Trzeba skoordynować prace nad dwoma ustawami o prawach konsumenta
12 września 2022

Trzeba skoordynować prace nad dwoma ustawami o prawach konsumenta

Zsynchronizowanie prac nad obecnie procedowanymi projektami dwóch ustaw dotyczącymi praw konsumenta oraz zapewnienie, aby weszły w życie po upływie co najmniej 6 miesięcznego vacatio legis – proponuje Konfederacja Lewiatan.

Pracodawcy podkreślają też, że konieczna jest koordynacja prac legislacyjnych, tak aby zmiany wynikające z ustaw uwzględniające propozycje przedsiębiorców, wchodziły w życie w tym samym terminie. Chodzi o projekty firmowane przez Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Za połączeniem obydwu projektów ustaw w jeden przemawia m.in. fakt, że procedowany przez Prezesa UOKiK projekt wprowadza do ustawy o prawach konsumenta przepisy bazujące na takich pojęciach jak „treści cyfrowe”, „usługa cyfrowa”, „kompatybilność”, „funkcjonalność” oraz „interoperacyjność”, podczas gdy legalne definicje tych pojęć mają trafić do ustawy o prawach konsumenta na mocy projektu procedowanego równolegle przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Praca nad tymi dwoma projektami  rodzi ryzyko wprowadzenia do ustawy o prawach konsumenta niespójnych, a w skrajnym przypadku sprzecznych lub wzajemnie wykluczających się przepisów i rozwiązań. Ryzyko takie w dalszym ciągu może zaistnieć zarówno na etapie równolegle prowadzonych prac rządowych, jak i na etapie prac parlamentarnych. Może dojść do chaosu prawnego i niepotrzebnych obciążeń organizacyjnych i finansowych przedsiębiorców.

Od początku prac legislacyjnych konsekwentnie zwracamy też uwagę na konieczność zapewnienia przedsiębiorcom odpowiedniego czasu na przygotowanie się i wdrożenie zmian oraz wymogów wynikających z obydwu projektów ustaw. Pomimo naszych próśb przewidują one vacatio legis wynoszące tylko 14 dni. W naszej ocenie jest to czas nieadekwatny i niewystarczający biorąc pod uwagę zakres wymaganych zmian oraz specyfikę obszaru, w którym wymagane zmiany będą wprowadzane. Proponujemy, aby weszły w życie po upływie co najmniej 6 miesięcznego vacatio legis.

Projektowane ustawy będą wymagały zmian w systemach informatycznych, dokumentach oraz procedurach dotyczących w zasadzie wszystkich etapów relacji przedsiębiorca – konsument, poczynając od reklamy i prezentacji oferty, przez wykonywanie obowiązków informacyjnych oraz kontraktowanie, przez wykonywanie umowy, na obsłudze posprzedażowej kończąc. Nie jest możliwie wprowadzenie dużych zmian w oprogramowaniu, dokumentach i procesach w ciągu 14 dni liczonych od dnia ogłoszenia ustaw w Dzienniku Ustaw.

Konfederacja Lewiatan

Apel w sprawie zmian w ustawach o prawach konsumenta
12 lipca 2022

Apel w sprawie zmian w ustawach o prawach konsumenta

O zsynchronizowanie prac nad obecnie procedowanymi projektami ustaw dotyczącymi praw konsumentów apelują w liście do m.in. Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości, Konfederacja Lewiatan oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

W apelu pracodawcy proszą o:

  1. zsynchronizowanie prac nad obecnie procedowanymi projektami ustaw: o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (UC53) oraz o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (UC86);
  2. zmianę projektowanych przepisów tak, aby zmiany wynikające z tych projektów ustaw wchodziły w życie po upływie co najmniej 6 miesięcznego vacatio legis;
  3. koordynację prac legislacyjnych tak, aby zmiany wynikające z ustaw, uwzględniając postulat 6 miesięcznego vacatio legis, wchodziły w życie w tym samym dniu, w którym w życie będzie wchodziła większość przepisów projektowanej ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (UC45, procedowanej przez Ministra Cyfryzacji).

Wszystkie powyższe postulaty formułowaliśmy i zgłaszaliśmy na etapie konsultacji publicznych projektowanych ustaw, niestety jak do tej pory nie zostały one uwzględnione, podczas gdy mają one fundamentalne znaczenie dla realnej możliwości przygotowywania i wdrożenia przez przedsiębiorców i dostawców usług, projektowanych tymi ustawami zmian w procesach konsumenckich – czytamy w apelu.

Apel Konfederacji Lewiatan i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji:

Apel KL i PIIT do MS UOKiK oraz KPRM ws. zmian do UPK i projektu PKE

Konfederacja Lewiatan

 

Apel o dłuższe vacatio legis dla ustawy o prawach konsumenta
30 maja 2022

Apel o dłuższe vacatio legis dla ustawy o prawach konsumenta

O wydłużenie vacatio legis z 14 dni do 6 miesięcy dla ustawy o prawach konsumenta – apelują Konfederacja Lewiatan oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Przedsiębiorcy potrzebują dłuższego czasu na wprowadzenie wielu zmian w procesach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Proponowany 14-dniowy okres vacatio legis jest zbyt krótki, aby wdrożyć wymagane nowymi przepisami rozwiązania IT. Dotkną one wielu tysięcy firm. W przypadku przedsiębiorców, którzy zawierają umowy z konsumentami na masową skalę, może się okazać, że realizacja obowiązków po prostu nie będzie możliwa w tak krótkim czasie – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Zmiany umów zajmą sporo czasu i będą kosztowne. Chodzi o koszty organizacyjno-techniczne wdrożenia nowych rozwiązań (np. zmiana systemów informatycznych czy poinformowanie o tym klientów). Wprowadzenie i poprawne wdrożenie tego typu zmian technologicznych wymaga dokładnego przetestowania i weryfikacji, aby ograniczyć ryzyka błędów mogących negatywnie wpłynąć na klientów.

Pracodawcy zwracają też uwagę na czasochłonny proces zmian umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem. Dodatkowo postulują zmiany przepisów, które wprost przewidywałyby uprawnienie przedsiębiorców do jednostronnego wprowadzenia do umów i regulaminów regulacji mających na celu dostosowanie tych dokumentów do nowych wymagań z zapewnieniem przekazania informacji o takich zmianach konsumentom.

Konfederacja Lewiatan