Poczta Polska potrzebuje reformy, a nie kolejnych  przywilejów
12 stycznia 2024

Poczta Polska potrzebuje reformy, a nie kolejnych przywilejów

Reforma Poczty Polskiej i systemu doręczeń jest niezbędna, nie tylko aby uratować firmę przed bankructwem, ale również aby zbudować w naszym kraju nowoczesny system usług pocztowych, w tym powszechnych – uważa Konfederacja Lewiatan i apeluje do rządu i opozycji o debatę na ten temat.

Sytuacja Poczty Polskiej będącej operatorem wyznaczonym zobowiązanym do świadczenia pocztowych usług powszechnych jest tragiczna i  grozi wręcz  jej upadłością.

Monopol nie poprawi funkcjonowania firmy

Wbrew pozorom kryzys w firmie może być ważną nauką, pozwalającą „uciec do przodu” i przygotować system doręczeń tradycyjnych jak i elektronicznych na miarę XXI wieku w wymiarze nie tylko krajowym ale i ogólnoeuropejskim. Poczta Polska w tym nowym systemie pocztowym z pewnością będzie pełnić ważną rolę.

Należy jedynie odejść od idei, w której to monopol ma gwarantować poprawę funkcjonowania tej instytucji – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Jeśli Poczta Polska ma mieć wyłączność na określone usługi dla państwa, to wyłączność ta nie może być metodą na utrzymywanie nieefektywności w innych obszarach. Apelujemy więc do rządu, opozycji, regulatora i innych interesariuszy, o publiczną, szczerą i szybką debatę nad niezbędną reformą zarówno Poczty Polskiej, jak również systemu doręczeń w Polsce.

Zysk z tradycyjnych usług

Poczta Polska jest od stycznia 2016 roku, wybranym na mocy konkursu, operatorem wyznaczonym i w okresie 7 lat do roku 2022 (dane za rok 2023 nie są jeszcze znane), osiągnęła z tytułu świadczenia usług powszechnych łączny zysk w kwocie ponad 100 mln zł.  Są to dane wynikające z tzw. sprawozdawczości regulacyjnej co roku opracowywanej przez Pocztę Polską, weryfikowane przez biegłych wybieranych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i publikowane na stronach UKE. Również z tytułu usług wchodzących zakres usług powszechnych, w przeciągu 7 lat Poczta Polska osiągnęła łącznie 200 mln zł czystego zysku. Innymi słowy z tradycyjnych usług pocztowych, głównie listów, Poczta Polska w ciągu 7 lat piastowania funkcji operatora wyznaczonego osiągnęła nie stratę, ale zysk w łącznej kwocie 300 mln zł. Gdyby więc firma nie robiła nic innego, a dostarczała wyłącznie listy powinna mieć z tego tytułu wysoką nadwyżkę, która w 2023 r. z powodzeniem wystarczyłaby na wypłatę każdemu z 60 tysięcy pracowników, zasłużonej nagrody w wysokości 5 tysięcy zł.

Błędna polityka przyczyną kłopotów

Tymczasem pracownicy Poczty w 2023 r. nie otrzymali nawet corocznej kilkusetzłotowej premii świątecznej. Przyczyną tego stanu rzeczy nie jest jednak brak decyzji Komisji Europejskiej, która na razie nie zatwierdziła pomocy publicznej dla naszego narodowego operatora, co jednoznacznie potwierdzają dostępne dane finansowe, lecz błędna polityka zarówno samej spółki, jak również decydentów politycznych z lat ubiegłych. Na skutek tej właśnie błędnej polityki, usługi inne takie jak np. usługi kurierskie, na których zarabiać potrafią konkurenci Poczty Polskiej, przyniosły deficyt skutkujący obecną sytuacją, w której mówi się wręcz o niewypłacalności narodowego operatora.

Zamiast reformy, kolejne przywileje

– Zamiast reformować Pocztę Polską, koncentrowano się na zwiększaniu jej przywilejów i monopoli, gdyż to one miały jej zapewnić niezbędne środki do funkcjonowania, pozwalające finansować brak efektywności w zarządzaniu. Wystarczy wspomnieć o doręczeniach elektronicznych, monopolu przyznanym Poczcie Polskiej na mocy ustawy. Według pierwotnych założeń ustawa ta miała wejść w życie na początku roku 2020, tymczasem po 4 latach, w grudniu 2023 w dramatycznych okolicznościach Sejm RP dokonywał kolejnego przesunięcia terminu wdrożenia e-doręczeń nawet na 1 stycznia 2025 r. Stało się tak, gdyż system ten nie został przez Pocztę Polską w pełni i należycie przygotowany – dodaje dr Aleksandra Musielak.

Konfederacja Lewiatan ostrzegała przed takim scenariuszem. Nie zdecydowano się jednak na zmianę modelu funkcjonowania Poczty Polskiej w sposób, który gwarantowałby rzeczywistą reformę tej instytucji. W efekcie e-doręczenia nie zostały szeroko do dziś uruchomione.

Zamiast reformy Poczty Polskiej zmieniono model finansowania kosztu netto operatora. O ile w latach 2016-2020 Poczta Polska z tytułu usług powszechnych łącznie wypracowała 1 miliard zysku, o tyle zmiana systemu finansowania spowodowała w 2021 roku stratę w wysokości 192 mln zł, a w roku 2022 roku  aż 645 mln zł. Lewiatan popierając, co do zasady, system dofinansowania kosztu netto z budżetu państwa, zwraca uwagę, że model ten wymaga bardzo wysokiej transparentności i szczegółowego nadzoru.

Konfederacja Lewiatan, wbrew obawom wielu instytucji, w tym związków zawodowych, nie upatruje jednak zagrożenia dla Poczty Polskiej, a wręcz odwrotnie. Kryzys w jakim znalazł się nasz narodowy operator jest szansą na jego rzeczywiste przeobrażenie z korzyścią dla wszystkich interesariuszy.

 Konfederacja Lewiatan

 

 

O reformie psychiatrii w Lewiatanie
04 grudnia 2023

O reformie psychiatrii w Lewiatanie

W gronie firm członkowskich Konfederacji Lewiatan i zaproszonych ekspertów rozmawialiśmy o reformie psychiatrii w Polsce.

O tym, jak zreformować psychiatrię w Polsce debatowaliśmy razem z ekspertami, a my przedstawiliśmy punkt widzenia pracodawców. Liczymy na dalszą dyskusję i wymianę uwag między pracodawcami, lekarzami, akademikami i przedstawicielami administracji państwowej. Spotkanie zorganizowała Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy dla Zdrowia i Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków.

Tematyka zdrowia psychicznego jest niezwykle istotna społecznie, także z punktu widzenia pracodawców. W Konfederacji Lewiatan rozpoczęliśmy debatę nad stanem opieki psychiatrii podczas Europejskiego Forum Nowych Idei i kontynuujemy ją dzisiaj i będziemy także w przyszłości – mówi Kacper Olejniczak, ekspert Lewiatana ds. branży life science.

Opracowane rekomendacje przedłożymy rządzącym

Kolejnym działaniem będzie opracowanie rekomendacji, które przekażemy decydentom. W tym celu zostanie przygotowany dokument z rekomendacjami wypracowanymi podczas dyskusji.

Dyskusja była prowadzona w formie okrągłego stołu. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Pracodawców dla Zdrowia z dr Moniką Tomaszewską, Dyrektorką Generalną, reprezentanci Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków, Agnieszka Rejer-Mellin z Adamed Pharma S.A., Barbara Misiewicz-Jagielak z Polpharma, Urszula Łaskawiec z Medidesk. Wśród zaproszonych gości byli:

  • Dr Aleksandra Lewandowska – Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • Dorota Olczyk – pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. koordynacji działań w zakresie wdrażania reformy opieki psychiatrycznej,
  • Prof. Małgorzata Janas-Kozik – pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • dr Tomasz Rowiński – Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Instytut Psychiatrii i Neurologii
  • dr Anna Depukat – Kierownik biura ds. pilotażu CZP
  • dr Piotr Toczyski – psycholog, krajowy konsultant metody Europejskiego Aliansu Przeciw Depresji

Spotkanie odbyło się 4 grudnia w siedzibie Lewiatana.

Nowy Unijny Kodeks Celny – wypełnij ankietę i oceń reformę
28 lipca 2023

Nowy Unijny Kodeks Celny – wypełnij ankietę i oceń reformę

Zachęcamy do podzielenia się opiniami na temat propozycji Komisji Europejskiej - wprowadzenia zmian do Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

Komisja Europejska wskazuje, że reforma Kodeksu celnego jest odpowiedzią na ogromny wzrost wolumenu wymiany handlowej, zwłaszcza w handlu elektronicznym, szybko rosnącą liczbę unijnych standardów, które muszą być sprawdzane podczas odprawy celnej na granicy oraz zmieniające się realia geopolityczne i kryzysy.

Uproszczenie procesów celnych dla przedsiębiorstw

Proponowane rozwiązania mają na celu uproszczenie procesów celnych dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla firm sprawdzonych i rzetelnych handlowców. Obejmują transformację cyfrową i ograniczenie uciążliwych procedur celnych, zastępując tradycyjne deklaracje bardziej nowoczesnym, opartym na danych, podejściem do nadzoru importu.

Zarówno Komisja Europejska, jak i polskie Ministerstwo Finansów zbierają opinie do propozycji zmian w Unijnym Kodeksie Celnym. Zapraszamy do poświęcenia kilku minut na wypełnienie ankiety z pytaniami odnoszącymi się do konkretnych propozycji zmian.

Zagadnienia regulowane przez Unijny Kodeks Celny

Pytania dotyczą m.in. jednolitego interfejsu celnego UE – zgodnie z projektem nowego UKC dane celne będą przekazywane wyłącznie do unijnego centrum danych celnych (ang. EU Customs Data Hub), co zastąpi wiele interfejsów z oddzielnych systemów funkcjonujących obecnie w UE.

Rozszerzona zostanie zasada uznanego dostawcy – planowane jest usunięcie progu 150 EUR, tak aby każda sprzedaż na odległość towarów importowanych, ułatwiana przez interfejs elektroniczny, była objęta tym szczególnym reżimem niezależnie od wartości przesyłki.

W ankiecie jest też możliwość wypowiedzenia się na temat rozszerzenia zastosowania procedury IOSS i jej wpływu na decyzje biznesowe czy odniesienia się do planowanego rozszerzenia obowiązków celnych platform.

Wszystkich zainteresowanych tematyką reformy Kodeksu celnego uprzejmie prosimy o podzielenie się swoimi opiniami. Prosimy też o pomoc w możliwie szerokim dotarciu z badaniem do firm i przekazanie prośby o wypełnienie ankiety w ramach swojej firmy do osób zajmujących się kwestiami celnymi, a także do firm, które Państwo obsługujecie (w przypadku firm doradczych).

Prosimy o wypełnienie ankiety do 16 sierpnia 2023 r.

Link do ankiety tutaj.

Link do konsultacji na stronie Komisji Europejskiej.

Ważna reforma rynku energii elektrycznej w UE
11 maja 2023

Ważna reforma rynku energii elektrycznej w UE

Propozycje dotyczące reformy rynku energii elektrycznej przedstawione przez Komisję Europejską można uznać za wyważone i dostosowane do oczekiwań inwestorów.

Istnieją jednak kwestie, które powinny zostać poddane szerszej dyskusji w nadchodzących miesiącach. Dotyczą one zwłaszcza limitów przychodów wytwórców energii – uważa Konfederacja Lewiatan.

Reforma rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej zaproponowana przez Komisję Europejską, potocznie nazywana Electricity Market Design – EMD stanowi dostosowanie zasad funkcjonowania wewnętrznego rynku energii elektrycznej do niestabilnego otoczenia gospodarczego. Reforma bezpośrednio adresuje zagrożenia, z którymi w ciągu ostatniego roku zmagały się państwa członkowskie UE, w tym zwłaszcza skokowe wzrosty cen paliw i energii, rzutujące bezpośrednio na sytuację finansową odbiorców końcowych. Przedstawione przez Komisję Europejską rozwiązania mają na celu długoterminową stabilizację cen energii dla odbiorców. Przyjęcia aktów prawnych należy spodziewać się na przełomie 2023 i 2024 roku.

Warto zwrócić uwagę na następujące kwestie poruszane w ramach EMD wymagające szerszej dyskusji i potencjalnie zmian w toku procesu legislacyjnego:

Ograniczenie przychodu wytwórców energii

– Dyskusja nad kształtem EMD nie może pomijać tematu wprowadzonego w 2022 roku unijnego rozporządzenia 2022/1854 w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii. Formalnie rozporządzenie przestanie obowiązywać z końcem czerwca 2023 roku, ale nie oznacza to automatycznego wycofania limitów cen w państwach członkowskich wprowadzonych na mocy krajowych aktów prawnych. Uwolnienie rynku i zniesienie obowiązujących wytwórców OZE limitów przychodów ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju projektów OZE. Komisja Europejska powinna podjąć działania zmierzające do wycofania krajowych mechanizmów limitujących przychody wytwórców energii. Konsekwentnie EMD nie przedłuża obowiązujących mechanizmów interwencyjnych, ale otwiera dyskusję nad wprowadzeniem ogólnounijnego mechanizmu reagowania na sytuacje kryzysowe – mówi Artur Leśniak, główny specjalista ds. regulacji w Veolia Energia Polska, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Uzupełnienie rynku o instrumenty długoterminowe

Komisja Europejska w ramach EMD zaproponowała wzmocnienie rynku przez zwiększenie udziału długoterminowych instrumentów: dwukierunkowych kontraktów różnicowych oraz umów typu PPA (z ang. Power Purchase Agreements). Dwukierunkowość kontraktów różnicowych odnosi się do zapewnienia zarówno pokrycia ujemnego salda jak i zwrotu osiągniętej przez wytwórcę nadwyżki ponad ustaloną cenę energii. Dwukierunkowe kontrakty różnicowe mają stać się podstawowym mechanizmem wsparcia odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem środków publicznych, podczas gdy wykorzystanie umów typu PPA ma być promowane i wspierane przez państwa członkowskie. Umowy typu PPA mają zapewnić wytwórcom OZE pewny strumień przychodów niezbędny do sfinansowania inwestycji OZE, podczas gdy odbiorcom zapewniają stabilność i niższą ekspozycję na ryzyko wynikające z kontraktów krótkoterminowych. Warto zwrócić uwagę, że EMD proponuje przyznanie pierwszeństwa w dostępie do systemów wsparcia dla tych projektów, które przedstawią podpisaną umowę typu PPA lub zobowiązanie do jej zawarcia. Systemy wsparcia – ogólnie – powinny umożliwiać udział inwestycji, które rezerwują część energii lub mocy do wykorzystania poza system wsparcia, ale taki mechanizm nie powinien być sprowadzany wyłącznie do pierwszeństwa dla projektów z umowami typu PPA.

Dostęp do sieci elektroenergetycznej oraz rozwój usług elastyczności i magazynów energii

– Unia Europejska czyni postępy w dziedzinie OZE, ale dostęp do sieci elektroenergetycznej nadal pozostaje barierą rozwoju OZE w części państw. Istniejące instalacje OZE ze względu na chimeryczną naturę pracy wymagają rozwoju usług elastyczności oraz magazynów energii elektrycznej, które w nadchodzących latach będą odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii elektrycznej. EMD adresuje problem dostępu do sieci energetycznej i zobowiązuje operatorów systemów elektroenergetycznych do kwartalnego publikowania informacji o dostępnych mocach przyłączeniowych. Zasady publikowania takich informacji powinny mieć uniwersalny charakter i zostać ujednolicone na poziomie całej Unii Europejskiej – dodaje Artur Leśniak.

Obowiązki sprzedawców energii elektrycznej

Wreszcie przepisy EMD powinny w racjonalny sposób wyważać ryzyko kontraktowe pomiędzy sprzedawcami energii, a odbiorcami końcowymi. Przepisy EMD nie powinny narzucać na część sprzedawców energii obowiązku przygotowania konkretnych ofert dla odbiorców końcowych (np. ofert umowy na czas określony ze stałą ceną energii), ponieważ takie działanie może ograniczyć poziom konkurencji na rynku. Należy skoncentrować się na pokonywaniu barier umożliwiających innowacje i różnorodność, a nie na nadmiernej regulacji ofert rynkowych sprzedawców energii. Podobnie w przypadku tworzenia obowiązków zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej – nie należy tworzyć przymusu w postaci obowiązku zabezpieczenia sprzedawanego wolumenu w drodze PPA. Należy tworzyć regulacje, zgodnie z którymi będzie to jedno z dostępnych i nieobligatoryjnych rozwiązań.

Konfederacja Lewiatan