Jak legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy? Sprawdź w poradniku Lewiatana
31 stycznia 2023

Jak legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy? Sprawdź w poradniku Lewiatana

fot. Shutterstock

Trwa Kongres „Praca 4.0. Przewidzieć jutro – rynek pracy w dobie niepewności” poświęcony wyzwaniom na rynku pracy i planowanym zmianom legislacyjnym.

Podczas pierwszego dnia konferencji podsumowany został pilotażowy program „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” realizowany przez Konfederację Lewiatan we współpracy z Jobs First sp. z o.o. i Urzędem Pracy m.st. Warszawy. Celem projektu była aktywizacja i przygotowanie do pracy w Polsce obywateli Ukrainy oraz wsparcie firm w zatrudnianiu Ukraińców.

Jednym z efektów jest praktyczny poradnik „Zatrudnienie obywateli Ukrainy przebywających w Polsce od 24 lutego 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”. Można go pobrać bezpłatnie na naszej stronie.

Drugi dzień Kongresu Praca 4.0 o legalnym zatrudnianiu Ukraińców

Podczas drugiego dnia Kongresu Praca 4.0 odbywały się warsztaty online. Spotkanie „Legalne zatrudnienie obywateli Ukrainy” prowadził radca prawny Przemysław Ciszek, partner Zarządzający w C&C Chakowski & Ciszek. Na panelu „Praca zdalna po nowemu” problematykę regulaminu pracy zdalnej, przepisów BHP, kosztów pracy zdalnej i pracy zdalnej z zagranicy omówił uczestnikom radca prawny Robert Stępień, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler.

Prowadzący warsztat radca prawny Przemysław Ciszek podkreślił, że do 24 sierpnia 2023 roku został przedłużony okres pobytu na podstawie wiz oraz okres ważności tych wiz – jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy w Polsce na podstawie wizy krajowej przypada od 24 lutego 2022. To samo dotyczy zezwolenia na pobyt czasowy. Zaznaczył też, że w razie wątpliwości lepiej, żeby obywatel Ukrainy złożył wniosek na pobyt czasowy.

Nowe zasady zezwoleń na pobyt dla osób ze statusem UKR

Nowe zmiany w prawie dotyczą m.in. sytuacji, kiedy osoba ze statusem UKR (czyli mająca prawo do legalnego pobytu na terytorium Polski przez okres jednego roku, na który została wprowadzona ochrona czasowa osób uciekających przed wojną z Ukrainy) nie spełnia wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt ze względu na deklarowany cel lub brak uzasadnienia pobytu. Od 24 sierpnia 2023 roku udzielać się będzie takiej osobie zezwolenia na pobyt czasowy na okres 1 roku, licząc od dnia wydania decyzji.

Uczestnicy warsztatu online dowiedzieli się też, że zgodnie z nową ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców zezwolenia na pracę dla obywateli Ukrainy będą wydawane tylko elektronicznie.

Praktyczny poradnik dla firm zatrudniających Ukraińców

W poradniku Konfederacji Lewiatan zebrane zostały nie tylko przepisy dotyczące zatrudniania, ale też wskazane proste procedury, jak przejść drogę do skutecznego zatrudnienia pracownika z Ukrainy.

Wśród rad dla pracodawców jest m.in. przypomnienie, że mają oni obowiązek żądania od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski. Co więcej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przechowywania kopii dokumentu pobytowego przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Autorami poradnika są eksperci z C&C Kancelaria prawna Ciszek sp.k: radca prawny Przemysław Ciszek, radca prawny dr Izabela Florczak i doradca podatkowy Wojciech Garczyński.

Poradnik można pobrać bezpłatnie TUTAJ

Pierwszy dzień Kongresu Praca 4.0 o projekcie i barierach w zatrudnianiu Ukraińców

Podczas pierwszego dnia Kongresu Praca 4.0 uczestnicy panelu „Cudzoziemcy na polskim rynku pracy” rozmawiali o tym, czy skutecznie zintegrowaliśmy uchodźców z Ukrainy na polskim rynku pracy i jakie wyzwania napotykamy w ich zatrudnieniu.

– Celem projektu, który realizowaliśmy na zlecenie Lewiatana było nie tylko doprowadzenie do zatrudnienia Ukraińców, ale spowodowanie żeby ono było trwałe. I to się udało. Wszystkie osoby, które rozpoczęły pracę dalej ją kontynuują – mówiła Anna Karaszewska, prezeska zarządu, Jobs First.

Jak wskazała, wśród barier, które pojawiły się przy zatrudnianiu Ukraińców był problem tymczasowości. Okazało się także, że pracodawcy nie są przygotowani do ich zatrudniania. Procesy rekrutacyjne firm nie są dostosowane do wyjątkowej sytuacji. – Nie było woli niesienia pomocy Ukraińcom, bo na przykład nie znają języka polskiego. Pokutował też stereotyp pracownika z Ukrainy niestabilnego, który porzuca miejsce pracy. Aktywizując pracowników z Ukrainy, zwracaliśmy szczególną  uwagę na wysoką jakość oferowanych miejsc pracy – podkreślała Anna Karaszewska.

Przeczytaj też wypowiedzi pracodawców, którzy w ramach projektu zatrudnili Ukraińców. Mówią o barierach, na jakie napotkali w procesie zatrudnienia oraz o tym, jak sobie z nimi praktycznie poradzić.

Dokumenty i procedury – to główne bariery dla firm zatrudniających Ukraińców

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy Nr FWD-H-4 pt. “Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej “FWD” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

Praca 4.0. Młode kobiety mogą uratować rynek pracy
24 stycznia 2022

Praca 4.0. Młode kobiety mogą uratować rynek pracy

- Naszym ukrytym zasobem są młode kobiety, które zajmują się wychowaniem dzieci i chciałyby pracować, ale warunki im na to nie pozwalają. Pilnym wyzwaniem jest więc wprowadzenie takich rozwiązań, które ułatwią im połączenie opieki nad dziećmi z pracą zawodową – powiedziała Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, w czasie konferencji „Praca 4.0. Nowa normalność w nowej rzeczywistości”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan.

Już dzisiaj rynek pracy zaczyna odczuwać brak pracowników. Rekrutacje są coraz trudniejsze, szczególnie w tych zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie. Liczba ofert pracy przewyższa już poziom sprzed pandemii – podkreślali uczestnicy konferencji.

Barbara Socha, która wzięła udział w panelu „ Wyzwania rynku pracy w nowej rzeczywistości” zwróciła uwagę, że na razie jesteśmy jeszcze w dobrej sytuacji jeśli chodzi o nowych pracowników, m.in. dzięki licznemu pokoleniu stanu wojennego, które właśnie wchodzi na rynek pracy. Mamy młode kobiety, które są naszym ukrytym zasobem pracy i które można aktywizować. – Niestety, nadal brakuje dobrych miejsc pracy dla kobiet poza dużymi miastami. W przyszłości sytuacja na rynku pracy nie będzie już tak dobra. Dlatego ważne jest uregulowanie takich kwestii jak praca zdalna, zagwarantowanie równowagi między elastycznością i  bezpieczeństwem zatrudnienia – dodała.

– Potrzebujemy dyskusji o flexicurity, czyli równowadze między elastycznością i bezpieczeństwem na rynku pracy, która ostatnio odeszła w zapomnienie. Z tym będą się wiązały zmiany w kodeksie pracy, opodatkowaniu pracy, ozusowaniu umów, zatrudnianiu emerytów. Chodzi o dopasowanie legislacji do nowej rzeczywistości. Niestety, zmiany wprowadzone w Polskim Ładzie często pozostają w sprzeczności do nowych wyzwań na rynku pracy – mówił Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Anny Wichy, prezes Polskiego Forum HR coraz więcej pracodawców już teraz ma problemy z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Deficyty kompetencyjne rosną, rozwój technologii oraz wyzwania demograficzne dodatkowo pogłębiają dysproporcje już istniejące na rynku pracy. Działy HR stają przed coraz większymi wyzwaniami związanymi nie tylko z rekrutacją, czy utrzymaniem pracowników. Będą musiały szerzej korzystać z usług zewnętrznych. Dzisiaj dobry HR jest na wagę złota.

– Jeśli chodzi o wyzwania na rynku pracy to powinniśmy aktywizować nie tylko młode kobiety, ale i osoby w wieku powyżej 50 lat. W UE pracuje 57% osób w wieku 50+, a w Polsce tylko 51% – dodała Anna Wicha.

W dyskusji poświęconej przywództwu w nowej rzeczywistości eksperci zastanawiali się czego wymagamy dzisiaj od liderów, jakie zadania przed nimi stoją, co jest największym wyzwaniem w ich pracy. Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan powiedziała, że w nowych czasach musimy patrzeć na przywództwo zupełnie inaczej. Ci,  którzy tkwią w poprzedniej epoce mają małe szanse na sukces. Jeśli nie potrafią myśleć i komunikować się w sposób innowacyjny, nie będą skuteczni.

– Dzisiaj zaczyna obowiązywać przywództwo partycypacyjne, to znaczy, że kierujemy, przewodzimy zespołom, ale z ludźmi. To jest właśnie warunek skuteczności – stwierdziła Henryka Bochniarz.

W pierwszym dniu konferencji dyskutowano m.in. o wpływie technologii na procesy biznesowe, zmianach na rynku pracy wynikających z zielonej transformacji, nowej roli liderów, przywództwie w nowych czasach, benefitach pracowniczych czy zmianach w prawie pracy.

W warsztatach on – line, które będą się odbywały od wtorku do piątku będą poruszane, m.in. takie tematy jak (auto)coaching kariery, digitalizacja procesu rekrutacji, strategia rekrutacyjna, sygnaliści, relacje w miejscu pracy, podatki.

Więcej informacji na temat konferencji znajdziesz tutaj>>> Praca 4.0

Konfederacja Lewiatan