Konkurs „RównoWaga. Prokobieca firma roku” rozstrzygnięty
16 października 2023

Konkurs „RównoWaga. Prokobieca firma roku” rozstrzygnięty

Nagroda główna w kategorii firm zatrudniających od 10 do 100 pracowników trafiła do Organon Polska sp. z o.o., natomiast w kategorii firm zatrudniających powyżej 100 pracowników wyróżniono Standard Chartered Poland. Konkurs zorganizowany został przez Kulczyk Foundation, Kongres Kobiet i Konfederację Lewiatan.

Równy udział kobiet i mężczyzn w zarządzie czy równe płace, bez względu na płeć, wciąż jeszcze nie są standardem w wielu polskich firmach. Nie brak jednak pracodawców, którzy od deklaracji o równości płci w pracy przeszli do praktyki. Najlepsi zostali laureatami konkursu RównoWaga. Prokobieca Firma Roku.

– Na konkurs wpłynęło 99 zgłoszeń. Zostały podzielone na dwie podstawowe kategorie: firmy i instytucje zatrudniające od 10 do 100 osób oraz te mające powyżej 100 pracowników – przypomina Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation, zasiadająca w kapitule konkursowej. – Naszym celem było wyłonienie liderów, którzy działają na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w miejscach pracy. Szukaliśmy pracodawców, którzy rozumieją, że najważniejszym atutem firmy czy organizacji są ludzie, kobiety i mężczyźni, z ich różnorodnością, różnymi talentami ale i potrzebami. I jesteśmy przekonani, że pierwsza edycja konkursu takich liderów wskazała. Ich działania, inicjatywy, z pewnością mogą inspirować innych do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich, bez względu na płeć – dodaje.

Konkurs inny niż wszystkie

Choć podobnych inicjatyw było już wiele, ta wyróżnia się na ich tle. Decydują o tym jej misyjny, edukacyjny charakter oraz unikalna formuła współpracy biznesu z organizacjami społecznymi. Intencją organizatorów było poszerzanie perspektywy pracodawców w odniesieniu do zagadnień związanych z równością płci w pracy. Niebagatelne znaczenie ma również włączenie w krąg zainteresowań pracodawców tematów stanowiących do niedawna tabu w kontekście życia zawodowego, takich jak zdrowie menstruacyjne czy menopauza. Otwarty charakter konkursu – dostępność dla szerokiego kręgu pracodawców (firmy prywatne, instytucje, jednostki administracji publicznej oraz organizacje społeczne) oraz brak opłat za uczestnictwo to niewątpliwie jego dodatkowe atuty. Partnerami, pomagającymi przygotować konkurs od strony merytorycznej są Fundacja Share the Care oraz Instytut Badań Strukturalnych. Doświadczenia wszystkich organizatorów i partnerów pozwalają na kompleksowe zajęcie się tematyką równości w miejscach pracy. W formule konkursu uwzględniono 5 obszarów merytorycznych (polityka i mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie). Dane pokazują, że w każdym z tych obszarów jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, dlatego aktywna polityka firm w zakresie każdego z wymienionych obszarów jest konieczna, żeby wyrównać szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Dodatkowe urlopy, parytety

 Wyniki konkursu ogłoszono 13 października podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie. Główna nagroda dla pracodawcy zatrudniającego od 10 do 100 pracowników trafiła do firmy Organon Polska.

– W tym przypadku możemy mówić o całym szeregu prorównościowych rozwiązań wdrożonych przez pracodawcę – zaznacza dr Ewa Rumińska-Zimny, wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, członkini kapituły konkursowej. – Wśród nich znalazły się strategie równości i przejrzystości wynagrodzeń, cykliczny przegląd płac i urlopy: rodzicielski w wymiarze 12 tygodni oraz do 10 dni urlopu opiekuńczego, który można wykorzystać w przypadku potrzeb związanych z menstruacją lub menopauzą.

– Ta nagroda zobowiązuje. Dlaczego jest dla nas tak ważna? W tym roku przypada setna rocznica powstania firmy Organon. Od 100 lat angażujemy się w działania na rzecz zdrowia kobiet, przełamując różnorakie bariery. Na przestrzeni tych lat podnosiliśmy poprzeczkę coraz wyżej. Jesteśmy jedną z tych firm, która brała czynny udział w tworzeniu preparatów stosowanych obecnie w leczeniu menopauzy czy in vitro. Organon jest kobietą. Obiecuję, że ta nagroda będzie stała na honorowym miejscu – zaznaczyła w czasie gali wręczenia nagród Joanna Lipska-Łysek, Field Force Manager.

Wśród pracodawców zatrudniających powyżej 100 pracowników główną nagrodę otrzymała firma Standard Chartered Poland.

– Kapituła doceniła 50-procentowy udział kobiet w zarządzie, niski poziom skorygowanej luki płacowej i propozycje umożliwiające rozwój pracowniczek w obszarach postrzeganych tradycyjnie jako męskie, m.in. program mentoringowy IT for SHE, czy partnerstwo z Cyber Women Communit – wylicza Henryka Bochniarz, wchodząca w skład kapituły przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

– Wspaniale jest zostać wyróżnionym jako lider w konkursie, ale przede wszystkim ten konkurs jest platformą do dzielenia się doświadczeniem przez wszystkie organizacje, dla których równość i różnorodność to nie tylko priorytet, ale też podstawowy standard. Cieszymy się, że jest ich tak wiele. Blisko 100 zgłoszeń w konkursie. Choć każda z firm jest na innym etapie tworzenia różnorodnego miejsca pracy, korzystajmy z tej platformy i dzielmy się dobrymi praktykami – podkreśliła swoim wystąpieniu w czasie gali rozdania nagród Anna Jarczewska, Head of HR.

In vitro, psychoterapia, mentoring

 Oprócz nagród głównych kapituła przyznała również wyróżnienia we wszystkich ocenianych obszarach (polityka i mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie). Niektóre z propozycji pracodawców adresowanych do pracowników okazały się wręcz unikalne w skali kraju. Wyróżniona w obszarze „Równowaga praca–dom” firma NatWest Poland, jako jedyna w Polsce, zapewnia swoim pracownikom_i pracowniczkom dofinansowanie do procedury in vitro. Firmie Veolia Energia Polska wyróżnienie w obszarze „Rozwój i szkolenia” przyniosły działania wspierające rozwój kobiet w branży uznawanej stereotypowo za męską, m.in. poprzez program mentoringowy Energia Kobiet, czy program Woman in Leadership. Firma zapewnia wysoki udział kobiet na stanowiskach kierowniczych i w zarządzie mimo tego, że zdecydowaną większość zatrudnionych pracowników stanowią mężczyźni. Z kolei firma M&J wyróżniona w obszarze „Zdrowie”, zwróciła uwagę kapituły indywidualnym podejściem do potrzeb pracowników_czek obu płci, w tym kompleksowym zaangażowaniem w tematykę zdrowia kobiet, obejmującą m.in. niszowe zagadnienia dotyczące menopauzy i zdrowia menstruacyjnego. Ponadto firma zapewnia pełne finansowanie psychoterapii w godzinach pracy każdemu chętnemu pracownikowi. – To dla nas wielki zaszczyt. Cieszę się, że nas doceniono, a jeżeli nasze działania w obszarze zdrowia staną się wzorem dla chociażby jednej firmy, to ta nagroda stanie się jeszcze cenniejsza – powiedziała Marta Jakowicka, dyrektorka zarządzająca firmy M&J.

 Od feminatywów do luki płacowej

 Wyróżnienia w konkursie otrzymali także rynkowi giganci. W IKEA Retail (wyróżnienie w obszarze „Polityka i mechanizmy równości”) codziennością jest nie tylko otwartość na feminatywy i neutratywy, ale także konsekwentne budowanie przejrzystych mechanizmów i polityk równości, a także równy odsetek kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych oraz wśród najlepiej zarabiających. Z kolei Orange Polska (wyróżnienie w obszarze „Płace”) może pochwalić się niskim poziomem skorygowanej luki płacowej (3,9%) poddawanej zewnętrznemu audytowi. Firma prowadzi pogłębione, cykliczne analizy uwzględniające klasy zaszeregowania, stanowiska specjalistyczne i kierownicze, kładąc nacisk na kwestię równego wynagradzania w oparciu o te same obowiązki, doświadczenie, zaangażowanie i wiedzę.

Równowaga to konkurs nie tylko dla biznesu. Liczną grupą pracodawców, którzy wzięli udział w konkursie był trzeci sektor i administracja publiczna i samorządowa, których kapituła zdecydowała się docenić przyznając dwie dodatkowe nagrody specjalne. Wśród organizacji pozarządowych i instytucji administracji publicznej wyróżniono Urząd Miasta Krakowa i Stowarzyszenie Robisz to! W pierwszym przypadku doceniono szeroką gamę działań wynikających z przyjętego w krakowskim magistracie Planu Równości Płci (m.in. obliczanie skorygowanej luki płacowej i opracowanie regulaminu wskazującego zasady wynagradzania, awansowania i składniki wynagrodzenia), a także działania na rzecz równowagi praca–dom (np. akcje edukacyjne na temat uprawnień rodzicielskich dla ojców i przyszłych rodziców). Natomiast Stowarzyszenie Robisz to! zapewnia swoim pracowniczkom urlopy menstruacyjne, podaje w ogłoszeniach o pracę widełki wynagrodzeń (co wciąż jest rzadkością) oraz deklaruje brak luki płacowej.

Wyniki pierwszej edycji konkursu pozytywnie zaskoczyły organizatorów. – Bardzo nas cieszy zarówno frekwencja jak i inwencja uczestników, którzy zaproponowali wiele ciekawych rozwiązań służących zapewnieniu równości płci w miejscu pracy. Pamiętamy oczywiście, że firmy i instytucje, które wzięły udział w konkursie to tylko wycinek rynku pracy. Mamy jednak nadzieję, że ten wycinek, obejmujący najbardziej aktywnych w tej dziedzinie pracodawców, będzie się poszerzał. Wierzę w postęp; wierzę, że to, co dzisiaj doceniamy jako nowatorskie, jutro stanie się standardem, a kolejne edycje konkursu przyniosą jeszcze wiele inspirujących pomysłów – podsumowuje Dominika Kulczyk.

 Plany na przyszłość – networking, II edycja konkursu

 – To co chcemy, aby dostrzegli uczestnicy konkursu, to inne podejście. Celem tego konkursu nie jest rywalizacja, a wzajemne inspirowanie i uczenie się od siebie. Sam etap wypełniania ankiet i rozstrzygnięcia to tylko pierwsza część tej inicjatywy. W drugiej będziemy oferować firmom i instytucjom szereg działań edukacyjnych, w ramach, których będziemy mogli dzielić się wiedzą i doświadczeniem, również od strony praktycznej. Docelowo w ramach konkursu zależy nam na stworzeniu grupy wsparcia dla firm – zaznacza dr Ewa Rumińska-Zimny.

O kolejnych działaniach w ramach pierwszej edycji konkursu RównoWaga organizatorzy będą informować na stronie internetowej rownowaga.org.pl. Na wiosnę 2024 r. zaplanowano drugą edycję konkursu.

LISTA LAUREATÓW

NAGRODY GŁÓWNE:

Standard Chartered Poland – w kategorii firm zatrudniających powyżej 100 pracowników

Organon Polska sp. z o.o. – w kategorii firm zatrudniających od 10 do 100 pracowników

NAGRODY SPECJALNE:

Urząd Miasta Krakowa – w kategorii Administracja publiczna i samorządowa

Stowarzyszenie Robisz to! – w kategorii NGO’s

WYRÓŻNIENIA:
IKEA Retail – obszar „Polityka i mechanizmy równości”

Veolia Energia Polska – obszar „Rozwój i szkolenia”

NatWest Poland – obszar „Równowaga praca-dom”

Orange Polska – obszar „Płace”

M&J sp. z o.o. – obszar „Zdrowie”

Konfederacja Lewiatan

 

Znamy nominowanych do nagrody w konkursie na prokobiecą firmę roku
11 września 2023

Znamy nominowanych do nagrody w konkursie na prokobiecą firmę roku

Urlopy menstruacyjne czy finansowanie psychoterapii – to niektóre z rozwiązań proponowanych przez pracodawców w ramach polityki równościowej. Wśród 99 zgłoszeń nadesłanych na konkurs RównoWaga organizowany przez Kulczyk Foundation, Kongres Kobiet i Konfederację Lewiatan, nie brakuje ciekawych pomysłów.

– Dziękujemy pracodawcom za tak liczny udział w naszym konkursie. Niezwykle nas on cieszy, bo świadczy o tym, że na polskim rynku pracy coraz bardziej docenia się znaczenie równości płci. Tego, że w swojej różnorodności powinniśmy mieć równe szanse, ponieważ to podnosi potencjał firm – komentuje liczbę zgłoszeń Dominika Kulczyk.

Prezeska Kulczyk Foundation wraz z przedstawicielkami pozostałych organizatorów konkursu weszła w skład kapituły konkursowej, której posiedzenie odbyło się 2 września w Poznaniu, podczas XV Kongresu Kobiet. O tym, którzy pracodawcy zwyciężyli w swoich kategoriach i kto otrzymał wyróżnienia, dowiemy się już 13 października podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI), kiedy nastąpi finał konkursu. Tymczasem zaś ogłoszono listę nominowanych do nagród w obu konkursowych kategoriach. Znaleźli się na niej M&J sp. z o.o., Organon Polska Sp. z o.o. i Osborne Clarke (w kategorii firm zatrudniających do 100 pracowników) oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., NatWest i Standard Chartered Global Business (firmy zatrudniające powyżej 100 pracowników).

Słabo z płacami i zdrowiem

W konkursie są oceniane działania pracodawców w pięciu obszarach: polityka równości, rozwój i edukacja, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie. Celem organizatorów jest wyłonienie liderów wśród pracodawców, którzy działają na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w miejscach pracy. Ich przykłady mają inspirować do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich, bez względu na płeć.

– W dwóch obszarach firmy wypadają słabo. Po pierwsze chodzi o lukę płac. Niewiele firm ją liczy, informuje o niej i w ogóle zajmuje się tym, aby płace kobiet i mężczyzn były wyrównane. Druga kwestia to obszar zdrowia – ocenia dr Ewa Rumińska-Zimny, wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, członkini kapituły. Jak dodaje, lepiej przedstawia się kwestia zachowania równowagi praca-dom, głównie dzięki zapewnieniu możliwości pracy zdalnej, elastycznego czasu pracy i pewnych form wsparcia dla matek. Ponadto wiele firm posiada specjalne działy bądź osoby zajmujące się kwestią równości, które mają za zadanie sformułowanie odpowiedniej polityki w tym zakresie.

Joanna Maliszewska-Mazek, odpowiedzialna za organizację konkursu ze strony Kulczyk Foundation, podkreśla, że nawet w obszarach, w których jest jeszcze wiele do zrobienia, niektóre rozwiązania proponowane przez uczestników konkursu zasługują na uwagę.

– Nie o wszystkich możemy już mówić, aby nie zdradzać zbyt wiele przed ogłoszeniem ostatecznych wyników, ale na przykład urlopy menstruacyjne, finansowanie psychoterapii osobom, które jej potrzebują, czy też udogodnienia dla kobiet związane z klimakterium, to z pewnością istotne wsparcie w obszarze zdrowia – uważa Joanna Maliszewska-Mazek.

Duże firmy wyznaczają standardy

Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, największej w Polsce organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, pytana o poziom świadomości pracodawców w zakresie zapewnienia równych szans kobiet i mężczyzn w miejscach pracy, zwraca uwagę na różnice pomiędzy małymi i dużymi firmami w tym względzie.

– Małe i średnie firmy dzisiaj jeszcze nie są tak świadome, że jest potrzebna równowaga i równość w różnych aspektach. Duże, zwłaszcza zagraniczne korporacje, mają swoje globalne programy i znajdują się w czołówce. Jest nadzieja, że przekażą swoim dostawcom i odbiorcom wiedzę i będziemy mieli więcej firm, które będą sobie w tej tematyce lepiej radziły. Pewne zmiany wymuszą dyrektywy unijne. Problem polega na tym, że inaczej realizuje się proces w sposób świadomy, a inaczej, kiedy jest on narzucony odgórnie – zauważa Henryka Bochniarz, która również uczestniczyła w pracach kapituły.

Organizatorzy liczą na to, że pozytywne zmiany w podejściu pracodawców do tematu równości płci w miejscach pracy będą postępować w sposób niewymuszony, m.in. dzięki konkursowi RównoWaga.

– Liderami tych zmian są tegoroczni uczestnicy konkursu, a kolejne edycje z pewnością sprawią, że to grono będzie się poszerzać i obejmować coraz szersze kręgi pracodawców. To efekt domina, znany nam dobrze z innych naszych projektów – przewiduje Dominika Kulczyk.

Więcej o konkursie na stronie rownowaga.org.pl.

Konfederacja Lewiatan                  

 

Konkurs RównoWaga – przedłużamy termin zgłoszeń
28 lipca 2023

Konkurs RównoWaga – przedłużamy termin zgłoszeń

Do 10 sierpnia można jeszcze zgłaszać do konkursu RównoWaga pracodawców, którzy działają na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Zapraszamy!

W związku z pojawiającymi się pytaniami i prośbami termin zgłoszeń do konkursu RównoWaga został przedłużony do 10 sierpnia. Udział mogą wziąć wszyscy pracodawcy – firmy prywatne, administracja, samorządy czy organizacje pozarządowe. Do konkursu zapraszają Kulczyk Foundation, Kongres Kobiet i Konfederacja Lewiatan. Partnerami pomagającymi przygotować konkurs od strony merytorycznej są Fundacja Share the Care oraz Instytut Badań Strukturalnych.

Przez pokazanie pozytywnych przykładów organizatorzy chcą inspirować przedsiębiorców do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich, bez względu na płeć.

– Zachęcamy pracodawców, aby przystąpili do naszego konkursu, bo zaangażowanie firm w osiągnięcie szeroko rozumianej równości płci w pracy to obecnie jeden z wyznaczników postępu i konkurencyjności. Zapewniając wszystkim, niezależnie od płci, równe szanse w pracy, firmy mogą przyciągnąć najlepszych pracowników i dzięki temu poprawiać swoje wyniki rynkowe – przekonuje dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Kryteria oceny i kategorie w konkursie RównoWaga

W konkursie będą oceniane działania w pięciu obszarach:

  • Polityka i mechanizmy równości
  • Rozwój i szkolenia
  • Równowaga praca-dom
  • Płace
  • Zdrowie

Pracodawcy przystępujący do konkursu zostaną podzieleni na dwie kategorie:

  • Zatrudniający od 10 do 100 osób
  • Zatrudniający powyżej 100 osób

W każdej z tych kategorii zostanie przyznana osobna nagroda główna, dodatkowo organizatorzy przewidzieli pięć wyróżnień – po jednym w każdym obszarze tematycznym.

Eksperci ocenią działania pracodawców na rzecz równości płci

Działania firm na rzecz równości płci w miejscu pracy zbadają eksperci, kierując się analizą danych zebranych dzięki kwestionariuszom. Pozwoli to na stworzenie przewodnika dla pracodawców. Chcemy dzięki konkursowi wypracować i upowszechnić rekomendacje dotyczące rozwiązań organizacyjnych i działań służących zapewnieniu równości kobiet i mężczyzn w miejscach pracy.

Zagadnienia z pięciu konkursowych kręgów tematycznych staną się tematami dyskusji podczas organizowanego w dniach 2–3 września 2023 r. Kongresu Kobiet, a wręczenie statuetek laureatom konkursu zostało zaplanowane podczas tegorocznego EFNI (Europejskiego Forum Nowych Idei), które odbędzie się w dniach 11–13 października 2023. Forum co roku gromadzi tysiąc uczestników – przedstawicieli świata biznesu, nauki, kultury oraz administracji zarówno polskiej, jak i europejskiej.

Regulamin konkursu RównoWaga oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj.

Konkurs na prokobiecą firmę roku
13 lipca 2023

Konkurs na prokobiecą firmę roku

Tylko do końca lipca można zgłaszać firmy do konkursu RównoWaga, celem którego jest wyłonienie liderów wśród pracodawców, którzy działają na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Do konkursu zapraszają Kulczyk Foundation, Kongres Kobiet i Konfederacja Lewiatan.

Mniejsze zarobki mimo tych samych kwalifikacji, za to większe obciążenie obowiązkami domowymi, do tego brak świadomości swoich praw – to rzeczywistość wielu kobiet, które na polskim rynku pracy wciąż mają słabszą pozycję niż mężczyźni. Pomóc zmienić ten stan ma konkurs RównoWaga, przeznaczony dla pracodawców.

Równość w miejscu pracy

Przez pokazanie pozytywnych przykładów organizatorzy chcą inspirować do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich, bez względu na płeć. Partnerami, pomagającymi przygotować konkurs od strony merytorycznej, są Fundacja Share the Care oraz Instytut Badań Strukturalnych. Doświadczenia wszystkich organizatorów i partnerów pozwalają na kompleksowe zajęcie się tematyką równości w miejscach pracy.

– Zachęcamy pracodawców, aby przystąpili do naszego konkursu, bo zaangażowanie firm w osiągnięcie szeroko rozumianej równości płci w pracy to obecnie jeden z wyznaczników postępu i konkurencyjności. Zapewniając wszystkim, niezależnie od płci, równe szanse w pracy, firmy mogą przyciągnąć najlepszych pracowników i dzięki temu poprawiać swoje wyniki rynkowe – przekonuje Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Obejrzyj firm o konkursie

Konkurs inny niż wszystkie

Konkurs wyróżnia się na tle innych. Decydują o tym jego misyjny, edukacyjny charakter oraz unikalna formuła współpracy biznesu z organizacjami społecznymi. Intencją organizatorów jest poszerzanie perspektywy pracodawców w odniesieniu do zagadnień związanych z równością płci w miejscu pracy. Niebagatelne znaczenie ma również włączenie w krąg zainteresowań pracodawców tematów stanowiących do niedawna tabu w kontekście życia zawodowego, takich jak zdrowie menstruacyjne czy menopauza.

Nagrody w dwóch kategoriach

Firmy startujące w konkursie będą oceniane w dwóch kategoriach – zatrudniające od 10 do 100 osób i mające więcej pracowników. W każdej z tych kategorii zostanie przyznana osobna nagroda główna, dodatkowo organizatorzy przewidzieli pięć wyróżnień – po jednym w każdym obszarze tematycznym.

Zagadnienia z pięciu konkursowych kręgów tematycznych staną się tematami dyskusji podczas organizowanego w dniach 2–3 września 2023 r. Kongresu Kobiet, a wręczenie statuetek laureatom konkursu zostało zaplanowane podczas tegorocznego EFNI (Europejskiego Forum Nowych Idei), które odbędzie się w dniach 11–13 października 2023. Forum co roku gromadzi tysiąc uczestników – przedstawicieli świata biznesu, nauki, kultury oraz administracji zarówno polskiej, jak i europejskiej.

Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy na stronie rownowaga.org.pl.

Konfederacja Lewiatan

 

       

 

RównoWaga w pracy. Konkurs na prokobiecą firmę roku
15 czerwca 2023

RównoWaga w pracy. Konkurs na prokobiecą firmę roku

Kulczyk Foundation, Kongres Kobiet i Konfederacja Lewiatan zapraszają do udziału w wyjątkowym konkursie dla pracodawców. Stawką są nie tylko nagrody i prestiż. To także możliwość kształtowania nowych, lepszych standardów na polskim rynku pracy.

Mniejsze zarobki mimo tych samych kwalifikacji, za to większe obciążenie obowiązkami domowymi, do tego brak świadomości swoich praw – to rzeczywistość wielu kobiet, które na polskim rynku pracy wciąż mają słabszą pozycję niż mężczyźni. Pomóc zmienić ten stan ma konkurs RównoWaga, przeznaczony dla pracodawców.

– Nieważne, ilu pracowników zatrudniasz, nieważne, czy kierujesz dużą firmą, urzędem, czy małą fundacją. Nieważne, czy o równość w pracy dbasz od dawna, czy dopiero jesteś na początku tej drogi. Jeśli chcesz, aby twoi pracownicy mieli równe szanse, niezależnie od płci, ten konkurs jest dla ciebie – zachęca Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation, jednego z partnerów merytorycznych i organizatorów konkursu.

Standardy i innowacje

Celem konkursu jest wyłonienie liderów wśród pracodawców, którzy działają na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Przez pokazanie pozytywnych przykładów organizatorzy chcą inspirować do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich, bez względu na płeć. Partnerami, pomagającymi przygotować konkurs od strony merytorycznej, są Fundacja Share the Care oraz Instytut Badań Strukturalnych. Doświadczenia wszystkich organizatorów i partnerów pozwalają na kompleksowe zajęcie się tematyką równości w miejscach pracy.

– Badaliśmy szczegółowo sytuację kobiet na rynku pracy i dostrzegamy szereg obszarów, w których potrzebne są zmiany. Zapytamy pracodawców o działania w pięciu z nich. Będą to: polityka równości, rozwój i edukacja, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie – wylicza ekonomistka dr Ewa Rumińska-Zimny, wiceprezeska zarządu współorganizującego konkurs Stowarzyszenia Kongres Kobiet. – Oceniając zgłoszenia będziemy zwracać uwagę na standardy panujące w miejscach pracy, ale docenimy też innowacyjne rozwiązania służące zapewnieniu równych szans kobiet i mężczyzn.

Liderzy wyznaczają kierunek

Znaczenie równowagi płci w miejscach pracy dla rozwoju firm podkreśla Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, największej w Polsce organizacji zrzeszającej przedsiębiorców.

– Zachęcamy pracodawców, aby przystąpili do naszego konkursu, bo zaangażowanie firm w osiągnięcie szeroko rozumianej równości płci w pracy to obecnie jeden z wyznaczników postępu i konkurencyjności. Zapewniając wszystkim, niezależnie od płci, równe szanse w pracy, firmy mogą przyciągnąć najlepszych pracowników i dzięki temu poprawiać swoje wyniki rynkowe – przekonuje.

 Dzięki współpracy organizatorów konkursu z prestiżowymi partnerami medialnymi osiągnięcia i najciekawsze prorównościowe rozwiązania wdrażane przez uczestników zostaną szeroko nagłośnione.

Konkurs inny niż wszystkie

Jak zgodnie podkreślają liderki organizacji zapraszających do udziału w konkursie, choć podobnych inicjatyw było już wiele, ta wyróżnia się na ich tle. Decydują o tym jej misyjny, edukacyjny charakter oraz unikalna formuła współpracy biznesu z organizacjami społecznymi. Intencją organizatorów jest poszerzanie perspektywy pracodawców w odniesieniu do zagadnień związanych z równością płci w miejscu pracy. Niebagatelne znaczenie ma również włączenie w krąg zainteresowań pracodawców tematów stanowiących do niedawna tabu w kontekście życia zawodowego, takich jak zdrowie menstruacyjne czy menopauza.

Firmy startujące w konkursie będą oceniane w dwóch kategoriach – zatrudniające od 10 do 100 osób i mające więcej pracowników. W każdej z tych kategorii zostanie przyznana osobna nagroda główna, dodatkowo organizatorzy przewidzieli pięć wyróżnień – po jednym w każdym obszarze tematycznym.

Zagadnienia z pięciu konkursowych kręgów tematycznych staną się tematami dyskusji podczas organizowanego w dniach 2–3 września 2023 r. Kongresu Kobiet, a wręczenie statuetek laureatom konkursu zostało zaplanowane podczas tegorocznego EFNI (Europejskiego Forum Nowych Idei), które odbędzie się w dniach 11–13 października 2023. Forum co roku gromadzi tysiąc uczestników – przedstawicieli świata biznesu, nauki, kultury oraz administracji zarówno polskiej, jak i europejskiej.

Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy na stronie rownowaga.org.pl.

 

Konfederacja Lewiatan