Przemysł w coraz większych tarapatach [+MP3]
24 kwietnia 2023

Przemysł w coraz większych tarapatach [+MP3]

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,9% w porównaniu z marcem ubiegłego roku, natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 14,1% – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

W marcu odnotowaliśmy zmniejszenie produkcji o 2,9% względem poprzedniego roku. To oczywiście efekt wysokiej bazy sprzed roku, szczególnie w dziale zaopatrywania w energię elektryczną i gaz. Miesiąc po wybuchu wojny nasz rząd już wiedział, że czeka nasz kryzys energetyczny i rzucił wszystkie ręce na pokład. Wraz ze wzmożonym popytem na energię, gaz i wydobycie ruszyły wynagrodzenia, a z nimi również wzrost zatrudnienia. Ten rok to po prostu korekta tego co działo się przed 12 miesiącami.

Mimo, że jesteśmy na minusie to nasze przetwórstwo przemysłowe już na tak wielkim minusie nie jest (-0,4 r/r). Oczywiście są branże, które notują spadki i są to niezmiennie branże z grupy energochłonnych oraz te których dotyka brak surowca (przemysł drzewny).

Z drugiej strony mamy produkcję samochodów (+36,5%). Dla przypomnienia, właśnie ten dział gospodarki jest głównym motorem napędowym naszego eksportu. Wygląda na to, że dane marcowe o handlu zagranicznym będą kopią tego, co obserwowaliśmy w lutym.

Produkcja na minusie, ale są też dobre informacje dla firm. Inflacja producencka zbliża się do granicy 10%. To potężny spadek w cenach producenckich. Przed miesiącem mówiliśmy o wzroście cen przekraczającym 18%. To bardzo silny impuls do spadku cen dla konsumentów. Kwestią otwartą pozostaje jednak czas, kiedy rynek przełoży obniżki na finalne ceny. Może niestety być to odłożone w czasie, ponieważ firmy mają nadal dość wysokie stany zapasów.

Konfederacja Lewiatan

Przemysł na skromnym plusie [+MP3]
20 lutego 2023

Przemysł na skromnym plusie [+MP3]

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,6% w porównaniu ze styczniem 2022 r., natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku spadła o 2,5% - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Oczekiwania co do produkcji przemysłowej były blisko dwukrotnie wyższe, ale wzrost o 2,6% w skali roku można uznać za niezły wynik. Sygnały z rynku pozostają jednak negatywne. Z miesiąca na miesiąc produkcja słabnie, w styczniu aż o 2,5%.

Największe spowolnienie tym razem widać w samym przetwórstwie przemysłowym, które z dynamiki wzrostu 3,5% przed miesiącem zanotowało spadek do poziomu 2,8%. „Zawdzięczamy” go głównie branżom energochłonnym, które w skali roku spadają już ponad 20% (chemikalia). Niewiele lepiej radzi sobie branża metalurgiczna – spadek o ponad 19%. Widać gołym okiem, że szykujemy się na zmniejszony popyt ze strony Unii Europejskiej. Ceny energii i brak rozwiązań dla sektora dużych przedsiębiorstw stają się kulą u nogi polskiego przemysłu.

Trzeba się przyzwyczaić do coraz wolniej rosnącej produkcji przemysłowej.

Konfederacja Lewiatan

Produkcja zwalnia. Zbliżamy się do recesji [+MP3]
23 stycznia 2023

Produkcja zwalnia. Zbliżamy się do recesji [+MP3]

W grudniu 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1% w porównaniu z grudniem 2021 r., natomiast w porównaniu z listopadem ubiegłego roku spadła o 6,4%. - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Produkcja przemysłowa z miesiąca na miesiąc rośnie coraz wolniej. Konsensus ekonomistów wynosił 1,7%, rzeczywistość przyniosła wzrost jedynie 1%.  Zaskakujące tąpnięcie w produkcji to przede wszystkim efekt ujemnej dynamiki produkcji energii –  spadek rok do roku o 16,3%. To z kolei może być następstwem spadku cen na rynkach międzynarodowych, ograniczenia produkcji w branżach energochłonnych, czy nawet cieplejszego niż oczekiwano grudnia (dwukrotnie wyższa temperatura niż wieloletnia średnia).

Dodatkowo ostudzenie produkcji widać w górnictwie, co z kolei wynika ze zmniejszonego popytu na nośniki energii. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że górnictwo w ostatnich miesiącach notowało ogromne, ponadstandardowe wzrosty.


Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna i cały komplet danych makro pokazują, że w IV kw. wzrost PKB będzie oscylował w granicach 0,7%. Wydaje się, że przewidywana recesja w I kwartale obecnego roku będzie faktem.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Przemysł trzyma się mocno [+MP3]
19 sierpnia 2022

Przemysł trzyma się mocno [+MP3]

W lipcu 2022 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, natomiast w stosunku do czerwca br. spadła o 6,5% - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Przemysł wraca do normalnego, przedpandemicznego trybu działania. Niestety,  z negatywną perspektywą na najbliższą przyszłość. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 7,6% w ujęciu rocznym. To gorszy wynik niż spodziewał się rynek (7,8%).

W ujęciu miesięcznym, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym,  odnotowujemy też niewielki wzrost – 0,5%, po kilku miesiącach spadków. Może to świadczyć, że nasz przemysł mimo początkowych tendencji do poważnego załamania wytworzył sobie poduszkę bezpieczeństwa. Nadal jednak przetwórstwo jest napędzane aktywnością górnictwa, które zostało postawione na równe nogi w związku z poważnymi brakami surowca. Roczne wzrosty w tej gałęzi gospodarki przekraczają 20%.

W szczegółowych danych widoczny jest wpływ wojny na nasz przemysł oraz wprowadzanych sankcji. W ciągu roku spada produkcja metali oraz wyrobów drewnianych, czyli głównych produktów, które są importowane z Rosji lub przez Ukrainę i Białoruś.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Przed przemysłem trudne miesiące [+MP3]
20 lipca 2022

Przed przemysłem trudne miesiące [+MP3]

Produkcja przemysłowa w czerwcu br. wzrosła o 10,4% rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,3% - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Produkcja przemysłowa, w ujęciu miesięcznym, trzeci raz z rzędu odnotowuje  spadek. W czerwcu przedsiębiorstwa wyprodukowały 0,3% mniej niż w maju.  To kolejny wyraźny sygnał świadczący o spowolnieniu gospodarczym. Teraz trzeba poczekać na oficjalne dane dotyczące PKB za II i III kwartał 2022 r. Znacznie szybciej będziemy jednak obserwować pogorszenie na rynku pracy. Zapewne niewielkie, ale jednak trzeba się liczyć z tym, że popyt na pracowników będzie w najbliższym czasie słabł.

W relacji rocznej przemysł nadal się rozwija w tempie 10,4%. Chociaż to wynik wyraźnie niższy od oczekiwań ekonomistów (11,2%).  Na ten wzrost zapracowało w dużym stopniu górnictwo, które w skali rocznej urosło o ponad 25%. A to z kolei spowodowane jest zbliżającym się wielkimi krokami kryzysem energetycznym i wzmożonym zapotrzebowaniem na węgiel.

Najbliższe miesiące będą trudne dla przemysłu. Przede wszystkim odczuwamy wyraźnie zmniejszony popyt, który przekłada się na niższe niż zwykle zamówienia. Nadal mamy problemy z dostępnością komponentów i półproduktów. Przemysłowi będzie również ponownie ciążyło widmo ograniczeń aktywności gospodarczej związanej z kolejnymi wariantami koronawirusa.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Przemysł nadal nie zwalnia [+MP3]
21 kwietnia 2022

Przemysł nadal nie zwalnia [+MP3]

Produkcja przemysłowa w marcu br. wzrosła o 17,3% w ujęciu rocznym – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Przemysł przez ostatnie miesiące wybijał się ponad przeciętność. Kolejne wyniki publikowane przez GUS wskazywały, że poruszamy się w obszarach znacznie odbiegających od wieloletniego trendu. Marzec, ku zaskoczeniu wszystkich jest kontynuacją tego zjawiska. Produkcja przemysłowa wzrosła w ciągu roku o 17,3%. To wynik niewiele niższy niż przed miesiącem, gdy wzrost wyniósł 17,6%. Konsensus prognoz zakładał, że dynamika przemysłu zwolni do około 12%.

Nadal głównym elementem, który silnie wpływa na szybki wzrost produkcji przemysłowej jest produkcja energii, która w marcu przebiła szczyty z przełomu roku, rosnąc o 78%.

W przemyśle widać również piętno wojny. Tym razem w dynamikach wzrostu prym wiedzie produkcja metalurgiczna, co jest prawdopodobnie związane z pragmatycznym podejściem przedsiębiorców i produkowaniem na zapas. To właśnie metale są głównym towarem, zaraz po surowcach energetycznych, importowanych z Rosji i w obawie przed embargiem handlowym przedsiębiorcy decydują się na wykorzystanie ostatniego momentu w drożnych łańcuchach dostaw.

Przypomina o sobie również pandemia, o której w Polsce chyba już powoli zapominamy, a tymczasem Chiny wprowadzają kolejne lockdowny, które kolejny raz negatywnie odbijają się na łańcuchach dostaw, w tym komponentów do produkcji samochodów i maszyn. Produkcja tej branży w marcu spadła o 12,7% w skali roku.

Przemysł, mimo niesprzyjających okoliczności nie zwalnia, ale ta rozpędzona lokomotywa musi się kiedyś zatrzymać. Jeśli w kwietniu odnotujemy kolejny tak silny wzrost produkcji to praktycznie dojdziemy do poziomów przewyższających spadki z początku pandemii.

Konfederacja Lewiatan

Przemysł wykazuje moc
18 marca 2022

Przemysł wykazuje moc

Produkcja przemysłowa w lutym br. wzrosła o 17,6 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem była wyższa o 3,6 proc. - podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Produkcja przemysłowa trzyma się mocno, nadal powyżej oczekiwań. To zapowiada, że wzrost PKB w pierwszym kwartale bieżącego roku może przekroczyć nawet 8%, choć kluczowy dla całego wyniku będzie marzec, w którym zobaczymy już efekty wojny w Ukrainie i potencjalne hamowanie rozpędzonej gospodarki.

Z niecierpliwością czekamy na kwietniowe wyniki indeksu PMI, który powinien nam dać odpowiedź o kierunek dalszych zmian w polskim przemyśle w najbliższych miesiącach. Dodatkowo przemysł, choć nie w takiej skali jak inne zmaskulinizowane branże doświadczył już pod koniec lutego odpływu pracowników z Ukrainy, co może się przełożyć na dalszy potencjał wytwórczy dla tej gałęzi gospodarki.

Kolejny miesiąc z rzędu, największe wzrosty dotyczą branż związanych z nośnikami energii – wytwarzaniem i zaopatrywaniem i nadal niezmiennie związane jest to z rosnącymi cenami tychże nośników na giełdach światowych. W samym przetwórstwie przemysłowym, które odnotowało wzrost o 15,8% najsilniej rosła produkcja wyrobów farmaceutycznych (35,4%) oraz produkcja metali (33,5%). Ta druga gałąź gospodarki może w najbliższym czasie silniej odczuć skutki konfliktu w Ukrainie, ponieważ to te dwa państwa częściowo zaopatrują nasz przemysł w surowce i produkty. Pod pewną presją może również znajdować się przemysł drzewny, który znaczą część surowca czerpie z Białorusi i Rosji.

Konfederacja Lewiatan

Europa i Polska liderami produkcji półprzewodników
23 lutego 2022

Europa i Polska liderami produkcji półprzewodników

fot. European Union, 2021

Rynek europejski w okresie pandemii mocno odczuł zakłócenia w dostawach półprzewodników, co przełożyło się na ich niedobór w wielu sektorach gospodarki (motoryzacja, energia, komunikacja i zdrowia, obronność, bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna). Obecny kryzys półprzewodników jest elementem szerszego problemu występującego na wspólnym rynku, tj. zależności UE od dostaw wspomnianych materiałów z ograniczonej liczby firm, głównie z państw trzecich.

Komisja postanowiła odwrócić niekorzystny trend i stworzyć warunki do rozwoju zakładów produkcji „chipów” w Europie. Nowy European Chips Act pozwoli na uruchomienie dofinansowania na inwestycje w budowę nowoczesnych zakładów produkcyjnych wdrażających najnowocześniejsze technologie półprzewodnikowe i kwantowe.

Powstanie nowoczesnych zakładów w Europie pozwoli osiągnąć jeden z celów Cyfrowego Kompasu 2030 (jednej z kluczowych unijnych strategii) i zwiększyć udział UE w produkcji układów scalonych (celem jest zwiększenie udziału Europy w globalnym rynku produkcji półprzewodników z 10 do 20% do 2030 roku).

Nowa inicjatywa Komisji przewiduje dodatkowo mechanizmu koordynacji między państwami członkowskimi a Komisją w zakresie monitorowania dostaw półprzewodników i reagowania kryzysowego na ich niedobory w Europie.

Polska ma szansę skorzystać z możliwości jaki daje nowa regulacja, angażując się w unijne Konsorcjum Infrastruktury Półprzewodników, decydującej o funduszach na rzecz wsparcia biznesu w obszarze półprzewodników, czy w budowę i rozwój sieci centrum kompetencyjnych zajmujących się kwestią półprzewodników.

Poniżej link do pakietu regulacyjnego dotyczącego półprzewodników:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-chips-act-communication-regulation-joint-undertaking-and-recommendation


Aleksandra Musielak, dyrektorka Departamentu Rynku Cyfrowego

Artykuł dla lutowego wydania Brussels Headlines – biuletynu europejskiego Lewiatana.

Przemysł jednak nie zwalnia [+MP3]
18 lutego 2022

Przemysł jednak nie zwalnia [+MP3]

W styczniu br. produkcja przemysłowa wzrosła o 19,2% w ujęciu rocznym – podał dzisiaj GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Gdyby spojrzeć na wartości odsezonowane to widać, że jesteśmy znacznie powyżej długookresowego trendu i wydaje się, że w niedługim czasie czeka nas korekta. Patrząc na ostatnie odczyty indeksu PMI dla polskiego przemysłu wydaje się, że już w lutym może nastąpić korekta wyników.

Co ciekawe zgodnie z naszymi przewidywaniami, a odwrotnie niż obawy rynkowe liczba osób przebywających w styczniu na kwarantannie nie wpłynęła na zdolności i moce produkcyjne przedsiębiorców. To kolejny dowód na odporność naszych firm na lokalne mikroszoki jakie przynosi piąta fala pandemii.

Niezmiennie na fali wznoszącej jest produkcja i dystrybucja energii, która w styczniu odnotowała wzrost, w skali roku, przekraczający 50%. Gdyby spojrzeć na długookresowy trend to jasne jest, że wzrosty produkcji przemysłowej zawdzięczamy właśnie tej branży. Ten trend będzie nadal utrzymany patrząc na rosnące ceny na rynkach światowych surowców, jak również na dane o inflacji producenckiej. Średni wzrost cen tylko w tej branży przekroczył 19%, a średnio w gospodarce ceny dla przedsiębiorców poszybowały o kolejne 14%. W tej sytuacji dziwi nadal brak zdecydowanej lub jakiejkolwiek reakcji rządu, który zapomniał o przedsiębiorcach w tarczach antyinflacyjnych, a ci z kolei nie mając wyjścia przekładają wyższe koszty produkcji na wyższe ceny usług i towarów dla konsumentów.

 

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Przemysł bije rekordy [+MP3]
21 stycznia 2022

Przemysł bije rekordy [+MP3]

Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu 2021 r. o 16,7% rok do roku. W całym ubiegłym roku przemysł urósł o blisko 15% - podał dzisiaj GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Było w zasadzie pewne, że przemysł nie zwolni w końcówce roku. W grudniu 2021 r.  produkcja przemysłowa  wzrosła w ujęciu rocznym o 16,7%. W ciągu miesiąca zanotowaliśmy jednak spadek o 2,9%. Relatywnie dobre dane makroekonomiczne, szczególnie z obszarów, które silnie oddziałują na rodzimy PKB pozwalają sądzić, że zgodnie z naszymi prognozami, wzrost gospodarczy w całym 2021 r. przekroczył 6%.

 

Według wstępnych danych w grudniu ubiegłego roku, w stosunku do grudnia 2020 r., wzrost produkcji sprzedanej odnotowano we wszystkich działach przemysłu. Największy dotyczył, podobnie jak miesiąc temu branży energetycznej. Tym razem skala wzrostu pobiła kolejny rekord +54% r/r. Ponadprzeciętnie rośnie produkcja we wszystkich branżach energochłonnych. Wzrosty zapoczątkowane miesiąc temu kontynuuje również branża motoryzacyjna, w grudniu osiągnęła poziom 12,4% r/r.

Taki wysoki wzrost produkcji przemysłowej w Polsce jest nadal odzwierciedleniem udrażniania  łańcuchów dostaw. Wzrost jest też powodowany niemalejącym popytem, a także produkcją „na zaś”. O ile jeszcze miesiąc temu, ponadprzeciętny wzrost zapasów utożsamialiśmy z obawami przedsiębiorców o rozwój sytuacji pandemicznej w Polsce, ale i na świecie. O tyle początek nowego roku wskazuje na kolejną przyczynę wzmożonej produkcji. Przedsiębiorstwa chcą maksymalnie wykorzystać obowiązujące  kontrakty terminowe na dostawy gazu i energii elektrycznej potrzebnych do produkcji, które były zawierane po dużo korzystniejszych stawkach niż obecnie oferowane na rynku. Szczególnie jest to widoczne właśnie w branżach energochłonnych. Może to oznaczać, że problemy przemysłu dopiero przed nami, a objawią się najpóźniej w połowie obecnego roku. Oliwy do ognia może dolać brak nowelizacji ustawy o rekompensatach, która powinna wejść w życie przed marcem tego roku.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Pobierz MP3