Gospodarka zwalnia, ale bezrobocie nie rośnie [+MP3]
25 września 2023

Gospodarka zwalnia, ale bezrobocie nie rośnie [+MP3]

Bezrobocie na koniec sierpnia br. wyniosło 5% i od trzech miesięcy się nie zmienia – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Stopa bezrobocia bez zmian. W sierpniu wyniosła 5%, co oznacza nadal rekordowo niski odczyt. Mimo wyraźnego spowolnienia w gospodarce nie widać oznak i w zasadzie możliwości zwiększenia bezrobocia, choć zapewne końcówka roku pewną zwyżkę przyniesie. Wygaśnie bowiem popyt na pracowników sezonowych – szczególnie w gastronomii i hotelarstwie.

Miękkie dane pokazują, że przedsiębiorcy nie zwalniają, ale też nie rekrutują do pracy nowych osób. Rotacja na rynku pracy zatem wynika w głównej mierze z decyzji samych pracowników. Dlatego też nie ma odzwierciedlenia w danych urzędów pracy.

W sierpniu nadal mieliśmy niewiele ponad 780 tys. zarejestrowanych bezrobotnych. Ponad 300 tys. to osoby bezrobotne długotrwale. Proces aktywizacji w przypadku tak długiego, bezowocnego okresu poszukiwania pracy jest bardzo utrudniony i przy tak wysyconym rynku pracy można uznać, że większość tych osób nie ma większych szans na znalezienie zatrudnienia przy obecnej koniunkturze. Dodatkowo w ekonomii nadal jest aktualne pojęcie bezrobocia naturalnego i prawdopodobnie część z obecnie zarejestrowanych nie jest w stanie sobie znaleźć pracy, bądź nie chce jej znaleźć.

Konfederacja Lewiatan

 

Konsumpcja dalej na minusie, ale jest nadzieja na wyjście z dołka [+MP3]
21 września 2023

Konsumpcja dalej na minusie, ale jest nadzieja na wyjście z dołka [+MP3]

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 2,7%. W porównaniu z lipcem br. wzrosła o 2,8% - podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Takiej złej passy sprzedaż detaliczna nie miała od blisko 20 lat. W sierpniu wydaliśmy na zakupy 2,7% mniej niż przed rokiem. To już ósmy miesiąc z rzędu,  kiedy sprzedaż detaliczna zalicza ujemną dynamikę. Trzeba jednak dodać, że prognozy na sierpień były zdecydowanie gorsze, -3,7%.

W skali roku sprzedaż ratuje, podobnie jak w przemyśle branża motoryzacyjna. Pozostałe kategorie sprzedaży znajdują się na minusach, a największy w sierpniu zalicza sprzedaż prasy i książek – 14,3%.

Sprzedaż detaliczna wygląda lepiej w skali miesiąca. Tu widzimy pewne odbicie po słabym lipcu. Jedynie branża motoryzacyjna zanotowała spadek sprzedaży od lipca. O ile przed miesiącem pisaliśmy, że nie widać światełka w tunelu, tak dane z sierpnia pokazują, że może nie już, nie za chwilę, ale polska konsumpcja trochę odbije się z tego dołka.

W przyszłym miesiącu nie ma jednak co oczekiwać cudów i trzeci kwartał również zakończymy na minusie. Wniosek z tego taki, że PKB za III kwartał również będzie na minusie.

Konfederacja Lewiatan

 

Przemysł przed zapaścią ratuje branża motoryzacyjna [+MP3]
20 września 2023

Przemysł przed zapaścią ratuje branża motoryzacyjna [+MP3]

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, natomiast w stosunku do lipca br. wzrosła o 1% – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta: 

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

To już siódmy miesiąc z rzędu, kiedy przemysł notuje spadek produkcji w skali roku. W sierpniu wyniósł on 2% (w lipcu -2,7%) Tak źle było jedynie w kryzysowym 2009 r., kiedy to nasi najwięksi partnerzy handlowi skupiali się bardziej na ratowaniu swoich gospodarek niż na składaniu nowych zamówień. Tak też dzieje się teraz. Najnowsza rewizja prognoz OECD dla strefy euro nie wróży nic dobrego dla polskiej gospodarki. Znacząca rewizja w dół prognoz, dotyczy naszego głównego partnera handlowego – Niemiec. Według OCED gospodarka naszych zachodnich sąsiadów skurczy się o 0,2% w bieżącym roku (wcześniej OECD oczekiwało stagnacji) i wzrośnie jedynie o 0,9% w przyszłym roku.

Przemysł w tej chwili przed głębszymi spadkami ratuje jedynie szeroko rozumiana branża motoryzacyjna. W ogólnym jednak rozrachunku całe przetwórstwo przemysłowe jest na większym minusie (-2,1% r/r) niż cały przemysł. Jedyne co obecnie może pocieszać producentów to spadki inflacji producenckiej. Ta w sierpniu ponownie na minusie -2,8%. To się przełoży za chwilę na dalsze, choć nie już tak szybkie, spadki cen dla konsumentów.

Konfederacja Lewiatan

 

Inflacja 10,1%. Mocniej drożeją usługi niż produkty [+MP3]
15 września 2023

Inflacja 10,1%. Mocniej drożeją usługi niż produkty [+MP3]

W sierpniu indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 10,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

GUS potwierdza – inflacja w sierpniu wyniosła 10,1%. Bardziej drożeją usługi niż produkty. Ceny tych pierwszych w skali miesiąca odnotowują wzrost nawet o 0,6%. To w zasadzie normalne, gdy ceny produktów na rynkach światowych się normalizują, ale nie mają one przełożenia na ceny usług. Szczególnie, że przedsiębiorcom ciążą w tej chwili bardziej koszty pracy niż ceny materiałów, czy produktów.

Pozytywną informacją jest coraz bardziej widoczne wytracanie impetu wzrostu cen. Większość towarów w koszyku inflacyjnym odnotowuje miesięczny spadek cen. W skali roku koszyk wygląda jednak zdecydowanie gorzej. Jedynie kilka produktów, w tym wszystkie tłuszcze, mięso drobiowe i cały transport (głównie przez ceny paliw) tanieją.

Przed nami jeszcze daleka droga do 2,5 procentowego celu inflacyjnego. W szczególności, że inflacja konsumencka dogoniła inflację bazową. We wrześniu inflacja będzie jednocyfrowa, ale aż takimi optymistami jak prezes NBP nie jesteśmy.

Konfederacja Lewiatan

 

Przemysł pogrąża brak nowych zamówień
01 września 2023

Przemysł pogrąża brak nowych zamówień

W sierpniu br. PMI dla polskiego przemysłu obniżył się do 43,1 pkt, już szesnasty miesiąc z rzędu utrzymując się poniżej 50 pkt. – podał S&P Global.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Przemysł w sierpniu, według oceny menedżerów jest w najsłabszej kondycji od października 2022 r. Indeks PMI spadł o 0,4 pkt do poziomu 43,1 pkt. Sektor przemysłowy nie dostaje nowych zamówień (wskaźnik spada od 18- stu miesięcy), nie zatrudnia (wskaźnik spada od 14 miesięcy i jest najniższy od 14 lat) oraz nie dokonuje ważniejszych zakupów. Brak nowych zamówień jest główną przyczyną kłopotów przemysłu.

Biorąc pod uwagę, że PMI odzyskał, przynajmniej w części, moc prognostyczną dla twardych danych dotyczących sektora oznacza to, że przemysł będzie poważnym hamulcowym naszej gospodarki. Spadek produkcji to także efekt zmniejszonej wymiany handlowej. W efekcie przedsiębiorcy już 5 miesiąc z rzędu redukują zapasy. Wszystko to składa się prawdopodobnie na kolejne słabe odczyty PKB za 3 kwartał br. Wydaje się też, że nastąpi zapowiadane spowolnienie na rynku pracy w postaci niewielkiego wzrostu bezrobocia.  

PMI zaczął również potwierdzać spadek nastrojów na przyszłość, który obserwujemy też w danych GUS. W sierpniu menedżerowie w przemyśle oceniają najbliższe 12 miesięcy najgorzej w całym 2023 r.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Inflacja zbliżyła się do 10%. RPP obniży stopy procentowe [+MP3]
31 sierpnia 2023

Inflacja zbliżyła się do 10%. RPP obniży stopy procentowe [+MP3]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 roku, wzrosły o 10,1%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Niewiele zabrakło, aby sprawdziła się nasza prognoza o jednocyfrowej inflacji w sierpniu. Wynik 10,1% i tak należy uznać za dobry krok w stronę unormowania się cen. Dla przypomnienia w lipcu wzrost cen towarów i usług  wyniósł 10,8%. Inflacja bazowa zrównała się prawdopodobnie z inflacją konsumencką. To może oznaczać, że proces dalszego obniżania inflacji nie będzie już tak szybki ani prosty, a prognozy Ministerstwa Finansów na ten i kolejny rok mogą nie być osiągalne.

Ważniejsze jest jednak to, że w ciągu miesiąca ceny się nie zmieniły. To kolejny miesiąc z rzędu, gdy ceny nie rosną. To co bardziej cieszy to ponowny miesięczny spadek cen żywności. To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy ceny najczęściej kupowanych przez Polki i Polaków produktów maleją. W końcu obniżające się indeksy cen żywności na świecie przekładają się na sytuację w Polsce.

Jeśli rzeczywiście Rada Polityki Pieniężnej zmieniła datę posiedzenia (a to nadal nie jest do końca jasne) z początku na połowę września, to zapewne po to, żeby mieć już jakąś wiedzę o kształtowaniu cen we wrześniu. Jednocześnie nadal nasz scenariusz zakłada obniżkę stóp o 25 punktów bazowych do poziomu 6,5%.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Nastroje konsumenckie trochę lepsze [+MP3]
24 sierpnia 2023

Nastroje konsumenckie trochę lepsze [+MP3]

W sierpniu br. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Spadająca inflacja oraz okres urlopowy nadal pozytywnie wpływają na nasze nastroje konsumenckie. Bieżący wskaźnik jest nadal ujemny (przewaga pesymistów) i wynosi w sierpniu -22,3 pkt. Ale to najlepszy wynik od blisko 2 lat. Podobne wyniki odnotowuje istotny z punktu widzenia nastrojów, wskaźnik oczekiwań i ocen inflacji. Tak dobre oceny były ostatnio w listopadzie 2021 r.

Wskaźniki koniunktury odzwierciedlają również to co dzieje się w konsumpcji. Widać wyraźnie, że Polki i Polacy zaczęli dostrzegać możliwość oszczędzania obecnie oraz w przyszłości – wskaźniki odpowiednio na poziomach -25,9 oraz -2,5 pkt. Przy czym w przypadku tego pierwszego wskaźnika odnotowaliśmy drugi, zaraz po bieżącej możliwości dokonywania ważnych zakupów, najwyższy wzrost w ciągu miesiąca. Wskaźniki koniunktury jednak nie pozostawiają wątpliwości, konsumpcja w najbliższych miesiącach pozostanie niska. Jeśli dołożymy do tej układanki kiepskie nastroje w gospodarce można powiedzieć, że 2023 r. nie będzie należał do najlepszych.

Nastroje we wrześniu zapewne ulegną poprawie, prawdopodobnie przez dalej zmniejszającą się inflację, ale również przedwyborcze obniżenie stóp procentowych.

Konfederacja Lewiatan