Spotkanie Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan
14 maja 2024

Spotkanie Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan

Na stadionie Widzewa Łódź spotkali się członkowie i przyjaciele Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan.

We wtorek 14 maja na stadionie Widzewa Łódź w loży biznesowej odbyło się spotkanie Członków RZPPZŁ Lewiatan. Było ono okazją do rozmów o bieżących sprawach ważnych dla przedsiębiorców oraz o nurtujących ich kwestiach.

W wydarzeniu udział wzięli także Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi i Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi.

Po dyskusjach zebrani odwiedzili miejsca za kulisami stadionu, do których dostęp zazwyczaj mają wyłącznie zawodnicy. Zwiedzanie zakończone zostało pamiątkowymi fotografiami. Po części sportowej w loży biznesowej prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki podzielił się z uczestnikami informacjami o aktualnych działaniach Lewiatana.


 

Prezes świętokrzyskiego związku Lewiatana z Nagrodą Miasta Kielce
12 lutego 2024

Prezes świętokrzyskiego związku Lewiatana z Nagrodą Miasta Kielce

Marek Banasik, Prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan został uhonorowany przez prezydenta Kielc specjalną nagrodą za wkład w rozwój miasta.

Osoby wyróżnione przez prezydenta Kielc Bogdana Wentę oprócz pełnienia swoich funkcji zawodowych  poświęcają czas na promocję Kielc. W tym roku władze miasta doceniły też osoby z obszaru gospodarki, biznesu i ekonomii, dzięki którym miasto się rozwija i dla których ważne jest dobro innych.

Marek Banasik od blisko 20 lat należy do Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Od 2012 roku był wiceprezesem Zarządu, zaś od 2019 roku nieprzerwanie pełni funkcję prezesa Zarządu.

Marek Banasik to przedsiębiorca prowadzący z sukcesami, nieprzerwanie od ponad 30 lat Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLFOL”. Zasiada w wielu gremiach, gdzie reprezentuje interesy świętokrzyskiego środowiska gospodarczego i aktywnie wspiera działania z zakresu przedsiębiorczości, rynku pracy i rozwoju miasta Kielce.

Obecnie pełni rolę przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach, członka Miejskiej Rady Rynku Pracy w Kielcach oraz członka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, gdzie jest także przewodniczącym Zespołu Problemowego ds. Szkolnictwa. Aktywnie uczestniczy w pracach Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Kielce, Świętokrzyskiej Rady Innowacji, Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego oraz Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

Marek Banasik w trakcie gali przyznał, że jest szczęśliwy, mieszkając w Kielcach. – Tu się urodziłem, tu mieszkam, my mieszkańcy decydujemy jak się będzie tu żyło nam i naszym następcom. Zawsze, gdy wracam z podróży to jestem szczęśliwy, bo to moje miasto – mówił.

Gala finałowa odbyła się 12 lutego w Kieleckim Centrum Kultury.

Nagrody Miasta Kielce to prestiżowe wyróżnienie, przyznawane są od 1995 roku dla osób czy instytucji zasłużonych dla stolicy województwa świętokrzyskiego. Wyróżnienia przyznaje prezydent Kielc w porozumieniu z Konwentem Rady Miasta. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. przedstawiciele świata biznesu, wybitni artyści, dziennikarze, osoby duchowne, naukowcy oraz społecznicy.

 

Spotkanie Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatana
22 stycznia 2024

Spotkanie Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatana

Sytuacja gospodarcza regionu, problemy lokalnych przedsiębiorców, podsumowanie roku 2023 – to tematy rozmów przedstawicieli Konfederacji Lewiatan i łódzkiego związku regionalnego Lewiatana.

Z przedstawicielami firm członkowskich RZPPZŁ Lewiatan spotkał się prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik, dyrektor Departamentu Podatkowego  Lewiatana Przemysław Pruszyński oraz prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego Łukasz Stajuda.

Podczas rozmów poruszano tematy gospodarcze, podatkowe i organizacyjne. Przyznano także coroczne nagrody Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan.

Noworoczne Spotkanie Członków i Przyjaciół Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan odbyło się 22 stycznia w Łodzi.

Wyzwania i problemy biznesu na spotkaniach w lubuskiem i Wielkopolsce
05 października 2023

Wyzwania i problemy biznesu na spotkaniach w lubuskiem i Wielkopolsce

Problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przyszłość biznes po wyborach – tematy ważne dla przedsiębiorców poruszane były podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego oraz spotkania w Czarnkowie.

Na Lubuskim Kongresie Gospodarczym o polityce migracyjnej i podatkach

Podczas panelu w Zielonej Górze dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, przypomniała o tym, że Lewiatan był sygnalistą afery wizowej.

– Ze względu na to, że nasze społeczeństwo się starzeje, powstaje obecnie luka między osobami, które schodzą z polskiego rynku pracy i na ten rynek wchodzą. Szacuje się, że ona sięga nawet 400 tys. pracowników rocznie – mówiła dr Henryka Bochniarz.

Wyzwaniem jest nie tylko pozyskiwanie pracowników zza granicy, ale również ich utrzymanie i skuteczna integracja. Tymczasem w Polsce do tej pory nie powstała długofalowa strategia migracyjna. Konfederacja Lewiatan od lat apeluje o rozpoczęcie dyskusji nad planem działań, który całościowo  uregulowałby koordynację polityki migracyjnej.

Nadmierny fiskalizm państwa szkodzi przedsiębiorcom i gospodarce, zwiększa koszty i ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzi do spadku aktywności gospodarczej przedsiębiorców, ograniczaniu inwestycji i wzrostu cen towarów i usług.

Wprowadzanie ad hoc nowych podatków i danin, bez przeprowadzenia rzetelnej analizy ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz z minimalnym okresem vacatio legis, niestety dodatkowo komplikuje i pogarsza nasz system podatkowy, i tak już jeden z najbardziej nieprzyjaznych na świecie. Eksperci Lewiatana zwracają uwagę, jak wiele nowych podatków, składek i opłat jest wprowadzanych każdego roku, które bezpośrednio lub pośrednio obciążają każdego obywatela.

KPO i edukacja – kolejne postulaty Lewiatana

Dr Henryka Bochniarz podkreśliła, że istnieje poważne ryzyko, że w ogóle nie skorzystamy z pieniędzy KPO, jeśli rząd nie złoży do połowy stycznia 2024 roku pierwszego wniosku płatniczego. Komisja Europejska może wygasić KPO, a Polska straci dostęp do tej oferty. Wówczas wszystkie zrealizowane dotychczas inwestycje w całości będą wydatkami krajowymi. Nie będziemy mogli ich zrefundować ze środków KPO.

Wśród postulatów Lewiatana jest także poprawa jakości edukacji ogólnej, zawodowej i ustawicznej oraz krajowego systemu kwalifikacji. W edukacji powszechnej wśród najważniejszych kwestii do zmiany jest wyposażenie uczniów w kompetencje przyszłości, poprzez rozwijanie efektywnych metod nauczania i uczenia się, z wykorzystaniem ICT i AI.

Istotne jest też wspieranie wychowawczej i społecznej funkcji szkoły w oparciu o tworzenie przestrzeni dla autonomii szkół.

Edukacja branżowa wymaga m.in. koordynacji między rządem, samorządami, a interesariuszami w celu zwiększenia sprawności reagowania systemu edukacji zawodowej na potrzeby rynku oraz opracowania i wspierania wdrażania rozwiązań w zakresie współpracy między pracodawcami a szkołami kształcącymi w zawodach.

Wspieranie rozwoju osób dorosłych np. poprzez zachęty podatkowe czy zwiększenie dostępności środków na podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników – to niektóre z postulatów dotyczących systemu edukacji ustawicznej.

Krajowy system kwalifikacji wymaga z kolei przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz stworzenia mechanizmu obligującego ministrów do wywiązywania się z terminów, o których mowa w ustawie. Niezbędna jest też promocja idei i rozwiązań ZSK wśród obywateli oraz zapewnienie instrumentów finansowania walidacji ze środków finansujących te programy.

Spotkanie w Czarnkowie o zmianach i wizjach przyszłości

W spotkaniu pt. „Przywództwo Gotowe na Zmianę” zorganizowanym przez Forum Gospodarcze Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan, wzięła udział dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Spotkanie było okazją do dzielenia się wizją i przemyśleniami na temat zmian zachodzących w globalnym świecie. Uczestnicy rozmawiali na temat konieczności dostosowania się do nowych wyzwań, jakie stawia przed nami współczesność.

Spotkanie odbyło się 5 października w sali sesyjnej Urzędu Miasta Czarnków.

VI Świętokrzyska Debata Gospodarcza – z czym mierzą się firmy i czego oczekują po wyborach
02 października 2023

VI Świętokrzyska Debata Gospodarcza – z czym mierzą się firmy i czego oczekują po wyborach

Oczekiwania przedstawicieli biznesu wobec polityków oraz odpowiadające na nie postulaty Lewiatana przedstawione zostały podczas debaty w Kielcach z udziałem przedsiębiorców, regionalnych polityków, kandydatów na posłów oraz ekspertów Lewiatana.

VI Świętokrzyska Debata Gospodarcza miała miejsce 2 października w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Konfederacja Lewiatan objęła patronat nad wydarzeniem.

Dyskusja na temat przyszłości polskiej gospodarki, zdrowia, podatków, edukacji i innych najważniejszych kwestii ekonomicznych zdominowała kolejną edycję spotkania, które Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan organizuje od lat z udziałem przedstawicieli zgłoszonych komitetów wyborczych w województwie.

Gospodarka w okresie przedwyborczym

Organizatorzy podkreślali, że gospodarka ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i przyszłości Polski. Zwłaszcza dziś, w okresie przedwyborczym i w obliczu aktualnych wyzwań ekonomicznych, potrzebna jest nam wszystkim współpraca i rozmowa o kluczowych obszarach i konkretnych działaniach dla gospodarki.

Podczas spotkania analizie poddane zostały dotychczasowe obietnice wyborcze, przy wsparciu ekspertów Konfederacji Lewiatan zaangażowanych w przygotowanie postulatów Lewiatana na nową kadencję parlamentu. Odbyły się także rozmowy z zaproszonymi politykami – kandydatami i kandydatkami na posłów ziemi świętokrzyskiej, o przyszłości regionu i Polski oraz o tym, czego dziś potrzebuje biznes.

Obrady otworzyli Marek Banasik, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Do debaty gospodarczej wprowadził zebranych Przemysław Pruszyński, ekspert i dyrektor Departamentu Podatkowego Lewiatana.

Postulaty Lewiatana

Przedstawione zostały zmiany legislacyjne, działania sejmu mijającej kadencji z informacją, jak głosowały poszczególne kluby – dla ukazania ich aktywności, ale i kierunków działań w obszarach ważnych gospodarczo, zmiany legislacyjne i ich skutki dla biznesu, kluczowe wyzwania dla gospodarki.

Wśród kluczowych tematów były podatki (m.in. składka zdrowotna, polski ład, danina solidarnościowa etc.), energia (m.in. surowce, transformacja energetyczna etc.), rynek pracy (m.in. emerytury etc.), pandemiafundusze europejskie i kluczowe wyzwania gospodarcze.

Tematy te zebrali eksperci Lewiatana, ponieważ Polsce potrzebna jest wizja i strategia, możliwa tylko dzięki skoordynowanej, konsekwentnej i długofalowej polityce gospodarczej i społecznej. Przygotowali zestaw postulatów gospodarczych obejmujących kluczowe obszary i konkretne działania. Postulaty Lewiatana na nową kadencję parlamentu dostępne są tutaj.

Świętokrzyską Debatę Gospodarczą z udziałem przedstawicieli zgłoszonych komitetów wyborczych z regionu świętokrzyskiego prowadził red. Maciej Głogowski z TOK FM.

 

Dolnośląscy Pracodawcy wybrali władze i podsumowali działania
16 czerwca 2023

Dolnośląscy Pracodawcy wybrali władze i podsumowali działania

Podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Dolnośląskich Pracodawców wybrano ponownie prezesa zarządu, wiceprezesów oraz członków Komisji Rewizyjnej.

16 czerwca 2023 r. w Pałacu w Krzyżowej odbyło się tegoroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków Dolnośląskich Pracodawców.

Przedstawiciele firm członkowskich Dolnośląskich Pracodawców zebrali się, by podsumować poprzedni rok działalności. Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2022 r., zgromadzeni członkowie udzielili Zarządowi Związku absolutorium, a także oddali swoje głosy w wyborach do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku na nową kadencję 2023-2027.

Jednogłośnie na kolejną kadencję jako prezes zarządu został wybrany Artur Mazurkiewicz. Wyłoniono także 6 wiceprezesów Zarządu oraz 5 członków Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu Dolnośląskich Pracodawców na kadencję 2023-2027:

 • Artur Mazurkiewicz – prezes zarządu,
 • Marcin Biskup – wiceprezes zarządu,
 • Tadeusz Choczaj – wiceprezes zarządu,
 • Piotr Ek – wiceprezes zarządu,
 • Czesław Grzesiak – wiceprezes zarządu,
 • Katarzyna Kiek – wiceprezeska zarządu,
 • Artur Sawrycz – wiceprezes zarządu.

 

Skład Komisji Rewizyjnej Dolnośląskich Pracodawcówna kadencję 2023-2027:

 • Piotr Adam Tadeusiak – przewodniczący,
 • Paweł Marczuk,
 • Przemysław Płonka,
 • Waldemar Weihs,
 • Piotr Wywrot.

Dziękujemy za zaagażowanie w życie związku i wspieranie przedsięwzięć.

Galeria zdjęć z tegorocznego Walnego Zebrania Członków tutaj

Materiał Dolnośląskich Pracodawców

Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan
16 czerwca 2023

Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Obrady odbyły się 15 czerwca.

W wyniku wyborów Zarząd ukonstytuował się następująco:

Zarząd Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Michał Akszak-Okińczyc – Prezes

Ewa Flor  – Wiceprezes

Krzysztof Podgórski    – Wiceprezes

Marcin Banasik – Członek Zarządu

Mirosław Bryksy – Członek Zarządu

Jarosław Kurdziel – Członek Zarządu, Sekretarz

Grzegorz Szwejser – Członek Zarządu, Skarbnik

Komisja Rewizyjna Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Agnieszka Kauczyńska – Przewodnicząca

Oskar Knuplerz – Zastępca

Jadwiga Rozwadowska – Zastępca

Zarząd złożył podziękowania za dotychczasową pracę w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustępującym władzom MZP Lewiatan  – panom: Jakubowi Baranowi, Tomaszowi Farnemu i Piotrowi Wójcikowi.

Walne Zgromadzenie było też okazją do uhonorowania wieloletnich członków Zarządu niezwykle zaangażowanych w pracę organizacji. Statuetką Specjalną Nagrody MZP Lewiatan „Małopolski Dąb” przyznawaną przez MZP Lewiatan m.i. za wkład w rozwój rzedsiębiorczości wręczyliśmy:

Markowi Majowi, twórcy marki SMAY

Piotrowi Wójcikowi, właścicielowi firmy EL KRAK

Prezes MZP Lewiatan Michał Akszak-Okińczyc za całokształt pracy na rzecz przedsiębiorców otrzymał Medal Pamiątkowy 20-lecia nadany przez Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak Business” na odbywającej się równocześnie w Urzędzie Miasta Krakowa Gali Stowarzyszenia.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia i towarzyszącej mu debaty „O sukcesie w biznesie” moderowanej przez red. Zbigniewa Bartusia byli:

Maciej Krupiński, Prezes U Jędrusia Sp. z o.o.

Prof. Stanisław Mazur – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rafał Sonik – rajdowiec i twórca Gemini Holding,

Prof. Jakub Swadźba – twórca Grupy DIAGNOSTYKA

Maciej Witucki – Prezydent Konfederacji Lewiatan

Gorąco dziękujemy za udział w Zgromadzeniu i wytrwałość wszystkim przybyłym Członkom i Pełnomocnikom, jak i tym, którzy zdecydowali się wyznaczyć Pełnomocników. Dzięki temu udało się skutecznie zrealizować założone cele i przeprowadzić Zebranie w tym pełnym wyzwań czasie.

Zapraszamy do dalszej współpracy!

Materiał Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

 

 

Marek Banasik ponownie na czele Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan
16 czerwca 2023

Marek Banasik ponownie na czele Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Świętokrzyskim Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan zdecydowali, że prezesem Zarządu na kolejną 4-letnią kadencję został ponownie Marek Banasik, a przewodniczącą Rady Nadzorczej - Emilia Polańska.

Walne Zgromadzenie ŚZPP Lewiatan, które odbyło się 15 czerwca br., zatwierdziło sprawozdanie z działalności organizacji w 2022 roku. Podczas posiedzenia wyłoniono także, na czteroletnią kadencję, nową 6 – osobową Radę Nadzorczą, która wybrała 5–osobowy Zarząd.

Skład Zarządu ŚZPP Lewiatan

Marek Banasik – Prezes Zarządu

Małgorzata Suchodolska – Wiceprezes Zarządu

Barbara Czerska – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Stachowicz – Szczepanik – Wiceprezes Zarządu

Karol Kaczmarski – Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej ŚZPP Lewiatan

Emilia Polańska – Przewodnicząca

Członkowie Rady Nadzorczej

Halina Bożena Dobrowolska – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Michalski – Członek Rady Nadzorczej

Konstanty Kamionka – Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Wątroba – Członek Rady Nadzorczej

Witold Skuza – Członek Rady Nadzorczej

ŚZPP Lewiatan jest jedną z najsilniejszych organizacji biznesowych działających w regionie. Integruje, wspiera i reprezentuje środowisko przedsiębiorców. Przedstawiciele ŚZPP Lewiatan reprezentują interesy świętokrzyskiego środowiska gospodarczego uczestnicząc w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Radach Rynku Pracy (wojewódzkich i powiatowych) Komitetach Monitorujących RPO, w lokalnych gremiach gospodarczych i doradczych. Występują także w mediach, na konferencjach i wydarzeniach.

ŚZPP Lewiatan jest związkiem regionalnym Konfederacji Lewiatan.

Materiał Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Zakończyły się XI Morskie Regaty Lewiatana
30 maja 2023

Zakończyły się XI Morskie Regaty Lewiatana

Załoga lubelskiego Lewiatana zdobyła pierwsze miejsce i koronę mistrzów podczas XI edycji Morskich Regat Konfederacji Lewiatan. Zawody odbyły się w Chorwacji.

27 maja 2023 r. w Sukosanie w Chorwacji zakończyła się XI edycja Morskich Regat Konfederacji Lewiatan.

Zgodnie z coroczną tradycją pierwsze trzy dni tego wydarzenia przeznaczone są na treningi. Oficjalne otwarcie regat odbyło się we wtorek, 23 maja, w Marinie Hramina w miejscowości Murter. W ciągu trzech dni zmagań udało się przeprowadzić pięć biegów regatowych, zarówno krótkich, jak i długodystansowych wyścigów nawigacyjnych. Ekipy żeglarskie rywalizowały w zmiennych warunkach pogodowych. Cumowaliśmy odpowiednio w Pirovacu, Biogradzie oraz Sukosanie, gdzie odbyło się zakończenie regat.

Pomimo starań wszystkich załóg, od pierwszego biegu załoga lubelskiego Lewiatana okazała okazała się niezrównana, zdobywając pierwsze miejsce i koronę mistrzów regat. Walka pomiędzy załogami była niezwykle zacięta, a załoga T-matic Computer Plus nie dawała za wygraną. Ostatnie wyścigi były prawdziwym widowiskiem, pełnym napięcia i emocji. Ostatecznie jednak to lubelski zajął pierwsze miejsce na podium. Trzecie miejsce przypadło załodze Sport Ergis.

Klasyfikacja końcowa XI Morskich Regat Konfederacji Lewiatan:

 1. Lewiatan Lublin
 2. T-matic Computer Plus
 3. Sport Ergis
 4. Zarząd Konfederacji Lewiatan
 5. Telkam/Urban Team
 6. Szuwarski Ślizg
 7. DR Irena Eris
 8. Telbridge
 9. Corab
 10. DZP Sport Team

Regaty Konfederacji Lewiatana to coroczne wydarzenie, które przyciąga pasjonatów żeglarstwa z firm i związków zrzeszonych w naszej organizacji. Jest to okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych znajomości i sportowej rywalizacji.
Gratulujemy wszystkim załogom, dziękujemy za udział i do zobaczenia za rok!

Jubileusz 30-lecia Dolnośląskich Pracodawców
24 kwietnia 2023

Jubileusz 30-lecia Dolnośląskich Pracodawców

Podczas uroczystości firmy członkowskie Dolnośląskich Pracodawców zostały wyróżnione odznaką honorową za "Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej".

Uroczyste obchody otworzył prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki.

Nagrodzeni odznaką honorową za „Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”

Członkowie Dolnośląskich Pracodawców, którzy odebrali odznaki:

 • firma A+V
 • Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi Wrocław Nowa Sól
 • Toyota Motor Manufacturing Poland

Uroczystość odbyła się 22 kwietnia 2023 r. w Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu. Udział w niej wzięli m.in. wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, parlamentarzyści, przedstawiciele związków regionalnych Konfederacji Lewiatan oraz partnerzy społeczni z Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Podczas wieczornej gali wystąpił zespół TRE VOCI.

Patronat honorowy nad Jubileuszem 30-lecia Dolnośląskich Pracodawców objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, Wojewoda Dolnośląski – Jarosław Obremski,  Prezydent Legnicy – Tadeusz Krzakowski, Prezydent Wrocławia – Jacek Sutryk oraz Prezydent Wałbrzycha – dr Roman Szełemej.

Patronat medialny: Law Business Quality, tygodnik 30Minut, naszemiasto.walbrzych.pl, naszbiznes24.pl, Telewizja Wałbrzych, walbrzych24.pl, Kapitał Polski, Kapitał Dolnośląski.