Przedłużenie wakacji kredytowych nieracjonalne. Utrudni walkę z inflacją
24 października 2023

Przedłużenie wakacji kredytowych nieracjonalne. Utrudni walkę z inflacją

Przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 rok to zły i nieracjonalny pomysł, który jest przejawem populizmu ekonomicznego – uważa Lewiatan.

Rząd przyjął dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, który ma przedłużyć wakacje kredytowe na rok 2024.

Bez konsultacji

Nie opublikowano nawet projektu ustawy, nie przeprowadzono konsultacji czy analizy ekonomicznej. Zwięzły opis projektu znalazł się w wykazie prac legislacyjnych. Jest to fatalna, bo pozbawiona merytoryki i niezgodna z obowiązującymi przepisami praktyka legislacyjna, która podważa zaufanie do państwa – mówi Adrian Zwoliński, dyrektor departamentu rynku finansowego i prawa korporacyjnego Lewiatana.

Przedłużanie wakacji kredytowych jest nieracjonalne. Inflacja konsumencka we  wrześniu wyniosła 8,2%, co oznacza, że dalej jest znaczna i znajdujemy się w trendzie dezinflacyjnym. Istnieje jednak sporo ryzyk dla dalszego spadku inflacji. To niebezpieczeństwo wydarzeń polityczno-gospodarczych, ale też obniżka stóp procentowych, czy przyszłoroczne m.in. 800+, wzrost płacy minimalnej o ok. 18%, możliwe wyższe ceny energii i VAT na żywność. Istnieją zatem różne czynniki które mogą wpływać na poziom cen w 2024 roku.

Wysokie koszty

Ponadto istnieje też potrzeba realizacji polityki, która co prawda jest proinflacyjna, ale niezbędna dla funkcjonowania instytucji państwa. Jako Konfederacja Lewiatan wskazywaliśmy na konieczność 20% podwyżki dla pracowników budżetówki, co jest kluczowe jeśli chcemy zadbać o kapitał ludzki, edukację, zdrowie, sprawnie realizowane procedury, innymi słowy, przyszły rozwój gospodarczy. Podwyżki uzasadnione są zatem uniknięciem systemowych problemów społecznych.

Tymczasem przedłużenie wakacji kredytowych z jednej strony nie przeciwdziała korozji usług publicznych, z drugiej generuje koszty. Wakacje kredytowe miałyby być bez żadnych warunków – na zasadach all inclusive – dla kredytobiorcy z kredytem do 400 tys. zł oraz dla kredytobiorcy z kredytem powyżej 400 tys. zł i do 800 tys. zł którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego przekracza 50%.

Utrudnienie walki z inflacją

Wakacje kredytowe to kolejne utrudnienie w walce z inflacją. O tyle nieracjonalne, iż dotyczy grupy społecznej względnie zamożniejszej od tej która nie może pozwolić sobie na kredyt. Grupy, która znajduje się w lepszej sytuacji niż rok temu. To również właśnie do niej zaadresowana była obniżka stóp procentowych.

– Trudno rozpatrywać zatem przedłużenie wakacji kredytowych inaczej niż jako populizm ekonomiczny. To zbędna – bo nie rozwiązująca palącego problemu społecznego – propozycja, która dodatkowo uderza i w uboższych ze względu na utrudnienie walki z inflacją i w inwestorów, ze względu na nagłe, pozbawione konsultacji i analizy uderzenie w sektor bankowy. Trzeba mieć też na względzie inne koszty np.: takie rozwiązania stanowią impuls do podejmowania większego ryzyka przez konsumentów. W świetle obecnej sytuacji gospodarczej nie możemy pozwolić sobie na rozwiązania generujące nieracjonalne i dodatkowe koszty – dodaje Adrian Zwoliński.

To nie jest pora na wakacje kredytowe, tylko ciężką pracę: rewizję policy mix, akcent na walkę z inflacją i dopuszczenie od niej wyłącznie tych wyjątków, które są niezbędne dla sprawności instytucji i usług publicznych. Sprzeciwiamy się takiemu procedowaniu projektu ustawy, jak i nie widzimy w projekcie zasadności merytorycznej.

Konfederacja Lewiatan

 

Rząd zbyt optymistycznie ocenia przyszłość gospodarki i finansów państwa
25 kwietnia 2023

Rząd zbyt optymistycznie ocenia przyszłość gospodarki i finansów państwa

Rząd przyjął dzisiaj projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026.

Według rządu i przygotowanych przez niego prognoz tylko 2023 r. może okazać się kryzysowy i to też tylko w pierwszej połowie roku. PKB  ma wzrosnąć niewiele poniżej 1%. To dość bezpieczne założenie patrząc na to, co się dzieje obecnie w gospodarce. Nie widać bowiem sygnałów, że konsumpcja, czy przemysł jakoś wyraźnie się odbiją.

Inflacja z kolei nadal będzie wysoka, znacznie powyżej celu inflacyjnego. Wejście w bezpieczne granice  ma nastąpić według prognoz w 2026 r. Prognoza na 2023 r. zakłada inflację na poziomie 12%. Wydaje się to całkiem realne założenie. Potwierdzenie takiego scenariusza będziemy mieli już niedługo, gdy inflacja producencka utrzyma się nadal na zaskakująco niskim poziomie jak w marcu 2023 r. Wtedy wraz z obniżeniem się cen hurtowych spadną również ceny dla konsumentów.

Rząd tłumaczy się ze wzrostu deficytu i długu większymi wydatkami na obronność oraz nadzwyczajnymi wydatkami pomocowymi, w pierwszej kolejności związanymi z tarczami antyinflacyjnymi, a następnie z kryzysem energetycznym. W założeniach rządu dotyczących deficytu i długu jest jeden poważny problem. Przyjmuje on, że w perspektywie najbliższych 3 lat już nie będzie musiał nikomu pomagać. Z dokumentu wynika, że rząd, przynajmniej na potrzeby wieloletniego planu finansowego, nie zamierza już w 2024 r. utrzymywać zamrożenia cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw. Paradoksalnie jest to działanie, które przedsiębiorcy – szczególnie ci mikro i mali – według badania Lewiatana, oceniają najlepiej. Oczywiście to nie pierwszy raz kiedy rząd wie, że będzie musiał kontynuować pomoc, ale nie zapisuje tego w planach budżetowych. Rok wcześniej toczyła się debata czy tarcze antyinflacyjne będą utrzymane, teraz wszyscy zaczną się zastanawiać w jaki sposób utrzymane zostaną ceny energii.

Brakuje też w planie finansowym zapowiedzianych już dopłat budżetu dla rolników (10 mld zł). Wiceminister finansów Piotr Patkowski tłumaczy, że będą dokonywane wewnętrzne przesunięcia budżetowe. Innymi słowy można powiedzieć, że Ministerstwo Finansów jest w stanie oszczędzić w innych działach gospodarki 10 mld zł, bez większej szkody dla gospodarki. Z drugiej strony premier Mateusz Morawiecki chwali się ogromnymi zwrotami podatkowymi dla obywateli. To koszt blisko 20 mld zł. Łącznie uzbierało się nam już 1% PKB. Czy, aby nie nazbyt optymistycznie patrzy rząd w przyszłość?!

Konfederacja Lewiatan

 

 

Doroczne spotkanie władz i członków Konfederacji Lewiatan
16 lutego 2023

Doroczne spotkanie władz i członków Konfederacji Lewiatan

Prognozy ekonomiczne, sytuacja w Brukseli oraz strategiczne kierunki działań biznesu – to wybrane tematy dorocznego spotkania Lewiatana. W programie także rozmowy z minister Marleną Maląg oraz wiceministrami: Małgorzatą Jarosińską-Jedynak i Januszem Cieszyńskim.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie kluczowych członków Lewiatana, na którym porozmawiamy o strategicznych kierunkach naszych działań, sytuacji ekonomicznej, politycznej i międzynarodowej. Będzie o tym, co mówi się w Brukseli, ale również jakich wyzwań powinni spodziewać się przedsiębiorcy w 2023 r.

W tym roku zjazd odbędzie się od 16 do 17 marca w Holiday Inn Resort w Józefowie.

Przedstawiciele rządu gośćmi specjalnymi spotkania Lewiatana

Spodziewamy się gości specjalnych – polityków, ekonomistów, dziennikarzy, ludzi nauki i kultury. Corocznie w spotkaniu bierze udział ponad stu przedsiębiorców zrzeszonych w Lewiatanie.

W programie mocny akcent – rozmowy z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzatą Jarosińską-Jedynak oraz pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa wiceministrem Januszem Cieszyńskim.

Spotkanie doroczne Lewiatana – co nas czeka w 2023 roku

Zjazd rozpocznie się 16 marca w czwartek o godz. 15.00, najpierw odbędą się panele, a wieczorem zapraszamy na kolację i after party. Wśród tematów – „Co nas czeka w 2023 – ekonomia i gospodarka”, gdzie dyskusję będą toczyć się wokół obecnego stanu gospodarki i co jej spowalnianie oznacza dla firm oraz jaka będzie inflacja, stopy procentowe i ceny energii. Spotkanie poprowadzi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Panel dyskusyjny dotyczący tego, co nas czeka w geopolityce oraz w strategiach UE będzie prowadziła Kinga Grafa, dyrektorka przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Spotkania z przedstawicielami administracji rządowej

Drugiego dnia obecni będą mieli okazję do rozmowy z politykami. Rozmowę z Marleną Maląg, minister rodziny i polityki społecznej będzie prowadził prof. Jacek Męcina, prawnik, wykładowca UW, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Spotkanie z Małgorzatą Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, będzie moderowała Marzena Chmielewska, zastępczyni dyrektora generalnego ds. rozwoju projektów w Konfederacji Lewiatan.

Rozmowę z Januszem Cieszyńskim, sekretarzem stanu, pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa poprowadzi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego w Konfederacji Lewiatan.

Panel dyskusyjny „Przyszłość Ukrainy” będzie moderował dr Andrzej Rudka, doradca zarządu  Konfederacji Lewiatan.

Uczestników czekają warsztaty oraz kolejne dyskusje i panele. Zajęcia zakończą się w piątek ok. godz. 14.00 lunchem.

Agenda jest dostępna TUTAJ

Miejsce: Hotel Holiday Inn Resort, ul. Telimeny 1, Warszawa – Józefów.

Rejestracja jest możliwa TUTAJ