Oświadczenie Rady Przedsiębiorczości w sprawie kolejnych ataków na niezależne media
27 czerwca 2023

Oświadczenie Rady Przedsiębiorczości w sprawie kolejnych ataków na niezależne media

Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania wszelkich praktyk, które ograniczają niezależność mediów i manipulują informacjami przekazywanymi społeczeństwu. Nie dajmy sobie odebrać wolnych mediów! – napisała Rada Przedsiębiorczości w oświadczeniu.

Rada Przedsiębiorczości z oburzeniem odbiera wstrząsające informacje o naciskach wywieranych na wolne media przez przedstawicieli i wysłanników władz rządowych. Redaktorzy naczelni Onet i Wirtualnej Polski ujawnili, że w ostatnim czasie ich spółki medialne otrzymały propozycje zatrudnienia osób związanych z władzą. Osoby te miałyby kontrolować przekaz i dbać o jego zgodność z polityczną linią rządu i partii rządzącej. Ceną odmowy są administracyjne działania represyjne: nieuzasadnione kontrole, próby wymuszonego przejęcia przez spółki skarbu państwa, czy też absurdalne postępowania UOKiK.

Jako obywatele i przedsiębiorcy, przypominamy, że rolą wolnych mediów, zarówno publicznych, jak i prywatnych, nie jest prezentowanie perspektywy rządowej, tylko patrzenie władzy na ręce. Każdej władzy i każdemu politykowi niezależnie od opcji politycznej. Zamawiane, sterowane i kontrolowane media przestają być czwartą władzą. Stają się jej tubą propagandową. Porażającą próbką jakości takiego dziennikarstwa jest obecnie skrajnie upartyjniona „publiczna” Telewizja Polska.

Czy zgodnie z wolą rządzących polityków tak mają wyglądać wszystkie media w Polsce?

Czy podobnie jak w Moskwie niezależne dziennikarstwo ma stać się działalnością niszową lub dysydencką?  Mówimy temu twarde nie!

Przypominamy, że w Polsce wciąż obowiązuje prawo i wciąż jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Atak na wolne media łamie standardy, które dla całego wolnego świata pozostają nienaruszalnym fundamentem. To bardzo niepokojący sygnał dla wszystkich – krajowych i zagranicznych partnerów, inwestorów i przedsiębiorców – że w Polsce firmy nie zawsze są chronione przez prawo. To zapowiedź, że w razie konfliktu z aparatem państwa nie tylko stoją one na straconej pozycji, ale też muszą się liczyć z nieczystymi zagraniami. Po raz kolejny, podobnie jak w przypadku skandalicznych postępowań KRRiT przeciwko TVN, TVN24, TOK.FM czy Radiu Zet, atak na portale internetowe opiera się na wykorzystaniu instytucji państwowych oraz kontrolowanych przez nie spółek.

Te działania nie licują z międzynarodową pozycją Polski jako lidera demokratycznych zmian, z której jeszcze nie tak dawno byliśmy dumni. Cofają nas do niechlubnych czasów cenzury i partyjnej propagandy.

Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania wszelkich praktyk, które ograniczają niezależność mediów i manipulują informacjami przekazywanymi społeczeństwu.

Wyrażamy solidarność z redakcjami Onetu i Wirtualnej Polski oraz wszystkimi redakcjami, dziennikarzami i spółkami medialnymi, które stawiają na pierwszym miejscu misję dostarczania obywatelom rzetelnej informacji o otaczającej nas rzeczywistości.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Pobierz oświadczenie Rady Przedsiębiorczości
Oświadczenie partnerów społecznych RDS w sprawie zatrzymania Macieja Wituckiego
12 października 2022

Oświadczenie partnerów społecznych RDS w sprawie zatrzymania Macieja Wituckiego

Organizacje związków zawodowych i organizacje pracodawców wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego, zebrane na posiedzeniu wyjazdowym w Gdańsku wyrażają stanowcze oburzenie i sprzeciw wobec zatrzymania w trakcie obrad jednego z jej członków, wiceprzewodniczącego RDS Macieja Wituckiego.

Nie wypowiadamy się o winie zatrzymanego, jednak stanowczo protestujemy wobec takich metod postępowania organów ścigania i nie zgadzamy się, by w taki sposób działały służby państwowe.

Oświadczenie RDS podpisali: BCC, Konfederacja Lewiatan, Federacja Przedsiębiorców Polskich, ZPP, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych i OPZZ.

Oświadczenie BusinessEurope w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę
01 marca 2022

Oświadczenie BusinessEurope w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę

fot. European Union, 2020
  • Biznes europejski zdecydowanie potępia trwającą obecnie inwazję Rosji na Ukrainę. Jest to jawne pogwałcenie zasad międzynarodowych i stanowi realne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie i poza nią.
  • Jesteśmy myślami z narodem ukraińskim w tych trudnych chwilach i wyrażamy głęboki żal z powodu wszystkich ofiar śmiertelnych tej inwazji. Europa musi teraz pokazać swoje silne i skuteczne zaangażowanie w obronę prawa międzynarodowego oraz wsparcie dla Ukrainy i jej obywateli, z którymi UE łączą silne więzi handlowe i inwestycyjne dzięki układowi o stowarzyszeniu.
  • Rozumiemy, że UE reagując na inwazję Rosji na Ukrainę, podejmie teraz dalsze działania nakładając dodatkowe sankcje gospodarcze. Aby sankcje te były skuteczne, powinny być dobrze ukierunkowane, jak najbardziej jednoznaczne i dobrze skoordynowane z odpowiednimi partnerami, w szczególności z USA, także w zakresie ich wdrażania. Biznes nie działa w próżni i będzie wspierał środki uznane przez instytucje UE za konieczne. Jednak ciężar poniosą przedsiębiorstwa europejskie, w tym firmy prowadzące działalność handlową i operacyjną w Rosji. W tym kontekście, aby złagodzić dla nich odczuwalne skutki sankcji, konieczne będą wcześniejsze wytyczne i szczegółowe informacje na temat sankcji gospodarczych wraz z przyjęciem środków wspierających.
  • Wzywamy również władze UE i państwa członkowskie do ochrony obywateli UE i firm działających w Ukrainie, Rosji i Białorusi.
  • Przypominamy, że europejski rynek energii już teraz boryka się z bezprecedensowym wzrostem cen, a obecny kryzys pogłębi i tak już daleko idące negatywne konsekwencje dla europejskich przedsiębiorstw i konsumentów. Dlatego UE musi zwiększyć swoją gotowość na wypadek wystąpienia zakłóceń, poprzez zwiększenie wspólnych wysiłków na rzecz zabezpieczenia alternatywnych źródeł dostaw energii, a także kluczowych surowców i komponentów.
  • W przyszłości UE będzie musiała ocenić ogólny wpływ tego kryzysu na pokój w Europie, bezpieczeństwo i stabilność gospodarczą Europy, wyciągając wszystkie niezbędne wnioski polityczne i gospodarcze.