Nie ma przesłanek do obniżenia stóp procentowych
09 maja 2024

Nie ma przesłanek do obniżenia stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej na majowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Obecny rząd, podobnie jak poprzedni, robi bardzo dużo, aby utrzymać poziom stóp procentowych jeszcze przez najbliższy rok. Dzisiejsza decyzja RPP, pozostawiająca główną stopę procentową na niezmienionym poziomie, nie jest zaskoczeniem.

Zacznijmy od tego, że wynagrodzenia realne rosną, w tempie przekraczającym 6%. Podobną dynamikę prognozuje resort finansów średnio w całym 2024 r. Oznacza to, że mimo rosnących cen w gospodarce, Polkom i Polakom pozostaje w kieszeniach więcej pieniędzy niż przed rokiem. Dzięki coraz wyższym  wynagrodzeniom i w miarę stabilnej inflacji poprawiają się nastroje obywateli. Dostrzegamy coraz większy potencjał dla oszczędzania, czy dokonywania większych zakupów. Innymi słowy brak sygnałów do zdecydowanego spadku inflacji w dłuższym okresie.

Na brak decyzji RPP o zmianie stóp procentowych wpływ mają utrzymanie części działań z tarczy antyinflacyjnej oraz kontynuacja wakacji kredytowych. Te decyzje należy ocenić negatywnie patrząc na budżet państwa oraz zapowiedź ministra finansów o braku jego nowelizacji w tym roku. Mają one przekonać wyborców o równie prospołecznym nastawieniu obecnego rządu, jak rządu PiS.

Ostatnim powodem, który będzie decydował, żeby nie luzować polityki monetarnej są decyzje podejmowane przez inne banki centralne w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Jeśli RPP wykona jakikolwiek ruch  dotyczący stóp procentowych to będzie on pokłosiem luzowania polityki w strefie euro i w USA.

 Konfederacja Lewiatan

 

W najbliższych miesiącach stopy procentowe pozostaną bez zmian
04 kwietnia 2024

W najbliższych miesiącach stopy procentowe pozostaną bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Stopy procentowe znowu bez zmian. Ten scenariusz powtarzamy co najmniej od grudnia 2023 r. i prawdopodobnie będzie aktualny przez cały 2024 r.

Rynek finansowy też nie robi sobie wielkich nadziei na zmianę wysokości stóp. Kontrakty terminowe FRA – wyceniające możliwe ruchy na stopach procentowych zbliżyły się to granicy – „bez zmian”.

Ewentualnej obniżce stóp nie pomaga również chwilowy spadek inflacji. Marcowy szybki odczyt (1,9%) pokazał, że mieści się ona w celu inflacyjnym NBP. Nadal nie zapominajmy jednak, że inflacja bazowa  – mimo że też spada,  nadal utrzymuje się w okolicach 6%. Poza tym marzec był ostatnim miesiącem z tak niskim wzrostem cen. Od kwietnia będziemy obserwować, mniej dynamiczny, ale jednak wzrost cen wielu artykułów.

RPP prawdopodobnie jeśli dostrzega większe ożywienie w gospodarce, to uznaje, że obecny poziom stóp odzwierciedla stan gospodarki.  Ta gołębia postawa może okazać się słuszną strategią w dłuższym terminie.

Konfederacja Lewiatan

 

Stopy procentowe jeszcze poczekają na zmianę
09 stycznia 2024

Stopy procentowe jeszcze poczekają na zmianę

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionych poziomach.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Pierwsze posiedzenie RPP w tym roku przebiegło bez większych niespodzianek. Rada zdecydowała się pozostawić stopy na niezmienionym poziomie.

Wszystko wskazuje na to, że temat stóp procentowych zniknie na najbliższe kilka miesięcy z głównego afisza. Przede wszystkim nadal mamy dużą niepewność, co do tego w jaki sposób rząd upora się z wyjściem z tarcz antyinflacyjnych. Niewiadomą jest również,  jak rozwijała się nasza gospodarka w IV kw. Do tego nie widać oznak jakiegoś większego ożywienia.

Biorąc pod uwagę to, co NBP prognozuje przy obecnym poziomie stóp, jeśli chodzi o inflację i wzrost PKB w 2024 r., nie ma obecnie większej przestrzeni do ich dalszych obniżek.

Wszystko jednak zweryfikują dane spływające w I kwartale, szczególnie te dotyczące konsumpcji oraz kondycji polskiego przemysłu.

Konfederacja Lewiatan

Stopy procentowe pozostaną bez zmian przez dłuższy czas
06 grudnia 2023

Stopy procentowe pozostaną bez zmian przez dłuższy czas

Rada Polityki Pieniężnej podczas grudniowego posiedzenia zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Grudzień był ostatnim miesiącem, w najbliższym czasie, kiedy RPP mogła zdecydować o obniżce stóp procentowych. Wraz jednak z pojawianiem się kolejnych danych makro lub rewizji starszych odczytów, tak jak ten o PKB za III kwartał br., stało się jasne, że RPP nie będzie dalej rozluźniać polityki pieniężnej. Oznacza to, że główna stopa procentowa pozostała i pewnie pozostanie na dłużej na niezmienionym poziomie, tj. 5,75%.

Nic nie uległo zmianie od ostatniego posiedzenia RPP. Nadal mamy niepewność związaną z konfliktami zbrojnymi, niepewność co do tego, kto obejmie teki ministrów, a w końcu nie wiemy nadal jak będzie wyglądała przyszłość rozwiązań antyinflacyjnych. Dodatkowo zaskakują pozytywnie ostatnie wyniki indeksu PMI, przepowiadające szybsze niż oczekiwano odbicie w przemyśle. Zaskoczyły też lepsze wyniki składowych PKB, tj. konsumpcja.
W całym tym makroekonomicznym kociołku mamy jeszcze bardzo dobrze radzący sobie rynek pracy i przynajmniej na papierze rosnącą siłę nabywczą Polek i Polaków.

Konfederacja Lewiatan

 

RPP nie zmieniła jednak stóp procentowych
08 listopada 2023

RPP nie zmieniła jednak stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła rynek i nie obniżyła dzisiaj stóp procentowych.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Jeszcze wczoraj pisaliśmy, że dwudniowe posiedzenie, RPP zakończy bez niespodzianek i ostatecznie zdecyduje się zredukować stopy. RPP jednak zaskoczyła ekonomistów  i pozostawiła główną stopę procentową bez zmian. Wczoraj też nakreśliliśmy taki scenariusz, nazywając go pragmatycznym. Miała by za nim stać świadomość członków RPP, że ostatnie spadki inflacji to wynik sztucznej interwencji na rynku.

Prezes NBP często narzeka, że ekonomiści krytykują działania RPP za politykę zmiany stóp, że prowadzi ją źle i podejmuje decyzje w nieodpowiednim momencie. Może tak się dziać, ponieważ nie ma żadnej spójności w komunikatach wygłaszanych przez prezesa NBP. Jeszcze dwa miesiące temu mieliśmy obwieszczenie końca inflacji. Następnie kolejną obniżkę stóp. Teraz się zatrzymujemy i patrząc na to jak wyglądają projekcie rozwoju gospodarki w przyszłym roku oraz części strefy euro można zaryzykować, że jeśli jakakolwiek obniżka stóp nastąpi to albo będzie ona w grudniu albo w ogóle. Choć nic w działaniach RPP nie jest pewnego.

Konfederacja Lewiatan

 

RPP obniży stopy procentowe o 0,25 pkt proc.
07 listopada 2023

RPP obniży stopy procentowe o 0,25 pkt proc.

W środę Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Jutro bez większych emocji i zaskoczeń. RPP zapewne obniży kolejny raz z rzędu stopy procentowe. Nasza prognoza to korekta o 25 punktów bazowych. Niezmiennie kluczową rolę będzie odgrywało spowolnienie gospodarcze, które ma miejsce obecnie w Polsce, ale również w Europie. Może nawet większe znaczenie mają obawy części członków RPP, że spowolnienie może być głębsze niż oczekiwania ekonomistów. Czynnikiem dodatkowym przy podejmowaniu decyzji o zmianie stóp będzie zapewne też stanowisko jakie prezentuje Europejski Bank Centralny w walce z inflacją – czyli powstrzymanie się od dalszego zacieśniania polityki pieniężnej.

Poza pierwszą zaskakującą decyzją o obniżce stóp aż o 75 punktów bazowych wydaje się, że RPP zaczęła ostatnio wcielać program stopniowych korekt, właśnie o 25 pkt bazowych, o którym mówił prezes NBP Adam Glapiński przed wakacyjną przerwą w obradach RPP.

Istnieje jednak w naszych głowach mniej ekonomiczny, a bardziej pragmatyczny scenariusz zachowania RPP. Chyba wszyscy dookoła sobie zdają sprawę, że ostatnie duże spadki inflacji, to w pewnym stopniu też wynik interwencji spółek skarbu państwa i rządu na rynku paliw. Co może oznaczać, że listopad przyniesie przerwanie spadku cen, a w konsekwencji osłabienie skłonności  RPP do obniżania stóp procentowych. Ten scenariusz jednak przy komunikacji prezesa NBP – obwieszczanie końca inflacji – wydaje się mało prawdopodobny, ale nie niemożliwy.

Konfederacja Lewiatan

 

Stopy procentowe znowu w dół. Wyborczy prezent [+MP3]
04 października 2023

Stopy procentowe znowu w dół. Wyborczy prezent [+MP3]

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła dzisiaj wszystkie stopy procentowe o 25 pkt bazowych, w tym referencyjną do 5,75 proc. - podał NBP.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Zgodnie z naszymi zapowiedziami od października główna stopa procentowa  wyniesie 5,75%. Zapewne jutro będziemy świadkami kolejnego przedstawienia w wykonaniu prezesa NBP, na którym dowiemy się, że inflacja 8,2% to już wręcz poziom blisko celu. Najważniejsze jednak, że w skali miesiąca mamy kolejną deflację.

RPP nie wzięła pod uwagę, że ostatnie decyzje wywołały nagłą przecenę złotego. Nie wzięła też pod uwagę, że większość banków centralnych idzie w odwrotnym kierunku zacieśniając politykę pieniężną lub przyjmując postawę wyczekiwania.

Część RPP potwierdziła, że bierze czynny udział w kampanii wyborczej, a obecna obniżka jest prezentem dla wyborców przed wyborami parlamentarnymi. Co ciekawe tym razem obniżka nie zaskoczyła rynków i złoty pozostaje w zasadzie niewzruszony, nadal oscylując w granicy 4,6 za euro.

Nadal nie możemy się wyzbyć wrażenia, że ten „rajd świętego Mikołaja” na stopach procentowych to wynik napiętej sytuacji budżetowej i próby z jednej strony stymulacji gospodarki (obawa przed większym kryzysem) a z drugiej strony uzasadnienie dla braku konieczności przedłużania wakacji kredytowych.

Konfederacja Lewiatan

 

RPP obniży stopy procentowe o 25 pkt bazowych
03 października 2023

RPP obniży stopy procentowe o 25 pkt bazowych

Rada Polityki Pieniężnej jutro podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Czy inflacja w wysokości 8,2% we wrześniu wystarczy do kolejnej obniżki stóp procentowych? Rynek chyba nigdy nie był tak podzielony jak obecnie. Najgorsze jest to, że ekonomiczne uzasadnienia odeszły do lamusa. Po ostatniej zaskakującej decyzji RPP wszystkie scenariusze są możliwe.

Jeden czynnik, przemawiający za kolejną obniżką, wydaje się wybijać jako główny argument – wybory. NBP ze swoimi działaniami wprost już włączył się w kampanię wyborczą na rzecz rządzącej koalicji i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby postawić kropkę nad i na niespełna dwa tygodnie przed wyborami ponownie ściąć stopy.

RPP nie weźmie pod uwagę ostatnich zawirowań na rynku walutowym. Nie weźmie też pod uwagę, że większość banków centralnych idzie w odwrotnym kierunku. Nie weźmie też pod uwagę, że inflacja nadal jest poważnym problemem. Najważniejsze będzie poprawienie za wszelką cenę nastrojów obywateli. Dlatego też spodziewamy się, że RPP zdecyduje o obniżce stóp z 6% do 5,75%

Konfederacja Lewiatan

 

Stopy procentowe mocno w dół. W tle wybory
06 września 2023

Stopy procentowe mocno w dół. W tle wybory

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła dzisiaj podstawową stopę procentową do 6%.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

RPP, po roku utrzymywania stóp procentowych na niezmienionym poziomie zdecydowała o pierwszej w tym roku obniżce zaskakując rynki i ekonomistów. Redukcja głównej stopy procentowej o 75 punktów bazowych do 6% nie znajduje uzasadnienia popartego w danych makroekonomicznych. Przede wszystkim RPP luzuje politykę pieniężną w sytuacji gdy inflacja jest nadal na poziomie powyżej 10%.  Tak duża redukcja może oznaczać jednak, że szybkość spowolnienia jaka dotyka sprzedaż detaliczną (konsumpcję) oraz przemysł, a co za tym idzie całą gospodarkę (dwa kwartały ujemnego wzrostu PKB) przekracza zdecydowanie pesymistyczny scenariusz z projekcji NBP.

Tak duży ruch na stopach może być również próbą pobudzenia inwestycji w Polsce jako jedynego, realnego motoru napędowego dla naszej gospodarki.

To na co nie wpłynie obecna obniżka stóp procentowych, jak i cały wcześniejszy cykl ich podwyżek  to wysokość inflacji. W tej sytuacji w zasadzie NBP udowadnia naszą tezę, że stopy na poziomie 6,75% nie miały racji bytu przy takim otoczeniu makroekonomicznym.

Obniżka stóp procentowych staje się narzędziem w kampanii wyborczej. Rząd rękami NBP próbuje wpłynąć na poprawę nastrojów Polek i Polaków. A te przed wyborami wydają się kluczowe.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Jutro pierwsza obniżka stóp procentowych
05 września 2023

Jutro pierwsza obniżka stóp procentowych

W środę, 6 września, Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. Należy spodziewać się symbolicznej ich redukcji.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Jutro Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o pierwszej od roku zmianie stóp procentowych. Czeka nas prawdopodobnie symboliczna obniżka głównej stopy procentowej o 25 punktów bazowych do poziomu 6,5%.

Zapewne na konferencji prasowej prezesa NBP Adama Glapińskiego usłyszymy, że gospodarka zaczęła proces schładzania po 2022 r. i obecnie możemy sobie pozwolić na symboliczną obniżkę stóp. Innymi słowy nasza gospodarka wchodzi w fazę recesji lub co gorsza stagflacji. A kolejne kwartały, mimo optymizmu rządzących, nie zapowiadają  wyjścia z dołka produkcji, sprzedaży i konsumpcji.

Czy obniżka stóp przyniesie jakikolwiek rezultat? Absolutnie nie. Tak samo jak nie spowodował obecnego spowolnienia gospodarczego cykl podwyżek do poziomu 6,75%. Zatem dlaczego RPP zdecyduje się na taki ruch? Jest to zabieg tylko i wyłącznie PR-owy mający na celu poprawę nastrojów obywateli tuż przed wyborami. Pokazanie, że idziemy w stronę całego cyklu obniżek. Jest jeszcze jedno możliwe wytłumaczenie rozpoczęcia obniżania stóp – brak konieczności przedłużania wakacji kredytowych, nad którym według słów rzecznika rządu myśli Rada Ministrów.

Dużym zaskoczeniem będzie utrzymanie obecnego poziomu stóp. Zdaje się, że rynki już wyceniły obniżkę. Gdyby RPP przyjęła taką drogę może to oznaczać, że nasza waluta się osłabi i być może czeka nas chwilowe przebicie poziomu 4,5 zł  za jedno euro.

Konfederacja Lewiatan