Nowy program rządu pomoże rodzicom wrócić do pracy
09 kwietnia 2024

Nowy program rządu pomoże rodzicom wrócić do pracy

Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”, która zakłada wprowadzenie trzech świadczeń dla rodziców.

Konfederacja Lewiatan popiera zaproponowane rozwiązania ponieważ aktywizacja zawodowa rodziców leży w interesie przedsiębiorców.

– Dezaktywizacja zawodowa rodziców jest częstym zjawiskiem, które dotyczy głównie kobiet. Młode matki najczęściej muszą wybierać między życiem rodzinnym i zawodowym. Powodem niskiego zaangażowania kobiet na rynku pracy najczęściej jest konieczność sprawowania obowiązków opiekuńczych. Wśród biernych zawodowo kobiet ponad 75% deklaruje, że nie pracują ani nie poszukują pracy, ponieważ nie mogłyby wówczas wykonywać obowiązków rodzinnych. Różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn będących rodzicami sięga nawet 25% i pogłębia się wraz ze wzrostem liczby posiadanych dzieci. Potrzebujemy nowych rozwiązań wspierających kobiety w powrocie na rynek pracy po nieobecności związanej z urodzeniem dziecka. Popieramy nowe rozwiązania. Aktywizacja rodziców to kwestia istotna również z punktu widzenia naszych interesów społeczno-gospodarczych.  Rynek pracy w kolejnych latach będzie odczuwał braki pracowników. Przy tak dynamicznych zmianach w zakresie warunków, sposobów wykonywania pracy każda dłuższa przerwa w zatrudnieniu stawia przed pracownikami – rodzicami dodatkowe wyzwania w powrocie do zatrudnienia – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Ustawa wprowadza trzy świadczenia wspierające rodziców:

aktywni rodzice w pracy” – wsparcie w wysokości 1500 zł dla aktywnych zawodowo rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

„aktywnie w żłobku” – dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką instytucjonalną w wysokości 1500 zł do ukończenie przez dziecka 4. roku życia.

– „aktywnie w domu” – świadczenie w wysokości 500 zł przysługujące na każde dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca.

Przepisy mają wejść w życie 1 października 2024 r. i jak wynika z ministerialnych szacunków dzięki nowemu świadczeniu już w tym roku uda się zaktywizować 125,7 tys. rodziców. W celu skutecznego wspierania rodziców w powrocie do pracy po urodzeniu dziecka należy też zadbać o zwiększenie dostępności do miejsc opieki instytucjonalnej – w 2022 r. ponad 45% gmin nie miało żadnego miejsca dla dzieci do lat 3.  Świadczenie dla aktywnych zawodowo rodziców będzie przysługiwało na dziecko nieobjęte taką opieką. Rodzice sami zadecydują na co przeznaczą środki. Będą mogli m.in. sfinansować opiekę sprawowaną przez babcię w ramach umowy uaktywniającej, od której będą odprowadzane składki emerytalno-rentowe i zdrowotne.

– Szkoda, że projekt ustawy nie był konsultowany z partnerami społecznymi. Dotyczy on bowiem kwestii związanych z aktywnością zawodową i sytuacją na rynku pracy – dodaje Nadia Kurtieva.

Konfederacja Lewiatan