Prawnicy z Ukrainy przeszkoleni z arbitrażu i mediacji
12 lutego 2024

Prawnicy z Ukrainy przeszkoleni z arbitrażu i mediacji

W szkoleniu na temat arbitrażu i mediacji, w ramach projektu SUKRAM, wzięło udział ponad 20 prawników z Ukrainy. Było ono efektem współpracy Konfederacji Lewiatan i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W inauguracji zajęć uczestniczył m.in. ambasador Ukrainy Vasyl Zvarych.

Projekt SUKRAM (Solidarity Ukrainian Arbitration and Mediation) dotyczy mediacji i arbitrażu jako sposobów alternatywnego rozwiązywania sporów. Realizowany jest przez Centrum Mediacji Lewiatan, Sąd Arbitrażowy Lewiatan i Fundację Liderzy Przemian we współpracy z Sądem Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej.

Szkolenie dla prawniczek, prawników, weteranów i pracowników Ministerstwa Obrony i Sprawiedliwości Ukrainy otworzyli ambasador Ukrainy Vasyl Zvarych, podseketarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji  Andrzej Szeptycki, radca handlowy Ambasady USA w Warszawie James Lindley oraz Christopher Abrams z USAID.

Arbitraż i mediacja to istotne elementy praworządności (rule of law), która jest kluczem do integracji europejskiej i odbudowy Ukrainy. Zarówno arbitraż, jak i mediacja – jako alternatywne formy rozwiązywania sporów – mogą być wykorzystane do rozwiązywania sporów zapewniając jednocześnie lepsze relacje między przedsiębiorcami szczególnie z zagranicy.

Projekt zakończył się wielkim sukcesem i organizatorzy już otrzymują zapytania o kolejne edycje. Tworzy się też lista zainteresowanych uczestników.

Projekt SUKRAM jest praktycznym wyrazem szerokiego wsparcia dla Ukrainy i głębokiego przekonania, jak ważna jest współpraca z instytucjami Ukrainy na rzecz reformowania m.in. ukraińskiego systemu wymiaru sprawiedliwości a także   z ukraińskimi organizacjami przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan współpracuje też od dłuższego czasu z ukraińską organizacją przedsiębiorców SUP .

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

Prawnicy z Ukrainy szkolą się z arbitrażu i mediacji
29 stycznia 2024

Prawnicy z Ukrainy szkolą się z arbitrażu i mediacji

Dzisiaj rozpoczęło się, w ramach projektu SUKRAM, seminarium-szkolenie na temat arbitrażu i mediacji dla grupy prawników z Ukrainy, które trwać będzie do 2 lutego. Jest ono efektem współpracy Konfederacji Lewiatan i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Projekt SUKRAM (Solidarity Ukrainian Arbitration and Mediation) dotyczy mediacji i arbitrażu jako sposobów alternatywnego rozwiązywania sporów (w obrocie gospodarczym). Realizowany jest przez Centrum Mediacji Lewiatan, Sąd Arbitrażowy Lewiatan i Fundację Liderzy Przemian we współpracy z Sądem Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej. Wszystkie koszty szkolenia, pobytu i podróży w Polsce (poza kosztami podróży do i z Polski) są pokrywane przez organizatorów.

Arbitraż i mediacja to istotne elementy praworządności, które są kluczem do integracji europejskiej i odbudowy Ukrainy. Zarówno arbitraż, jak i mediacja – jako alternatywne formy rozwiązywania sporów – mogą być wykorzystane do rozwiązywania sporów w sposób efektywny czasowo i ekonomicznie, zapewniając jednocześnie lepsze relacje między przedsiębiorcami szczególnie z zagranicy i ograniczą obciążenia sądów krajowych.

Szkolenie jest adresowane do prawników z Ukrainy – w pierwszej edycji projektu jest ponad 20 przedstawicieli z jej Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Sprawiedliwości, kilku weteranów wojennych i akademików. Program seminarium składa się z 15 godzin szkolenia na temat mediacji oraz 15 godzin szkolenia w zakresie arbitrażu, uzupełnionych o wizyty w wybranych centrach mediacji i sądach arbitrażowych, jak również spotkaniami z polskimi mediatorami i ekspertami z dziedziny arbitrażu, z których niektórzy poprowadzą szkolenia. Na zakończenie uczestnicy programu uzyskają certyfikaty jego ukończenia.

Program SUKRAM jest praktycznym wyrazem naszego szerokiego wsparcia dla Ukrainy i współpracy z jej instytucjami na rzecz reformowania m.in. ukraińskiego systemu wymiaru sprawiedliwości oraz naszej współpracy z ukraińskimi organizacjami przedsiębiorców.

 Konfederacja Lewiatan

Jak prawnicy informują klientów o możliwości mediacji?
10 marca 2022

Jak prawnicy informują klientów o możliwości mediacji?

Gdyby kodeksy etyki zawodowej nakładały na prawników określone obowiązki, być może informowaliby swoich klientów, jeszcze przed złożeniem sprawy w sądzie, o możliwości mediacji. Mediacja skraca czas trwania sporu oraz ogranicza koszty. Pozwala oddzielić interesy od emocji, co ma duże znaczenie w szybkim rozwiązaniu konfliktu.

– Wydaje się, że postępowanie prawników polegające na nieprzekazywaniu klientom informacji o możliwości szybszego zakończenia sporu, np. w wyniku mediacji, jest zachowaniem nieetycznym. Wcześniejsze zakończenie konfliktu w mniejszym stopniu obciążałoby klienta niż sprawa sądowa, ale pozbawiłoby większych dochodów prawników. Mediacja skraca zarówno czas trwania sporu jak i ogranicza koszty – mówi Małgorzata Miszkin–Wojciechowska, dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan.

Prawnicy w czasie edukacji prawniczej nie uzyskują wiedzy na temat takich dyscyplin jak „Conflict management”, ADR, psychologia konfliktu etc. Gdyby taką wiedzę pozyskali, to z pewnością częściej by z niej korzystali i rzadziej ich klienci kończyliby sprawy w sądzie.

 

To od prawnika powinno wymagać się, aby miał wiedzę o różnych metodach rozwiązania sporu, aby móc je zarekomendować swoim klientom. Dlaczego tego nie robi? Być może gdyby kodeksy etyki zawodowej nakładały na prawników określone obowiązki, to pełnomocnicy by je realizowali. Dla przykładu w Irlandii prawnik ma obowiązek, przed złożeniem sprawy w sądzie,  poinformować klienta o mediacji i innych ADR-ach. Z takiej porady powstaje dokument, w którym klient poprzez złożenie podpisu oświadcza, iż został poinformowany przez prawnika o mediacji . Brak tego dokumentu wstrzymuje postępowanie sądowe. Czy takie lub inne podobne rozwiązanie mogłoby zostać zaadoptowane w Polsce?

Obecnie coraz częściej przedsiębiorcy i obywatele oczekują szybkich i skutecznych rozwiązań. Oczekują od prawnika  zrozumienia jego dobrze zdefiniowanego interesu. Aby dobrze zdefiniować ten interes konieczne jest, aby prawnik przeanalizował sprawę pod kątem ryzyka, przedstawiając najlepsze i najgorsze scenariusze, na podstawie których klient może ocenić dostępne opcje procesowe.

O tym czy zmiany w kodeksach etycznych samorządów prawniczych są konieczne rozmawiano dzisiaj w czasie seminarium  „Etyka radcowska i adwokacka w kontekście mediacji i ADR”, które zorganizowało Centrum Mediacji Lewiatan.

Seminarium odbyło się w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.

„Poradnik o mediacji dla prawników” przygotowano w ramach prac CCBE i CEPEJ  europejskiej komisji na rzecz skutecznego wymiaru sprawiedliwości.

https://kirp.pl/wp-content/uploads/2018/10/2018-06-27.-poradnik-o-mediacji-dla-prawnikow.-pl-en.pdf

Konfederacja Lewiatan