Czas skończyć z nielegalnymi transmisjami na żywo
16 września 2022

Czas skończyć z nielegalnymi transmisjami na żywo

Organizatorzy różnych wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz nadawcy i operatorzy udostępniający na żywo przekaz z takich imprez, od wielu lat borykają się z negatywnymi skutkami piractwa internetowego. Konfederacja Lewiatan apeluje o wprowadzenie przepisów umożliwiających skuteczną walkę z nielegalnymi transmisjami na żywo.

W przypadku transmisji wydarzeń sportowych ich główna wartość polega na tym, że są nadawane na żywo. Koszty nabycia praw do publicznego udostępniania takich wydarzeń są bardzo wysokie i firmy, które je ponoszą powinny mieć możliwość działania w środowisku prawnym, które stwarza warunki do zwrotu poniesionych nakładów.

Nielegalna transmisja w internecie wydarzeń sportowych na żywo skutkuje największymi stratami finansowymi w czasie pierwszych trzydziestu minut od jej zamieszczenia online.

– Istnieje pilna potrzeba ochrony treści nadawanych na żywo. Obecne regulacje nie pozwalają na natychmiastowe przerwanie transmisji. Niektóre państwa wprowadziły już przepisy umożliwiające skuteczną walkę z nielegalnymi transmisjami na żywo. Apelujemy do władz o podjęcie podobnych kroków w naszym kraju. Należy również przyjąć jednolite regulacje na poziomie unijnym – mówi Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szef pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan.

Niezależnie od strat ekonomicznych ponoszonych przez organizatorów wydarzeń sportowych i podmiotów udostępniających publiczne relacje z takich wydarzeń, należy także mieć na uwadze

Wskutek nielegalnego streamingu szkody ponoszą również użytkownicy. Chodzi  o kradzież danych do kart kredytowych, danych osobowych, złośliwe oprogramowanie.

Problemy te dostrzegł Parlament Europejski w rezolucji Teksty przyjęte – Wyzwania stojące przed organizatorami wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym – Środa, 19 maja 2021 r. (europa.eu) wskazując m.in. na potrzebę usuwania nielegalnych transmisji wydarzeń sportowych na żywo niezwłocznie, a przynajmniej  nie później niż w ciągu 30 minut od otrzymania powiadomienia lub sądowego nakazu blokującego na żywo lub dynamicznego nakazu sądowego.

Biorąc pod uwagę skalę korzyści finansowych, jakie nieuczciwe podmioty czerpią z piractwa transmisji na żywo, rozwiązania miękkie typu samoregulacyjne kodeksy postępowania lub zalecenia Komisji Europejskiej nie mogą być skutecznym rozwiązaniem.

– W połowie października Komisja Europejska, na podstawie  głosów płynących z Rady i Parlamentu Europejskiego, przedstawi program prac na 2023 rok. Ważne, aby problem walki z piractwem treści nadawanych na żywo został uwzględniony w planach legislacyjnych Komisji na najbliższy rok. Dlatego apelujemy o komunikację z Komisją i działania na poziomie Rady w tym ważnym dla branży sportowej i sektora medialnego temacie – dodaje Krzysztof Kajda.

Konfederacja Lewiatan