rzecznika MŚP

Fot. Rzecznik MŚP

Podczas uroczystej gali IV Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy w Łodzi Konfederacja Lewiatan otrzymała nagrodę w kategorii „Najaktywniejsza organizacja w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP”. Nagrodę odebrał Henryk Orfinger, Pierwszy Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan.

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz wręczył nagrody „Filary Polskiej Przedsiębiorczości 2022”. W tym roku wśród laureatów znalazła się Konfederacja Lewiatan, która została wyróżniona za aktywność w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. To organ opiniotwórczy i doradczy, zapewnia bezpośredni kontakt rzecznika z przedsiębiorcami, monitoruje kondycję małych i średnich przedsiębiorstw oraz opiniuje i przygotowuje projekty ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.

Nagrodę za najkorzystniejszą dla MŚP zmianę prawa w 2022 roku otrzymał Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Natomiast nagroda specjalna Rzecznika MŚP trafiła w ręce Bartłomieja Wróblewskiego, posła, przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw Deregulacji.

Wszystkim laureatom nagród serdecznie gratulujemy.

Konfederacja Lewiatan

Hynfra Liderem Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan
14 grudnia 2022

Hynfra Liderem Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan

Nagrodę Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan 2022 otrzymała HYNFRA P.S.A. Doceniony został wkład i zaangażowanie firmy w rozwój sektora wodorowego w Polsce i na świecie. W tym roku statuetkę oraz dyplom przyznano po raz pierwszy.

Nagrodą Rady ds. Zielonej Transformacji i tytułem Lidera Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan uhonorowana została firma Hynfra P.S.A. Statuetkę i dyplom z rąk prezydenta Konfederacji Lewiatan Macieja Wituckiego odebrał prezes Tomoho Umeda. Hynfra wspiera inwestorów m.in. w zakresie sprzedaży odnawialnego wodoru, zielonej chemii oraz tlenu medycznego i rozwija technologie wykorzystania zielonego wodoru.

Wykorzystanie odnawialnego wodoru

Prezydent Maciej Witucki wręczając statuetkę, powiedział, że „o ile samochody na wodór widzieliśmy, to nie możemy jeszcze zobaczyć, ani dotknąć np. sytemu ciepłowniczego, którego elementem byłby elektrolizer”. – Dzięki naszemu dzisiejszemu laureatowi, mamy szansę zobaczyć, za jakiś czas, taki  pierwszy pionierski projekt w Polsce w Sanoku – podkreślił.

Jak mówił, Hynfra realizuje też projekty znacznie większe i podpisując umowy z partnerami zagranicznymi, będzie udowadniać, że odnawialny wodór będzie rewolucjonizował nie tylko energetykę, ale i transport, i przemysł chemiczny. – Dlatego doceniamy rzecznictwo, prostowanie i obalanie mitów, konstruowanie stanowisk, aktywny udział w procesach konsultacyjnych, w różnych gremiach branżowych i przede wszystkim otwieranie nam wszystkim oczu na zbliżającą się technologiczną rewolucję – dodał Maciej Witucki.

Prezes Hynfry Tomoho Umeda powiedział, że Nagroda Konfederacji Lewiatan to ogromny zaszczyt i zobowiązanie. – Głęboko wierzę, że świat, który tworzy się właśnie dzięki zielonej transformacji, będzie światem lepszym. Traktuję go jako uniwersum możliwości a nie uniwersum zagrożeń. Znajdujemy się w historycznym momencie, w czasie najważniejszych i najszybszych zmian. Cieszę się, że jako Hynfra możemy być częścią tego procesu i wspierać polskie firmy oraz samorządy – podkreślił Tomoho Umeda.

Hynfra jest integratorem technologii, pozwalających przeprowadzić transformację energetyczną i pełną dekarbonizację. Projektuje i rozwija instalacje do produkcji i wykorzystania wodoru odnawialnego, jego pochodnych, zielonej energii oraz odnawialnych źródeł ciepła. Portfolio Hynfry opiera się na filarach: przemysłowym, amoniakowym, komunalnym i magazynowania energii. Posiada wykwalifikowany zespół inżynierów i menadżerów, zaangażowanych w prace europejskich stowarzyszeń branżowych oraz działania na rzecz rozwoju otoczenia regulacyjnego gospodarki wodorowej w Polsce.

Podczas spotkania podsumowującego działalność rady podziękowania za wkład i zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój Rady ds. Zielonej Transformacji otrzymali trzej przewodniczący grup eksperckich. Dyplomy odebrali: Paweł Wideł ze Stellantis – grupa ds. zrównoważonej mobilności, Ewa Mikos-Romanowicz z Siemens –  grupa ds. polityki przemysłowej i Michał Motylewski z Dentons – grupa ds. ambicji klimatycznych.

Spotkanie oraz wręczenie nagrody odbyło się 14 grudnia w siedzibie Konfederacji Lewiatan.