Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan
16 czerwca 2023

Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Obrady odbyły się 15 czerwca.

W wyniku wyborów Zarząd ukonstytuował się następująco:

Zarząd Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Michał Akszak-Okińczyc – Prezes

Ewa Flor  – Wiceprezes

Krzysztof Podgórski    – Wiceprezes

Marcin Banasik – Członek Zarządu

Mirosław Bryksy – Członek Zarządu

Jarosław Kurdziel – Członek Zarządu, Sekretarz

Grzegorz Szwejser – Członek Zarządu, Skarbnik

Komisja Rewizyjna Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Agnieszka Kauczyńska – Przewodnicząca

Oskar Knuplerz – Zastępca

Jadwiga Rozwadowska – Zastępca

Zarząd złożył podziękowania za dotychczasową pracę w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustępującym władzom MZP Lewiatan  – panom: Jakubowi Baranowi, Tomaszowi Farnemu i Piotrowi Wójcikowi.

Walne Zgromadzenie było też okazją do uhonorowania wieloletnich członków Zarządu niezwykle zaangażowanych w pracę organizacji. Statuetką Specjalną Nagrody MZP Lewiatan „Małopolski Dąb” przyznawaną przez MZP Lewiatan m.i. za wkład w rozwój rzedsiębiorczości wręczyliśmy:

Markowi Majowi, twórcy marki SMAY

Piotrowi Wójcikowi, właścicielowi firmy EL KRAK

Prezes MZP Lewiatan Michał Akszak-Okińczyc za całokształt pracy na rzecz przedsiębiorców otrzymał Medal Pamiątkowy 20-lecia nadany przez Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak Business” na odbywającej się równocześnie w Urzędzie Miasta Krakowa Gali Stowarzyszenia.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia i towarzyszącej mu debaty „O sukcesie w biznesie” moderowanej przez red. Zbigniewa Bartusia byli:

Maciej Krupiński, Prezes U Jędrusia Sp. z o.o.

Prof. Stanisław Mazur – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rafał Sonik – rajdowiec i twórca Gemini Holding,

Prof. Jakub Swadźba – twórca Grupy DIAGNOSTYKA

Maciej Witucki – Prezydent Konfederacji Lewiatan

Gorąco dziękujemy za udział w Zgromadzeniu i wytrwałość wszystkim przybyłym Członkom i Pełnomocnikom, jak i tym, którzy zdecydowali się wyznaczyć Pełnomocników. Dzięki temu udało się skutecznie zrealizować założone cele i przeprowadzić Zebranie w tym pełnym wyzwań czasie.

Zapraszamy do dalszej współpracy!

Materiał Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

 

 

Marek Banasik ponownie na czele Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan
16 czerwca 2023

Marek Banasik ponownie na czele Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Świętokrzyskim Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan zdecydowali, że prezesem Zarządu na kolejną 4-letnią kadencję został ponownie Marek Banasik, a przewodniczącą Rady Nadzorczej - Emilia Polańska.

Walne Zgromadzenie ŚZPP Lewiatan, które odbyło się 15 czerwca br., zatwierdziło sprawozdanie z działalności organizacji w 2022 roku. Podczas posiedzenia wyłoniono także, na czteroletnią kadencję, nową 6 – osobową Radę Nadzorczą, która wybrała 5–osobowy Zarząd.

Skład Zarządu ŚZPP Lewiatan

Marek Banasik – Prezes Zarządu

Małgorzata Suchodolska – Wiceprezes Zarządu

Barbara Czerska – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Stachowicz – Szczepanik – Wiceprezes Zarządu

Karol Kaczmarski – Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej ŚZPP Lewiatan

Emilia Polańska – Przewodnicząca

Członkowie Rady Nadzorczej

Halina Bożena Dobrowolska – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Michalski – Członek Rady Nadzorczej

Konstanty Kamionka – Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Wątroba – Członek Rady Nadzorczej

Witold Skuza – Członek Rady Nadzorczej

ŚZPP Lewiatan jest jedną z najsilniejszych organizacji biznesowych działających w regionie. Integruje, wspiera i reprezentuje środowisko przedsiębiorców. Przedstawiciele ŚZPP Lewiatan reprezentują interesy świętokrzyskiego środowiska gospodarczego uczestnicząc w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Radach Rynku Pracy (wojewódzkich i powiatowych) Komitetach Monitorujących RPO, w lokalnych gremiach gospodarczych i doradczych. Występują także w mediach, na konferencjach i wydarzeniach.

ŚZPP Lewiatan jest związkiem regionalnym Konfederacji Lewiatan.

Materiał Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Ruszyły konsultacje regionalne na temat „Dekalogu Lewiatana”
24 lutego 2023

Ruszyły konsultacje regionalne na temat „Dekalogu Lewiatana”

W Zielonej Górze rozpoczął się cykl konsultacji regionalnych „Dekalogu Lewiatana”. Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Maciejem Wituckim, prezydentem Konfederacji Lewiatan na temat problemów przedsiębiorców.

O nastrojach wśród małego i średniego biznesu, wyzwaniach na najbliższe miesiące, otoczeniu gospodarczym z Maciejem Wituckim, prezydentem Konfederacji Lewiatan rozmawiał Jarosław Nieradka, wiceprzewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy tutaj

W Zielonej Górze rozpoczął się cykl konsultacji regionalnych „Dekalogu Lewiatana”

Szef Lewiatana był także gościem konferencji adresowanej do sektora MSP. Tym samym właśnie w Zielonej Górze rozpoczął się cykl konsultacji regionalnych nt. „Dekalogu Lewiatana” – listy najważniejszych postulatów biznesu i propozycji zmian regulacyjnych.

Na spotkaniu dyskutowano także o wyzwaniach gospodarczych stojących przed przedsiębiorcami i aktualnej agendzie Konfederacji w kontekście poprawy warunków prowadzenia firm.

O wyzwaniach dla biznesu na 2023 rok na spotkaniu Związków Regionalnych Lewiatana
09 lutego 2023

O wyzwaniach dla biznesu na 2023 rok na spotkaniu Związków Regionalnych Lewiatana

Rynek pracy, zmiany w podatkach, nowa perspektywa finansowa i działania Lewiatana w Unii Europejskiej – to tematy dyskusji uczestników kolejnego spotkania Związków Regionalnych Konfederacji Lewiatan.

Spotkanie w Jedlinie-Zdroju to dwa dni rozmów o kluczowych wyzwaniach dla biznesu w 2023 roku oraz okazja do wymiany doświadczeń i opinii. Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki przedstawił najważniejsze kierunki działań organizacji i przedstawił rekomendacje dla regionów w ramach konsultacji postulatów środowiska, agendy regulacyjnej i strategii komunikacyjnej w roku wyborczym.

Tematy spotkania Związków Regionalnych Lewiatana w Jedlinie-Zdroju

Uczestnicy debatowali o negatywnych skutkach realizacji idei powszechnego samorządu, koncepcji zmian w pozapłacowych kosztach pracy i 4-dniowego tygodnia pracy. Rozpoczęto też prace nad aktualizacją sztandarowych postulatów biznesu.

Prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Lewiatana, zaprezentował najważniejsze zmiany w obszarze rynku pracy i aktualne tematy będące przedmiotem dyskusji w Radzie Dialogu Społecznego. Była też okazja do zapoznania się ze zmianami w zakresie podatków. Przedstawił je Przemysław Pruszyński, dyrektor Departamentu Podatkowego Lewiatana.

Możliwości uruchomienia środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej zaprezentowała Małgorzata Lelińska, dyrektorka Departamentu Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej. Lech Pilawski, doradca prezydenta Lewiatana, przekazał najświeższe informacje z działań EKES i agendy UE.
Dziękujemy za Wasz liczny udział i konstruktywną debatę!

Spotkanie Związków Regionalnych odbyło się w dniach 7-8 lutego 2023 w Jedlinie- Zdroju.

Zdjęcia można obejrzeć tutaj

 

 

Artur Mazurkiewicz nowym przewodniczącym Rady Regionów
19 maja 2022

Artur Mazurkiewicz nowym przewodniczącym Rady Regionów

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan ma nowe władze. Nowym przewodniczącym został Artur Mazurkiewicz, prezes Dolnośląskich Pracodawców. Funkcję wiceprzewodniczącego objął Michał Okińczyc, prezes Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

W wyborach władz Rady Regionów, które odbyły się w Kazimierzu Dolnym, wyłoniono również prezydium. W jego skład weszli:

Marek Banasik, prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Mirosław Hiszpański, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych

Jerzy Jerkiewicz, wiceprezydent Pracodawców Pomorza

Jarosław Nieradka wiceprzewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Marek Zychla, prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych

Serdecznie gratulujemy członkom nowo wybranego Prezydium Rady Regionów Konfederacji Lewiatan!

Konfederacja Lewiatan