Wolniejszy spadek liczby pracowników tymczasowych
29 listopada 2022

Wolniejszy spadek liczby pracowników tymczasowych

Firmy Polskiego Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan, podsumowały trzeci kwartał 2022 roku. Dalszy, ale już nie tak dynamiczny spadek liczby pracowników tymczasowych i spadek dynamiki wzrostu rynku rekrutacyjnego w porównaniu z poprzednim kwartałem, to główne charakterystyki rynku usług HR w analizowanym okresie.

W trzecim kwartale liczba pracowników tymczasowych spadła o 17% rok do roku. Dla porównania w poprzednim kwartale spadek ten wyniósł aż 24%. W badanym okresie firmy członkowskie PFHR zatrudniały 69 tys. pracowników, o 4% więcej niż w drugim kwartale tego roku. Co warte odnotowania, jednocześnie wzrosła liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych i to aż o 8%. Znacznie zatem wydłużył się średni okres zatrudnienia pracowników tymczasowych. Obroty firm członkowskich również wzrosły o 5% rok do roku, osiągając poziom 866 tys. zł.

– Nadal brakuje nam kandydatów do pracy tymczasowej, dlatego agencje robią wszystko aby wydłużyć zatrudnienie tej grupy pracowników. Średnio w okresie od lipca do końca września 2022 roku, pracownik tymczasowy przepracował 40 dni, w tym samym okresie poprzedniego roku 31 dni. Niewielki 4%-wy wzrost liczby pracowników tymczasowych w trzecim kwartale w odniesieniu do drugiego kwartału tego roku może wynikać z rosnącej niepewności na rynku i większej skłonności pracodawców do sięgania po elastyczne formy – komentuje Wojciech Ratajczyk, wiceprezes zarządu Polskiego Forum HR.

W badanym okresie firmy członkowskie odnotowały nadal wysoki, 25%-owy wzrost rok do roku w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych na rzecz polskich pracodawców, osiągając wynik 76 mln zł. Niestety dynamika wzrostów słabnie z każdym kwartałem, w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 40%, a w pierwszym kwartale 2022 r. 69%. Dodatkowo rynek rekrutacyjny odnotował niewielki, bo 2%-owy spadek kwartał do kwartału.

– Dane firm członkowskich pokrywają się z ogólną tendencją na rynku pracy. Liczba publikowanych ofert pracy nieznacznie, ale spada. Większość pracodawców deklaruje wstrzymanie inwestycji co może zwiastować ograniczoną liczbę nowych miejsc pracy w nadchodzących miesiącach. Nie spodziewamy się jednak masowych zwolnień i dużego spadku liczby zatrudnionych w Polsce. Pracodawcy, po doświadczeniach w pandemii,  mają świadomość jak trudno jest pozyskać potem talenty na rynku, dlatego zwolnienia będą traktowane jako ostateczne rozwiązanie. Z drugiej strony możemy też spodziewać się spadku rotacji pracowników, wynikającej z mniejszej skłonności do zmiany zatrudnienia. Nominalne wynagrodzenia nadal rosną (wg danych GUS w październiku o 13%), ale realne, biorąc pod uwagę inflację, zaczęły spadać – komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Więcej szczegółów:

Agnieszka Zielińska

Dyrektor Polskiego Forum HR

Polskie Forum HR – Związek Pracodawców

Ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Tel. +48 665 355 335

azielinska@polskieforumhr.pl

www.polskieforumhr.pl

Konfederacja Lewiatan

 

Ubywa pracowników tymczasowych
23 sierpnia 2022

Ubywa pracowników tymczasowych

Ponad dwudziestoprocentowy spadek liczby pracowników tymczasowych oraz mniejsza dynamika wzrostu rynku rekrutacyjnego – to główne wnioski z podsumowania danych firm członkowskich Polskiego Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan, za drugi kwartał 2022 roku.

W drugim kwartale 2022 liczba pracowników tymczasowych spadła o 24% w porównaniu do poprzedniego roku. Liczba przepracowanych godzin również zmalała, ale w znacznie wolniejszym tempie, o 8%. Zatem nadal wydłuża się okres zatrudnienia jednego pracownika. Obroty firm członkowskich w tym zakresie spadły również o 4% do poziomu 808 mln zł.

– Rekordowo niskie bezrobocie i nadal duże zapotrzebowanie na pracowników powoduje o wiele szybsze przechodzenie pracowników tymczasowych bezpośrednio do pracodawców. Wiele firm decyduje się na rozbudowę stałego zespołu kosztem elastyczności. To jedna z przyczyn spadku liczby pracowników tymczasowych. Druga, równie istotna, to coraz większe trudności z pozyskiwaniem kandydatów do pracy tymczasowej z Ukrainy. Właśnie z tego kraju pochodzi ok. 40% pracowników tymczasowych. Pomimo spodziewanego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego potrzebne jest rozszerzenie listy krajów, dla których obowiązuje uproszczona ścieżka legalizacji pobytu i zatrudnienia. Bez tego problem będzie narastał – komentuje Wojciech Ratajczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Ponad 84% wszystkich umów zawieranych przez firmy członkowskie z pracownikami tymczasowymi to umowy o pracę, co znacznie odbiega od średniego poziomu dla Polski, który zgodnie z danymi ministerstwa w 2020 roku wynosił jedynie 44%.

W badanym okresie firmy członkowskie odnotowały nadal wysoki wzrost w zakresie procesów rekrutacyjnych realizowanych na rzecz polskich pracodawców. Obroty w tym zakresie wzrosły o 40% do poziomu 78 mln zł. Warto zaznaczyć że wzrost ten w pierwszym kwartale roku był dużo wyższy i wynosił 69%.

– Wzrosty w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych nadal utrzymują się na wysokim poziomie, ale jednocześnie obserwujemy spadek dynamiki tych wzrostów. Maleje liczba publikowanych ofert pracy. Pracodawcy, z których według badania Konfederacji Lewiatan 86% spodziewa się kryzysu ekonomicznego, ostrożniej snują plany zatrudnieniowe. Jednak pamiętajmy, że rynek usług rekrutacji stałych bazuje na poszukiwaniu wysoko wykwalifikowanej kadry o unikalnych umiejętnościach i pomimo prognozowanego spowolnienia związanego z wysoką inflacją, zapotrzebowanie na tego typu umiejętności znacząco nie zmaleje. Drugi czynnik, który w kolejnych miesiącach może przynieść nam wyhamowanie wzrostów w rekrutacjach to oczywiście rosnące wynagrodzenia pracowników – komentuje Michał Młynarczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Raport dostępny: https://polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2022/08/2Q2022_RYNEK-USLUG-HR.pdf

Kontakt

Agnieszka Zielińska

Dyrektor Polskiego Forum HR

Tel. +48 665 355 335

azielinska@polskieforumhr.pl

www.polskieforumhr.pl

Konfederacja Lewiatan

Rynek usług HR. Mniejsze zapotrzebowanie na pracę tymczasową
24 maja 2022

Rynek usług HR. Mniejsze zapotrzebowanie na pracę tymczasową

Wyniki firm członkowskich Polskiego Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan, odzwierciedlają nastroje pracodawców i sytuację w polskim przemyśle. Z jednej strony spada zatrudnienie pracowników tymczasowych, z drugiej rośnie zapotrzebowanie na usługi rekrutacyjne.

Praca tymczasowa

W pierwszym kwartale 2022 r. liczba pracowników tymczasowych spadła o 19% w porównaniu do poprzedniego roku. Liczba przepracowanych godzin również zmalała, ale w wolniejszym tempie, o 9%. Zatem nadal wydłuża się okres zatrudnienia jednego pracownika. Obroty firm członkowskich w tym zakresie spadły również o 9% do poziomu 799 tys. PLN.

– Praca tymczasowa jest usługą nieoderwalnie związaną z przemysłem, w dużej części z motoryzacją, która mocno odczuwa skutki nie tylko wojny w Ukrainie ale też sytuacji pandemicznej w Azji, które wpływają na zakłócenia w łańcuchach dostaw. Stąd zmniejszone zapotrzebowanie na pracę tymczasową. Dodatkowo obserwujemy dużą niestabilność zamówień, wynikającą właśnie z trudności w dostawach półproduktów, ale też rosnącej ostrożności pracodawców w zakresie zarządzania kosztami – komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Ponad 84% wszystkich umów zawieranych przez firmy członkowskie z pracownikami tymczasowymi to umowy o pracę, co znacznie odbiega od średniego poziomu dla Polski, który w 2020 r. wynosił jedynie 44%.

Rekrutacje

W badanym okresie firmy członkowskie odnotowały bardzo duży wzrost w zakresie procesów rekrutacyjnych realizowanych na rzecz polskich pracodawców. Obroty w tym zakresie wzrosły o 69% do poziomu 72 mln PLN. Wzrosła liczba procesów rekrutacyjnych w sektorze usług, w 1Q2021 stanowiła on 40% całości, w tym roku już 47%.

– Pracodawcy mający trudności z pozyskiwaniem pracowników coraz częściej korzystają z usług wyspecjalizowanych firm rekrutacyjnych. Z tej samej przyczyny często nad elastyczność przedkładają stabilność zatrudnienia. W Polsce mamy obecnie jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie. Mimo rosnącej inflacji i dużej niestabilności otoczenia ekonomicznego, liczba publikowanych ofert pracy nadal rośnie. Zapotrzebowanie na pracowników nadal jest bardzo wysokie – komentuje Wojciech Ratajczyk, członek Zarządu Polskiego Forum HR.

W zakresie rekrutacji na rzecz zagranicznych pracodawców firmy członkowskie również odnotowały wzrost na poziomie 26%, osiągając obroty w wysokości 7,5 mln PLN.

Outsourcing

O 35% rok do roku wzrosła sprzedaż usług outsourcingowych. Ich wartość w gronie firm członkowskich w 1Q2022 wyniosła 409 mln PLN.

– Outsourcing jest w dużej części odpowiedzią na braki kompetencyjne na rynku. Pracodawcy coraz częściej delegują odpowiedzialność już nie tylko za pozyskanie odpowiednich kandydatów, ich zatrudnienie ale też zarzadzanie i odpowiedzialność za cały proces czy usługę. Daje im to większą elastyczność i kontrolę nad kosztami. Możemy spodziewać się Że rozwiązania outsourcingowe będą zyskiwać na popularności – komentuje Michał Młynarczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR

Konfederacja Lewiatan