Więcej kompetencji dla pielęgniarek i położnych
28 marca 2023

Więcej kompetencji dla pielęgniarek i położnych

Dalej idące rozszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wystawiania recept na szczepionki przeciwko grypie oraz zlecania badań diagnostycznych – postulują Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy dla Zdrowia.

Zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia idą w dobrym kierunku, ale są niewystarczające.

– Chcielibyśmy, aby pielęgniarki i położne, które mają odpowiednie uprawnienia, miały możliwość samodzielnego wystawiania recept na szczepionki przeciwko grypie w postaci zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko – strzykawce czy aerozolu do nosa – mówi Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży Life Sciences Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy proponują, aby pielęgniarki mogły też wystawiać recepty na szczepionki przeciwko HPV – wirusowi brodawczaka ludzkiego w postaci zawiesiny do wstrzykiwań oraz samodzielnie kierować na badania. Chodzi w tym przypadku o wszystkie testy antygenowe, badania obrazowe: USG piersi, USG jamy brzusznej, mammografie oraz e-skierowanie RTG klatki piersiowej.

– Wprowadzenie tych badań wpłynie znacząco na dostępność do profilaktyki chorób onkologicznych oraz na przyspieszenie ewentualnych procesów diagnostyczno – terapeutycznych. Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i położne, bez konieczności odbycia przez świadczeniobiorcę wizyty lekarskiej powinna być znacznie szersza i zamykać, o ile to możliwe konsultację na tym etapie – dodaje Kacper Olejniczak.

Konfederacja Lewiatan