Apel biznesu do przywódców UE: musimy przywrócić Europę na drogę bezpieczeństwa i dobrobytu
24 marca 2022

Apel biznesu do przywódców UE: musimy przywrócić Europę na drogę bezpieczeństwa i dobrobytu

BusinessEurope przedstawia swoje postulaty w kontekście odbywającego się właśnie szczytu Rady Europejskiej (24-25 marca), jednoznacznie potępiając atak Rosji na Ukrainę i sugerując rozwiązania dla szeregu wyzwań czekających UE w bliskiej i dalszej przyszłości.

BusinessEurope deklaruje pełne wsparcie dla Ukrainy, jednocześnie apelując do UE o przyjęcie środków, które pomogą złagodzić negatywne skutki dla europejskich przedsiębiorców. Jak pokazały ostatnie tygodnie, nasze firmy w aktywny sposób zapewniają Ukrainie pomoc humanitarną i wspierają uchodźców szukających schronienia w UE.

BusinessEurope oczekuje przede wszystkim: 

  • Stworzenia jasnych wytycznych i szczegółowych informacji na temat sankcji jak i środków wsparcia tak szybko jak to możliwe
  • Skoordynowanego wspólnego wysiłku UE, USA i Wielkiej Brytanii we wdrażaniu sankcji, przygotowywaniu pakietów wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników, oraz przygotowywania rozwiązań na wypadek zakłóceń w dostawach
  • Walki z rosnącymi cenami i zabezpieczenia dostaw energii, które pomogą przywrócić Unię na ścieżkę bezpieczeństwa i dobrobytu.

W kwestii polityki energetycznej BusinessEurope, uważe że:

  • UE powinna prowadzić dywersyfikację źródeł dostaw energii przy jednoczesnym powrocie do bardziej realistycznej polityki energetycznej i klimatycznej.
  • W najbliższym czasie podjęte muszą zostać środki mające na celu tymczasowe uregulowanie cen gazu i zniesienie barier dla zintegrowanego europejskiego rynku energii.

Poza tym BusinessEurope postuluje o: 

  • Zaadresowanie trudności, jakie napotykają przedsiębiorstwa w europejskim przemyśle obronnym i kosmicznym i zwiększenie innowacyjności tego sektora
  • Zwiększenie wydatków na badania i rozwój oraz inwestowanie przynajmniej 3% PKB w innowacje
  • Pogłębianie stosunków handlowych z kluczowymi partnerami UE i przyspieszenie ratyfikacji wynegocjowanych dwustronnych umów o wolnym handlu, np. z Mercosurem, Meksykiem i Chile.

 

Z oryginalnym dokumentem w języku angielskim można zapoznać się tutaj >>

Apel BusinessEurope do Rady Europejskiej: potrzebujemy ogólnoeuropejskiej koordynacji, żeby utrzymać ożywienie gospodarcze
16 grudnia 2021

Apel BusinessEurope do Rady Europejskiej: potrzebujemy ogólnoeuropejskiej koordynacji, żeby utrzymać ożywienie gospodarcze

Ursula von der Leyen, Mateusz Morawiecki and Angela Merkel

16-17 grudnia obraduje Rada Europejska. BusinessEurope przygotowało stanowisko skierowane do przywódców unijnych państw. - W liście podkreślono, że Rada Europejska powinna skupić się na koordynacji wysiłków w celu opanowania czwartej fali pandemii wirusa Covid, a jednocześnie na utrzymaniu ożywienia gospodarczego - mówi Kinga Grafa, Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, Stały Przedstawiciel przy BusinessEurope.

.Aby odbudować naszą gospodarkę i uzyskać trwały wzrost i zatrudnienie, UE musi poprawić konkurencyjność. Konieczne są zdecydowane działania w celu powstrzymania pandemii, kontynuowania reform strukturalnych, wzmocnienia jednolitego rynku i poprawy pozycji Europy na świecie. Takie jest główne przesłanie listu BusinessEurope wysłanego do Przewodniczącego Rady Europejskiej Charles Michel w kontekście odbywającego się obecnie szczytu Ray Europejskiej.

„Europa znajduje się w samym środku czwartej fali pandemii i obawiamy się, że państwa członkowskie po raz kolejny wprowadzą jednostronne środki ograniczające, które osłabią ożywienie gospodarcze i pogorszą i tak już poważną sytuację w kontekście łańcuchów dostaw. BusinessEurope razem z Konfederacją Lewiatan popiera apel Komisji do państw członkowskich, aby nie ograniczały one jednostronnie mobilności wewnątrz UE w związku z omikronową odmianą COVID-19 oraz aby skoordynowały swoje działania na granicach Unii” – mówi Kinga Grafa, Dyrektor Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

„W środowisku przedsiębiorców rosną obawy związane z wnioskami legislacyjnymi, które stawiają europejskie przedsiębiorstwa w niekorzystnej sytuacji podczas konkurowania na rynkach światowych. Firmy nie są w stanie poradzić sobie z niekończącym się nagromadzeniem ograniczeń i wymogów administracyjnych. Dlatego konieczne będzie zwalczanie niepotrzebnej złożoności we wnioskach legislacyjnych UE, których czasem nakładające się lub niespójne wymogi hamują rozwój europejskich przedsiębiorstw. Tylko w ten sposób poprawimy konkurencyjność unijnej gospodarki i tym samym uzyskamy trwały wzrost i zatrudnienie” – mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE

 

Cała treść listu (j.angielski) >>