Powstała Rada ds. Czystego Powietrza
20 kwietnia 2022

Powstała Rada ds. Czystego Powietrza

Rozpoczęła działalność Rada ds. Czystego Powietrza Konfederacji Lewiatan. Jej zadaniem będzie wzmocnienie głosu biznesu we wszystkich przedsięwzięciach, które mają wpływ na jakość powietrza.

– Chcemy pomagać firmom w ich działaniach na rzecz czystego powietrza i mieć wpływ na decyzje podejmowane przez administrację publiczną. Chcemy zaproponować przedsiębiorcom gotowe rozwiązania, które pomogą im zadbać o jakość powietrza  – powiedział Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Agata De Ru, portfolio manager, Fundusz Czystego Powietrza (Clean Air Fund) stwierdziła, że jakość powietrza w Polsce wyróżnia się negatywnie na tle innych krajów Europy. – Dlatego rozpoczynamy współpracę z biznesem, której celem jest poprawa jakości powietrza. Na przykład, powołaliśmy stowarzyszenie 10 globalnych firm, które zobowiązały się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w ramach prowadzonej przez siebie działalności – dodała.

– Wbrew powszechnej opinii jakość powietrza w Polsce nie jest najgorsza w Europie i od kilku lat się systematycznie poprawia, chociaż nie w takim tempie jak byśmy chcieli. Zmniejsza się też w kraju liczba stref, w których odnotowujemy przekroczenia poziomu zanieczyszczenia powietrza. Dla nas komfort życia i jakość zdrowia związane ze stanem powietrza są absolutnym priorytetem. Jako administracja  podejmujemy działania strategiczne, legislacyjne i finansowe, których celem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza  – powiedziała Agnieszka Sosnowska, dyrektorka departamentu ochrony powietrza i polityki miejskiej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Rada ds. Czystego Powietrza stawia sobie dwa główne cele: zwiększenie oddziaływania  biznesu na działalność sektora publicznego oraz wpływanie na decyzje przedsiębiorców. To już czwarta tego typu inicjatywa Konfederacji Lewiatan w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, obok powołanych wcześniej rad: odnawialnych źródeł energii, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zielonej transformacji.

Konfederacja Lewiatan