Wyzwania i problemy biznesu na spotkaniach w lubuskiem i Wielkopolsce
05 października 2023

Wyzwania i problemy biznesu na spotkaniach w lubuskiem i Wielkopolsce

Problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przyszłość biznes po wyborach – tematy ważne dla przedsiębiorców poruszane były podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego oraz spotkania w Czarnkowie.

Na Lubuskim Kongresie Gospodarczym o polityce migracyjnej i podatkach

Podczas panelu w Zielonej Górze dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, przypomniała o tym, że Lewiatan był sygnalistą afery wizowej.

– Ze względu na to, że nasze społeczeństwo się starzeje, powstaje obecnie luka między osobami, które schodzą z polskiego rynku pracy i na ten rynek wchodzą. Szacuje się, że ona sięga nawet 400 tys. pracowników rocznie – mówiła dr Henryka Bochniarz.

Wyzwaniem jest nie tylko pozyskiwanie pracowników zza granicy, ale również ich utrzymanie i skuteczna integracja. Tymczasem w Polsce do tej pory nie powstała długofalowa strategia migracyjna. Konfederacja Lewiatan od lat apeluje o rozpoczęcie dyskusji nad planem działań, który całościowo  uregulowałby koordynację polityki migracyjnej.

Nadmierny fiskalizm państwa szkodzi przedsiębiorcom i gospodarce, zwiększa koszty i ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzi do spadku aktywności gospodarczej przedsiębiorców, ograniczaniu inwestycji i wzrostu cen towarów i usług.

Wprowadzanie ad hoc nowych podatków i danin, bez przeprowadzenia rzetelnej analizy ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz z minimalnym okresem vacatio legis, niestety dodatkowo komplikuje i pogarsza nasz system podatkowy, i tak już jeden z najbardziej nieprzyjaznych na świecie. Eksperci Lewiatana zwracają uwagę, jak wiele nowych podatków, składek i opłat jest wprowadzanych każdego roku, które bezpośrednio lub pośrednio obciążają każdego obywatela.

KPO i edukacja – kolejne postulaty Lewiatana

Dr Henryka Bochniarz podkreśliła, że istnieje poważne ryzyko, że w ogóle nie skorzystamy z pieniędzy KPO, jeśli rząd nie złoży do połowy stycznia 2024 roku pierwszego wniosku płatniczego. Komisja Europejska może wygasić KPO, a Polska straci dostęp do tej oferty. Wówczas wszystkie zrealizowane dotychczas inwestycje w całości będą wydatkami krajowymi. Nie będziemy mogli ich zrefundować ze środków KPO.

Wśród postulatów Lewiatana jest także poprawa jakości edukacji ogólnej, zawodowej i ustawicznej oraz krajowego systemu kwalifikacji. W edukacji powszechnej wśród najważniejszych kwestii do zmiany jest wyposażenie uczniów w kompetencje przyszłości, poprzez rozwijanie efektywnych metod nauczania i uczenia się, z wykorzystaniem ICT i AI.

Istotne jest też wspieranie wychowawczej i społecznej funkcji szkoły w oparciu o tworzenie przestrzeni dla autonomii szkół.

Edukacja branżowa wymaga m.in. koordynacji między rządem, samorządami, a interesariuszami w celu zwiększenia sprawności reagowania systemu edukacji zawodowej na potrzeby rynku oraz opracowania i wspierania wdrażania rozwiązań w zakresie współpracy między pracodawcami a szkołami kształcącymi w zawodach.

Wspieranie rozwoju osób dorosłych np. poprzez zachęty podatkowe czy zwiększenie dostępności środków na podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników – to niektóre z postulatów dotyczących systemu edukacji ustawicznej.

Krajowy system kwalifikacji wymaga z kolei przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz stworzenia mechanizmu obligującego ministrów do wywiązywania się z terminów, o których mowa w ustawie. Niezbędna jest też promocja idei i rozwiązań ZSK wśród obywateli oraz zapewnienie instrumentów finansowania walidacji ze środków finansujących te programy.

Spotkanie w Czarnkowie o zmianach i wizjach przyszłości

W spotkaniu pt. „Przywództwo Gotowe na Zmianę” zorganizowanym przez Forum Gospodarcze Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan, wzięła udział dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Spotkanie było okazją do dzielenia się wizją i przemyśleniami na temat zmian zachodzących w globalnym świecie. Uczestnicy rozmawiali na temat konieczności dostosowania się do nowych wyzwań, jakie stawia przed nami współczesność.

Spotkanie odbyło się 5 października w sali sesyjnej Urzędu Miasta Czarnków.

VI Świętokrzyska Debata Gospodarcza – z czym mierzą się firmy i czego oczekują po wyborach
02 października 2023

VI Świętokrzyska Debata Gospodarcza – z czym mierzą się firmy i czego oczekują po wyborach

Oczekiwania przedstawicieli biznesu wobec polityków oraz odpowiadające na nie postulaty Lewiatana przedstawione zostały podczas debaty w Kielcach z udziałem przedsiębiorców, regionalnych polityków, kandydatów na posłów oraz ekspertów Lewiatana.

VI Świętokrzyska Debata Gospodarcza miała miejsce 2 października w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Konfederacja Lewiatan objęła patronat nad wydarzeniem.

Dyskusja na temat przyszłości polskiej gospodarki, zdrowia, podatków, edukacji i innych najważniejszych kwestii ekonomicznych zdominowała kolejną edycję spotkania, które Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan organizuje od lat z udziałem przedstawicieli zgłoszonych komitetów wyborczych w województwie.

Gospodarka w okresie przedwyborczym

Organizatorzy podkreślali, że gospodarka ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i przyszłości Polski. Zwłaszcza dziś, w okresie przedwyborczym i w obliczu aktualnych wyzwań ekonomicznych, potrzebna jest nam wszystkim współpraca i rozmowa o kluczowych obszarach i konkretnych działaniach dla gospodarki.

Podczas spotkania analizie poddane zostały dotychczasowe obietnice wyborcze, przy wsparciu ekspertów Konfederacji Lewiatan zaangażowanych w przygotowanie postulatów Lewiatana na nową kadencję parlamentu. Odbyły się także rozmowy z zaproszonymi politykami – kandydatami i kandydatkami na posłów ziemi świętokrzyskiej, o przyszłości regionu i Polski oraz o tym, czego dziś potrzebuje biznes.

Obrady otworzyli Marek Banasik, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Do debaty gospodarczej wprowadził zebranych Przemysław Pruszyński, ekspert i dyrektor Departamentu Podatkowego Lewiatana.

Postulaty Lewiatana

Przedstawione zostały zmiany legislacyjne, działania sejmu mijającej kadencji z informacją, jak głosowały poszczególne kluby – dla ukazania ich aktywności, ale i kierunków działań w obszarach ważnych gospodarczo, zmiany legislacyjne i ich skutki dla biznesu, kluczowe wyzwania dla gospodarki.

Wśród kluczowych tematów były podatki (m.in. składka zdrowotna, polski ład, danina solidarnościowa etc.), energia (m.in. surowce, transformacja energetyczna etc.), rynek pracy (m.in. emerytury etc.), pandemiafundusze europejskie i kluczowe wyzwania gospodarcze.

Tematy te zebrali eksperci Lewiatana, ponieważ Polsce potrzebna jest wizja i strategia, możliwa tylko dzięki skoordynowanej, konsekwentnej i długofalowej polityce gospodarczej i społecznej. Przygotowali zestaw postulatów gospodarczych obejmujących kluczowe obszary i konkretne działania. Postulaty Lewiatana na nową kadencję parlamentu dostępne są tutaj.

Świętokrzyską Debatę Gospodarczą z udziałem przedstawicieli zgłoszonych komitetów wyborczych z regionu świętokrzyskiego prowadził red. Maciej Głogowski z TOK FM.

 

Dolnośląscy Pracodawcy wybrali władze i podsumowali działania
16 czerwca 2023

Dolnośląscy Pracodawcy wybrali władze i podsumowali działania

Podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Dolnośląskich Pracodawców wybrano ponownie prezesa zarządu, wiceprezesów oraz członków Komisji Rewizyjnej.

16 czerwca 2023 r. w Pałacu w Krzyżowej odbyło się tegoroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków Dolnośląskich Pracodawców.

Przedstawiciele firm członkowskich Dolnośląskich Pracodawców zebrali się, by podsumować poprzedni rok działalności. Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2022 r., zgromadzeni członkowie udzielili Zarządowi Związku absolutorium, a także oddali swoje głosy w wyborach do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku na nową kadencję 2023-2027.

Jednogłośnie na kolejną kadencję jako prezes zarządu został wybrany Artur Mazurkiewicz. Wyłoniono także 6 wiceprezesów Zarządu oraz 5 członków Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu Dolnośląskich Pracodawców na kadencję 2023-2027:

 • Artur Mazurkiewicz – prezes zarządu,
 • Marcin Biskup – wiceprezes zarządu,
 • Tadeusz Choczaj – wiceprezes zarządu,
 • Piotr Ek – wiceprezes zarządu,
 • Czesław Grzesiak – wiceprezes zarządu,
 • Katarzyna Kiek – wiceprezeska zarządu,
 • Artur Sawrycz – wiceprezes zarządu.

 

Skład Komisji Rewizyjnej Dolnośląskich Pracodawcówna kadencję 2023-2027:

 • Piotr Adam Tadeusiak – przewodniczący,
 • Paweł Marczuk,
 • Przemysław Płonka,
 • Waldemar Weihs,
 • Piotr Wywrot.

Dziękujemy za zaagażowanie w życie związku i wspieranie przedsięwzięć.

Galeria zdjęć z tegorocznego Walnego Zebrania Członków tutaj

Materiał Dolnośląskich Pracodawców

Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan
16 czerwca 2023

Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Obrady odbyły się 15 czerwca.

W wyniku wyborów Zarząd ukonstytuował się następująco:

Zarząd Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Michał Akszak-Okińczyc – Prezes

Ewa Flor  – Wiceprezes

Krzysztof Podgórski    – Wiceprezes

Marcin Banasik – Członek Zarządu

Mirosław Bryksy – Członek Zarządu

Jarosław Kurdziel – Członek Zarządu, Sekretarz

Grzegorz Szwejser – Członek Zarządu, Skarbnik

Komisja Rewizyjna Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Agnieszka Kauczyńska – Przewodnicząca

Oskar Knuplerz – Zastępca

Jadwiga Rozwadowska – Zastępca

Zarząd złożył podziękowania za dotychczasową pracę w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustępującym władzom MZP Lewiatan  – panom: Jakubowi Baranowi, Tomaszowi Farnemu i Piotrowi Wójcikowi.

Walne Zgromadzenie było też okazją do uhonorowania wieloletnich członków Zarządu niezwykle zaangażowanych w pracę organizacji. Statuetką Specjalną Nagrody MZP Lewiatan „Małopolski Dąb” przyznawaną przez MZP Lewiatan m.i. za wkład w rozwój rzedsiębiorczości wręczyliśmy:

Markowi Majowi, twórcy marki SMAY

Piotrowi Wójcikowi, właścicielowi firmy EL KRAK

Prezes MZP Lewiatan Michał Akszak-Okińczyc za całokształt pracy na rzecz przedsiębiorców otrzymał Medal Pamiątkowy 20-lecia nadany przez Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak Business” na odbywającej się równocześnie w Urzędzie Miasta Krakowa Gali Stowarzyszenia.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia i towarzyszącej mu debaty „O sukcesie w biznesie” moderowanej przez red. Zbigniewa Bartusia byli:

Maciej Krupiński, Prezes U Jędrusia Sp. z o.o.

Prof. Stanisław Mazur – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rafał Sonik – rajdowiec i twórca Gemini Holding,

Prof. Jakub Swadźba – twórca Grupy DIAGNOSTYKA

Maciej Witucki – Prezydent Konfederacji Lewiatan

Gorąco dziękujemy za udział w Zgromadzeniu i wytrwałość wszystkim przybyłym Członkom i Pełnomocnikom, jak i tym, którzy zdecydowali się wyznaczyć Pełnomocników. Dzięki temu udało się skutecznie zrealizować założone cele i przeprowadzić Zebranie w tym pełnym wyzwań czasie.

Zapraszamy do dalszej współpracy!

Materiał Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

 

 

Marek Banasik ponownie na czele Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan
16 czerwca 2023

Marek Banasik ponownie na czele Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Świętokrzyskim Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan zdecydowali, że prezesem Zarządu na kolejną 4-letnią kadencję został ponownie Marek Banasik, a przewodniczącą Rady Nadzorczej - Emilia Polańska.

Walne Zgromadzenie ŚZPP Lewiatan, które odbyło się 15 czerwca br., zatwierdziło sprawozdanie z działalności organizacji w 2022 roku. Podczas posiedzenia wyłoniono także, na czteroletnią kadencję, nową 6 – osobową Radę Nadzorczą, która wybrała 5–osobowy Zarząd.

Skład Zarządu ŚZPP Lewiatan

Marek Banasik – Prezes Zarządu

Małgorzata Suchodolska – Wiceprezes Zarządu

Barbara Czerska – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Stachowicz – Szczepanik – Wiceprezes Zarządu

Karol Kaczmarski – Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej ŚZPP Lewiatan

Emilia Polańska – Przewodnicząca

Członkowie Rady Nadzorczej

Halina Bożena Dobrowolska – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Michalski – Członek Rady Nadzorczej

Konstanty Kamionka – Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Wątroba – Członek Rady Nadzorczej

Witold Skuza – Członek Rady Nadzorczej

ŚZPP Lewiatan jest jedną z najsilniejszych organizacji biznesowych działających w regionie. Integruje, wspiera i reprezentuje środowisko przedsiębiorców. Przedstawiciele ŚZPP Lewiatan reprezentują interesy świętokrzyskiego środowiska gospodarczego uczestnicząc w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Radach Rynku Pracy (wojewódzkich i powiatowych) Komitetach Monitorujących RPO, w lokalnych gremiach gospodarczych i doradczych. Występują także w mediach, na konferencjach i wydarzeniach.

ŚZPP Lewiatan jest związkiem regionalnym Konfederacji Lewiatan.

Materiał Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Zakończyły się XI Morskie Regaty Lewiatana
30 maja 2023

Zakończyły się XI Morskie Regaty Lewiatana

Załoga lubelskiego Lewiatana zdobyła pierwsze miejsce i koronę mistrzów podczas XI edycji Morskich Regat Konfederacji Lewiatan. Zawody odbyły się w Chorwacji.

27 maja 2023 r. w Sukosanie w Chorwacji zakończyła się XI edycja Morskich Regat Konfederacji Lewiatan.

Zgodnie z coroczną tradycją pierwsze trzy dni tego wydarzenia przeznaczone są na treningi. Oficjalne otwarcie regat odbyło się we wtorek, 23 maja, w Marinie Hramina w miejscowości Murter. W ciągu trzech dni zmagań udało się przeprowadzić pięć biegów regatowych, zarówno krótkich, jak i długodystansowych wyścigów nawigacyjnych. Ekipy żeglarskie rywalizowały w zmiennych warunkach pogodowych. Cumowaliśmy odpowiednio w Pirovacu, Biogradzie oraz Sukosanie, gdzie odbyło się zakończenie regat.

Pomimo starań wszystkich załóg, od pierwszego biegu załoga lubelskiego Lewiatana okazała okazała się niezrównana, zdobywając pierwsze miejsce i koronę mistrzów regat. Walka pomiędzy załogami była niezwykle zacięta, a załoga T-matic Computer Plus nie dawała za wygraną. Ostatnie wyścigi były prawdziwym widowiskiem, pełnym napięcia i emocji. Ostatecznie jednak to lubelski zajął pierwsze miejsce na podium. Trzecie miejsce przypadło załodze Sport Ergis.

Klasyfikacja końcowa XI Morskich Regat Konfederacji Lewiatan:

 1. Lewiatan Lublin
 2. T-matic Computer Plus
 3. Sport Ergis
 4. Zarząd Konfederacji Lewiatan
 5. Telkam/Urban Team
 6. Szuwarski Ślizg
 7. DR Irena Eris
 8. Telbridge
 9. Corab
 10. DZP Sport Team

Regaty Konfederacji Lewiatana to coroczne wydarzenie, które przyciąga pasjonatów żeglarstwa z firm i związków zrzeszonych w naszej organizacji. Jest to okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych znajomości i sportowej rywalizacji.
Gratulujemy wszystkim załogom, dziękujemy za udział i do zobaczenia za rok!

Jubileusz 30-lecia Dolnośląskich Pracodawców
24 kwietnia 2023

Jubileusz 30-lecia Dolnośląskich Pracodawców

Podczas uroczystości firmy członkowskie Dolnośląskich Pracodawców zostały wyróżnione odznaką honorową za "Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej".

Uroczyste obchody otworzył prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki.

Nagrodzeni odznaką honorową za „Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”

Członkowie Dolnośląskich Pracodawców, którzy odebrali odznaki:

 • firma A+V
 • Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi Wrocław Nowa Sól
 • Toyota Motor Manufacturing Poland

Uroczystość odbyła się 22 kwietnia 2023 r. w Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu. Udział w niej wzięli m.in. wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, parlamentarzyści, przedstawiciele związków regionalnych Konfederacji Lewiatan oraz partnerzy społeczni z Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Podczas wieczornej gali wystąpił zespół TRE VOCI.

Patronat honorowy nad Jubileuszem 30-lecia Dolnośląskich Pracodawców objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, Wojewoda Dolnośląski – Jarosław Obremski,  Prezydent Legnicy – Tadeusz Krzakowski, Prezydent Wrocławia – Jacek Sutryk oraz Prezydent Wałbrzycha – dr Roman Szełemej.

Patronat medialny: Law Business Quality, tygodnik 30Minut, naszemiasto.walbrzych.pl, naszbiznes24.pl, Telewizja Wałbrzych, walbrzych24.pl, Kapitał Polski, Kapitał Dolnośląski.

Transformacja energetyczna to niższe koszty, bezpieczne dostawy i konkurencyjne firmy
14 kwietnia 2023

Transformacja energetyczna to niższe koszty, bezpieczne dostawy i konkurencyjne firmy

fot. materiały organizatora

Transformacja ku zielonej gospodarce to priorytetowa polityka Unii Europejskiej ostatnich lat. Dla przedsiębiorstw to wymóg naszych czasów, podyktowany ekologią i ekonomią. Korzyści biznesowych z przejścia na zieloną energię jest wiele. Wciąż brakuje jednak świadomości o wyzwaniach stojących przed polskimi firmami.

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan wspólnie z Europe Direct Kielce, Enterprise Europe Network (przy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.) oraz partnerami zorganizował konferencję „ABC transformacji energetycznej polskiego przemysłu: jak skutecznie poprawiać efektywność energetyczną?”. Podczas paneli i spotkań odbyły się dyskusje o procesach zmiany i ich skutkach dla biznesu. Wśród wniosków jest ten, że z transformacją energetyczną wiąże się wiele wyzwań dla polskich przedsiębiorstw.

Firmy skorzystają na transformacji energetycznej

Korzyści biznesowych z przejścia na zieloną energię jest wiele: przede wszystkim obniżenie kosztów energii oraz podniesienie efektywności energetycznej, ale także zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach europejskich i światowych.

Konferencję otworzył Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Podkreślił, że transformacja energetyczna jest „do wykonania natychmiast”. Dodał, że transformacja już się odbywa, a zależy na niej również konsumentom, którzy naciskają, żeby produkty były bardziej „zielone”. – Konsumenci i kontrahenci wymagają zielonych certyfikatów, zielonej energii. Transformacja już jest faktem – mówił Maciej Witucki.

Jak skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną

Moderatorem części panelowej dotyczącej tego, jak skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną i dlaczego warto, był Jakub Safjański, ekspert i dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu Lewiatana.

Eksperci podkreślali znaczenie i konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego jako początku drogi do podniesienia efektywności energetycznej i dalszego planowania samej transformacji. Bilans energetyczny pozwala na zaplanowanie efektywnej transformacji energetycznej dzięki analizie kosztów i oszczędności – to czasochłonny, ale konieczny etap zmiany. Mówili też o dostępnych już dziś rozwiązaniach technologicznych, o znaczeniu inwestowania w systemy zintegrowane np. fotowoltaika w połączeniu z magazynem ciepła.

fot. materiały organizatora

Tematem dyskusji podczas konferencji były też m.in. wyzwania dla przedsiębiorstw. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytania: Jak przygotować firmę na transformację, aby była skuteczna i kompleksowa? Jakie istnieją możliwości finansowania zielonej zmiany ze środków Unii Europejskiej i źródeł krajowych? Jakie kierunki obiera transformacja energetyczna w krajach członkowskich Unii Europejskiej?

Konferencja odbyła się 13 kwietnia w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Wydarzenie „ABC transformacji energetycznej polskiego przemysłu: jak skutecznie poprawiać efektywność energetyczną?” zorganizował Europe Direct Kielce, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Enterprise Europe Network (przy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o wraz z Partnerami: Konfederacją Lewiatan, Polonez Plus Sp. z o.o., Bankiem BNP Paribas, Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal branżowy: WysokieNapiecie.pl.
Spotkanie było transmitowane w sieci – materiał jest dostępny tutaj.

fot. materiały organizatora
Debata regionalna w Białymstoku o problemach biznesu
06 kwietnia 2023

Debata regionalna w Białymstoku o problemach biznesu

Rozwój gospodarczy Podlasia w nowej perspektywie finansowej UE i skutki wojny w Ukrainie to główne tematy kolejnego spotkania konsultacyjnego Lewiatana dotyczącego postulatów biznesu i zagadnień gospodarczych.

Po debatach w Łodzi i Zielonej Górze odbyło się kolejne spotkanie w ramach konsultacji Dekalogu Lewiatana i kluczowych zagadnień gospodarczych, tym razem w Białymstoku.

Sytuacja biznesu i problemy podlaskich przedsiębiorców

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki rozmawiał z podlaskim środowiskiem przedsiębiorców i pracodawców o sytuacji biznesu i problemach, z jakimi mierzą się firmy, szczególnie w kwestii handlu i rozwoju sektora budowlanego. Jest deklaracja współpracy w ramach agendy dotyczącej zamówień publicznych i mediacji.

Dyskutowano także o rozwoju gospodarczym rozwoju regionu w nowej perspektywie finansowej UE i skutkach wojny w Ukrainie.

Dziękujemy Podlaskiemu Związkowi Pracodawców za gościnność i świetną, merytoryczną rozmowę oraz konkretne propozycje zmian i rozwiązań regulacyjnych. Wspólnie będziemy zwracać się w roku wyborczym do decydentów o zajęcie się wyróżnionymi podczas spotkania i rozmów zagadnieniami.

Spotkanie jest elementem cyklu konsultacji regionalnych nt. „Dekalogu Lewiatana” – listy najważniejszych postulatów biznesu i propozycji zmian regulacyjnych.

Czytaj też:

Ruszyły konsultacje regionalne na temat „Dekalogu Lewiatana”

Kodeks pracy, podatki i OZE na debacie gospodarczej w Łodzi

Kodeks pracy, podatki i OZE na debacie gospodarczej w Łodzi
22 marca 2023

Kodeks pracy, podatki i OZE na debacie gospodarczej w Łodzi

O wyzwaniach dla przedsiębiorców, wojnie w Ukrainie i kluczowych kwestiach ustrojowo-gospodarczych dyskutowaliśmy z łódzkimi środowiskami biznesu i samorządu.

Wśród tematów debaty gospodarczej „Wyzwania dla biznesu 2023” Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej była m.in. nowa odsłona dawnych problemów w Kodeksie pracy, OZE w 2023 roky oraz podatki, daniny i opłaty. Gościem specjalnym był Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Dyskusje o tzw. Dekalogu Lewiatana

Podczas spotkania z łódzkimi środowiskami biznesu i samorządu Maciej Witucki mówił, że stanowione prawo musi stabilne. – Dlatego wychodzimy z inicjatywami ustawodawczymi w strategicznych obszarach. Głos małego i średniego przedsiębiorcy jest kluczowy – to małe, rodzinne firmy tworzą miejsca pracy i odpowiadają za 70 proc. PKB – podkreślił Maciej Witucki

Szczególnie kluczowy jest obszar fiskalny. Przemysław Pruszyński, dyrektor Departamentu Podatkowego Lewiatana, przedstawił aktualną mapę regulacyjną i przypomniał o najważniejszych sukcesach Lewiatana, m.in. znaczącym ograniczeniu fatalnych skutków wprowadzenia Nowego Ładu i innych obciążeń dla pracodawców. – Monitorujemy i kontrolujemy, nie wszystkie absurdy można jednak wyeliminować – dodał Przemysław Pruszyński.

Spotkanie odbyło się 21 marca.

 

Czytaj też:

Ruszyły konsultacje regionalne na temat „Dekalogu Lewiatana”