Co dalej z niekorzystnymi zmianami w Ordynacji podatkowej?
04 września 2023

Co dalej z niekorzystnymi zmianami w Ordynacji podatkowej?

70-krotny wzrost opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego oraz ograniczenie jej ważności do pięciu lat – najbardziej niepokoją pracodawców w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Rząd zapewnia co prawda, że projekt ten nie będzie procedowany, ale oficjalnie konsultacje nie zostały jednak odwołane i istnieje możliwość dalszych prac nad regulacjami w nowej kadencji parlamentu.

Zakończyły się prekonsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Mimo informacji przedstawicieli rządu, iż „do rządowego wykazu prac legislacyjnych nie zostały wpisane zmiany w Ordynacji podatkowej i taki projekt nie będzie procedowany”, to  mając na uwadze, iż Ministerstwo Finansów oficjalnie nie odwołało  konsultacji, istnieje możliwość dalszych prac nad nim.

Lewiatan przekazał więc uwagi do zaproponowanych rozwiązań, które okazały się nie do końca przyjazne dla podatników.

– Zastrzeżenia budzi ogromna podwyżka opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, która dla dużych firm wzrośnie 70 razy oraz ograniczenie ważności wydanej interpretacji podatkowej do 5 lat, a także wygaszenie ważności interpretacji indywidualnych wydanych przed 1 stycznia 2019 r. z dniem 1 stycznia 2024 r. – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Lewiatana. Artykuł w Gazecie Wyborczej

https://lewiatan.org/przedsiebiorcow-niepokoi-drastyczna-podwyzka-oplat-za-wydanie-interpretacji-podatkowej-mp3/

Kolejną, bardzo kontrowersyjną propozycją jest dodanie nowej przesłanki zawieszenia biegu pięcioletniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego tj.  już w sytuacji wszczęcia kontroli celno-skarbowej. Obecnie  zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej po upływie pięciu lat fiskus nie może już dochodzić niezapłaconej daniny.

W przypadku gdyby nowe przepisy miały wejść w życie, przedawnienie zostałoby zawieszone już w sytuacji, gdy urząd celno-skarbowy podjąłby kontrolę celno-skarbową. Samo wszczęcie kontroli mogłoby nastąpić tuż przed samym końcem okresu przedawnienia, czyli w ostatnim, piątym roku.  Tak sformułowana przesłanka zawieszenia biegu terminu przedawnienia daje możliwości do nadużywania tej instytucji przez urzędy celno-skarbowe. Urzędy miałyby bowiem podstawę  do wszczynania kontroli celno-skarbowej bez podstaw merytorycznych a jedynie w celu zawieszenia terminu przedawnienia podatku a tym samym tracąc motywację do szybkiego zakończenia sprawy. Jeśli organy podatkowe stosowałby nowy przepis instrumentalnie, to liczba kontroli celno-skarbowych zaczęłaby wzrastać oraz wydłużać się a tym samym status podatnika stałby się niepewny, z uwagi na brak gwarancji co do tego, kiedy nastąpi przedawnienie potencjalnych zaległości oraz kiedy zakończy się kontrola.

– W przypadku kontynuacji prac nad projektem zmian w Ordynacji Podatkowej liczymy na dialog z resortem finansów  oraz poprawienie tych propozycji, które w naszej ocenie nie powinny być w przyszłości przyjęte z uwagi na negatywny wpływ na działalność przedsiębiorców – dodaje Anna Słomińska – Wernik.

 Konfederacja Lewiatan